× "

mutlak kader muallak kader

" arama sonuçları

kader nedir

bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki varoluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür.  ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz.  unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır.  insanın kaderine gelince......    iki türlü kaderimiz vardır.  1.)mutlak kaderimiz, yani irade-i külli:  evrendeki ilahi bilgisayar olarak kabul edilen levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir....

kader nedir ?

kader nedir? bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki var oluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür. ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz. unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır. insanın kaderine gelince......iki türlü kaderimiz vardır. 1.) mutlak kaderimiz, yani irade-i külli: evrendeki ilahi bilgisayar olarak kabul edilen levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. bu kader dua, büyü v...

kader nedir

kader nedir? bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki var oluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür. ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz. unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır. insanın kaderine gelince......iki türlü kaderimiz vardır. 1.) mutlak kaderimiz, yani irade-i külli: evrendeki ilahi bilgisayar olarak kabul edilen levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. bu kader dua, büyü v...

şart-ı muallak aldatmacası

bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. risale-i nur gibi önemli bir külliyat meydana getirmiş, eserlerinde pek çok konuda islam ümmetini aydınlatacak bilgiler ve müjdeler vermiştir. bediüzzaman eserlerinde, risalelerin küçük büyük, cahil ya da bilgili her kesimden insanın anlayabileceği şekilde yalın bir üsluba ve açık anlama sahip olduğunu belirtmiştir. ancak buna rağmen, kimi çevreler said nursi'nin sözlerinin ancak bazı özel bilgilere ve ilimlere vakıf olan özel kişiler tarafından tefsir edilmesiyle gerçek anlamda anlaşılabileceğini öne sürmektedir. bediüzzaman'ın sözlerinin, okuyanlar tarafından anlaşılamayacağı v...

kader nedir?

kader nedir? bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki var oluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür. ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz. unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır. insanın kaderine gelince......iki türlü kaderimiz vardır. 1.) mutlak kaderimiz, yani irade-i külli: evrendeki ilahi bilgisayar olarak kabul edilen levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. bu kader dua, büy...

kader nedir ?

kader nedir? bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki var oluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür. ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz. unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır. insanın kaderine gelince......iki türlü kaderimiz vardır. 1.) mutlak kaderimiz, yani irade-i külli: evrendeki ilahi bilgisayar olarak kabul edilen levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. bu kader dua, büy&u...

kader nedir?

kader nedir? bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki varoluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür. ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz. unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır. insanın kaderine gelince...... iki türlü kaderimiz vardır. 1.) mutlak kaderimiz, yani irade-i külli: evrendeki ilahi bilgisayar olarak kabul edilen levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. bu kader dua,...

bilim kader gerçeğini tespit etti : “bütün hayatımız önced

materyalistler, maddenin yanı sıra zamanın da mutlak olduğunu, yani sonsuzdan gelip sonsuza gittiğini savunurlar. bu çarpık anlayışa dayanarak da kaderi, ahiret gününü, cenneti ve cehennemi reddetmeye çalışırlar. oysa bugün modern bilim, maddenin olduğu gibi, maddenin bir türevi olan zamanın da maddeyle birlikte yokluktan var edildiğini ve zamanın da bir başlangıcı olduğunu ispatlamıştır. ayrıca, zamanın izafi (göreceli-rölatif) bir kavram olduğu, materyalistlerin yüzyıllardır zannettikleri gibi değişmez ve sabit olmadığı, değişken bir algı biçimi olduğu da bu yüzyılda ortaya çıkmıştır. zamanın ve mekanın izafiyeti einstein'ın "rölativite" teorisiyle kanıtlanmış ve bu gerçek bugünkü modern fiziği...

kader degısırmı?duanın faydası nedır?

kader degısırmı? duanın faydası nedır?  bizler, kader çizgimizin sadece yaşadığımız kısımını biliyoruz. bundan sonrasını bilmiyoruz, ötesini göremiyoruz. ancak yüce rabbimiz: "bana dua edin; dualarınıza karşılık vereyim" [ğâfir, 60.] buyuruyor.dua, henüz elimizde olmayan bir nimete ulaşmak veya içinde bulunduğumuz bir sıkıntıdan kurtulmak için yapılır. yani, bizler dua ile mevcut halimizin değişmesini veya iyi halimizin devamını istiyoruz demektir. bu konuda efendimiz [s.a.v] şöyle buyurmuştur:"kaderi ancak dua engeller. ömrü ancak iyilikler artırır. kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur."( hakim, müstedrek, l, 394; ibnu hıbban, sahih, no: 872.)"dua, başa gelen sıkıntıyı gidermed...

kader

kader-1 (9 haziran 1978) kadere îmanın diğer îman rükünlerine inanmanın bir neticesi olduğunun misallerle izahı, kaderin ilim, kudret ve irâde açısından her şeyi allah'a vermenin ifadesi olduğu, 'kader' kelimesinin kökü ve anlamları, 'kâinatta tesadüfe yer yoktur.' hakikati ve her şeyin bir plân ve proje içinde cereyân ettiğinin izâhı, kaderin inancının günahlara bir mazeret olamayacağı, 'sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan yüce allah'tır.' (sâffât, 37/96) âyetinin izâhı, imâm ebû hanîfe hazretleri'nin 'kader' konusunu tartışmaktan uzak durması, 'kader' ve 'insan iradesi' arasında hiçbir uyumsuzluğun olmadığı, kader ilim nev'indendir. ilim ma'lûma tâbidir. ve 'insanların yapacakları fiilleri all...

kaza ve kader

kaza ve kader kadere inanmak, imanın şartlarındandır   sual: kadere imanı inkâr edenler çıkıyor. kadere iman, kur'an-ı kerim ve hadis-i şerifler ile bildirilmemiş midir? cevap elbette bildirilmiştir. bir insan körse güneşin suçu ne! kadere iman, hem kur'an-ı kerim ve hem de hadis-i şerifler ile bildirilmiştir. allahü teâlâ, ezelî ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın, ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini ve ne yapacaklarını bilir. ilahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz. allahü teâlâ, herkesin ne yapacağını bilir. kur'an-ı kerimde mealen, (allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir.) buyuruluyor. (bekara 255) insanların başına gelecek olaylar, doğacakları, ölecekleri...

kader değişir mi? duanın faydası nedir?

bizler, kader çizgimizin sadece yaşadığımız kısımını biliyoruz. bundan sonrasını bilmiyoruz, ötesini göremiyoruz. ancak yüce rabbimiz: "bana dua edin; dualarınıza karşılık vereyim" [ğâfir, 60.] buyuruyor.dua, henüz elimizde olmayan bir nimete ulaşmak veya içinde bulunduğumuz bir sıkıntıdan kurtulmak için yapılır. yani, bizler dua ile mevcut halimizin değişmesini veya iyi halimizin devamını istiyoruz demektir. bu konuda efendimiz [s.a.v] şöyle buyurmuştur:"kaderi ancak dua engeller. ömrü ancak iyilikler artırır. kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur."( hakim, müstedrek, l, 394; ibnu hıbban, sahih, no: 872.)"dua, başa gelen sıkıntıyı gidermede ve henüz başa gelmeyeni engellemede sahibine fayda verir." (tirmizi, no: 3548; hakim, müstedrek, l, 498.)"şüphesiz sadaka rabbin gazabı...

kader degısırmı? duanın faydası nedır?

  bizler, kader çizgimizin sadece yaşadığımız kısımını biliyoruz. bundan sonrasını bilmiyoruz, ötesini göremiyoruz. ancak yüce rabbimiz: "bana dua edin; dualarınıza karşılık vereyim" [ğâfir, 60.] buyuruyor.dua, henüz elimizde olmayan bir nimete ulaşmak veya içinde bulunduğumuz bir sıkıntıdan kurtulmak için yapılır. yani, bizler dua ile mevcut halimizin değişmesini veya iyi halimizin devamını istiyoruz demektir. bu konuda efendimiz [s.a.v] şöyle buyurmuştur:"kaderi ancak dua engeller. ömrü ancak iyilikler artırır. kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur."( hakim, müstedrek, l, 394; ibnu hıbban, sahih, no: 872.)"dua, başa gelen sıkıntıyı gidermede ve henüz başa gelmeyeni engellemede sahibine fayda verir." (tirmizi, no: 3548; hakim, müstedrek, l, 498.)"şüphesiz sadaka rab...

kader değişir mi? duanın faydası nedir?

bizler, kader çizgimizin sadece yaşadığımız kısımını biliyoruz. bundan sonrasını bilmiyoruz, ötesini göremiyoruz. ancak yüce rabbimiz: "bana dua edin; dualarınıza karşılık vereyim" [ğâfir, 60.] buyuruyor.dua, henüz elimizde olmayan bir nimete ulaşmak veya içinde bulunduğumuz bir sıkıntıdan kurtulmak için yapılır. yani, bizler dua ile mevcut halimizin değişmesini veya iyi halimizin devamını istiyoruz demektir. bu konuda efendimiz [s.a.v] şöyle buyurmuştur:"kaderi ancak dua engeller. ömrü ancak iyilikler artırır. kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur."( hakim, müstedrek, l, 394; ibnu hıbban, sahih, no: 872.)"dua, başa gelen sıkıntıyı gidermede ve henüz başa gelmeyeni engellemede sahibine fayda verir." (tirmizi, no: 3548; hakim, müstedrek, l, 498.)"şüphesiz sadaka rabbin gaza...

kader nedir

  kader nedir bir insanın, bir hayvanın, bir şehir veya bir ulusun yeryüzündeki varoluş sürecinde onun yaşamını yönlendiren etkilerin tümüdür.ancak bizim inceleme alanımızı insanın kaderi oluşturduğu için biz sadece insana yönelik bilgilere ağırlık vereceğiz. unutulmaması gereken bir noktada şudur ki; bir sokak kedisiyle, bir ev kedisinin, tarih sahnesinde var olmuş şehirler ve ulusların her birinin kendisine özgü bir kaderi vardır. insanın kaderine gelince...... iki türlü kaderimiz vardır.1.)mutlak kaderimiz, yani irade-i külli:evrendeki ilahi bilgisayar olarak kabul edilen levh-i mahfuzda kayıtlı olan ve allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. bu kader dua, büyü veya hiç bir güç, tedbir ve gayretle değiştirilemez. bizim istek ve bilgimiz dışında oluşan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !