× "

mutasavvuf nedir

" arama sonuçları

tasavvuf nedir?

  tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. tasavvuf hâl işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz. tasavvuf ilmi, kalb ile yapılması ve sakınılması gereken şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. buna (ahlak ilmi) de denir. tasavvuf ehli, kendi derecesine göre, tasavvufu tarif etmiştir. birkaçı şöyle: tasavvuf, dinin emirlerine uyup, yasaklarından kaçarak kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak demektir. tasavvuf, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden kaçmaktır. tasavvuf, nefsin iman ve itaat etmesi, bütün ibadetlerin ve bütün hayırlı işlerin hakiki ve kusursuz olm...

tasavvufi eğitim

tasavvufi eğitim tasavvuf, bir müslüman için en önemli konulardan birisidir. tarih boyunca da, günümüzde de, şarkta ve garbda; islâm ülkelerinde ve islâm ülkelerinin dışındaki islâm'la ilgisi olmayan yerlerde dahi ilgi görmüştür. roce garudi meşhur fransız filozofu, müslüman olmuş; kitabında tasavvuftan bahsederken, "bir inanç destanı" diyor, destan diye isimlendiriyor tasavvufu.  rusyadaki yetmiş yıllık bolşevik-ateist idareden sonra biz orayı ziyaret ettiğimizde, hâlâ islâm'ın canlı kalmış olduğunu gördük. orada islâm'ın bütün baskılara rağmen, devletin bütün gücüne rağmen ayakt...

sufizm nedir ?

sufizm nedir ?

tasavvuf (arapça: تَصَوُّف‎ taṣawwuf, farsça: تصوف‎ tasavvof) ya da sufizm veya sufilik (arapça: صُوفِية‎ ṣūfīya, farsça: صوفیگری‎ sūfīgarī), islam inancında insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî hakikatlere ve gayb âlemine ait hakikatlere sezgiyle ulaşma yoludur. kelimenin kökeni arapça tasavvuf kelimesinin hangi kökten geldiği tam olarak bilinmemektedir. en çok kabul gören görüşlere göre: saflaşma anlamında safa kökünden, yün elbise giyinme anlamında suf kökünden, yün giyme anlamı için kullanılan peygamber sözlerinden bir kısmı: enes bin malik demiştir ki: "rasulullah bir kölenin bile davetine gider...

sufizm

kelime anlamı, ashab-ı suffa'dan geliyor. aslında, iki anlamı var; suf giyen kişiye sufi denir. yani, bir çeşit yünlü kumaş ki, son derece basit ve yani başka bir şey giymeyen, yeni kıyafet almayan, sadece onunla yetinen ve onu giyerek fakirliğini gösteren kişiye sufi denmiş bir zamanlar. allah'ın varhğı karşısında kendi nefsini yoklukla bilen fakirlere de hoş bir işaret olmuş. "sufi"deyince, bir lokma bir hırka sözü geliyor aklımıza hemen... evet, orada suf giyen herkese denmiş fakat bu, peygamber devrindeki ashabı sufa'nında, yaşayış olarak suf giymedikleri halde, onlar mutasavvıfların yaşantısına ilk örnek teşkil ettikleri için, o grup aslında, peygamberin etrafında olup, kendini peygambere rapt edip, peygamber'i m...

tasavvuf nedir?

tasavvuf (arapça: تصوّف taṣawwuf, farsça: تصوف tasavvof) ya da sufizm veya sufilik (arapça: صوفية ṣūfīya, farsça: صوفی‌گری sūfīgarī), islam inancında allah'a ulaşmanın yollarından biridir. bir başka tanıma göre, insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî hakikatlere ve gayb alemine ait hakikatlere sezgiyle ulaşma yoludur. kelimenin kökeni arapça tasavvuf (تصوّف‎‎) kelimesinin hangi kökten geldiği tam olarak bilinmemektedir. en çok kabul gören görüşlere göre: saflaşma anlamında safa kökünden, yün elbise giyinme anlamında suf kökünden, peygamberin evinin yanında ikamet eden ve peygamber tarafından yetiştirilen ve oldukça fakir olan ash...

ihrami ismail hakkı toprak efendi(ks)

ihramcızâde ismail hakkı toprak efendi (k.s) nakşibendî tarikatının halidiyye kolu mürşitlerinden ismail hakkı toprak efendi (k.s), 1880 yılında sivas'ın örtülüpınar mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. babası hüseyin hüsnü bey, sivas kolağasıdır. halk arasında nilli hatun diye bilinen annesi aişe hanım, zamanın nakşibendî büyüklerinden seyyid mustafa hakî efendi'ye intisaplı medineli bir seyyidedir. sivas çifte minare'deki ilk tahsilinden sonra rüştiyeyi bitirmiş; ardından medrese tahsilini aynı yerde bulunan şifaiyye medresesi'nde yapmıştır. arapça ve farsça'ya anadili gibi vakıf olan ihramcızade ismail hakkı topr...

tasavvuf nedir? – tasavvufun kaynağı nedir?

tasavvuf hakkında herşey – tasavvufun kökeni ve tanımı tasavvuf (arapça: تصوّف taṣawwuf, farsça: تصوف tasavvof) ya da sufizm veya sufilik (arapça: صوفية ṣūfīya, farsça: صوفی‌گری sūfīgarī), islam inancında allah’a ulaşmanın yollarından biridir. bir başka tanıma göre, insanın akıl yoluyla erişemediği ilahî hakikatlere ve gayb alemine ait hakikatlere sezgiyle ulaşma yoludur. tasavvuf kelimenin kökeni arapça tasavvuf (تصوّف‎‎) kelimesinin hangi kökten geldiği tam olarak bilinmemektedir. en çok kabul gören görüşlere göre: 1. saflaşma anlamında safa kökünden, 2. yün elbise giyinme anlamında suf kökünden, 3. peygamberin evinin yanında ikamet eden...

tasavvuf nedir tanımı

tasavvuf     islam   inançlar allah   allah'ın varlığı ve birliği melekler kutsal kitaplar muhammed peygamber ve diğer islam peygamberleri ahiret kader temel ibadetler şehadet etmek namaz kılmak zekât vermek oruç tutmak hacca gitmek ...

isminin anlamına bak

<script src="http://gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.isimarsivi.com/gadget_isimler.xml&synd=open&w=300&h=250&title=t%c3%bcrkiye'nin+en+geni%c5%9f+%c4%b0sim+ar%c5%9fivi&lang=en&country=all&border=%23ffffff%7c0px%2c1px+solid+%23595959%7c0px%2c1px+solid+%23797979%7c0px%2c2px+solid+%23898989&output=js"></script>      a abad şen, bayındır,sonsuz gelecek zamanlar. (erkek) abbas 1. sert, çatık kaşlı kimse. 2. arslan - abbas b. abdülmuttalib. rasã»lullah (s.a.s)'ın amcası, mek*ke'nin fethinde müslüman olmuştur.. (erkek) abdullah allah'ın adamı- allah'a ait olan, onun yolundan giden kişi (erkek) abidin dua eden / duacı (erkek) acar becerikli,atılgan,ele avuca sığmaz. (erkek) (bayan) acun dünya,...

vehhabilik nedir 18

gerek selefin ve gerekse halefin müteşabih lafızlar karşısındatenzih-i bâri açısından takındıkları tavır, birbirinden farklı sayılmaz.tenzih-i bâri noktasından, zahirine hamledilmesi mahzurlu olan bukabil lafızların anlaşılması hususunda selef, icmali, halef ise tafsilitevil yolunu tercih etmiştir. (el fetavel hadisiyye)ibni teymiye, her ne kadar müteşabihatın tevilinden imtinakonusunda kendisine selefi ve bilhassa imam-ı ahmed’i örnekaldığını iddia ediyorsa da tarihi gerçekler bunun aksinedir. ibnikudeme tevili kötülerken, imam-ı ahmed’in, kurbiyyet, maiyyet veihata ifade eden âyet-i kerimeleri ilim ile açıkladığını bildirmektedir.(zemm'ut-tevil s. 41)bazı mezhepsizler, imam-ı ahmed’in de selefiyeden olduğun...

şathiye nedir- tasavvufi halk edebiyatı

şathiyedini ve tasavvufi halk şiirinde mizahi manzumelere genel olarak şathiye adı verilir. şathiyeler, mutasavvuf şairlerce söylenmiş ya da yazılmış, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir. tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar. şathiyelerde allah’ın celâl sıfatının değil, cemâl sıfatının ön plana çıkarıldığı görülür. bu tür şiirlere genellikle bektaşi-alevi şairlerinde rastlanır. allah ile alay eder gibi yazılmış şathiyeler küfür sayılmıştır. ama şathiyeler asla küfür değildir.şathiyeler biçimce komik ve alaylı olabilir ama şathiyede aranan şiirin arkasındaki düşüncedir. anlanıp yorumlandığında çok derin an...

yazı

filmler,türk filmleri,çocuk oyunları,komik videolar,oyunlar,türk,gazete,türk filmi,flim izleme,almanya,izle,seslisohbet,çizgi filmler,sohpet,sohpet kanalları,eğlence,türk sineması,flim izle,eğlence com,sesli,tv kanalları izle,online filim,filim,tv kanalları,ulusal tv kanalları,şarkı indirme,zeka oyunları,çok komik videolar,müzik yükle,güzel videolar,komik,flim seyret,arkadaşlık,vizyondaki filmler,müzik indirme,en komik videolar,filimler,müzik,korku oyunları,internetten film izlemek,internetten film izle,film izle,kısa film,ücretsiz film,çizgi film,dizi film,sinema,sinema siteleri,sinema izlemek,yabancı sinema,sinema izle,sinema arşivi,sinema com,sinema filmleri,sinema filmi,sinema türk,chat,turkce chat,chat ...

anne duası

anne duası   ya rabbi, cennet'te benim komşum kim olacak, bana bildir de gidip onunla görüşeyim," dedi.musa aleyhisselama vahiy geldi."falan beldeye git! orada.çarşının başında bir kasap dükkanı var.o dükkanın sahibi olan kasabı gör! o veli bir kulumdur.yalnız bilesin ki, onun çok önemli bir işi vardır. çağırırsan gelmez. işte o senin cennetteki komşundur."musa aleyhisselam hemen bildirilen yere gitti.kasabı buldu ve ona: "ben sana misafir geldim", dedi.kasap musa aleyhisselamı tanımıyordu. ona "hoş geldin" deyip bir kenara oturttu. dükkandaki işi bitince de alıp evine götürdü.evinin baş köşesine oturtup çok ikramda bulundu.musa aleyhisselam, ev sahibini dikkatle takip ediyordu. ev sahibi kasabın ocakta çömlek içinde, et pişirdiğini gördü. et pişince çömlekteki eti küçük küçü...

eflatun ve yaşam

eflatun'a iki soru sormuslar.birincisi ; "ınsanoglunun sizi en çok sasirtan davranıslari nedir ? "eflatun tek tek sıralamıs :- çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. ne var ki çocukluklarini özlerler...- para kazanmak için sagliklarini yitirirler. ama sagliklarini geri almak için de para öderler...- yarından endise ederken bugünü unuturlar.dolayisiyla ne bugünü ne de yarını yasarlar...- hiç ölmeyecek gibi yasarlar. ancak hiç yasamamis gibi ölürler...sira gelmis ikinci soruya ; "peki sen ne öneriyorsun?"bilge yine sıralamıs ;- kimseye kendinizi "sevdirmeye" kalkmayin! yapilmasi gereken tek sey, sadece kendinizi "sevilmeye" birakmaktir...- önemli olan; hayatta "en çok seye sahip olmak" degil, "en az seye ihtiyaç duymaktir".. ...

hilmi yavuz

bir kapı açıldı , ansızın , baktık :akşam!... kimse benzemez oldu kendine ;kim bilir ne kadar hüzünlü artık ,bir odadan ötekine geçmek bile ...''behçet necatigil ' in '''şiir geçmişe atıflarla ilerler''' sözü benim poetikamın temel koyucu argümanıdır (tezidir).bir şiirin sahihliği (gerçekliği) onun içinde üretildiği toplumun zihniyet tarihiyle ilişkiliyse eğer , hem geçmişe atıfta bulunan bir gelenekselliği , hem de bugüne atıfta bulunan bir modernliği içermek zorundadır.şirin geçmişe gönderme yaparak ilerlemesinin anlamı , bence budur.sahihlik (gerçeklik) şiirde amaçladığım şey.''hilmi yavuz''hüzün ki en çok yakışandır bizebelki de en çok anladığımız biz ki sessiz ve yağızbir yazın yumağını çözerekve ölümü bir kepenek gibi örtüp üstümüze...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !