× "

natüralizm

" arama sonuçları

edebiyat natüralizm (doğalcılık) akımı, özellikleri, temsilciler

  natüralizm (doğalcılık) akımı, natüralizm akımının özellikleri, natüralizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım) batı edebiyatında natüralizm 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. doğa bilimlerinin, özellikle de darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla gelişmiştir. edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle gerçekçilikten ayrılır. doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil, rastlantısal ve fizyoloj...

natüralizm (tabiatçılık)

natüralizm (tabiatçılık)   tabiatı tek gerçeklik, bilgi ve değer kaynağı olarak kabul eden ve insan zihnini doğal kavramlarla izah eden sistemlerin genel adıdır. başka bir ifadeyle natüralizm, felsefe, ilim, ahlâk ve sanattaki her çeşit yorumu tabiat ve tabiat ilkelerine göre yapan, bütün fizik ve metafizik gerçekleri tabiata ve maddeye indirgemeye çalışan bir doktrindir. bunlara göre, gerek hayatta, gerek hayatın ötesinde olup ta tabiata indirgenemeyen hiçbir şey yoktur. tabiatın dışında, varlığı ve eşyayı açıklamak için kullanılabilecek aşkın (müteal, transcendant) bir ilke de mevcut değildir. natüralist varlık açıklaması, özellikle sosyoloji, a...

natüralizm (doğalcılık) akımı, özellikleri, temsilcileri

natüralizm (doğalcılık) akımı, natüralizm akımının özellikleri, natüralizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım)   batı edebiyatında natüralizm   19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. doğa bilimlerinin, özellikle de darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla gelişmiştir. edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle gerçekçilikten ayrılır. doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil, rastlantısal...

natüralizm (doğalcılık) akımı, özellikleri, temsilcileri

natüralizm (doğalcılık) akımı, natüralizm akımının özellikleri, natüralizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım)   batı edebiyatında natüralizm   19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. doğa bilimlerinin, özellikle de darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla gelişmiştir. edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle gerçekçilikten ayrılır. doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil, rastlantısal...

doğalcılık (natüralizm) nedir konu anlatımlı

doğalcılık (natüralizm) nedir konu anlatımlı   doğalcılık (natüralizm)         19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. doğa bilimlerinin, özellikle de darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla gelişmiştir. edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle gerçekçilikten ayrılır. doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil, rastlantısal ve fizyolojik özellileriyle ele alır. doğalcı yaklaşıma gö...

natüralizm (doğalcılık) akımı, natüralizm akımının özellikleri,

natüralizm (doğalcılık) akımı, natüralizm akımının özellikleri, natüralizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım)   batı edebiyatında natüralizm   19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. doğa bilimlerinin, özellikle de darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla gelişmiştir. edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle gerçekçilikten ayrılır. doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil, rastlantısal ve fizyo...

letrizm (harfçilik) akımı, natüralizm (doğalcılık) akımı

letrizm (harfçilik) akımı, letrizm akımının özellikleri, letrizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım)   batı edebiyatında   öncülüğünü romen asıllı şair ısidore ısou'nun yaptığı, 2�nci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan bir akımdır. şiirde en küçük birim olarak sözcükleri değil harfleri temel alır. bu yolla da yeni bir şiir ve yeni bir müzik yazmayı amaçlayan bir karşı-akım niteliğindedir. ısou�ya göre, "harf olmayan ya da harf olmayacak hiç bir şey tinsel olarak da var olamaz."   harfçilik, edebiyatın yanısıra sinemayı, dansı,   (connorteams)müziği ve resmi de etkilemiştir. çıkış noktaları, "sesleri, sözc&...

natüralizm (doğalcilik)

natüralizm (doğalcılık) 19.yüzyılın sonlarına doğru fransa’da ortaya çıkan natüralizm, bir anlamda realizmin bir üst basamağı (gerçeğe yaklaşmadaki katılığı nedeniyle) olarak düşünülebilir. natüralizmi, realizmden ayıran nokta onun deney yöntemine de yer vermesidir. deney yöntemi, doğa olaylarında aynı nedenler, aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur düşüncesidir (determinizm). natüralistler bu anlayışın tabiatta olduğu gibi insan yaşamı için de geçerli olduğunu savunmuşlardır.bu yaklaşımla pozitif bilimlerle sanatı birleştirmeye çalışmışlardır. insanın fizyolojik özellikleri üzerinde durmuş; insanı ırsiyet (soyaçekim) ve genetik özellikleriyle ele a...

doğalcılık (natüralizm) edebi akımlar doğalcılık (natüralizm) -

doğalcılık (natüralizm)        19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. doğa bilimlerinin, özellikle de darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla gelişmiştir. edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle gerçekçilikten ayrılır. doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil, rastlantısal ve fizyolojik özellileriyle ele alır. doğalcı yaklaşıma göre, çevrenin ve kalıtımın ürünü olan bireyler, dıştan gele...

natüralizm (tabiatçılık)

natüralizm (tabiatçılık) tabiatı tek gerçeklik, bilgi ve değer kaynağı olarak kabul eden ve insan zihnini doğal kavramlarla izah eden sistemlerin genel adıdır. başka bir ifadeyle natüralizm, felsefe, ilim, ahlâk ve sanattaki her çeşit yorumu tabiat ve tabiat ilkelerine göre yapan, bütün fizik ve metafizik gerçekleri tabiata ve maddeye indirgemeye çalışan bir doktrindir. bunlara göre, gerek hayatta, gerek hayatın ötesinde olup ta tabiata indirgenemeyen hiçbir şey yoktur. tabiatın dışında, varlığı ve eşyayı açıklamak için kullanılabilecek aşkın (müteal, transcendant) bir ilke de mevcut değildir.natüralist varlık açıklaması, özellikle sosyoloji, antropoloji...

natüralizm

natüralizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında fransa’da gelişen bir edebiyat akımıdır.   emile zola, goncourt, alphonse daudet, guy de maupassant, john steinbeck önemli temsilcileridir.   türk edebiyatında nabizade nazım ve hüseyin rahmi gürpınar bu akımdan etkilenmiştir. ...

türk edebiyatında natüralizm, edebiyat, akımları, akımlar, edebi

türk edebiyatında natüralizm, edebiyat, akımları, akımlar, edebi akımlar, edebi akımı, natüralizm akımı, natüralist, doğalcılık ...

türk edebiyatında natüralizm, edebiyat, akımları, akımlar, edebi

türk edebiyatında natüralizm, edebiyat, akımları, akımlar, edebi akımlar, edebi akımı, natüralizm akımı, natüralist, doğalcılık ...

natüralizm (doğalcılık)

natüralizm (doğalcılık)   19.yüzyılın sonlarına doğru fransa’da ortaya çıkan natüralizm, bir anlamda realizmin bir üst basamağı (gerçeğe yaklaşmadaki katılığı nedeniyle) olarak düşünülebilir.   natüralizmi, realizmden ayıran nokta onun deney yöntemine de yer vermesidir. deney yöntemi, doğa olaylarında aynı nedenler, aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur düşüncesidir (determinizm). natüralistler bu anlayışın tabiatta olduğu gibi insan yaşamı için de geçerli olduğunu savunmuşlardır.bu yaklaşımla pozitif bilimlerle sanatı birleştirmeye çalışmışlardır. insanın fizyolojik özellikleri üzerinde durmuş; insanı ırsiyet (soyaçekim) ve genetik özellikleriyle ele almışlardır. ayrıca sosyal çevrenin insan üzerinde yaptığı etkileri de derinlemesine araştırmışlar, bir anlamda k...

doğalcılık (natüralizm)

doğalcılık (natüralizm) *  19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. doğa bilimlerinin, özellikle de darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla gelişmiştir. edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutum ve tam bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle gerçekçilikten ayrılır. doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle değil, rastlantısal ve fizyolojik özellileriyle ele alır. doğalcı yaklaşıma göre, çevrenin ve kalıtımın ürünü olan bireyler, dıştan gelen toplumsal ve ekonomik baskılar altında ezilir, içten gelen güçlü içgüdüsel dürtülerle davranırlar. yazgılarını belir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !