× "

n harfi ile başlayan güzel sözler

" arama sonuçları

a harfi ile başlayan deyimler

-a- aba altından değnek göstermek:sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.” abacı, kebeci, ara yerde sen neci?: “tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci oluyorsun” anlamında kullanılır. abayı yakmak: gönül verip âşık olmak, tutulmak.”türkmen kızına abayı yakalı beri, sazı elinden düşürmez oldu.” abbas yolcu: 1. yola çıkmaya kesin kararlı.”abbas yolcu! daha fazla oyalamayın.” 2. ölmek üzere (olan). “komaya girdi, abbas yolcu mu ne?” abesle iştigal etmek: yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek.&rd...

b harfi ile başlayan deyimler

-b- baba adam:ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi." babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde." babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır. baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı." babasının hayrına (mı?): hiçb...

e harfi ile başlayan deyimler

-e- ecel aman verirse:ölmezsem, ömür yeterse."ecel aman verirse torunumu da görürüm." ecel teri dökmek: çok korkmak, heyecan içinde bulunup terlemek, korku ve bunalım içinde olmak."köprüden geçerken ecel terleri döktüler." eceli gelmek: ölmek, sonu gelmek, yok oluş vakti gelmek."herkesin eceli gelecek ve bu dünyadan göçecek." eceline susamak: ölümüne yol açacak kadar tehlikeli işlere girişmek."bırak o silâhı elinden, eceline mi susadın sen?" eciş bücüş: çarpuk çurpuk, eğri büğrü, düzgün yanı olmayan, çirkin bir biçim almış bulunan."eciş bü...

k harfi ile başlayan deyimler

 -k- kabak (birinin) başına (başında) patlamak:birçok kimsenin ilgili olduğu olaydan yalnızca bir kimse zararlı çıkmak; beklenmediği hâlde, bir işin zararlı sonucuna katlanmak. kabak tadı vermek: bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak."senin bu konuşmaların da artık kabak tadı vermeye başladı." kabına sığmamak: sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak. kabir azabı çekmek: çok sıkılmak, eziyet çekmek."kabir azabı çekmeye daha ne kadar devam edeceğiz." kabuğuna çekilmek: tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile görüşmemek."geçirdiği kazadan sonra iyice kabuğuna çekildi." kaçın kur`ası: aldatılması g...

a- harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

a- harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler   acımak         allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! nur 2. elmalı hamdi   adın önemi                herkes kendi adının dildeki en tatlı ve en önemli sözcük olduğuna inanır*. dale   ağlamak     gözler yaşarmadıkça gönülde gökkuşağı açmaz.   ahiret         ahrette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet v...

a harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

  acımak         allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! nur 2. elmalı hamdi adın önemi                herkes kendi adının dildeki en tatlı ve en önemli sözcük olduğuna inanır*. dale ağlamak     gözler yaşarmadıkça gönülde gökkuşağı açmaz. ahiret         ahrette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme. (b.s.n) ahiret         yarın ölecekmiş gibi yaşamıyorsak ...

b harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

  bağış            insanoğlu bağışla, hayvan tuzakla avlanır*. semerkand-nisan  2003-s:123 bahane       koşullar ne olursa olsun bir şeyler yapılabilir, bahane kabul etmem*. türk aynştaynı-o.sinanoğlu-s:387 bakış açısı olaylara gönlün bakışı önemlidir.yani işleri tatlandıran veya acılaştıran gönüldür*. semerkand-ocak  2003-s:17 bakış açısı allah’ın gülü dikenli olarak yarattığından şikayet edeceğinize, dikenler arasında bir gül yarattığına şükredin ... bakış açısı "aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. her şey bizim onlar hakkında ne düşündüğüm&...

d harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

  dalga geçmek        en büyük günahlardan biri de insanlarla dalga geçmektir*. semerkand takvimi  2003-mürebbib (r.a) dayak                           dayak, insan onurunun ayaklar altına alınmasıdır*. öğretmeni başarıya götüren yol-ali erkan kavaklı-s:109 davranış değişikliği           istenmeyen davranışların amaçlarını ve nedenlerini bulup bu nedenlerle ilgilenmediğimiz sürece davranışları değiştiremeyiz*. öğretmenim lütfen bu kitabı okur musun-hasan yılmaz-s:233 dedikodu  gıy...

h harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

  hak                               haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. anonim hak etmek sopayla kilime vuran, kilimi dövmez tozlarını silkeler*. mevlana haksızlık   bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir. montesquieu halk                             kim bağlılarına eziyet etse ,o düşmanının edeceğini etmiştir.bu duruma yalnızca düşmanlar sevinir.kim bağlılarına eziyet etse kendi kabrini kendi ka...

k harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

  kabul ettirmek     konuya karşınızdaki insanın yararını gözeterek başlayın ve karışınızdaki insana “evet” dedirtecek sorular yöneltin,tartışmayın. dale kader                          gece neye gebeyse onu doğurur*. (mevlana) kader                          kul, yaptığı bir şeyi kaderinde yazılı olduğu için yapıyor değil; o şeyi yapacağı için allah kaderine onu yazmıştır. abdulaziz tahran islam fıkhı ansiklopedisi kader          &...

n harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

  namaz          namazın onaylanması için 4 gerekçe: 1.kalp huzuru, 2.akıllı olmak, 3.koşulların tam yerine getirilmesi, 4.bütün organların huşu içinde olması.(mir zebani) nefis                            nefsini ıslah eden kurtulmuş değildir. belki kendi nefsiyle birlikte başkalarınınkini ıslaha çalışmaktır nefis                            nefsin azgınlığı nefsi yorar*. hz.ali nefis       &nbs...

t harfi ile başlayan güzel sözler, özdeyişler, vecizeler

 takdir etmek          güzel olanı takdir et, ödülünü alırsın*. dale tam öğrenme          tam öğrenme sıfıra yakın öğrenmedir*. abdulnasır  tanışma                       bir insanla tanıştığımda ona hemen şunları sorarsın:neyle uğraşıyorsun,nasıl ve hangi önem sırasına göre?bu soruların yanıtı benim o adam hakkındaki kanaatimi ömür boyu belirler. semerk-ekim  2002-s:12 semerk-ekim  2002-s:34-göte   tarih                 &...

n-harfi ile başlayan bayan isimleri ve anlamları

isimler sözlüğü - bayan isimleri ve anlamları (n) nabia: (ar) yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan. nabiye: (ar) ulu, şerefli kimse. sonradan şair olan kimse. haberci, haber veren. naciye: (ar) (necat bulan) kurtulan, selamete kavuşan. cehennemden kurtulmuş, cennetlik. nadan: (far) kaba, dobra. nadide: (far) görülmemiş görülmedik. pek seyrek bulunan, çok değerli. nadime: (ar) pişmanlık duyan, pişman. tövbe eden. nâdire: (ar) seyrek, az, ender bulunur. nadiye: (ar) (nida eden) haykıran, çağıran. toplantı, meclis. nafıa (ar.) bayındırlık, bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmaların tümü. nafia (ar.) yararlı, faydalı. nafile: (ar) mal, ganimet, ihsan bağış. nafize: (ar) delen, delip ge&...

a harfi ile başlayan atasözleri

a abanın kadri yağmurda bilinir.her şeyin bir değeri vardır. bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar.abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş.yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. çünkü onlar bu şekilde yaşamaya alışıktırlar.abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu lâyık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler.abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz....

b harfi ile başlayan atasözleri

bbaba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır.bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer.baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak, bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez, alın teri dökerek kazanmaya çalışır, kazandığının değerini de bilir, ona sahip çıkar, dolayısıyla onu dikkatle...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !