× "

mucizenin anlamı

" arama sonuçları

din felsefesi

din felsefesi dersleri:nnünite 1:nndin felsefesine girişnna. felsefenin ve dinin tanımı.nnb. felsefe ve din felsefesinnc. fideism ve neutralism – eleştirisel yaklaşım.nnd. değerlendirme sorularınnünite 2:nntanrı kavramınna. farklı tanrı kavramlarınnb. teistik tanrı kavramınnc. doğal ilahiyatnnd. tanrının varlığı konusunda kanıtlarnne. değerlendirme sorularınnünite 3:nnklasik tartışmalarnna. ontolojik kanıtlarnnb. kozmolojik kanıtlarnnc. teleolojik kanıtlarnnd. ahlaki kanıtlarnne. dinsel deneyimlernnf. değerlendirme sorularınnünite 4:nntanrının özel etkinliklerinna. vahiy teorilerinnb. mucize kavramınnc. değerlendirme sorularınnünite 5:nnteizm karşıtlarınna. modernlik kavramınnb. bilim kavramınnc. kötü probleminnd. değerlendirme sorularınnünite 1. din felsefesine girişnna. felsefe ve dinin ...

mü'cize hakkında (islam inancı 44-48. sual ve cevabı)

44. sual : mü'cize nedir ? 44. cevap : mücize harikülade bir durumdur ki peygamberlik davasında bulunan kimsenin, davasına uygun olarak elinden meydana gelir ve mucize öyle harikulade bir durumdur ki o peygamberi inkar edenler onun benzerini getirmekten aciz kalırlar. 45. sual : mucizenin peygamberler eliyle zuhur edilmesinin hikmeti nedir? 45. cevap : mucizenin peygamber olan kişinin elinden meydana gelmesinin hikmeti, 1- iddia ettikleri peygamberlik davalarının doğruluğuna delalet etmesi içindir. zira delilsiz olan herhangi bir dava dinlenmez. 2- gerçek peygamberlik iddia edenlerle, yalancı olarak peygamberlik davasında bulunan kimseleri birbirinden ayıran alamet mucizedir. gerçek peygamber olan davasını mucize ile ispatlar. ama...

hayatın anlamı

   onun gözlerine baktıkça daha bir anlam kazanıyor hayat...    mucizenin ne olduğunu kızım ve oğlum doğunca anladım.ve büyüklüğüne dahada inandım rabb'ın. evlat sahibi olmak hayatın gerçek anlamı ve ölümsüzlüğü bir yerde insanın.    yaradanın gücü ve mucizesinin te4zahürü her bebek. kokularıyla,bakışlarındaki masumiyetleri,sevimlilikleri...vb.  ...

beyin ölümünün geri dönüşü yok

beyin ölümü geri dönüşsüzdür ankara - türk tabipleri birliği (ttb), zeytinburnu'ndaki tramvay kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen buket bulut'la ilgili ''beyin ölümü geri dönüşsüzdür'' açıklaması yaptı. ttb merkez konseyi adına yapılan açıklamada, konuyla ilgili basın organlarında çıkan ''başbakan beyin ölümü gerçekleşen hasta için mucize doktoru devreye soktu'' haberleri üzerine birkaç noktaya dikkat çekilmek istendiği belirtildi.  ''beyin ölümünün geri dönüşsü...

mucizelerin nedeni nedir?

carl gustav jung´a göre bu bilim çağında mucizelere ne diyeceğiz, nasıl tanımlayacağız? mucizeler elle tutulur, dokulunur, deneylenebilir ve tanımlanabilir şeyler değiller, gerçekten oluşup, oluşmadıkları ise bir başka tartışmanın konusu. bir fikre göre, bilimsel analizlerle dinsellik arasında belirgin ve keskin bir açık var. ama belki de, mucizeler anlatılırken yapılan dil sürçmeleri, ortak yalanlar bizi şarlatanlıktan gerçeğe ***ürebilirler. aslında mucizelere inanırken, onların geldikleri ya da doğdukları kaynaklara daha çok inanıyoruz. öyleyse mucizenin anlamı ne olabilir? modern psikoterapinin bazılarına göre kurucusu olan carl jung, küçük mucizeleri "senkronizasyon"...

rüyadaki mucizenin iki farklı yönü

 yüce allah uykuyu ve geceyi tüm canlılar için bir dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. uyanıkken düşünen, hareket eden, muhakeme yapan, yürüyen, konuşan bir insanın uykuya dalmasıyla birlikte hayati faaliyetler dışında dış dünya ile ilişkisinin kesilmesi büyük bir mucizedir. ancak insan uykuya dalınca, herşeyin eksiksiz devam ettiği başka bir mucize gerçekleşmektedir. bilim adamları tarafından hala tam olarak açıklanamayan bu mucize “rüya”dır.uyku; vücudumuzun yemek, içmek ve nefes almak kadar önemli bir ihtiyacıdır. insan genellikle, 24 saatlik zaman diliminin gündüz bölümünü çalışmayla geçirirken, gece bölümünü dinlenmeyl...

rüyadaki mucizenin iki farklı yönü

yüce allah uykuyu ve geceyi tüm canlılar için bir dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. uyanıkken düşünen, hareket eden, muhakeme yapan, yürüyen, konuşan bir insanın uykuya dalmasıyla birlikte hayati faaliyetler dışında dış dünya ile ilişkisinin kesilmesi büyük bir mucizedir. ancak insan uykuya dalınca, herşeyin eksiksiz devam ettiği başka bir mucize gerçekleşmektedir. bilim adamları tarafından hala tam olarak açıklanamayan bu mucize rüyadır. rüyada zaman algısı çok farklıdır. normal saatlerde 10-15 saniye gibi algılanabilecek bir süreç içinde, saatlerce sürebilen bir film şeridi dolusu rüya görülebilir. uyku; vücudumuzun yemek, içmek ve nefes almak kadar &oum...

rüyadaki mucizenin iki farklı yönü

yüce allah uykuyu ve geceyi tüm canlılar için bir dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. uyanıkken düşünen, hareket eden, muhakeme yapan, yürüyen, konuşan bir insanın uykuya dalmasıyla birlikte hayati faaliyetler dışında dış dünya ile ilişkisinin kesilmesi büyük bir mucizedir. ancak insan uykuya dalınca, herşeyin eksiksiz devam ettiği başka bir mucize gerçekleşmektedir. bilim adamları tarafından hala tam olarak açıklanamayan bu mucize rüyadır. rüyada zaman algısı çok farklıdır. normal saatlerde 10-15 saniye gibi algılanabilecek bir süreç içinde, saatlerce sürebilen bir film şeridi dolusu rüya görülebilir. uyku; vücudumuzun yemek, içmek ve nefes almak kadar önemli bir ihtiyacıdır. insan genellikle, 24 saatlik zaman diliminin gündüz bölümünü çalışmayla geçi...

islam:hz.muhammed'e mucize verilmişmidir?

mahmut celal özmen usve1970@yahoo.com   hz. muhammed (sav)'e mucize verilmiş midir?   sözcük olarak 'aciz bırakan, karşı konulmayan, benzeri yapılamayan, harika' anlamına gelen mucize; kavram olarak da: 'inandırmak ve ikna etmek amacıyla, allah'ın peygamberleri şahsında yaptırdığı, yarattığı, gösterdiği fiil' anlamına gelmektedir. kur'an'da kelime olarak geçmeyen mucizeyi karşılama anlamında 'ayet, ayat, beyyine, delil ve delail' kelimeleri kullanılmıştır. ayet: 'belli olan bir alamet, bir şeyi ispat eden delil veya işaret' demektir. mucizenin yaratıcısı/yapıcısı allah'tır. yani, mucize, allah'a ait bir fiildir. kur'an, elçi gönderilen toplumlardan ve o toplumların azgın, inkârcı ve ileri gelenlerinin elçilere k...

din felsefesi:

din felsefesi dersleri:ünite 1:din felsefesine girişa. felsefenin ve dinin tanımı. b. felsefe ve din felsefesi c. fideism ve neutralism – eleştirisel yaklaşım.d. değerlendirme sorularıünite 2:tanrı kavramı a. farklı tanrı kavramları b. teistik tanrı kavramıc. doğal ilahiyatd. tanrının varlığı konusunda kanıtlare. değerlendirme sorularıünite 3:klasik tartışmalar a. ontolojik kanıtlarb. kozmolojik kanıtlarc. teleolojik kanıtlar d. ahlaki kanıtlar e. dinsel deneyimler f. değerlendirme sorularıünite 4:tanrının özel etkinlikleri a. vahiy teorileri b. mucize kavramıc. değerlendirme soruları ünite 5:teizm karşıtları a. modernlik kavramıb. bilim kavramıc. kötü problemid. değerlendirme soruları ünite 1. din felsefesine giriş a. felsefe ve dinin tanımı: a) felsefenin tanımı: kavram olarak fel...

din felsefesi dersleri

din felsefesi dersleri:ünite 1:din felsefesine girişa. felsefenin ve dinin tanımı. b. felsefe ve din felsefesi c. fideism ve neutralism – eleştirisel yaklaşım.d. değerlendirme sorularıünite 2:tanrı kavramı a. farklı tanrı kavramları b. teistik tanrı kavramıc. doğal ilahiyatd. tanrının varlığı konusunda kanıtlare. değerlendirme sorularıünite 3:klasik tartışmalar a. ontolojik kanıtlarb. kozmolojik kanıtlarc. teleolojik kanıtlar d. ahlaki kanıtlar e. dinsel deneyimler f. değerlendirme sorularıünite 4:tanrının özel etkinlikleri a. vahiy teorileri b. mucize kavramıc. değerlendirme soruları ünite 5:teizm karşıtları a. modernlik kavramıb. bilim kavramıc. kötü problemid. değerlendirme soruları ünite 1. din felsefesine giriş a. felsefe ve dinin tanımı: a) felsefenin tanımı: kavram olarak f...

şuara sûresi tefsir

1- ta, sin, mim. 2- bu ayetler, açık anlamlı kitabın ayetleridir.? burada verilen kopuk harfler, bu surenin de bir bölümünü oluşturduğu apaçık kitabın ayetlerine dikkat çekmek içindir. bu harfler, vahyi yalanlayanların elleri altında olmalarına rağmen onlar bu harflerden bu apaçık kitabın bir benzerini yapamamaktadırlar. surede, bu kitaptan yoğun biçimde söz edilmektedir. girişinde sonucunda, bu kitaptan bahsedilmektedir. zaten kur'an'da bu kopuk harfler ile başlayan bütün surelerin özelliği budur. bu uyarıdan sonra müşriklerin tutumlarına üzülen, kendisini ve kur'an-ı kerim'i yalanlamalarına içerleyen allah'ın elçisi hz. muhammed'e -salat ve selam üzerine olsun- hitap ediliyor. kendisi teselli ediliyor, yüklendiği işi kolaylaştırılıyor. onlar için üzül...

kur'an'da mucize - haşir ilişkisi

doç.dr.muhammed çelik mucize, icâz mastarından türemiş olup, sonuna müenneslik tâ'sı bitişen ism-i fâil bir kelime olup, peygamberlerin nübüvvetlerinin teyit olunduğu mucizât kelimesinin tekilidir. mucize tabiri, risâletten bir müddet sonra bu mânâyı kazandı. alimler, mucizeyi bir ıstılah yaptılar. mesela, kelam ilminde mucize şöyle tarif edilir: "mucize, nübüvvet iddia edenin davasının doğruluğunu gösterir bir sûrette, kendisini inkar edenlere meydan okuma esnasında, elinde görülen harikulade her işe denir." (teftâzânî, şerhu'l-mekâsıd, v, 11) bu tarifte görüldüğü gibi, kelam ilminde mucize nübüvveti ispatla sınırlıdır.bu itibarla biz, bu yazımızda mucizeyi kelam ilminin bir ıstılahı olarak değil, kur'ân açısından ele alıyoruz. kur'ân, bütün zamanlarda gelip geçen her se...

rüyadaki mucizenin iki farklı yönü

yüce allah uykuyu ve geceyi tüm canlılar için bir dinlenme zamanı olarak yaratmıştır. uyanıkken düşünen, hareket eden, muhakeme yapan, yürüyen, konuşan bir insanın uykuya dalmasıyla birlikte hayati faaliyetler dışında dış dünya ile ilişkisinin kesilmesi büyük bir mucizedir. ancak insan uykuya dalınca, herşeyin eksiksiz devam ettiği başka bir mucize gerçekleşmektedir. bilim adamları tarafından hala tam olarak açıklanamayan bu mucize “rüya”dır. uyku; vücudumuzun yemek, içmek ve nefes almak kadar önemli bir ihtiyacıdır. insan genellikle, 24 saatlik zaman diliminin gündüz bölümünü çalışmayla geçirirken, gece bölümünü dinlenmeyle geçirir. gece; uyuyarak bedenin dinlendiği, yeni bir gün için fiziksel ve ruhsal yönden hazırlıkların yapıldığı zamandır. vücudumuzun en temel ihtiyaçlar...

kur'an'da mucize - haşir ilişkisi

  kur'an'da mucize - haşir ilişkisi doç.dr. muhammed çelik   mucize, icâz mastarından türemiş olup, sonuna müenneslik tâ'sı bitişen ism-i fâil bir kelime olup, peygamberlerin nübüvvetlerinin teyit olunduğu mucizât kelimesinin tekilidir. mucize tabiri, risâletten bir müddet sonra bu mânâyı kazandı. alimler, mucizeyi bir ıstılah yaptılar. mesela, kelam ilminde mucize şöyle tarif edilir: "mucize, nübüvvet iddia edenin davasının doğruluğunu gösterir bir sûrette, kendisini inkar edenlere meydan okuma esnasında, elinde görülen harikulade her işe denir." (teftâzânî, şerhu'l-mekâsıd, v, 11) bu tarifte görüldüğü gibi, kelam ilminde mucize nübüvveti ispatla sınırlıdır.bu itibarla biz, bu yazımızda mucizeyi kelam ilminin bir ıstılahı olarak değil, kur'ân açısından...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !