× "

nasreddin tusi yaşadığı coğrafya

" arama sonuçları

osmanlı dünyasında bilim

osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır.osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı?osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı?medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi?fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi?1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır?fatih medreseleri neydi, ne değildi?fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı?hangi osmanlı bilgini eserini türkçe yazdığı için özür dilemiştir?molla lütfü ne dedi de...

osmanlı dünyasında bilim

osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır.osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı?osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı?medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi?fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi?1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır?fatih medreseleri neydi, ne değildi?fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı?hangi osmanlı bilgini eserini türkçe yazdığı için özür dilemiştir?molla lütfü ne dedi de id...

osmanlı dünyasında bilim ıı

osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır.osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı?osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı?medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi?fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi?1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır?fatih medreseleri neydi, ne değildi?fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı?hangi osmanlı bilgini eserini türkçe yazdığı için özür dilemiştir?molla lütfü ne dedi de id...

matematik ve astronomi çalışmaları - 800-1549 yılları arasındaki

800-1549yılları arasındaki çalışmalar matematik ve astronomi çalışmaları türklerin anadolu'ya girişi olan 1071 malazgirt savaşından önceki zamanlara ait bilimdeki gelişmelerine kısaca bakacak olursak, bu dönemde türkler aral gölü'nün güneyinde şimdiki özbekistan ve türkmenistan sınırları içinde bulunan harzem (hvarizm, harizm) de merv ve kive kentlerinde, maveraünnehir 22) denilen yerlerde semerkant ve buhara'da yaşayan topluluklar içinde yaşamaktaydılar. milliyetçilik ve tabiyet kavramları çok kesin değildi. nitekim bazı türk olarak bildiğimiz bilim adamlarının çeşitli batılı kaynak ve ansiklopedilerde hatta türkiye içinde bile arap veya acem (iranlı) oldukları beli...

islam toplumlarında bilim

islam bilimi deyince ne anlaşılmalı?islam topraklarında bilimsel çalışmalar ne zaman başladı,ne zaman duraklamaya girdi?islam topraklarındaki bilime ivme veren nedir ? kuran mı yoksa eski bilim mi ? yunan klasiklerinin arapça'ya çevrilmesinde hıristiyanların, süryanilerin ve çeşitli halkların katkıları olmuş mudur? asiler, gazali'nin ders notlarını görünce ne dediler de gazali yeniden 4 yıl medreseye devam etti? gazali,neyi savundu?katip çelebi,gazali'nin eseri ihyau ulum’id-din ihyau ulum’id-din için " eğer bu eser hariç, tüm islami eserler tahrip olsaydı, islamiyet yine de bir şey kaybetmezdi. ”derken kim "gazali’nin tasavvufa dair ihyau ulum’id-din adlı kitabı yalan hadislerle doludur " demiştir?büyük selçuklu veziri nizam-ül mülk'...

osmanlı dünyasında bilim ı

osmanlı dünyasında bilim osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır. osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı? osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı? medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi? fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi? 1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır? fatih medreseleri neydi, ne değildi? fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı? hangi osmanlı bilgini eserini...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !