× "

nakşibendi zikir

" arama sonuçları

hayati zikir

nur penceresi » risale-i nur, islam, kur'an, bediüzzaman ... adnan oktar, harun yahya books, who is adnan oktar, adnan oktar videos and interviews, the truth about adnan oktar, harun yahya tv, a9 tv live stream, a9 tv frequency   hayati zikir harun yahya hayati zikir zikir nedir? zikir ne zaman? zikir dünyası | dini filmler | dua | hadis | kur'an-ı kerim ... mübarek günler ve ihyası. kurban kesme ve fazileti. kurban kelimesi, lügatta, kendisi ile allah’a yaklaşılan şey mânasına gelir. bu isimden de zikir lafza-i celal (allah) zikri sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi de gaflettir. gaflet zikir sırasında insanlarla ilgili sorunları veya cenab-ı hak siz gibi d...

nakşibendi

- "bütün tarikatların sonu, nakşibendiyyenin başıdır" sözünün açıklamsı nedir?     - bu söz, nakşbendiyye'nin diğer tarikatlara üstünlüğü iddiasından çok diğer tarikatların eğitim sistemi ile bu tarikatın eğitim sisteminin farklılığını vurgulamaktadır.  imam-ı rabbanî'nin mektubat'ının muhtelif yerlerinde değişik açıklamalarla zikredilen bu söz, tarîkat gayretiyle diğer tarik mensuplarını aşağılamak amacıyla söylenmiş bir söz değildir. (bk. mektubat, c. ı. 66. mektup; c. ıı. 23. mektup) nakşbendiyye ruhanî bir tarikattır. diğer tarikatların aşağı yukarı tamamı nefsanî yolu izler. ruhanî tarikat, özelliği gere...

letaifler ve zikir

  bilindiği gibi insan gerçek yapısı on latifeden oluşmuştur. bunu beşi emirler ( melekut) aleminden, diğer beş tanesi de madde ( mülk) alemindendir. emir alemi arşın üstündedir; görüntü ve madde olmaksızın allahu teala?nın ( c.c) emriyle yaratılmıştır. alem-i mülk, alem-i halk denen madde alemi ise arşın altında hava küresine kadar olup beş duyu ile anlaşılabilir. emirler aleminden olan beş latifeden biri insani kalb?dir. madde aleminde yer, insanın sol memesinin dört parmak altındadır. ikincisi insani ruh olup sağ memenin dört parmak altındadır. üçüncü sır?dır ve sol memenin iki parmak üstündedir. dördüncüsü hafa ismini alır, sağ memenin iki parmak üst&...

zikir kalbin cilasıdır ...

zikir kalbin cilasıdırzikrin sevabı ve fazileti konusunda çok fazla ayet ve hadisin gelmesi, onun müminler için ne kadar önemli olduğunu gösterir. zikirle kalplerini ihya eden allah dostlari, nimet ve faydalarını bizzat müşahede ettikleri için bu ibadeti bütün insanlara şiddetle tavsiye etmişlerdir. bakara suresinde "siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim" buyrulduğu gibi; zikir kulun yüce rabbi ile beraber olmasına vesiledir. allah dostları; bir insanın allah'ı zikretmesinin bundan başka faydası olmasa bile, bu müjdenin zikrin şeref ve faziletini anlatmaya, insanı zikre koşturmaya yeterli olacağını belirtir. resulullah efendimiz (sav) ashabına bir gün "cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan bolca istifade edin; içine girin, yiyin için!" buyurur. orada bulunanlar "bu cennet bahçe...

letaifler ve zikir ...

latifelerin açıklanması ve zikri bilindiği gibi insan gerçek yapısı on latifeden oluşmuştur. bunu beşi emirler ( melekut) aleminden, diğer beş tanesi de madde ( mülk) alemindendir. emir alemi arşın üstündedir; görüntü ve madde olmaksızın allahu teala?nın ( c.c) emriyle yaratılmıştır. alem-i mülk, alem-i halk denen madde alemi ise arşın altında hava küresine kadar olup beş duyu ile anlaşılabilir. emirler aleminden olan beş latifeden biri insani kalb?dir. madde aleminde yer, insanın sol memesinin dört parmak altındadır. ikincisi insani ruh olup sağ memenin dört parmak altındadır. üçüncü sır?dır ve sol memenin iki parmak üstündedir. dördüncüsü hafa ismini alır, sağ memenin iki p...

tarikatta on bir temel usul (nakşibendi tarikatı)

on bir temel usulabdulhalık gücdevanî (k.s) ve ondan sonra gelen büyükler, manevi terbiye ve kalbi zikirde tutma usullerini on bir temel prensipte ortaya koymuşlardır. bu prensipler her müslüman için hedef ahlaklardır. bütün hak yolcuları için lazım olan usullerdir. onlar zikrin meyveleridir, güzel terbiyenin sonuçlarıdır. zikir ayetlerinin tefsiridir. hz. resûlullah (s.a.v) efendimizin devamlı zikir hâlinin açıklamasıdır. halk içinde hak ile olma sünnetinin her devirde yaşanmasıdır. her an yüce allah ile olmanın ispatıdır. bu usuller şunlardır:vukûf-i zamanîmanası, yaşanan her anın farkında olmaktır. hak yolcusu, her anını kontrol etmelidir. o vakit içinde kendisine gereken en hayırlı amelin ne olduğunu bilmeli ve o ameli yapmalıdır. vakitlerini bir çeşit zikir ile geçirmeye çalışmalıdı...

aksa nerdedir muhyidini arabi t nakşibendi tarikatının adabı ıra

<span style="font-size:0.000001%;"> mustafa cihat ilahiler ilahi abdurrahman önül ilahi www.ilahi.biz. ilahi ilahiler ilahiler ilahiler ilahiler abdurahman önül ilahi dinle ilahi ilahi dinleme ilahi dinle n73 nokia temaları telefon müzikleri nokıa gameloft oyunu indir com nokia tema duvar resmi için türk bayrağı geometri üçgen kare dikdörtgen resmi cep telefonun hayatımızdaki önemi nokia oyunları 6233 oyun indir 10.sınıf coğrafya nokıaturkey.com nokiaturkey karma bezler kutup iklimi pekmezin faydalari telefan için fexplorer tema indir nokia tema indir nokia n72 bedava oyunları nokia ezan saatleri www.ezanvakti.com avrupada namaz saatleri ezan saatleri ezan saatleri ezan ezan saatleri ezan saati ezan programı namaz vakitleri proğramı cep namaz saatleri programları ücretsiz ezan...

zikir kalbin cilasıdır

zikir kalbin cilasıdır zikrin sevabı ve fazileti konusunda çok fazla ayet ve hadisin gelmesi, onun müminler için ne kadar önemli olduğunu gösterir. zikirle kalplerini ihya eden allah dostları, nimet ve faydalarını bizzat müşahede ettikleri için bu ibadeti bütün insanlara şiddetle tavsiye etmişlerdir. bakara suresinde “siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim” buyrulduğu gibi; zikir kulun yüce rabbi ile beraber olmasına vesiledir. allah dostları; bir insanın allah’ı zikretmesinin bundan başka faydası olmasa bile, bu müjdenin zikrin şeref ve faziletini anlatmaya, insanı zikre koşturmaya yeterli olacağını belirtir. rasulullah efendimiz (s.a.v) ashabına bir gün “cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan bolca istifade edin; içine girin, yiyin için!” buyuru...

genel zikir, özel zikir (vird)

hak dostlarının temel prensiplerinden birisi de “vukuf-i adedî” dir. manası, zikirde mürşidin tespit ettiği sayıya dikkat etmek, ölçüyü korumak, usule uymak, gerçek hedefe yönelmek ve böylece kalbi uyandırıp yüce allah  ile huzura ulaşmaktır. kısaca usulünce ilacı içip şifa bulmaktır.her işte usül esastır. usül işin temelidir. arifler şu prensipte söz birliği etmişlerdir: “usülsüz vusül olmaz.” yani, usüle uymayan hedefe ulaşamaz.bu yolda hedef yüce allah ’tır. usül ise edebe uymaktır. edep, lazım olanı yapmaktır. bu yolda neyin lazım olduğunu rehber belirler. rehber kur’an ve sünnet’tir. alimler kur’an ve sünnet’in tercümanıdır. yolcuya düşen rehberine uymaktır.arifler vukuf-i adedî prensibini kur’an ve sünnet’ten almı...

genel zikir, özel zikir (vird)

hak dostlarının temel prensiplerinden birisi de “vukuf-i adedî” dir. manası, zikirde mürşidin tespit ettiği sayıya dikkat etmek, ölçüyü korumak, usule uymak, gerçek hedefe yönelmek ve böylece kalbi uyandırıp yüce allah  ile huzura ulaşmaktır. kısaca usulünce ilacı içip şifa bulmaktır.her işte usül esastır. usül işin temelidir. arifler şu prensipte söz birliği etmişlerdir: “usülsüz vusül olmaz.” yani, usüle uymayan hedefe ulaşamaz.bu yolda hedef yüce allah ’tır. usül ise edebe uymaktır. edep, lazım olanı yapmaktır. bu yolda neyin lazım olduğunu rehber belirler. rehber kur’an ve sünnet’tir. alimler kur’an ve sünnet’in tercümanıdır. yolcuya düşen rehberine uymaktır.arifler vukuf-i adedî prensibini kur’an ve sünnet’ten almı...

yüce nakşibendi tarikatı

yüce nakşıbendi tarikatı   nakşi tarikatında usül nakşiliğin şartları nakşibendi tarikatı tarikatın temeli tarikatın mahiyeti nakşıbendi tarikatının asr-ı saadet'ten bu yana aldığı isimler nakşıbendiliğin incelikleri nalşıbendi tarikatının gayesi yararlanılan kaynaklar ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾   nakşi tarikatında usül nakşibendi tarikatında temel esas ehl-i sünnet akidesine (inanç) sıkı sıkıya bağlı olmak, ruhsatı bırakıp azimetli olmak. murakebeye  devam etmek daima hakk'a yönelik bulunmak. düny...

nakşibendi tarikatı

nakşibendî terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 tarihinde vefat eden hace muhammed bahauddin nakşibend hz.lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. onun adına nispet edilerek “nakşibendîlik” diye anılmaktadır. bu terbiye yolu ve usûlü, şah-ı nakşibend hz.leri ile başlamış değildir. kendisi bu yolun usûl, adap ve feyzini önceki büyüklerden almıştır. bu terbiye yolunun usûl ve âdabı, silsile yolu ile hz. ebu bekir sıddık’a (r.a) ve ondan hz. resûlullah (s.a.v) efendimize ulaşmaktadır. terbiyenin başında ve merkezinde alemlere rahmet olan hz. resûlullah (s.a.v) efendimiz bulunmaktadır. bu terbiye yolunun temel özelliği gizli zikir ve ilahi muhabbettir. bu zikir ve terbiye yolu, tarih içinde gelen mürşidlerin ismiyle farklı adlarla anılmıştır. hz....

nakşibendi taifesine muhabbet

nakşibendi taifesine muhabbet allahü teala keremiyle bu taifeye muhabbet etmeyi, hergün kalplerimizde ziyade eylesin. “kişi sevdiği ile beraberdir”hadisi şerifi icabı, onları sevenler, onların hükmündedir.zira onlarla oturanlar, kötülükten, asi olmaktan korunmuşlardır.   h.ş.”cenabı hakkın amelleri yazan meleklerinden gayri, yollarda dolaşarak zikredenleri arayan melekleri de var.zikreden bir topluluk bulurlarsa birbrlerine “geliniz….geliniz !” diye çağırırve zikir halindeki cemaatin etrafını çevirirler.onların adetleri o kadar çok ki semayı doldururlar. kullarının haline vakıf olan allahü teala meleklerden sual eder; -benim kullarımı ne amelde buldunuz?melekler: -hamd ve sena ediyorlar.zatı subhaniyeni zikrediyorlar ve zatı celilini cümle n...

zikir dersi

tasavvufta hedef, kalbi gafletten uyandırıp yüce allah’a bağlayarak ebedi huzuru ele geçirmektir. bunun en birinci ve en kolay yolu, kalbi devamlı zikirle meşgul etmektir. zikir, kalbi yüce allah’a bağlayan en kısa, en kolay bir yoldur. zikrin en büyük fazileti, zikreden kulu, yüce allah’ın özel olarak huzurunda zikretmesidir. alemlerin rabbi yüce mevla’mızın: “siz beni zikredin; ben de sizi zikredeyim.”42 müjdesi, zikrin faziletini anlatmaya yeter de atar bile. şu kudsi hadis de, zikir ehline özel müjde vermektedir:“kulum beni zikrettiğinde, ben onunla beraberim. kulum beni gizlice içinden zikrederse, ben de onu özel olarak zatımla zikrederim. o beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde ( meleklerimin ar...

vird/zikir dersi

tasavvufta hedef, kalbi gafletten uyandırıp yüce allah’a bağlayarak ebedi huzuru ele geçirmektir. bunun en birinci ve en kolay yolu, kalbi devamlı zikirle meşgul etmektir. zikir, kalbi yüce allah’a bağlayan en kısa, en kolay bir yoldur. zikrin en büyük fazileti, zikreden kulu, yüce allah’ın özel olarak huzurunda zikretmesidir. alemlerin rabbi yüce mevla’mızın: “siz beni zikredin; ben de sizi zikredeyim.”42 müjdesi, zikrin faziletini anlatmaya yeter de atar bile. şu kudsi hadis de, zikir ehline özel müjde vermektedir:“kulum beni zikrettiğinde, ben onunla beraberim. kulum beni gizlice içinden zikrederse, ben de onu özel olarak zatımla zikrederim. o beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde ( meleklerimin ar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !