× "

mutabakat formu örneği

" arama sonuçları

trafik, kasko, konut, zorunlu deprem, sağlık sigortası, hekim me

trafik sigortasi, kasko sigortası, konut sigortası, zorunlu deprem sigortası, sağlık sigortası, hekim mesleki sorumluluk sigortası hasar anında yapılcak işlemler hasar anında yapılacak işlemler nelerdir? sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. sigorta şirketi hasar ihbarını takiben, hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder. eksperin düzenlediği rapor ile sigorta türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırıldığında tazminat ödenmesi için gereken dosya tamamlanır. tazminatın en kısa zamanda ödenebilmesi için, ilgili belgelerin süratli ve eksiksiz olarak gönderilmesi ve dosyanın tamamlanmasını teminen aşağıdaki konulara...

dpb, sendika mevzuatı ile ilgili görüşlerini yayımladı

kamu görevlileri sendikaları mevzuatı ile ilgili görüşlerkamu görevlileri sendikaları mevzuatı ile ilgili yeni görüşlerimiz yayımlandı. özet: sendika iş yeri temsilcilerinin geçici bir görevle başka birimlere görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hakkında 05.04.2010/7093 bilindiği üzere, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununun “sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi” başlıklı değişik 18 inci maddesinde, “kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. k...

kredi sürecinde istenilen bilgi ve belgeler

kredi sürecinde istenilen bilgi ve belgeler     kredi sürecinde istenilen bilgi ve belgeler   başvuru ve öndeğerlendirme kredi tahsis edilecek yatırımlarda aranan koşullar: kalkınma bankasınca herhangi bir yatırım projesine kredi verilebilmesi için öncelikle; yatırımcının anonim şirket olması,  yatırımları için hazine müsteşarlığı'ndan alınmış yatırım teşvik belgesi bulunması,  turizm yatırımları için turizm bakanlığı'ndan yatırım ve/veya işletme belgesi bulunması, belirli bir fondan kredi verilecekse fonun işleyişi ile ilgili kararname ve tebliğde belirtilen şartları taşıması, şirket hakkında yapılacak istihbarat sonuçları ve proje ile ...

kredi sürecinde istenilen bilgi ve belgeler

kredi sürecinde istenilen bilgi ve belgeler   başvuru ve öndeğerlendirme kredi tahsis edilecek yatırımlarda aranan koşullar: kalkınma bankasınca herhangi bir yatırım projesine kredi verilebilmesi için öncelikle; yatırımcının anonim şirket olması,  yatırımları için hazine müsteşarlığı'ndan alınmış yatırım teşvik belgesi bulunması,  turizm yatırımları için turizm bakanlığı'ndan yatırım ve/veya işletme belgesi bulunması, belirli bir fondan kredi verilecekse fonun işleyişi ile ilgili kararname ve tebliğde belirtilen şartları taşıması, şirket hakkında yapılacak istihbarat sonuçları ve proje ile ilgili teknik, ekonomik ve mali değerlendirme sonuçlarının olumlu olması gerekmektedir. ...

kalite güvence ve standartlar

kalite güvence ve standartlara-standardizasyon1-standardizasyonun gelişim süreci, mahiyeti ve önemiinsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. bu düzenleme sürecinin doğal sonucu olarak ortaya çıkmış olan standart ve standardizasyon olgusu insanlık tarihi kadar eskidir.yeryüzünde kıt olan ekonomik kaynakların en iyi şekilde optimum) değerlendirme çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, insanlık için bir lüks değil, aksine “olmazsa olmaz” mutlak bir gerekliliktir.2-tanımlaruluslar arası standardizasyon teşkilatı (ıso, ınternational standard organization) tarafından yapılan tanımlamalara göre;standart: i...

türk lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları

mevduat,bir gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu hazır bir satın alma gücünün kullanılmayarak vadeli veya vadesiz olarak bankaya bırakılmasıdır. türkiye’de sadece ticaret bankaları mevduat toplamaya yetkilidir. bankalar kanunu’na göre, yazılı ya da sözlü olarak veya bir ivaz karşılığında istenildiğinde ya da belirli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü mevduat sayılır. karşılığında mevduat cüzdanı yerine katılma belgesi, makbuz, senet ve benzeri belgelerin verilmesi alınan paraların mevduat sayılmasına engel değildir.mevduat türleri,1. tasarruf mevduatı (gerçek kişiler tarafından bu nam altında açılan ve ticari işlemlere konu olmayan mevduattır. ancak, vadesiz tasarruf mevduatı hesapları &uu...

exel kullanımı püf noktaları

excel püf noktaları1-otomatik kaydetme:excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? araçlar*içine ekle (tools*add-ıns) komutunu çalıştırın. ekrana gelen diyalog kutusunda otomatik kaydet (autosave) seçeneğini işaretleyip tamam düğmesine basın. artık araçlar (tools) menüsünü açtığınızda otomatik kayıt (autosave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. bu komutu çalıştırınca ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.2-üst ve alt bilgi:excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik, kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. örneğin basılan sayfanın başlığı, s...

rekabet yonetimi- degisim muhendisligi 3

  6.6. örnek: kodak   değişim mühendisliğinin bir diğer örneği, kodak’ın rekabet karşısında yaratmak durumunda kaldığı ürün geliştirme sürecidir. 1987 de kodak’ın ezeli rakibi fuji, 35mm lik ve ek kullanımlık yeni bir fotoğraf makinesi piyasaya dürdü. müşteri bu makinayı içinde filmiyle birlikte satın alıyor, bir kez kullanıyor ve sonra imalatçıya geri veriyordu. imalatçı da filmi bastıktan sonra makinayı, yeniden kullanmak üzere parçalara ayırıyordu. kodak’ın bu makineyle rekabet edecek bir ürünü yoktu, hatta üzerinde çalışılan bir model bile yoktu. şirketin geleneksel ürün geliştirme süreci, fuji’nin makinesine rakip bir ...

allah'ın yaratma sanatı

gazellerin kusursuz soğutma sistemleri soğutma sistemlerini ilk keşfedenler insanlar değildir. sıcakkanlı her canlı, ısı kontrolü için birçok mekanizmaya sahiptir. afrika'nın hızlı koşan gazeli, sık sık düşmanlarından kaçmak için koşmak zorunda kalır. bu sürat koşusu gazelin vücut ısısını yükseltir. fakat gazelin hayatta kalabilmesi için beyninin vücudundan daha serin tutulması gerekir. gazel beynini serin tutmak için, başının sağ tarafında, kendine has bir soğutma sistemine sahiptir. gazellerin ve benzer hayvanların, soluk alma kanallarının ardında uzanan, büyük kan birikintilerinin içerisinden yayılan yüzlerce küçük atardamar vardır. soluklanmış hava buruna ait bu gölcüğü soğutur, bu yüzden küçük atardamarların içerisinden geçen kan soğumuş olur. sonra küçük atardamarlar kanı beyne t...

excel püf noktaları

excel püf noktaları1-otomatik kaydetme:excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? araçlar*içine ekle (tools*add-ıns) komutunu çalıştırın. ekrana gelen diyalog kutusunda otomatik kaydet (autosave) seçeneğini işaretleyip tamam düğmesine basın. artık araçlar (tools) menüsünü açtığınızda otomatik kayıt (autosave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. bu komutu çalıştırınca ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.2-üst ve alt bilgi:excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik, kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. örneğin basılan sayfanın başlığı, sayfayı hazı...

excel püf noktaları

excel püf noktaları1-otomatik kaydetme:excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? araçlar*içine ekle (tools*add-ıns) komutunu çalıştırın. ekrana gelen diyalog kutusunda otomatik kaydet (autosave) seçeneğini işaretleyip tamam düğmesine basın. artık araçlar (tools) menüsünü açtığınızda otomatik kayıt (autosave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. bu komutu çalıştırınca ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.2-üst ve alt bilgi:excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik, kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. örneğin basılan sayfanın başlığı, sayfayı hazırl...

excel püf noktaları 1

excel püf noktaları1-otomatik kaydetme:excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? araçlar*içine ekle (tools*add-ıns) komutunu çalıştırın. ekrana gelen diyalog kutusunda otomatik kaydet (autosave) seçeneğini işaretleyip tamam düğmesine basın. artık araçlar (tools) menüsünü açtığınızda otomatik kayıt (autosave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. bu komutu çalıştırınca ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.2-üst ve alt bilgi:excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik, kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. örneğin basılan sayfanın başlığı, sayfayı hazı...

excel püf noktaları by tamer köle

excel püf noktaları by tamer köle excel püf noktaları1-otomatik kaydetme:excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? araçlar*içine ekle (tools*add-ıns) komutunu çalıştırın. ekrana gelen diyalog kutusunda otomatik kaydet (autosave) seçeneğini işaretleyip tamam düğmesine basın. artık araçlar (tools) menüsünü açtığınızda otomatik kayıt (autosave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. bu komutu çalıştırınca ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.2-üst ve alt bilgi:excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik, kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum....

excel püf noktaları by tamer köle

excel püf noktaları by tamer köle excel püf noktaları1-otomatik kaydetme:excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? araçlar*içine ekle (tools*add-ıns) komutunu çalıştırın. ekrana gelen diyalog kutusunda otomatik kaydet (autosave) seçeneğini işaretleyip tamam düğmesine basın. artık araçlar (tools) menüsünü açtığınızda otomatik kayıt (autosave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. bu komutu çalıştırınca ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.2-üst ve alt bilgi:excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik, kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum....

excel püf noktaları by tamer köle

excel püf noktaları by tamer köle excel püf noktaları1-otomatik kaydetme:excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? araçlar*içine ekle (tools*add-ıns) komutunu çalıştırın. ekrana gelen diyalog kutusunda otomatik kaydet (autosave) seçeneğini işaretleyip tamam düğmesine basın. artık araçlar (tools) menüsünü açtığınızda otomatik kayıt (autosave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. bu komutu çalıştırınca ekrana otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.2-üst ve alt bilgi:excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik, kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. örneğin b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !