× "

nefelometre testi nedir

" arama sonuçları

türbidimetri ve nefolometri

  amaç      amaç:    bacl2 ve na2so4 çözeltilerinden elde edilen baryum sülfatın çözelti içindeki konsantrasyonunun tayini teori         bulanıklık  ölçümü esasına dayanan yöntemlerdir. türbidimetri, partikülün bulunduğu süspansiyondan geçen ışığın ölçümüdür. ışığın geçirgenliği azalmanın ölçümünü yapar. çoğunlukla detektör olarak spektrofotometre kullanılır. türbidimetri 90°lik ışık kırınımını kullanır. ı = ı0 e-bt              &nb...

laboratuar testleri

biyokimya açlık kan şekeri üre kreatinin total kolesterol trigliserid hdl-kolesterol ldl-kolesterol t kol/hdl-kol ldl-kol/hdl-kol lipoprotein(a) alt ast ggt total bilirubin direkt bilirubin alk p total protein albumin amilaz ck ldh sodyum potasyum klor kalsiyum ürik asid fe fe bağlama fosfor çinko ogtt(oral glukoz tolerans testi) hba1c kreatinin klerens mikroalbümin hematoloji kan sayımı (18 parametre) lokosit lenfosit monosit eritrosit hemoglobin hetatokrit mcv mchc trombosit mpv sedimantasyon kan grubu vit b 12 folik asit ferritin fe fe bağlama kan proteinleri (nefelometre) aso hs-crp rf lp(a) apolipoprotein aı apolipoprotein b tümör işaretleyicileri tpsa fpsa /tpsa cea afp ca 15-3 ca 125 ca 19-9 ferritin beta hcg hormon tetkikleri tiroid paneli tsh (tiroidi stim...

laboratuar testleri

biyokimya açlık kan şekeri üre kreatinin total kolesterol trigliserid hdl-kolesterol ldl-kolesterol t kol/hdl-kol ldl-kol/hdl-kol lipoprotein(a) alt ast ggt total bilirubin direkt bilirubin alk p total protein albumin amilaz ck ldh sodyum potasyum klor kalsiyum ürik asid fe fe bağlama fosfor çinko ogtt(oral glukoz tolerans testi) hba1c kreatinin klerens mikroalbümin hematoloji kan sayımı (18 parametre) lokosit lenfosit monosit eritrosit hemoglobin hetatokrit mcv mchc trombosit mpv sedimantasyon kan grubu vit b 12 folik asit ferritin fe fe bağlama kan proteinleri (nefelometre) aso hs-crp rf lp(a) apolipoprotein aı apolipoprotein b tümör işaretleyicileri tpsa fpsa /tpsa cea afp ca 15-3 ca 125 ca 19-9 ferritin beta hcg hormon tetkikleri tiroid paneli tsh (tiroidi stim...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !