× "

nükleotit

" arama sonuçları

dna nedir?

dna   *çift sarmalının yapısı *deoksiribonükleik asit veya kısaca dna, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. dna'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. protein ve rna gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı dna; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. bu genetik bilgileri içeren dna parçaları gen olarak adlandırılır. ama başka dna dizilerinin yapısal işlevleri vardır (kromozomların şeklini belirlemek gibi), diğerleri ise bu genetik bilginin ne şekilde (hangi hücrelerde, hangi şartlarda) kullanılacağ...

<b>nükleotit</b>,gen,dna ve kromozom arasındaki ilişki nedir?

nükleotit,gen,dna ve kromozom arasındaki ilişki nedir?

nükleotitler genleri,genler dna yı,dna da kromozomları meydana getirir. dna'nın "histon" proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlere kromozom denir.kromozomlar mikronla ölçülüp ancak elektron mikroskobuyla görülebilirler. dna'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. protein ve rna gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı dna; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. bu genetik bilgileri içeren dna parçaları gen olarak adlandırılır. kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır. genler ise nükleotidlerden oluşur. nükleotitler dna'nın teme...

<b>nükleotit</b>,gen,dna ve kromozom arasındaki ilişki nedir?

nükleotit,gen,dna ve kromozom arasındaki ilişki nedir?

nükleotitler genleri,genler dna yı,dna da kromozomları meydana getirir. dna'nın "histon" proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlere kromozom denir.kromozomlar mikronla ölçülüp ancak elektron mikroskobuyla görülebilirler. dna'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. protein ve rna gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı dna; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. bu genetik bilgileri içeren dna parçaları gen olarak adlandırılır. kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır. genler ise nükleotidlerden oluşur. nükleotitler dna'nın teme...

<b>nükleotit</b> nedir

nükleotit nedir

  nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir. en yaygın nükleik asitler deoksiribonükleik asit (dna) ve ribonükleik asit (rna)'dır. insan kromozomlarını oluşturan dna milyonlarca nükleotitten oluşur. nükleik asitlerin başlıca işlevi genetik bilgi aktarımını sağlamaktır, ancak bazı rna türleri insan olarak da işlev görürler. rna'yı oluşturan kimyasal gruplar. p, fosfat; z, riboz şeker; a, c, g, u, sırasıyla adenin, sitozin, guanin ve urasil. zincirin doğrultusu şekerlerin 5' ve 3' karbonlarının sırası tarafından belirlenir. nükleik...

dna ve genetik kod (konu anlatımı)

genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. kromozomlar dna ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur dna, hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. dna'nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar bulunur. bu yapılar genlerdir. kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır.     bilim insanları james watson (ceyms vatsin) ve francis crick (firensis kirik) birlikte çalışarak üstte görülen dna'nin yapısını temsil eden modeli hazırlamışlardır.   nükleotitler dna'nın temel yapı birimleridir. bir nükleotidin yapısında aşağıdaki gibi fosfat, seker ve organik baz bulunur. organik bazlar adenin (a), timin (t), sitozin (c) ve guanin (g)'dir. nükleotidler hangi or...

8.sınıf- dna ve genetik kod sunu

genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. kromozomlar dna ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşurdna, hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. dna'nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar bulunur. bu yapılar genlerdir. kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır.  bilim insanları james watson (ceyms vatsin) ve francis crick (firensis kirik) birlikte çalışarak üstte görülen dna'nin yapısını temsil eden modeli hazırlamışlardır. nükleotitler dna'nın temel yapı birimleridir. bir nükleotidin yapısında aşağıdaki gibi fosfat, seker ve organik baz bulunur. organik b...

8. sınıf fen ve teknoloji ders çalış

bütün  canlı hücrelerde solunum, büyüme ve üreme gibi canlılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan yönetici molekül bulunur. hücrenin yönetici molekülü dna'dır. dna; çekirdekli hücrelerde çekirdeğin içerisinde, çekirdeksiz hücrelerde ise sitoplazma bulunur. uyarıdna bakteri gibi çekirdeksiz hücrelerde sitoplazmada, insan, hayvan, mantar ve bitki hücreleri gibi çekirdekli hücrelerde ise çekirdeğin içinde yer alır.a. dna nın yapısıdna milyonlarca küçük yapı birimlerinden oluşur. dna'yı oluşturan bu temel yapı birimlerine nükleotit denir. dna molekülü milyonlarca nükleotidin bir araya gelmes...

8.sınıf_1.ünite_konu anlatımı_dna ve genetik kod_

dna sarmalının oluşumu 1. sıkıştırılmış kromozom 2. sıkıştırılmış kromatin 3. kromatinler 4. nükleozomlar 5. histon makaraları 6. dna sarmalıdna molekülünün kapasitesi los angeles, abd'deki güney california üniversitesi'nden led adleman, yaptığı hesaplamalara göre, sadece 1 gram dna molekülünün, 1 trilyon cd'ye (compact disc) eş değerde bilgiyi saklayabilme kapasitesi olduğunu ifade etmiştirsayfayı yazdırdna ve genetik kod (konu anlatımı)genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. kromozomlar dna ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşurdna, hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini y...

dna ve genetik kod

                             dna ve genetik kod genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. kromozomlar dna ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur dna, hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. dna'nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar bulunur. bu yapılar genlerdir. kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır.     bilim insanları james watson (ceyms vatsin) ve francis crick (firensis kirik) birlikte çalışarak üstte görülen dna'ni...

nükleotit asitler nedir?

nükleotit nükleotit, bir fosfat, bir pentoz ve bir azotlu organik bazın bir araya gelmesiyle oluşan, nükleik asitlerin monomerleri. azotlu organik bir baz, beş karbonlu şeker ve bir tane fosforik asit bulundurur. azotlu organik bazlar pürinler ve pirimidinlerden oluşur. pürinler; adenin, guanin, pirimidinler; sitozin, timin ve urasildir. beş karbonlu şekerler (pentoz), riboz ve deaksiriboz'dur.riboz rna'nın _ deoksiriboz ise dna'nın yapısına katılır.riboz karon atomunun hidroksil atomuyla birleşmiş halidir.deoksiriboz ise aynı karbon atomuna hidrojen bağlanmıştır.bu yüzdende ribozda deoksiribozdan bir molekül oksijen atamu fazladır. nükleik asit bileşenleri nükleik asitlerin altbirimleri (yapıtaşları) nükleotitlerdir. herbir altbirim;azotlu...

nükleotit asitler nedir?

nükleotit nükleotit, bir fosfat, bir pentoz ve bir azotlu organik bazın bir araya gelmesiyle oluşan, nükleik asitlerin monomerleri. azotlu organik bir baz, beş karbonlu şeker ve bir tane fosforik asit bulundurur. azotlu organik bazlar pürinler ve pirimidinlerden oluşur. pürinler; adenin, guanin, pirimidinler; sitozin, timin ve urasildir. beş karbonlu şekerler (pentoz), riboz ve deaksiriboz'dur.riboz rna'nın _ deoksiriboz ise dna'nın yapısına katılır.riboz karon atomunun hidroksil atomuyla birleşmiş halidir.deoksiriboz ise aynı karbon atomuna hidrojen bağlanmıştır.bu yüzdende ribozda deoksiribozdan bir molekül oksijen atamu fazladır. nükleik asit bileşenleri nükleik asitlerin altbirimleri (yapıtaşları) nükleotitlerdir. herbir altbirim;azotlu...

nükleik asit bileşenleri ve dna

nükleik asit bileşenlerinükleik asitlerin altbirimleri (yapıtaşları) nükleotitlerdir. herbir altbirim;azotlu bir baz, 5 karbonlu bir (pentoz) şeker ve fosfat grubundan oluşur.bazlar, iki halkalı purin ve tek halkalı pirimidin olmak üzere iki gruba ayrılır.adenin (a) ve guanin(g), purin baz olarak hem dna hem de rna’nın yapısında yeralır.sitozin (c) hem dna hem de rna’da, timin (t) ise yalnızca dna’da bulunan pirimidin bazlardır.rna’da timinin yerini diğer bir pirimidin-urasil(u) almıştır.molekül olarak timin ve urasil,timinin 5.pozisyonunda (c5) metil grubu (ch3) içermesiyle farklılık gösterir . purin (a,g) bazlarının n9’dan ve pirimidin (c,t ve u) bazlarının n1’den pentoz şekerin n1 pozisyonuna b-n glikozid bağ ile b...

nükleotit asitler nedir?

nükleotit nükleotit, bir fosfat, bir pentoz ve bir azotlu organik bazın bir araya gelmesiyle oluşan, nükleik asitlerin monomerleri. azotlu organik bir baz, beş karbonlu şeker ve bir tane fosforik asit bulundurur. azotlu organik bazlar pürinler ve pirimidinlerden oluşur. pürinler; adenin, guanin, pirimidinler; sitozin, timin ve urasildir. beş karbonlu şekerler (pentoz), riboz ve deaksiriboz'dur.riboz rna'nın _ deoksiriboz ise dna'nın yapısına katılır.riboz karon atomunun hidroksil atomuyla birleşmiş halidir.deoksiriboz ise aynı karbon atomuna hidrojen bağlanmıştır.bu yüzdende ribozda deoksiribozdan bir molekül oksijen atamu fazladır. nükleik asit bileşenleri nükleik asitlerin altbirimleri (yapıtaşları) nükleotitlerdir. herbir altbirim;azotlu...

nükleotit asitler nedir?

nükleotit nükleotit, bir fosfat, bir pentoz ve bir azotlu organik bazın bir araya gelmesiyle oluşan, nükleik asitlerin monomerleri. azotlu organik bir baz, beş karbonlu şeker ve bir tane fosforik asit bulundurur. azotlu organik bazlar pürinler ve pirimidinlerden oluşur. pürinler; adenin, guanin, pirimidinler; sitozin, timin ve urasildir. beş karbonlu şekerler (pentoz), riboz ve deaksiriboz'dur.riboz rna'nın _ deoksiriboz ise dna'nın yapısına katılır.riboz karon atomunun hidroksil atomuyla birleşmiş halidir.deoksiriboz ise aynı karbon atomuna hidrojen bağlanmıştır.bu yüzdende ribozda deoksiribozdan bir molekül oksijen atamu fazladır. nükleik asit bileşenleri nükleik asitlerin altbirimleri (yapıtaşları) nükleotitlerdir. herbir altbirim;azotlu bir baz, 5 karbonlu bir (...

canlıların ortak özellikleri

canlıların ortak özellikleri     çevremizdeki varlıklar, canlı ve cansızlar olarak iki grupta incelenebilir.      bütün canlı varlıklarda bulunan özelliklere de canlıların ortak özellikleri denir. bu özellikler 8  grupta incelenir: 1. canlılar hücrelerden oluşur. 2. canlılar beslenir. 3. canlılar solunum yapar. 4. canlılar boşaltım yapar. 5. canlılar hareket eder. 6. canlılar büyür ve gelişir. 7. canlılar uyarıcılara tepki gösterir (irkilir). 8. canlılar ürer.     dna ve genetik kod genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. kromozomlar dna ve özel...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !