× "

muhibbi şiirleri aşk

" arama sonuçları

bağdatlı ruhi hayatı eserleri hakkında geniş bilgi

  bağdatlı ruhî, (?-1605) osmanlı divan edebiyatı şairi. terkib-i bend'i ile ünlüdür. 16. asrın büyük şairlerinden biri olan bağdatlı ruhi’nin asıl adı osman’dır. bu şairin, kanuni ordularıyla bağdat’a giden anadolulu bir askerin oğlu olduğu bilinmektedir. divanındaki şiirlerinden kendisinin de bir sipahi olduğu anlaşılmaktadır. şairin, tezkireci ahdi, fuzûlî’nin oğlu fazlı ile ve yine başta bağdat şairleri olmak üzere devrinin birçok devlet büyüğü, alim ve şairi ile arkadaşlıkları ve dostlukları olmuştur. ruhi’nin etkisi altında kaldığı şairler arasında fuzûlî’nin önemli bir yeri vardır. askerliği, savaş meydanlarındaki zaferleri öven,...

kanuni sultan süleyman (muhibbi) ve şiir

          yavuz sultan selim'in oğlu kanunî sultan süleyman,batı kaynaklarında magnificent, magnifique, grand turc, der prachtige unvanlarıyla geçer, ilk öğrenimini trabzon’da tamamlayan sultan süleyman, on beş yaşında sancakbeyi olmuş, 1520 yılında babasının ölümü üzerine tahta geçmiştir.kanûnî'nin idareciliği,hükümdarlığı,her biri başlı başına bir büyük olay değerindeki çok sayıda seferleri ve zaferleri hakkında ...

muhteşem şairler nerede ?

muhteşem şair muhibbi -kanuni-adlı iskender pala nın kitabı elime geçince şair bir padişah ne demiş diye şiir hakında ki şiirlerini araştırdım ve sizler ile paylaşıyorum. muhteşem şair muhibbi sayfa 80 .7 beyit "muhibbi harc kıl söz gevherini tükenmez çünki bu dil kana benzer" iskender palanın tercümesiyle " muhibbi söz cevherini bolca harca, çünkü senin dilin bir maden ocağına benzer,oradan çıkanlar tükenmez " der. herkes şiir yazıyor hatta aziz nesin in ifadesi ile üç kişiden dört kişinin şair olduğu milletimizde bir şiir yarışmasına  beşbin kişi baş vururken bir şiir kitabı beşyüz sattığında yayınevi maliyeti karşıladığı için memnun oluyor.ger&...

20110223 çarşamba hürrem sultana gazel / oktay rifat

20110223 çarşamba hürrem sultana gazel / oktay rifat   2011-02-23 muhteşem yüzyıl/ hürrem sultan üzerine   hürrem sultana gazel bu dünyayı seninle sevmişim, hürrem! öldürür diriltirsin, mesih’im, zühre’m! karun’ca mal yığsam ben neylerim sensiz, neylenir saltanat sensiz, gözüm, gözdem! allar kuşan, has bahçeden güller takın, bir düştür seyrettiğin aynadan madem! gel kavuş akşamla, desinler: “ay doğmuş! “dağılmış, müjdeler olsun, zülüf, perçem!” yüzgörümlük eflak ve buğdan, dilersen bu can var, esirgenmez, iste bir tanem! oktay rifat hürrem ...

divan şiirinde hazan

divan şiirinde hazan doç. dr. h. dilek batislam özet divan şiirinde hazan ve hazanla ilgili öğeler daha çok hazaniyelerde yer almakla birlikte diğer nazım şekilleriyle yazılmış şiirlerde de hazandan ve kimi özelliklerinden söz edilmektedir. bu çalışmada değişik yüzyıllarda yaşamış divan şâirlerinin şiirlerinden ve hazaniye örneklerinden yola çıkılarak, divan şâirlerinin şiirlerinde yer verdikleri hazanla ilgili öğeler, hazana yüklenen anlamlar, hazan motifinin hangi durumlarda ne amaçla kullanıldığı üzerinde durulacaktır. anahtar kelimeler: hazan, sonbahar, hazaniye, divan şiiri, mevsim. edebiyatımızda her mevsimin kendine özgü bir yeri vardır. mevsimler içinde en önemli yere s...

iskender pala kitaplarından beyitler

babil’de ölüm istanbul’da aşk cani kim cânanı için sevse cânanın severcani için kim ki cânanın sever canin sever                                                           fuzuli  bende mecnundan füzun aşıklık isti’dadi varaşık-i sadık benim mecnun’un sade adi var.                           &nb...

iskender pala kitaplarından beyitler

babil’de ölüm istanbul’da aşk cani kim cânanı için sevse cânanın severcani için kim ki cânanın sever canin sever                                                           fuzuli  bende mecnundan füzun aşıklık isti’dadi varaşık-i sadık benim mecnun’un sade adi var.                           &nb...

halk edebiyatı

tanım ·  yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı ·  türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin...

halk edebiyatı

yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin duygularına sesleniyordu. islamiyet&#...

elli yazar elli görüş

listelerimizde yazarlarımızın yanı sıra edebiyat eleştirmenleri ve kültür editörlüğü yapan isimlerle de karşılaşacaksınız. ayrıca bazı yazarlarımız listelerinin sonlarına şu anda bizim yaptığımız gibi eklemek istedikleri ve 'yazmazsam olmaz' dedikleri eserleri ve görüşleri 'not' düştüler. bu kısa notları da 'yayınlama sözü' aldıktan sonra listelerini verdikleri için müdahale edip kesemedik! (aksiyon dergisi)orhan pamuk1— makaleler — ahmet hamdi tanpınar2— şiirleri — yahya kemal3— şiirleri — nazım hikmet4— tutunamayanlar —oğuz atay5— aşk—ı memnu — halit ziya uşaklıgil6— seyahatname — evliya çelebi7— hüsn ü aşk — şeyh galipnot : ayrıca dede korkut masalları da tür...

..::halk edebiyatı::..

hece ölçüsü    Âşık edebiyatı    destan    hikaye    kahramanlık şiirleri    koşma    türkü    tekerleme    mani    ninni    ilahi    semai    varsağı    nefes    şathiye    güzelleme    kalenderi    koçaklama     tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü...

kahramanlık şiirleri hece ölçüsü Âşık edebiyatı destan

tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir.   örnekler aşağıdadır. (sırasıyla örnekler geldikçe tıklayarak içeriğini görebilirsiniz.)türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların s...

halk edebiyatı

  tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin duygularına s...

halk edebiyatı

halk edebiyatı hece ölçüsü Âşık edebiyatı destan hikaye kahramanlık şiirleri koşma türkü tekerleme mani ninni ilahi semai varsağı nefes şathiye güzelleme kalenderi koçaklama tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam önce...

halk edebiyatı

tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin duygularına sesleniyordu. &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !