× "

mizah çeşitleri

" arama sonuçları

fıkra türünün özellikleri - fıkra çeşitleri

  fıkra bir yazarın, günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlatan düzyazılara fıkra denir. fıkralar küçük öykü niteliğindeki nükteli ve “güldürü fıkraları” ile “gazete fıkraları” olmak üzere iki türlüdür.   güldürü fıkraları belli bir amacı, savunulan bir düşünceyi ele alan ve bunu en kısa yoldan anlatan, mizah ve hiciv unsurlarını da içinde barındıran sözlü ya da yazılı hikâyelerdir. bu fıkralar daha çok sözlü kültürde gelişmiştir. g&uu...

şiir türü gelişimi çeşitleri

tanımışiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri gibi biçimsel özelliklerden ayrı düşünülmemesi sebebiyle şiirle nazım eşanlamlı sayılmışsa da günümüzde bu düşünce aşılmışsa da edebiyatın şiirle birlikte başladığı...

şiir türü gelişimi çeşitleri

tanımışiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri gibi biçimsel özelliklerden ayrı düşünülmemesi sebebiyle şiirle nazım eşanlamlı sayılmışsa da günümüzde bu düşünce aşılmışsa da edebiyatın şiirle birlikte başladığı...

öykü nedir,öykü örnekleri,öykünün özellikleri,öykü çeşitleri

öykü (hikaye) nedir? önemli farklılıkları olmakla birlikte “küçük roman” şeklinde tanımlanabilir. millî kültürümüzün önemli parçalarından “dede korkut hikâyeleri“, “destanlar” ve “halk masalları” nı saymazsak, avrupaî tarzda ilk hikâyeler, tanzimat edebiyatı döneminde görülür. ilk hikâye kitabı, emin nihat’ın “müsameretnâme“dir. bu kitapta toplanan hikâyelerin kuruluşu, işlenişi “binbir gece masalları” na benzer. 19 . yüzyıl sonlarında başlayıp günümüze doğru daha da gelişen hikâye, özellikle alphonse daudet (1840-1897) ve guy de maupassa...

yazılı sınav sorularına verilen cevaplar

kasabayı kimler yönetir ? -şerif ve adamları (kamil/ilkokul-5) -ihtiyar heyeti ve köy bekçisi yönetir (yavuz/orta-2) madenle ilgili kuruluşlarımız nelerdir ? -iki tanedir. maden delik arama enstitüsü ve perakende anonim ortaklığı (arzu/orta-2) boğazlarımızın derinliği ne kadardır ? -istanbul boğazı az biraz derindir, çanakkale boğazı ise çok çok az biraz derindir ve aralarında dünya kadar fark olmasıdır (seyit/lise-2) kazasker nedir ? -yolunmus kaza kazasker denir (cemal/orta-2) ölçek çeşitleri nelerdir ? -boy ölçeyi,kilo ölçeyi ve kesir ölçeyi (ayşe/orta-2) dünyamız nasıl oluşmuştur ? -dünyamızı insanlar kurmuştur. dü...

türkü çeşitleri - konularına göre türküler

türkülerin çeşitleri ve teknik özellikleritürküler genellikle yedi, sekiz ve on bir hece ile söylenmişlerdir. ancak az sayıda da olsa beş ve on beş heceli şiirler de vardır. bunun yanında bağlantılarla vücuda getirilen türkülerde, bentlerle ve bağlantıların heceleri arasında eşitlik olmayabilir. yani bent kısmı yedi hece olan bir türkünün bağlantı kısmı on bir hece olabilir. bu tarzda ortaya konulmuş pek çok sayıda örnekler vardır.sözgelişi şu örnekte bent kısmı yedi, bağlantı kısmı ise farklı sözlerden ve on üç heceyle söylenmiş farklı mısralardan oluşmuştur.çarşamba dediklerişekerdir yediklerihiç aklımdan gitmiyoro yarin dedikleritelg(ı)rafın tellerinin rengi kurşu...

roman nedir - roman çeşitleri - roman akımları - anlatmaya bağlı

anlatmaya bağlı edebî metinlerhikâye: hikâyenin sözlük anlamı bir olayı, sözlü veya yazılı olarak aktarmak, anlatmak demektir. edebiyatta ise, insanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içerisinde anlatan kısa yazılara hikâye denir. hikâyede mutlaka bir olay ya da durum ele alınır. ele alınan konu, yer ve zaman gösterilerek anlatılır.hikâyede yaşanmış olaylar anlatılabileceği gibi tamamen hayalde tasarlanan fakat yaşanabilir olaylar da anlatılabilir. anlatılan olayın en ilgi çekici yönleri vurgulanır, okuyanda bir zevk ve heyecan uyandırması beklenir.hikâyelerde ele alınan olay kısa olarak işlenir. olaydaki kişilerin sayısı...

zeka türleri - çoklu zeka kuramı - zeka çeşitleri

çoklu zeka, howard gardner'in zekayı yeniden tanımlaması olarak çıkmış bir kavramdır. çoklu zeka, çevresel ve genetik etmenlerle birlikte insanı yorumlamaya dair yeni bir bakış açısıdır. buna göre insan çevresi ile kurduğu tüm ilişkide, iletişim ve etkileşimde zekasını kullanmaktadır. ancak gardner'ın yeni eklediği içten gelen bir form ile dünyayı algılayıp ilişkiye başlayıp sürdürdüğümüzdür. çünkü beynimizin pek çok sayıda farklı çalışma merkezi ve işlevi bulunmakta ve bu işlevler her bireyde farklılık göstermektedir. birbirinden bağımsız ve ayrı olarak çalışan bu merkezler aynı zamanda bireyin öğrenme kimliğini ve bilişsel niteliğini de ortaya koymaktadır. gardner çalışmaları sırasında insanın sözel, dilsel, içsel, kişilerarası, görsel, işitsel, bedensel gibi biline...

www.frmhilal.com paylaşım muhabbet eğlence mizah

frmhilal > her telden muhabbet > paylaşım muhabbet eğlence mizah pda deneme : paylaşım muhabbet eğlence mizah sayfa : [1] 2 3 4 5 hangı ulkenın vatandası olmak ısterdın futbolcular arabalarina yazi yazarsa... f1 türkiye kuralları ;) aradığınız numaraya ulaşılamıyor... fanatik öğrencinin yazılı kağıdı pdt® dünyaya atılmış türk imzaları. türk olmanın incelikleri onlarınki bi aşk hikayesi ((: ingilizce mektup :)) çöp dökmeyin yazıları!!! sorunun cevabı aranıyooo..... dünya forum olsa nasıl olurdu acaba.... kopma garanti espriler mahkeme sorulari erkekler evlenmeye nasil karar verir?kopacaksiniz=d bir delinin mal beyanı :d kötü yola düşmüş bir bayan ... evlilik sözleşmesi bu resimleri çözebilene helal olsun allah belanı versin ...

ayakkabı çeşitleri

-indirmek için tıklayınız-        ...

bayan çeşitleri

bayan "harbi kız" şunları söyler : "ahh boks maçına bilet mi aldın! harikasın beee!!!" halk dilinde isimleri : delikanlı kız, bacı. avantajları : kafadengi, eğlenceli. dezavantajları : bu tipler genellikle erkek gibi yapılı güçlü kuvvetli olurlar. kafasını bozarsanız, hakkınızda pek hayırlı olmaz... bayan "cıyak cıyak" şunları söyler : "seni serseeeeeeem!!!! gel burayaaa!!! çabuk söyle bu saate kadar nerdeydiiiiiinnnnnnnn?" halk dilinde isimleri : cadaloz, başbelası. avantajları : kendince size ilgi gösteriyor işte daha ne... dezavantajları : sürekli kafanıza bişeyler fırlatır, uçan tekme savurur... bayan "mızmız" şunları söyler : "aaah başım.. ayağım.. ayyy mideme ağrı saplandı." halk dilinde isimleri : mıymıntı, uyuntu, karın ağrısı. avantajları : sayesinde anatomi ve tıp bilginiz...

öksürük çeşitleri..:)

tuvalet öksürüğü tuvaletin kapısı vurulduğunda içerdeki kişinin çıkardığı öksürme sesidir. sadece tuvaletin dolu olduğu anl... gelir, üzerinde durulması gerekmez. öksürük sesini gaz çıkarma sesi de izleyebilir. konser öksürüğü ciddi bir öksürük tipi olup, bulaşıcıdır. konser gibi uzun süre sessizlik gereken ortamlarda parça aralarında iki üç dinleyicinin başlattığı ve tüm salona yayılan, müzik tekrar başladığında sonlanan akut bir öksürük tipidir. ayağını denk al öksürüğü bir ortama girmeden önce ortaya çıkan ve içerdekilerin derlenip toparlanmasına fırsat vermeye yarayan öksürük tipidir. sınav öksürüğü çoktan seçmeli sınavlarda görülen öksürük tipidir. sınıfın çalışkanına soru numarası gösterilir, o da doğru cevabı öksürük sayısı ile bildirir. yarışma öksürüğü sınav öksürüğünün bir alt ti...

açı, üçgen ve çeşitleri

başlangıç noktaları aynı olan oa ve ob ışınlarının oluşturduğu yandaki şekli inceleyiniz. oa ve ob ışınlarının oluşturduğu bu noktalar kümesi bir açıdır. bunu, [oa u fob aob biçiminde gösteririz ve “aob açısı” diye okuruz. oa ışını ile ob ışınının oluşturduğu açı; aob, boa veya 0 biçiminde gösterilir. 0 noktasına, açının köşesi; oa ve ob ışınlarına da açının kenarları denir. şekilde birden fazla açı bulunduğundan, bunları yalnız köşedeki harflerle adlandıramayız. bu açıları üç harfle adlandırmak gerekir. buna göre: bu açılar aob açısının kenarları arasında kalan 1. bölgeye, açının iç bölgesi denir. aob açısının kenarları dışında kalan 2. bölgeye de açının dış bölgesi denir...

alın size a'dan z'ye evlilik çeşitleri

her erkek doğar, büyür ve beyni sulanınca evlenir. her kadın doğar, büyür ve beyni sulanan bir erkeği kafalayabildiği zaman evlenir. evlendikten sonra aklını başına devşirip boşananlara dul, zor beğenenlere kıl, hiç evlenmemiş erkelere de bekar denir. hiç evlenmemiş kızların nüfus cüzdanlarında bakire, bazılarında ise şakire yazar. e adı şakire ise başka ne yazabilir ki? özetle farklı yöntemlerle de olsa kadınlar ve erkekler birbirleriyle evlenirler. hatta nesebi salon salomanje bazı toplumlarda erkekle erkek, kadınla kadın, şirketle şirketin evlendiği bile görülür. şirketle şirket evlenir mi, bu ne biçim sapıklık, diyenlere yakın zamanda batı almanya’yla doğu almanya’nın papaz nikahıyla evlenerek dünya evine girdiğini hatırlatırım. cicim ayları bitip de bu iki ülke ilerde ay...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !