× "

musiki nedir kısaca

" arama sonuçları

telif hakkı nedir telif yasası kapsamı

  fikri hak fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel addır.bu ürünler insan zekası ile ortaya çıkan ; edebiyat ve sanat eserleri ,bilgisayar programları,buluşalar tasarımlar v.b ürünleri kapsar telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır. telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. sembolü çember içinde bir "c" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve ingilizce "copyright" keli...

sanat nedir? filozofların çeşitli tanımları

sanat nedir? filozofların çeşitli tanımları    sanat nedir sanatın ağırlıklı olarak sübjektif ve şahsî yaşantılara dayalı olmasından dolayı son derece çeşitli tanımlan yapılmıştır. bunun için yüzlerce tanımı bulunan sanatın bazı tanımlarına bir göz atalım: sanat zekânın malzemeyi kullanmasıdır. sanat tabiatın taklididir. sanat, maddeye giren ve onu kendi şekline sokan fikirdir. sanat mükemmel ve ideal güzelliğin aranmasıdır. sanat dinleyen ve seyredende estetik bir zevk uyandıran, gerçekliği sembolik olarak ifade eden eser ve hareketlerdir. sanat insanla nesnel gerçeklik arasındaki ilişkidir vs. bütün bu tanımların bazı ortak yönlerin...

edebiyatın toplumla ilişkisi nedir?

toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişki mehmet rifat varlık dergisi mayıs 2005 toplumbilimsel eleştirinin genel çerçevesi xx. yüzyılda geliştirilen metne yönelik eleştiri yöntemleri arasın da “ruhsal eleştiri” (ya da “ruhçözümsel eleştiri”) ile “toplumbilimsel eleştiri” birbirini bütünleyen iki değişik yaklaşım biçimi olarak dikkati çeker. ruhçözümsel eleştirinin (psikokritik) psikanalizin içindeki yeri neyse, toplumbilimsel eleştirinin (sosyokritik) de yazın toplum bilimi (edebiyat sosyolojisi) içindeki yeri, işlevi odur. türkçede son yıllarda psikanalizin yaklaşım biçimini, yaklaşım yöntemlerini türk yazarlarının metinlerine uygulayan çalışmaların dikkati çektiğini söyleyebilirim. bunlar arasında da özellikle oğuz cebeci’nin psikanalitik edebiyat kuramı...

edebiyatın toplumla ilişkisi nedir?

toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişki mehmet rifat varlık dergisi mayıs 2005 toplumbilimsel eleştirinin genel çerçevesi xx. yüzyılda geliştirilen metne yönelik eleştiri yöntemleri arasın da “ruhsal eleştiri” (ya da “ruhçözümsel eleştiri”) ile “toplumbilimsel eleştiri” birbirini bütünleyen iki değişik yaklaşım biçimi olarak dikkati çeker. ruhçözümsel eleştirinin (psikokritik) psikanalizin içindeki yeri neyse, toplumbilimsel eleştirinin (sosyokritik) de yazın toplum bilimi (edebiyat sosyolojisi) içindeki yeri, işlevi odur. türkçede son yıllarda psikanalizin yaklaşım biçimini, yaklaşım yöntemlerini türk yazarlarının metinlerine uygulayan çalışmaların dikkati çektiğini söyleyebilirim. bunlar arasında da özellikle oğuz cebeci’nin psikanalitik edebiyat kuramı...

edebiyatın toplumla ilişkisi nedir?

toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişki mehmet rifat varlık dergisi mayıs 2005 toplumbilimsel eleştirinin genel çerçevesi xx. yüzyılda geliştirilen metne yönelik eleştiri yöntemleri arasın da “ruhsal eleştiri” (ya da “ruhçözümsel eleştiri”) ile “toplumbilimsel eleştiri” birbirini bütünleyen iki değişik yaklaşım biçimi olarak dikkati çeker. ruhçözümsel eleştirinin (psikokritik) psikanalizin içindeki yeri neyse, toplumbilimsel eleştirinin (sosyokritik) de yazın toplum bilimi (edebiyat sosyolojisi) içindeki yeri, işlevi odur. türkçede son yıllarda psikanalizin yaklaşım biçimini, yaklaşım yöntemlerini türk yazarlarının metinlerine uygulayan çalışmaların dikkati çektiğini söyleyebilirim. bunlar arasında da özellikle oğuz cebeci’nin psikanalitik edebiyat kuramı...

edebiyatın toplumla ilişkisi nedir?

toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişki mehmet rifat varlık dergisi mayıs 2005 toplumbilimsel eleştirinin genel çerçevesi xx. yüzyılda geliştirilen metne yönelik eleştiri yöntemleri arasın da “ruhsal eleştiri” (ya da “ruhçözümsel eleştiri”) ile “toplumbilimsel eleştiri” birbirini bütünleyen iki değişik yaklaşım biçimi olarak dikkati çeker. ruhçözümsel eleştirinin (psikokritik) psikanalizin içindeki yeri neyse, toplumbilimsel eleştirinin (sosyokritik) de yazın toplum bilimi (edebiyat sosyolojisi) içindeki yeri, işlevi odur. türkçede son yıllarda psikanalizin yaklaşım biçimini, yaklaşım yöntemlerini türk yazarlarının metinlerine uygulayan çalışmaların dikkati çektiğini söyleyebilirim. bunlar arasında da özellikle oğuz cebeci’nin psikanalitik edebiyat kuramı...

edebiyatın toplumla ilişkisi nedir?

toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişki mehmet rifat varlık dergisi mayıs 2005 toplumbilimsel eleştirinin genel çerçevesi xx. yüzyılda geliştirilen metne yönelik eleştiri yöntemleri arasın da “ruhsal eleştiri” (ya da “ruhçözümsel eleştiri”) ile “toplumbilimsel eleştiri” birbirini bütünleyen iki değişik yaklaşım biçimi olarak dikkati çeker. ruhçözümsel eleştirinin (psikokritik) psikanalizin içindeki yeri neyse, toplumbilimsel eleştirinin (sosyokritik) de yazın toplum bilimi (edebiyat sosyolojisi) içindeki yeri, işlevi odur. türkçede son yıllarda psikanalizin yaklaşım biçimini, yaklaşım yöntemlerini türk yazarlarının metinlerine uygulayan çalışmaların dikkati çektiğini söyleyebilirim. bunlar arasında da özellikle oğuz cebeci’nin psikanalitik edebiyat kuramı...

edebiyatın toplumla ilişkisi nedir?

toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasındaki ilişki mehmet rifat varlık dergisi mayıs 2005 toplumbilimsel eleştirinin genel çerçevesi xx. yüzyılda geliştirilen metne yönelik eleştiri yöntemleri arasın da “ruhsal eleştiri” (ya da “ruhçözümsel eleştiri”) ile “toplumbilimsel eleştiri” birbirini bütünleyen iki değişik yaklaşım biçimi olarak dikkati çeker. ruhçözümsel eleştirinin (psikokritik) psikanalizin içindeki yeri neyse, toplumbilimsel eleştirinin (sosyokritik) de yazın toplum bilimi (edebiyat sosyolojisi) içindeki yeri, işlevi odur. türkçede son yıllarda psikanalizin yaklaşım biçimini, yaklaşım yöntemlerini türk yazarlarının metinlerine uygulayan çalışmaların dikkati çektiğini söyleyebilirim. bunlar arasında da özellikle oğuz cebeci’nin psikanalitik edebiyat kuramı...

telif hakkı nedir telif yasası

fikri hak fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel addır.bu ürünler insan zekası ile ortaya çıkan ; edebiyat ve sanat eserleri ,bilgisayar programları,buluşalar tasarımlar v.b ürünleri kapsar telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır. telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. sembolü çember içinde bir "c" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve ingilizce "copyright" kelimesini ifade eder. fi...

mehter nedir ?

mehter tarihimehter nedirmehter türk kültüründe dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağıdır. mehteri kendine has özellikleri ile korumak yaşatmak gelecek nesil'e bırakmak her türk'ün görevidir. mehter; mızıkacı, çadırcı, kavas gibi muhtelif manalarda kullanılmış bir tabir olup farsça " mıhter" kelimesi ile ifade edilen ve osmanlıca ulu-büyük manasına gelen kelimesinden alınmıştır. dilimizde bu kelimenin arapçalaştırılmış şekillerinden " mehter" kullanılmaktadır. mehterin önemi bu konuyla ilgili olarak evliya çelebi, sultan 4.murat devrinde ordu ile ilgili yaşanmış bir olayı şöyle nakleder: "mimarların mı, yoksa mehterlerin mi alayda önceliği konusunda karar verilemez. bu hususda gör&...

şiirin tanımı , şiirin unsurları , şiir nedir?

tanımışiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri ...

telif hakkı - fikri haklar nedir - eser sahibi kimdir

telif hakkı nedir ? fikri hak fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel addır.bu ürünler insan zekası ile ortaya çıkan ; edebiyat ve sanat eserleri ,bilgisayar programları,buluşalar tasarımlar v.b ürünleri kapsar telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır. telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. sembolü çember içinde bir "c" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve ingilizce "copyright" kelimesini ifade eder. fikir ve sanat es...

bilimsel müzik nedir?

müzik en genel tanımı ile sesin biçem ve devinim kazanmış halidir. biçem ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. özellikle 20. yüzyıl çağdaş batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. bunun ötesinde, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklı kültürlere ait yerel müzikler de bu tanımlama zorluğunu arttırmaktadır.tüm bu sebeplerden dolayı, müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine farklı açılardan (sosyolojik, psikolojik, akustik, politik vb.) yapılan birden fazla tanımla açıklanması...

mevlid nedir?

  mevlid nedir?doğum zamanı demektir. peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.1989 yılından beri kutlanmakta olan kutlu doğum haftası fikri nasıl doğdu? sizin de bildiğiniz gibi peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan mevlid-i nebevi, asırlardır milletimiz tarafından ‘mevlid kandili’ olarak kutlanmaktadır. mevlid kandili ilk defa 13. asırda erbil atabeği muzafferüddin gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmaya başlandı. mevlid kandili münasebetiyle ilim adamları bir araya gelip ilmi, fikri sohbetler yapıyor, halk sokaklarda mevlidi bir bayram havasında kutluyordu. süleyman çelebi’nin kaleme aldığı vesiletü’n necat isimli şiirin, mevlid adıyla, yüzyıllardır sevinçte, tasada, doğumda, ölümde okuna gelmesi ve bu geleneğin bugün de can...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı nedir?

cumhuriyet dönemi türk edebiyatıcumhuriyet döneminde türkiye hemen hemen her alanda hızlı bir çağdaşlaşma hareketine girmiş olduğundan bu dönemde ortaya çıkmış birçok edebi ve fikri hareket aynı zaman içinde varlık göstermişlerdir. daha önce olduğu gibi bir edebi akım ömrünü tamamlayıp yerine bir başkası geçmemiştir. birçok edebi akım varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. farklı görüşte olan edebi anlayışlar cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan günüm.üze kadar varlıklarını devam ettirmiş, temsilcileriyle edebiyat ve sanat dünyasında örneklerini vermişlerdir. bu nedenle cumhuriyet dönemi türk edebiyatında gelişen edebi akımları kesin bir şekilde bir sınıflamaya sokmak biraz zor gibi gözükmektedir. ancak biz yine de cumhuriyet dönemi türk edebiyatını iki ana devre ve bunların alt kolla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !