× "

n harfi ile başlayan eşya

" arama sonuçları

a harfi ile başlayan deyimler

-a- aba altından değnek göstermek:sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.” abacı, kebeci, ara yerde sen neci?: “tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci oluyorsun” anlamında kullanılır. abayı yakmak: gönül verip âşık olmak, tutulmak.”türkmen kızına abayı yakalı beri, sazı elinden düşürmez oldu.” abbas yolcu: 1. yola çıkmaya kesin kararlı.”abbas yolcu! daha fazla oyalamayın.” 2. ölmek üzere (olan). “komaya girdi, abbas yolcu mu ne?” abesle iştigal etmek: yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek.&rd...

k harfi ile başlayan deyimler

 -k- kabak (birinin) başına (başında) patlamak:birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimse zararlı çıkmak; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna katlanmak. kabak tadı vermek: bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak."senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı." kabına sığmamak: sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak. kabir azabı çekmek: çok sıkılmak, eziyet çekmek."kabir azabı çekmeye daha ne kadar devam edeceğiz." kabuğuna çekilmek: tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile görüşmemek."geçirdiği kazadan sonra iyice kabuğuna çekildi." kaçın kur`ası: aldatılması g...

n harfi ile başlayan deyimler

-n- na (nah) kafa:"akılsız, düşüncesiz, kavrayışsız" anlamında alay yollu söylenir."anlaması mümkün değil, na kafa!" nabza göre şerbet vermek: birinin hoşuna gidecek, eğilimlerine cevap verecek biçimde davranmak."nabza göre şerbet vermeyi iyi biliyorsun." nabzını yoklamak: eğilimini, niyetini, düşüncelerini, arzularını anlamaya çalışmak."işçilerin nabzını yoklayın da zam konusunu öyle düşünelim." nalıncı keseri gibi kendine yontmak: hemen her işte kendi çıkarını düşünerek hareket etmek. nam almak: tanınmak, ünü her yerde duyulmak. namus belâsı: namusunu, şerefini, itibarını korumak için katlanılan sıkıntılı durum, ...

y harfi ile başlayan deyimler

y- ya allah deyip (atılmak): cenab-ı hak`a sığınarak (atılmak).”ya allah deyip düşmanın üzerine atıldı.” yabana atmak: önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”babanın sözlerini sakın yabana atayım deme.” yabancılık çekmek: bir iş ya da çevrede yabancı olmaktan dolayı ortaya çıkan zorlukların etkisinde kalmak.”ona hiç yabancılık çektirmedi.” ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli: “bu işi mutlaka yapmalısın, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamazsın.” anlamında kullanılır. ya devlet başa, ya kuzgun leşe: “giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkiye ulaştıracak ya da ma...

m-n harfi ile başlayan isimler

  manço: manda yavrusu manolya: beyaz, güzel kokulu ağaç ve çiçekleri maral: dişi geyik, ceylan, karaca   mehtap: ay ışığı, dolunay melda: ince ve taze vücutlu melih: güzel, şirin melike: kadın hükümdar, hükümdarın karısı melis: bal arısı melisa: baklagillerden, yaprakları liomu andıran kokulu bir bitki melodi: ezgi, müzik parçası meltem: yazın, ka...

m harfi ile ruya yorumları

a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z ..:: burclar ..:: fallar ..:: ruya yorumları uyku nedir? kuranda ruya ruya ve islam ruya kayıt edilebilir mi? ruya ile amel edilir mi? rüya kaç saniye sürer rüya ve buluşlar maaş rüyasında maaş aldığını g&ou...

edebiyat nedir, edebiyatın özellikleri nelerdir,a harfi ile başl

edebiyat nedir, edebiyatın özellikleri nelerdir? (genel olarak) (edebiyat dersi konu anlatım)   okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir   (connorteams) metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir.   edebiyatın ne olduğunu anlayabilmek için onun, dilden, konuşma ve düzyazı dilinden farklı olan yanlarını ortaya koymak gereklidir.   konuşma ve düzyazı...

m - n harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları

      m harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları macide : şan ve şeref sahibimahinur : ay ışığı - ay yüzlü güzelmahmure : uyku basmış, yarı baygın gözmakbule : alınan, kabul olunan, beğenilenmanolya : beyaz, güzel kokulu ağaç ve çiçeklerimaral : dişi geyik, ceylan, karacamediha : övülmeye neden olanmefharet : övünç, övünme, kıvançmefkure : ulaşılmak istenilen en yüce amaçmeftun : gönül vermiş, tutkunmehpare : ay parçasımehtap : ay ışığı, dolunaymehveş : ay yüzlü güzelmelahat : güzellik, güzel yüzlülük, yüzünde tatlı ifade olmakmelda : ince ve taze vücutlumelek : allah ile insanlar arasında ...

-t,u,ü,v-

tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar ortadan kalkınca şaşırır; ne yapacağını bilemez olur, iş yapamaz hâle gelir. tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın. ekilen tarla yeterince sulanırsa daha fazla ürün verir. eğer tarla suya yakınsa hem kolay, hem de çok sulanma imkânı doğar. bu durum da tarlayı değerli kılar. bu tarla bir de eve yakınsa daha da kıymetli olur. çünkü ...

-f,g,h-

fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. insanın kusur ve eksiği, ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez. bu bakımdan yoksul olması, geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. asıl utanılacak durum ve davranış, gücü varken tembellik edip çalışmamak ve yoksul düşmektir. fare (sıçan) deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış. 1. yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son derece sakıncalıdır. ...

-b-

baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır. bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer. baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana. çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan...

e ile başlayan isimler

a | b | c | ç | d | e | f | g | h | ı | i | j | k | l | m | n | o | ö | p | r | s | ş | t | u | ü | v | y | zeban: (ar.) er. - eban b. osman b. affan: hz. osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. cemel vakasında hz, aişe'ye refakat etmiştir.  ebbedullah: (ar.) er. - allah ebedi eylesin, daim eylesin.  ebecen: (tür.) er. - akıllı çocuk.  ebed: (ar.). - sonu olmayan gelecek. - isim olarak kullanılmaz.  eber: (ar.). - hayırlı, şerefli, faziletli. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.  ebher: (ar.) er. - en parlak.  ebra: (ar.) er. 1. ürkme, kaçma. 2. birden bire ölme.  ebrar: (ar.) er. 1. hayır sahipleri. 2. iyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. şeş ebrar: altı ...

v, y, z harfiyle başlayan deyimler

v, y, z harfleriyle başlayan deyimler v harfi ile başlayan deyimler vadesi gelmek (yetmek): 1. ömrü sona ermek, eceli gelmek, ölmek. 2. süresi dolmak, ödeme zamanı gelmek."vadesi geldi geçiyor ama senet sahibi hâlâ ortalıkta görünmüyor." vakit geçirmek: oyalanmak, bazı şeylerle meşgul olarak zamanın geçmesini sağlamak."top oynayarak vakit geçirebiliriz sanırım." vakit kazanmak: 1. karşı tarafı oyalayarak zamanı uzatmak. 2. bir şeye ayrılan ya da harcanan zamanı uzatmak."sen onu meşgul et ki hemen yola çıkmasın, bu sayede biz de biraz vakit kazanmış oluruz." vakitli vakitsiz: rastgele bir zamanda, gelişigüzel, uygun bir zamanı gözetmeden.&...

b harfi ile başlayan atasözleri

bbaba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır.bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer.baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak, bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez, alın teri dökerek kazanmaya çalışır, kazandığının değerini de bilir, ona sahip çıkar, dolayısıyla onu dikkatle...

rüya tabirleri_m harfi

a b c d e f g h ı j k l m n o p r s t u v y z * * -m- 1.bölüm maaş: rüyada maaş alındığının görülmesi, elden büyük miktarda para çıkacağına fakat bu çıkan paranın iki mislinin elde edileceğine işaret sayılır.madalya: rüyada madalya ile ödüllendirilmek, kabiliyetlerinizin nihayet mükafatlandırılacağına ve kendi meslek sahanızda en yüksek mevkiye gelmeniz için size teklif yapılacağına işarettir. rüyada kendinizi bazı kişilere veya kurumlara madalyalar dağıtıyor görmek, tanımadığınız birinin size hizmette bulunacağına işarettir. macun: macun görmek hastalıktan şifa bulmaya işarettir.maden: rüyada maden ocağında çalışmak, başka cinslerde maden görmek çok isabetli bir rüya olarak, refaha ve m...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !