× "

muhasebede kasa defteri tutma

" arama sonuçları

smmm finansal muhasebe ders notları - muhasebe sözlüğü

-a- acyo:herhangi bir paranın gerçek değeriyle,sürüm değeri        arasında veya bir ticari senedin üzerinde yazılı miktarı ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. ademi tediye:ödememe,ticari senetlerin vadeleri geldiği halde ödenmemesi halidir. advalorem vergi:iktisadi değerler üzerinden bir yüzde dahilinde hesaplanan ve alınan vergi. aktüer:akçalı sorunlarda,özellikle hayat sigortası sahasında olabilirlik hesapları yapan,istatistiki bilgiler toplayan,matematik konusunda uzman kişidir. alonj:kambiyo senetlerinin arka tarafına yapılması gereken işlemler için burada yer kalmadığı durumda,bu kambiyo senedine uzunlamasına eklenen kağıda verilen addır...

kasa defteri nasıl tutulur

günlük kasa defteri örneği kasa defteri işletmenin kasa ile ilgili işlemlerinin günü gününe yazıldığı defterdir. işletmeler kasalarına giren ve çıkan paraların takibini ve kontrolünü bu defter aracılığıyla yaparlar. vuk açısından kasa defteri tutulması zorunlu defterlerden değildir. diğer bir ifade ile vergi yasaları açısından kasa defteri tutma zorunluluğu yoktur. ancak her işletme kasa takibini herhangi bir kayıt sistemiyle yapmaktadır. genellikle kasa defteri ciltli ve sayfaları karşılıklı aynı sıra numaralıdır. kasa defterinin sol sayfasına bir gün önceden devredilen kasa mevcudu ve o gün içinde tahsil edilen paralar, sağ sayfasına ise o gün içinde yapılan ödemel...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları işlevleridir. bu işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarla...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe• işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarlam...

açıköğretim dersleri 1. sınıf işletme ve muhasebe - ders notlar

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim,...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarla...

pamuk ıplikciliginde maliyet hesaplari

  bitirme çalışması hazırlayan: mustafa özalp özet bu çalışmada,ilk olarak maliyet hesaplanmasına ait yöntemlerden bahsedilmiştir,daha sonra üretim maliyetine etki eden faktörler incelenmiştir ve son bölümde model işletme üzerinde  pamuk ipliğine ait üretim maliyetleri hesaplanmıştır. giriş   birim maliyetlerin işletmelerde bilinmesi  işletmelere sayısız faydalar sağlamaktadır. en basit açıdan iplik üretimi yapan bir işletmenin tipleri için birim maliyetlerini belirlemesi müşterisiyle olabilecek fiyat karmaşasının önüne geçecektir bunun yanında standart olarak belirlenen maliyetlerin fiili maliyetten sapmaları incelenerek...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !