× "

muhdesatın aidiyetinin tespiti

" arama sonuçları

2-b de son değişiklik

  belediye’ye dilekçe yazın! hızır yılmaz, temeli 2b olan ve vatandaşa verilmek üzere geçici olarak belediye’nin uhdesinde bulunan araziler ile ilgili olarak ise ilgili mahalle sakinlerine, “ 6292 sayılı yasa, belediye’nin emanetinde olan arsaları size vermek için yeterlidir” şeklinde seslenerek, kendilerini söz konusu bu arsalar ile ilgili olarak beykoz belediye başkanlığı’na ve milli emlak müdürlüğü’ne en geç şubat ayının 28’ine kadar dilekçe yazmaya davet etti. aşağıda açıklaması bulunan istek / şikayet bildiriminiz 40.125 başvuru numarası ile kayda alınmıştır.  başvurunuzun takibini başvuru numaranız ile e-belediye istek / şikayet takip sayfas...

2-b de son değişiklik

  belediye’ye dilekçe yazın! hızır yılmaz, temeli 2b olan ve vatandaşa verilmek üzere geçici olarak belediye’nin uhdesinde bulunan araziler ile ilgili olarak ise ilgili mahalle sakinlerine, “ 6292 sayılı yasa, belediye’nin emanetinde olan arsaları size vermek için yeterlidir” şeklinde seslenerek, kendilerini söz konusu bu arsalar ile ilgili olarak beykoz belediye başkanlığı’na ve milli emlak müdürlüğü’ne en geç şubat ayının 28’ine kadar dilekçe yazmaya davet etti. aşağıda açıklaması bulunan istek / şikayet bildiriminiz 40.125 başvuru numarası ile kayda alınmıştır.  başvurunuzun takibini başvuru numaranız ile e-belediye istek / şikayet takip sayfas...

4706 sayılı kanunun uygulaması

  maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü sayı   : b.07.0.meg.0.35/3313-12550 konu : 4706 sayılı kanunun uygulaması   milli emlak genel tebliği (sıra no:285 ) 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ile bu kanunda değişiklik yapan 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı ve 16.07.2004 tarihli ve 5228 sayılı kanunlar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.   1- tahsisli taşınmazların satışı hazineye ait taşınmazlardan, tahsisli olanların ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılmasına, bakanlığımızın tekl...

4706 sayılı kanunun uygulaması

  maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü sayı   : b.07.0.meg.0.35/3313-12550 konu : 4706 sayılı kanunun uygulaması   milli emlak genel tebliği (sıra no:285 ) 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ile bu kanunda değişiklik yapan 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı ve 16.07.2004 tarihli ve 5228 sayılı kanunlar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.   1- tahsisli taşınmazların satışı hazineye ait taşınmazlardan, tahsisli olanların ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılmasına, bakanlığımızın tekl...

6292 sayılı orman kanunu

  kanun no. 6292   kabul tarihi: 19/4/2012 birinci bölüm genel hükümler amaç ve kapsam madde 1- (1) bu kanunun amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı orman kanununun 2 nci maddesi gereğince, hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (2) bu kanun, 6831 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre hazine adına orman sınırları dışı...

3402 sayılı kanunun, ek 4 üncü mad. kapsamında 2/b alanlarında y

  3402 sayılı kanunun, ek 4 üncü mad. kapsamında2/b alanlarında yapılacak uygulama « : 17 eylül 2009, 11:28:43 »     t.c. bayındırlık ve iskan bakanlığı tapu ve kadastro genel müdürlüğü tasarruf işlemleri dairesi başkanlığı sayı  : b.09.1.tkg0100001-073/                                     04/08/2009                                               konu: : 3402 sayılı kanunun, ek 4 üncü      &nbs...

2/b yasasının tam metni

orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun     kanun no. 6292   kabul tarihi: 19/4/2012   ,  birinci bölüm genel hükümler amaç ve kapsam madde 1- (1) bu kanunun amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı orman kanununun 2 nci maddesi gereğince, hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi v...

2/b yasası meçlisten çıktı

meclis genel kurulu’nda, 2b olarak adlandırılan orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun tasarısı kabul edildi.   yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle: hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. tasarrufa geçme orman kadastro komisyonlarınca hazine adın...

2b yasası meclisde kabul edildi

2b yasası meclisde kabul edildi

  2b yasası meclis'ten geceyarısı geçti ! uzun zamandır beklenen, kamuoyunda 2b olarak adlandırılan yasa tasarısı, meclis genel kurulu'ndan geçerek yasalaştı meclis genel kurulu’nda, 2b olarak adlandırılan orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun tasarısı kabul edildi. hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış 2/b alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin b...

2/b arazileri ile ilğili son haberler

türel2-b'nin kaderi anayasa mahkemesi'nde     anayasa mahkemesi, hazine adına orman dışına çıkarılan 2b arazilerinin satışını öngören kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi 08 mayıs 2009, cuma 14:17:00 anayasa mahkemesi, hazine adına orman dışına çıkarılan 2b arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı "tapu kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun"un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi. chp, kanun'un, 5. maddesiyle 6831 sayılı orman kanunu'na eklenen ek madde ...

2b satışı anayasa mahkemesi'nde

mahkeme, 2b arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı kanununu esastan görüşmeye karar verdi. anayasa mahkemesi, hazine adına orman dışına çıkarılan 2b arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı “tapu kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun”un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi.chp, kanun'un, 5. maddesiyle 6831 sayılı orman kanunu'na eklenen ek madde 10'un, 8. maddesiyle 3402 sayılı kadastro kanunu'na eklenen ek madde 4'ün, 1. fıkrasının “fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı ...

2b'lerin satışı anayasa mahkemesi'nde

 anayasa mahkemesi, hazine adına orman dışına çıkarılan 2b arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı ''tapu kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun''un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi. chp, kanun'un, 5. maddesiyle 6831 sayılı orman kanunu'na eklenen ek madde 10'un, 8. maddesiyle 3402 sayılı kadastro kanunu'na eklenen ek madde 4'ün, 1. fıkrasının ''fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle'' bölümünün, 8. maddesiyle 3402 sa...

anayasa mahkemesi'nden 301'e redd

anayasa mahkemesi, türk ceza kanunu'nun (tck) ''türk milletini, türkiye cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' başlıklı 301. maddesinden soruşturma yapılmasını adalet bakanının iznine bağlayan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.şişli 2. asliye ceza mahkemesi, 5237 sayılı tck'nın 5759 sayılı kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen 301. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptali istemiyle anayasa mahkemesine itiraz yoluyla başvuruda bulunmuştu.davayla ilgili ilk ve esas incelemesini birlikte yapan yüksek mahkeme, 301. maddeden soruşturma yapılmasını adalet bakanının iznine bağlayan kanun hükmünün iptal istemini reddetti.2b arazilerinin satışı anayasa mahkemesindeanayasa mahkemesi, hazine adına orman dışına çıka...

ortaklığın giderilmesi davası-3

içerik.................:10-) davanın bekletilmesini gereken haller:11-)davanın bekletilmesini gerektirmeyen haller12-)ortaklığın giderilmesi davalarında ön mesele13-)ortaklığın giderilmesi davalarında davaların birleştirilmesi, aynı davanın diğer bir mahkemede görüldüğü iddiası ve davanın ıslahı14-)taşınır malların ortaklığının giderilmesi15-)ortaklığın giderilmesi türleri satışa karar verilmesi halinde yapılcak işlemler:______________________________________________________________10-)davanın bekletilmesini gereken haller:taşınmazın tapuda kayıtlı olmayıp tescili için süre istenmiş olması,tapu kayıtlarındaki isimlerin nüfus kaydına uymaması,tapu miktarı ile ölçü miktarının birbirine uymaması,taşınmazın hudutlarını...

kadastro kanunu

kanun no:3402 tarih:21.06.1987 rs.gz.09.07.1987 rs.gz.sayısı:19512 birinci bölüm genel ilke amaç madde 1 - bu kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle türk medenî kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. ikinci bölüm kadastro çalışmaları kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı madde 2 - her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder. kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak tapu ve kadastro genel müdürlüğünün teklif...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !