× "

molekül tanımı

" arama sonuçları

maddenin yapısı

elementin tanımı ,özellikleri ve maddedeki değişimler elementler aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir. elementlerin özellikleri saf ve homojen maddelerdir en küçük yapı taşları atomdur. kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz. belirli erime ve kaynama noktaları vardır. sabit öz kütleleri vardır. homojendir. elementler sembollerle gösterilir. tabiatta oda sıcaklığında üç halde bulunur( katı sıvı gaz ) elementlerin sınıflandırılması metaller tabiatta atomik halde bulunur. genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür. levha ve tel haline getirilebilir. ısı ve elektrik akımını iletir. oda sıcaklığında hepsi katıdır. (cıva hariç) ametaller yüzeyl...

beslenme nedir? beslenmenin tanımı hakkında bilgi)

hayatta kalabilmek için hava ve su kadar gıdaya da ihtiyacımız vardır. beslenmeden varlığımızı devam ettirmemiz ve sağlıklı kalmamız mümkün değildir. her hücremiz ve organımız sağlıklı beslenme ile canlılığını korur, gelişir ve zinde kalır. akıl ve beden sağlığımızı koruyabilmemiz için kırkın üzerinde besin maddesine ihtiyacımız vardır. bu sebeple yediklerimize dikkat etmemiz gerekir. açlık hissimizi bastırmak için gelişigüzel besinlerle doymaya çalışmamız son derece yanlıştır. sağlıklı beslenmede vücudumuzun ihtiyac ını karşılayacak bütün maddeler bulunmalı ve alınan gıdaların kalite ve miktarına da özen gösterilmelidir. besin maddeleri kaça ayrılır? beslenmek için aldığımız gıdaları iki ana başlık altında inceleyebiliriz: enerji veren besinler * karbonhidratlar * proteinler * ya...

mol kavramı nedir,mol ile ilgili çözümlü sorular

  mol kavrami       mol : avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir. örnek : 1 mol hf 6,02.1023 tane hf molekülüdür. yine bu molekülün içerisinde 1 mol h atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol f atomu (6,02.1023 tane) vardır. atom ağırlığı : 12c izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. örneğin, h=1 o=16 n=14 s=32 1 atomik kütle birimi (a.k.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır. molekül ağırlığı : bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin toplamına denir. ...

polimer nedir ?

polimerler çoksayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir sekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. “poli” latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir. polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. buna basit bir örnek olarak “polistren” verilebilir. polistren birçok stren monomerinin monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir. organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı madd...

polimer nedir ?

polimerler çoksayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir sekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. “poli” latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir. polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. buna basit bir örnek olarak “polistren” verilebilir. polistren birçok stren monomerinin monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir. organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı madd...

krebs döngüsü nedir tanımı

krebs döngüsü krebs döngüsü krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşamasıdır. tca devri olarak da bilinir. 1937'de hans adolf krebs tarafından açıklığa kavuşturulan tepkimelerin hayvan, bitki, mikroorganizma ve mantar gibi birçok hücre türünde oluştuğu saptanmıştır. krebs döngüsü, hücresel oksijenli solunumun, glikoliz evresinden sonra gelen ikinci aşamasıdır. krebs devri reaksiyon...

katabolizma nedir tanımı

katabolizma proteinler, polisakkaritler ve yağların parçalanmasını gösteren bir çizim yadımlama veya katabolizma, enerjice zengin ve büyük moleküllü moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanması olayı ve bu işlemler sürecidir. yani metabolizmanın yıkım aşamaları olarak da genellenebilir. katabolizma kapsamında besin maddeleri niteliğinde olan uzun moleküllerin hücre içinde enzimlerin katalizörlüğünde parçalanarak, molekül bağlarında depolanmış enerji açığa çıkarılıp kullanılır. katabolizma tepkimeleri sırasında ortaya çıkan enerjinin bir bölümü, hücrenin yaşam...

elementin tanımı ,özellikleri ve maddedeki değişimler

elementleraynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.elementlerin özelliklerisaf ve homojen maddelerdiren küçük yapı taşları atomdur.kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.belirli erime ve kaynama noktaları vardır.sabit öz kütleleri vardır.homojendir.elementler sembollerle gösterilir.tabiatta oda sıcaklığında üç halde bulunur( katı sıvı gaz )elementlerin sınıflandırılmasımetallertabiatta atomik halde bulunur.genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.levha ve tel haline getirilebilir.ısı ve elektrik akımını iletir.oda sıcaklığında hepsi katıdır. (cıva hariç)ametalleryüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.genellikle erime noktası d...

molekül atom oksijen hakkında tüm bilgi

bileşik bir maddenin özelliğini kaybetmeden bölünebileceği en yakın parçadır.malokülün yapısı : mikroskobun büyütme yapısını çoğaltırsak su molekülünün birbirinin aynı iki küçük parçacık ile bunlardan daha farklı ve büyük olan bir üçüncü parçacıktan oluştuğunu görürüz.bu küçücük parcacıklara ise atom denir.birbirinle aynı olan küçük parçacıklara hidrojen atomu birbirinden farklı ve büyük olanı oksijen atomudur...

borik asit ve zararları - bazın tanımı bulunuşu

ı. ı. bazlar ı. ı. a. bazın tanımı, bulunuşu, eldesi ve özellikleri baz kavramı, her zaman, asit kavramına bağlı kalmıştır. baz, asidin karşıtıdır; ama baz olmadan hiçbir asit tepkimesi gerçekleşemez. bazların asitlerle tepkimeye girmesiyle, gene önemli bir bileşik sınıfı olan tuzlar ve su oluşur. bu bir nötrleşme (yansızlaşma) tepkimesidir; çünkü tepkime ürünü olan tuz artık ne asit, ne de baz özelliği taşıyan nötr ya da yansız bir bileşiktir. 1887’de svante arrhenius, sulu bir çözeltide iyonun var olduğu kuramını açıklarken, asit çözeltilerinin h + iyonları, baz çözeltilerinin de oh - iyonları içerdiğini belirtmişti.1923’te brönsted ve lowry birbirleri...

molekül nedir,molekül yapısı

 bileşik bir maddenin özelliğini kaybetmeden bölünebileceği en küçük parçadır.molekül yapısı : mikroskobun büyültme kuvvetiniçoğaltırsak,su molekülün birbirinin aynı iki küçük parçacık ile bunlardan daha farklı ve büyük olan büyük olan bir üçüncü parçacıktan oluştuğunu görürüz.bu küçücük parçacıklara ise atom denir.birbirinden aynı olan küçük parçacıklara ise hidrojen atomu,bunlardan farklı ve büyük olana da oksijen atomu denir. ...

nano technology

                             nano technology maddenin atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme ve aygıt geliştirmekle ilgilidir. 1 nm, metrenin milyarda biridir.nanotechnology, which is sometimes shortened to "nanotech", refers to a field whose theme is the control of matter on an atomic and molecular scale. generally nanotechnology deals with structures of the size 100 nanometers or smaller, and involves developing materials or devices within that size.nanotechnology is extremely diverse, ranging from novel extensions of conventional device physics, to completely new a...

dondurma tanımı ve hammaddeleri

dondurma teknolojisidondurmanın tanımı:dondurma süt, krema ve uygun diğer süt ürünleri, içilebilir nitelikteki su, yumurta, sakkoroz ile çeşni maddeleri ve katkı maddelerinin belirli oranda karıştırıl-ması ve pastorize edilmesinden sonra tekniğe uygun olarak hazırlanan bir süt ürünüdür. besin değeri üstün, sindirimi kolay maddedir.(10)vücut gelişiminde gerekli olan birçok mineral maddeyi ve vitaminleri bünyesinde bulundurur. buz krem ürünlerinde, dondurmadan farklı olarak bitkisel yağ kullanılmakta olup, su buzu ürünlerinde ise yağ bulunmaktadır.1. dondurmanın hammaddeleri1.1.süt yağı:süt yağı dondurmanın en önemli maddesidir. dondurmanın aroması,kıvamı,yapısı, dayanıklı...

enzimlerin tanımı ve vücut çalışmasındaki önemi

enzimler ve hormonlar enzimler ve metabolizma enzimler, vücut çalışması ile ilgili kimyasal tepkimelere aracılık (kata-lizörlük) yapan protein yapısında maddelerdir. bu maddeler, kimyasal tepki­melerin -hızım artırır ve sürmesini sağlar. besin öğeleri vücutta enzimlerin yar­dımıyla kullanılır ve tepkimeler sonucu vücut yapısına dönüşür. yaşamsal olay­ların tümü enzim gerektirir. . enzimler, nükleik asitlerden dna denetiminde sentezlenir. dna yapısında­ki küçük bir değişme nedeniyle, bazı enzimler hiç sentezlenemez veya bozuk sentezlenir. bozuk sentezlenen enzim ise etkinlik gösteremez. kalıtsal olan bo­zukluk sebebiyle bir enzimin yapılmayışı veya etkinlik göstermeyişi vücutta hast talığa yol açar. bu durumda o enzimin aracılık edeceği tepkime bozulur ya da durur. sonuçta, o tepkimeyle ...

olağanüstü bir molekül: hemoglobin

  çoğu zaman bedeninizde sizi yaşatmak için büyük bir çaba sarf edildiğini fark etmezsiniz. siz; çalışır, yorulur, uyur, yemek yer veya spor yaparken, içinizdeki hummalı çalışma hiç durmadan devam eder. sizi yaşatmak için programlanmış moleküller, size fark ettirmeden, hata yapmadan, sıkılmadan, dinlenmeden görev başındadırlar. kana kırmızı rengini veren hemoglobin, insan bedenini oluşturan sayısız molekülden sadece bir tanesidir. görevi ise hayatidir: vücudun her hücresini o yaşatır. vücudun yaşamasını sağlayan oksijen onun sayesinde dağılır, vücuttan atılması gereken karbondioksit onun sayesinde toplanır. yaşamamız için sırf nefes alıp vermemiz yeterli değildir. bedende saniyeler içinde gelişen bir hareketlenme ile alınan oksijenin yaklaşık 100 trilyon hücreye teker teker dağıtıl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !