× "

nazar haktır

" arama sonuçları
nazar değmesine karşı yapılacak dua

nazar değmesine karşı yapılacak dua

nazar değmesine karşı yapılacak dua peygamberimiz (a.s),  "göz (nazar) haktır" (buhârî, tıb, 35, no: 5408) buyurmuş yüzünde sarılık gördüğü biri için; “buna dua ukuyun çünkü kendisinde nazar var” demiştir. (buhârî, tıbb, 34, no: 5407)             göz değmesi (nazar), haktır ve gerçekleştiği bilinen bir gerçektir. günümüzde de müsbet ilim, insan gözünün bazı zararlı ışınlar yaydığı ve bunun insanlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğini ortaya koymuştur.             ebû said el-hudri ...

 nazar boncuğu şeytanın simgesidir

"nazar boncuğu şeytanın simgesidir"

"nazar boncuğu şeytanın simgesidir" kötülükten korusun diye kullanılan boncuklarla ilgili şok iddia: "onu takan cinlerle anlaşma yapmıştır"  son filmi 'dabbe bir cin vakası'nda 'nazar boncuğu'nun tehlikeli bir tılsım olduğunu savunan yönetmen hasan karacadağ: "nazar boncuğu şeytanın simgesidir. onu koruma amaçlı takan kişi de şeytan ve cinlerle anlaşma yapmıştır" diyor yönetmen hasan karacadağ'ın 'dabbe' serisinin son filmi 'dabbe-bir cin vakası' filmi vizyona girdiği ilk hafta 140 bin kişi tarafından izlendi. türk korku sinemasının başarılı örneklerinden olan film; izleyenlerde şok etkisi yaratıyor ve nazar boncuğunun tehlikeli bir tılsım olduğunu savunuyor. &cce...

nazar değmesi ve korunma çaresi

nazar değmesi ve korunma çaresi

  nazar değmesi ve korunma çaresi           sağlığı bozan sebepler bulunduğu gibi, vücûdu hasta eden ruh ve beden alâkasını bozan mânevî sebepler de var. tıbbî âletlerle bilinmeyen bir sebeple insan hastalanır, ruh ve beden acı çeker. maddî sebebi anlaşılmayan hastalıklardan biri de “nazar değmesi”dir.  düşmanlık, hased ve kıskançlıkla bakmak, rûhun penceresi bulunan gözden fırlayan düşmanca bakışlar,  karşıdaki varlığa saplanır. elektrik şeraresi gibi çarpıcı bir tesir meydana getirir.  bazı nazar değmeler cereyan çarpmış gibi hasta eder. ölüme sebep olanlar da var. ok gibi saplanan bu bakış...

nazar

nazar   göz, bakma, bakış, fikir, düşünme, mülahaza, niyet, dikkat, iltifat, teveccüh. arapça asıllı olan bu kelime, türkçe'ye geçerken manâ değişikliğine uğramış ve "ayn göz" kelimesi karşılığında kullanılmaya başlanmıştır. nitekim araplar, göz değmesi için "isabetül-ayn" tabirini kullanırlar (ibn manzûr, "lisânül-arab", na.za.ra madd.). nazar kelimesi türkçe'de kem göz manasına gelmekte ve daha ziyade "gelme", "uğrama", "değme" ve "etme" fiilleriyle birlikte; "nazara gelme", "nazara uğrama", "nazar değme" ve "nazar etme" şeklinde kulla...

nazar haktır

sual: (görülmeyen şeylere, mesela nazara inanmak yanlıştır. sadece, sevgisiz bakan bir göz, insanı yorar) diyenler çıkıyor. nazar hak değil mi? cevap nazar haktır. beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (nazar haktır.) [müslim] (nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [ibni adiy] (insanların yarısı nazardan ölür.) [taberani] (hoşa giden bir şeyi görünce, “mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.) [beyheki, ibni sünni] görülmeyen şeylere yok demek, bugünkü bilime de aykırıdır. bugün, aletlerden çıkan şuaların ...

nazar haktır

  sual: (görülmeyen şeylere, mesela nazara inanmak yanlıştır. sadece, sevgisiz bakan bir göz, insanı yorar) diyenler çıkıyor. nazar hak değil mi? cevap nazar haktır. beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (nazar haktır.) [müslim] (nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [ibni adiy] (insanların yarısı nazardan ölür.) [taberani] (hoşa giden bir şeyi görünce, “mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.) [beyheki, ibni sünni] görülmeyen şeylere yok demek, bugünkü bilime de aykırıdır. bugün, aletlerden çıkan şua...

el bayburdi ... nazar konusu

n a z a r   …. g ö z   d e ğ m e s i  ….   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ   “ … resulullah s.a.v buyurdular ki : nazar haktır, dağı bile devirir.   ahmed müsned : 1/274-294 – camiu’s sağir : 3.c.2768.n   “ … resulullah s.a.v buyurdular ki : nazar haktır, o insanı mezara deveyi de kazana sokar “   camiu’s sağir : 3.c.2770.n- ebu nuaym hilye : - ibni adiy el- kamil     “ … ibnu abbas r.a anlatıyor : resûlullah s.a.v buyurdular ki : göz değmesi haktır. eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı, göz değmesi geçerdi. yıkanmanız taleb edi...

nazar boncuğu hurafemidir

soru: evimizde nazar boncuğu işlemeli tabak v.s bulundurmak uygun mudur? nazar boncuğunu takmak kesinlikle haramdır. câhiliye döneminden devam eden anlamsız bir adettir. peygamber (sav) şöyle buyuruyor: "allah, nazar boncuğunu takan kimsenin işini tamamlamasın" (1). 1-hâkim ve ahmed rivayet etmişti halil günenç, günümüz meselelerine fetvalar ıı. 259 süs eşyası olarak dahi olsa böyle batıl bir adetin yayılmaması için evinizde bulundurmamanız gerekir. soru:nazar - göz değmesi gerçek midir ve büyüyle ilgisi var mıdır? parapsikoloji dilinde “psikokinezi” denilen nazar, yani göz değmesi bir çeşit büyülemedir. baktığımız kiş...

nazar haktır

sual: nelere nazar değer?cevapinsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. nazar hastalık yapar, hatta öldürür. kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. peygamber efendimizin zamanında esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. müşrikler, bu adamı bulup peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. cenab-ı hak da resulullahı bunun nazarından korumuştur. bu hususta kalem suresinin (nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyeti inmiştir. hadis-i şerifl...

nazar icin kursun döktürmek caiz midir?

nazar için kurşun döktürmek caiz midir?nazar veya diğer rahatsızlıklar için kurşun dökülmesi veya döktürülmesi doğru değildir.insanı tesir altına alan, hasta eden bazı vak’alar vardır ki, tıp ilmi bunlar için kesin teşhise varamamıştır. gerçek sebebi hakkında da açık bir bilgi verememektedir. işte bunlardan birisi de “nazar etme,” “göz değme”dir. nazarın gerçek olduğu, nazar edilen kimsenin hastalanmasına, hattâ ölümüne sebep olduğu da bilinen ve kabul edilen bir hakikattir.nazarın gerçek olduğunu ve insanın kaderiyle yakından alâkasının bulunduğunu ifade eden peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır:“nazar haktır, kader ile yarışan bir...

nazar

nazar göz, bakma, bakış, fikir, düşünme, mülahaza, niyet, dikkat, iltifat, teveccüh. arapça asıllı olan bu kelime, türkçe'ye geçerken manâ değişikliğine uğramış ve "ayn göz" kelimesi karşılığında kullanılmaya başlanmıştır. nitekim araplar, göz değmesi için "isabetül-ayn" tabirini kullanırlar (ibn manzûr, "lisânül-arab", na.za.ra madd.).nazar kelimesi türkçe'de kem göz manasına gelmekte ve daha ziyade "gelme", "uğrama", "değme" ve "etme" fiilleriyle birlikte; "nazara gelme", "nazara uğrama", "nazar değme" ve "nazar etme" şeklinde kullanılmaktadır."nazarcılık" deyimi; nazarın zarar verebileceğini kabul eden düşüncenin adıdır.nazar, bugün iç...

sihir ve nazar

sihir ve nazarsihir ve nazar haktır, vardır. peygamber (s.a.v): "nazar haktır" (ebu davud, ıbn-i mace) buyurmuşlardır. bir başka rivayette "nazarın insanı mezara, deveyi de tencereye dolduracağı" ifade edilmiştir. bir başka rivayette "sihrin de hak olduğu" ifade edilmiştir. falak suresinde de sihrin şerrinden allah'a sığınmak gereği üzerinde durulur.imam-ı maturidi, sihrin her çeşidinin küfür olmadığını belirtmiştir. eğer inanılması gereken şeylerden bir şey inkâr ediliyorsa, küfürdür; inkâr eiyorsa küfür değildir. eğer bir kişinin helâki, hastalanması, karı kocayı ayırma gibi büyüler küfür değildir. ancak büyük günahtır.sihir yapan, kadın erkek büyücünün hükmü öldürülmektir. çünkü bunlar fesat ve kötülük için çalışmaktadırlar. küfür olan sihri yapan büyücülerdense sadece erkek olan ka...

nazar haktır

nazar haktır sual: nelere nazar değer?cevapinsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. nazar hastalık yapar, hatta öldürür. kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. peygamber efendimizin zamanında esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. müşrikler, bu adamı bulup peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. cenab-ı hak da resulullahı bunun nazarından korumuştur. bu hususta kalem suresinin (nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyeti inmiştir. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(nazar haktır.) [müslim](nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [ibni ...

nazar haktır

nazar haktır sual: nelere nazar değer?cevapinsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. nazar hastalık yapar, hatta öldürür. kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. peygamber efendimizin zamanında esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. müşrikler, bu adamı bulup peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. cenab-ı hak da resulullahı bunun nazarından korumuştur. bu hususta kalem suresinin (nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyeti inmiştir. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(nazar haktır.) [müslim](nazar insanı mezara,...

nazar ve nazar boncuğu

nazar ve nazar boncuğu -------------------------------------------------------------------------------- hastalıkların maddi olduğu kadar manevi sebepleri de vardır. allah rasulu "nazar haktır" buyuruyor. yani bazı insanların bakışlarının maddi ve manevi yapıları üzerinde olumsuz etki yapması bir gerçektir. bundan allah'a sığınmalıdır. yine allah rasulu: "eğer kaderi geride bırakabilecek bir şey varsa o da gözdür" buyurmuştur. (1) nazar değmesi vardır ve gerçektir. bazı insanlar bazi gösterişli insana ve mala, yahutta herhangi birşeye hased ve ihtirasla baktıklarında gözleri değebilir, bunun neticesi olarak da o insan yahut o şey sihhatini kaybeder, hatta ölebilir de. nitekim resûl-i ekrem efendimiz buna isaret ederken söyle buyurmustur:"nazar, deveyi kazana, insanı mezara sokar." (3) b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !