× "

nbd formülü

" arama sonuçları

net bugünkü değer yöntemi

  net bugünkü değer yöntemi   net bugünkü değer yöntemi nedir: bir yatırımın net bugünkü değeri, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin önceden saptanmış belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği para çıkışının bu belirli iskonto oranı üzerinden bugünkü değeri toplamı arasındaki farktır. önceden belirlenmiş olan iskonto oranı, projeyle ilgili piyasa faiz oranından etkilenmekte ve sermayenin maliyetini göstermektedir.     net bugünkü değer nedir bir yatırımın sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamından, yatırım tutarının çıka...

excel finansal fonksiyonlar

financial fonksiyonları ppmt - ana_para_ödemesi ayrıca bakınız dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemde yapılan ana para ödemesini verir. sözdizimi ana_para_ödemesi(oran, dönem, dönem_sayısı, bd, gd, tür) ana_para_ödemesi işlevindeki bağımsız değişkenlerin daha ayrıntılı bir açıklaması için, bd işlevine bakın. oran dönem başına faiz oranıdır. dönem dönemi belirtir ve 1 ile dönem_sayısı arasındaki aralık içinde olmalıdır dönem_sayısı bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır. bd bugünkü değerdir—gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bug&...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !