× "

muhakkik raporu örneği

" arama sonuçları

mina urgan'ın kitabı meb tarafından 'sakıncalı' bulu

mina urgan'ın kitabı meb tarafından 'sakıncalı' bulundu! edebiyat profesörü ve dünya edebiyatının başyapıtlarını türkçe'ye kazandıran mina urgan'ın anı kitabı, meb tarafından lise öğrencileri için sakıncalı bulundu. meb görevlisi "dinimizden, mezhebimizden olmayan kişilerin kitaplarını niye okuturlar ki?" diye sordu. idarenin soruşturma konusu yapmak üzere başlattığı incelemenin gerekçesi ise kit...abın küfür içermesi, allah inancı hakkında kuşku yaratması ve içkiye özendirmesi! birgün gazetesinden ünal özmen'in haberi şöyle: edebiyat profesörü ve dünya edebiyatının başyapıtlarını türkçe'ye kazandıran min...

şöyle bir gezindim eskilerde

şöyle bir gezindim eskilerde

bazen öyle güzel şeyler aklıma geliyor ki yazmaya oturduğumda başka şeyleri yazmış oluyorum. sihir bozuluyor. umarım şimdi öyle olmaz ve ben doğaçlama,içimden geldiği gibi bir şeyler yazabilirim. ben yazı işlerinde 14 sene çalışan bir ebe olarak resmi yazışma işini fevkalede iyi bilirdim. o yüzden çalıştığım her iki sağlık grup başkanlığında da zabıt katipliği görevini de yürüttüm. yazım hatası yapılmadan, kişinin ağzından çıkanları anında bir mahkeme zabıt katibi gibi kağıda geçirmektir zabıt katipliği.soruşturmalar bazen bir kaç hafta sürer. pek çok tanık ve sanığın ifadesine baş vurur muhakkik olarak görevlendirilen kişi. bu arada belge ve bilgilere ulaşmak için de çeşitli araştırma ve derleme faaliyetinde bulunulur.bunlarla ilgili çeşitli yer ve kişilerle yazışma yapılabilir. bunla...

9. mektup

9. mektup bu mektup, irade-i cüziye meselesinin tahkiki hakkında olup buna “el-ikdu’l-cevheri fi’l-fark beyne kesbeyi’l-maturidi ve’l-eşari” adı verilmiştir. bismillahirrahmanirrahim, yerleri ve gökleri yaratan, kulları ve onların işledikleri amelleri yaratan allah teala’ya hamd olsun. o bir şeyin olmasını dilediğinde ona “ol” der o şey de oluverir. salat ve selam efendimiz ve önderimiz, bütün insanların en hayırlısı olan hz. muhammed’e (aleyhi ekmeluttehaya) ; kullardan kudret ve cüzi iradeyi kaldıran cebriyye görüşü ile allah’ın kaderini inkar ve kulların tüm fiillerini kendilerine isnad edenler arasındaki orta yolu gösteren o’nun (aleyhi ekme...

fasıl: 3

fasıl: 3 bir adam: dervişlerden bazısına ebrişim (saz) ve saire gibi haram olan sema ile meşgul olduklarını gördük, bunu dervişlik mezhebinde doğru görmek nasıl olur? dervişe, böyle bir işle uğraşmak yakışır mı?" diye sordu."bunun cevabı mufassaldır", dedik. (sadık ve hür türlü mücadeleyi yapmış, namaz, oruç, zikir gibi ibadetlerle senelerce allah'ı taleb etmiş, ondan hâsıl olmuş olan halet ve zevki iç terazisiyle tartmış, eksiğini, fazlasını bilmiş olan bir dervişin, döndüğü ve sazın, rebabın neyin sesini işittiği zaman, ilâhi hali artar. aşk ve fakr müftüleri, derviş için bunları reva görürler. çünkü onun, bunlardan maksadı zevk, eğlence değil, allah'a yaklaşm...

cmuk-2 ders notu

 ceza muhakemeleri usulü kanunun soruşturmacıları ilgilendiren hükümleri  8-sanıkların çağrılması ve dinlenmesi: sanık:  zanlı, sanılan kişi,        suçlu olduğu sanılan kimse,      hakkında ceza davası açılan kişiihzar müzekkeresi çıkarmak 8.1.ihzar:  ihzar (zorla getirtilme) usulüne göre, celpname ile çağrılan sanığın kabul edilebilir bir özüre dayanmaksızın gelmemesi durumunda, kolluk gücü ile zorla getirtilmesidir (cmuk. md. 133). 8.2.ihzar müzekkeresinde bulunacak bilgiler: -sanığı adı ve soyadı-görünüşü ve tanınmasını sağlayacak diğer özellikleri-sanığa isnat olunan s...

cmuk ders notları-1

 ceza muhakemeleri usulü kanunun soruşturmacıları ilgilendiren hükümleri kamu hizmetlerinin yürütülmesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için 4483 sayılı "memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında" kanunda izin vermeye yetkili merciler ve izlenecek usul düzenlemiştir.yasanın 6. maddesi, “ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya  bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz olup, bu konuda hüküm bulunmayan hususlarda, ceza muhakemeleri usulü kanunu’na göre işlem yapabilirler” hükmünden hareketle, cmuk'a g...

mucizat-ı ahmediyeye dair...

on dokuzuncu mektup bu risale, üç yüzden fazla mu'cizâtı beyan eder. risalet-i ahmediyenin (a.s.m.) mucizesini beyan ettiği gibi, kendisi de o mucizenin bir kerametidir. üç dört nev ile harika olmuştur: birincisi: nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sayfadan fazla olduğu halde, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde, üç dört gün zarfında, her günde iki üç saat çalışmak şartıyla, mecmuu on iki saatte telif edilmesi, harika bir vakıadır. ikincisi: bu risale, uzunluğuyla beraber, ne yazması usanç verir ve ne de okuması halâvetini kaybeder. tembel ehl-i kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civ...

on dokuzuncu mektup

on dokuzuncu mektup bu risale, üç yüzden fazla mu'cizâtı beyan eder. risalet-i ahmediyenin (a.s.m.) mucizesini beyan ettiği gibi, kendisi de o mucizenin bir kerametidir. üç dört nev ile harika olmuştur: birincisi: nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sayfadan fazla olduğu halde, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde, üç dört gün zarfında, her günde iki üç saat çalışmak şartıyla, mecmuu on iki saatte telif edilmesi, harika bir vakıadır. ikincisi: bu risale, uzunluğuyla beraber, ne yazması usanç verir ve ne de okuması halâvetini kaybeder. tembel ehl-i kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda, bir sene zarfında yetmiş adede yakın nüshalar yazıldığı, o mucize-i risaletin bir kerameti olduğunu, muttali ola...

üçüncü şehadet

üçüncü şahadet “eshedu anne aliyyen veliyullah” üçüncü sahadet hakkinda kisa bir arastirmamiz olmustur “eshedu anne aliyyen veliyullah” bu konuya girmeden önce hz. ali (as )’in hakkinda küçük bir öz geçmisini siz sayin degerli okuyucularimiza aktaralim düsündük.ınsallah hz.ali (as)’in hakkini siz degerli kardeslerimize en güzel bir sekilde açiklamaya çalisa bildikse ne mutlu bize.bildiginiz gibi elinizde bulunan bu degerli eser; muhakkik ısmail hüseyni marasi’nin, ıcmaiyyat-u fikh’is- sia adli eserinden ve yine ahvet’ul-akvali min ahkam’is-seria adli kitaplarindan zahmetimle toplanilmistir.o eserlerin birinci cildinden yapilmis bir çevridir: derin, kapsamli genis ve tutarli delillerle ispatlanmis olup, ilmi ve güçlü bir eser un...

inkar ve tekfir mes’eleleri

inkar ve tekfir mes’eleleri   1- “ülema-i islâm ortasında "islâm" ve "iman"ın farkları çok medar-ı bahsolmuş. bir kısmı "ikisi birdir", diğer kısmı "ikisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz" demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. ben şöyle bir fark anladım ki: islâmiyet, iltizamdır; iman, iz'andır. tabir-i diğerle: islâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. eskide bazı dinsizleri gördüm ki: ahkâm-ı kur'aniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. demek o dinsiz, bir cihette hakkın iltizamıyla islâmiyete mazhardı; "dinsiz bir müslüman" denilirdi. sonra bazı mü'minleri gördüm ki; ahkâm-ı kur'aniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar.. "gayr-ı müslim bir mü...

efendimiz

ondokuzuncu mektub   bu risale, üçyüzden fazla mu'cizatı beyan eder. risâlet-i ahmediye'nin (a.s.m.) mu'cizesini beyan ettiği gibi, kendisi de o mu'cizenin bir kerâmetidir. üç-dört nev' ile hârika olmuştur:   birincisi: nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sahifeden fazla olduğu halde, kitablara müracaat edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde, üç-dört gün zarfında hergünde iki-üç saat çalışmak şartıyla mecmuu oniki saatte te'lif edilmesi, hârika bir vakıadır.   ikincisi: bu risale, uzunluğu ile beraber ne yazması usanç verir ve ne de okuması halâvetini kaybeder. tenbel ehl-i kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki; bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda bir sene zarfında yetmiş adede yakın nüshalar yazıldığı, o mu&...

yusuf kardavi'nin konferans metni

yusuf kardavi’nin konferansının metni -ı- "ya rabbi filistin’deki, ırak’taki mücahitleri muzaffer kıl! onları koru ya rabbi! senin gözlerin asla gafil kalmaz, hiçbir şekilde bırakma, onları sığınağına al ya rabbi! onlara aziz yardımlarda bulun ya rabbi! nimetini esirgeme ya rabbi! kalplerine sekinetini, rahmetini indir ya rabbi! fazlını, rahmetini onlara ver ya rabbi! ”    bak.: http://www.bilgihikmet.com/  ...

şamil basayev şehid edildi

çeçenistan'daki islami direnişin öncülerinden olan mücahid şamil basayev şehid edildi. allah şehadetini kabul etsin. nur içinde yatsın. cenab-ı hakk şamil basayev gibi dava adamlarının ve mücahidlerin sayısını arttırsın inşaallah. "inna lillahi ve inna ileyhi raciun" kafirler için yaşasın cehennem.  ...

mirkatü's-sünne ve tiryaku marazı'l-bid'a

11.lema - mirkatü's-sünne ve tiryaku marazı'l-bid'a şu âyetin birinci makamı minhâcü's-sünnet, ikinci makamı mirkatü's-sünnettir. bu iki âyet-i azîmenin yüzer nüktesinden on bir nüktesi icmâlen beyan edilecek. birinci nükte resul-i ekrem aleyhissalâtü vesselâm ferman etmiş: yani, "fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir." evet, sünnet-i seniyyeye ittibâ, mutlaka gayet kıymettardır. hususan bid'aların istilâsı zamanında sünnet-i seniyyeye ittibâ etmek daha ziyade kıymettardır. hususan fesâd-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyyenin küçük bir âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. doğrudan doğruya sünnete ittibâ etmek, resul-i ekrem aleyhissalâtü vess...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !