× "

nesnel ve öznel anlatım örnekleri

" arama sonuçları

sayfa 88-92-103-105 - 10.sınıf dil ve anlatım cevapları

b. betimleyici anlatım (tasvir etme)-sıfat (ön ad) hazırlık bu metindeki altı çizili kelimelerin işlevi nedir? tartışınız. sonuçları açıklayınız. bu metindeki altı çizili kelimelerin işlevi; isimleri nitelemek, yani isimlerin durumunu, rengini, biçimini göstermek veya onları çeşitli yönlerden belirtmektir.   altı çizili kelimeleri çıkardığınızda metnin anlamında bir daralma oluyor mu? niçin?   altı çizili kelimeleri çıkardığınızda metnin anlamında elbette ki bir daralma olmaktadır. çünkü sıfatlar tek başına anlamlı kelimelerdir ve bulundukları yerlerde de bir anlam taşırlar.     metin inceleme 1. metin kar yağa...

zambak yayınları 10.sınıf dil ve anlatım cevapları 2012-2013

  14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d     c bölümü   sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme   sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama     sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum   b.doğru/yanlış 1-d, 2-d, 3-d ,4-y, 5-d, 6-d, 7-d, 8-y, 9-d, 10-d, 11-d...

2012-2013 zambak yayınları 10.sınıf dil ve anlatım cevapları

  10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları (zambak) (2012-2013) 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d     c bölümü   sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme   sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama     sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum   ...

öznel nesnel yargı ve örnekleri

öznel nesnel yargı ve örnekleri; öznel nesnel yargı ve örnekleri öznel yargı örneği - nesnel yargı örneği - anlatım özellikleri hakkında türkiye’nin başkenti ankara’dır. kapadokya’da tatil yapmak çok zevklidir. açıklama: birinci cümledeki yargının yalnızca bir kişinin görüşü olmayıp, kişiden kişiye değişmeyen ve herkes için geçerli bir yargıdır .böyle yargılar nesneldir. ikinci cümledeki yargı ise kişiden kişiye değişebilir. böyle yargılar öznel yargıdır. nesnel ve öznel anlatım tanımı bir yargıya kişinin yorum katması,kişiden kişiye değişmesi öznel,herkez için geçerli olan kişilerin kendi yorumunu katama...

11.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları 2011 - 2012

11.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları 2011 - 2012

sayfa 12 hazırlık bölümünü siz kendinize göre yapıyorsunuz. sayfa 2o / 2.etkinlik anlatmaya bağlı metinler : çocuklar, okyanuslarda yaşam ve küçük kızım su'ya göstermeye bağlı metinler : oyunculuk sınavı 3.etkinlik metinleri anlatımına göre sınıflandırdım . . anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin ortak özellikleri : - insana özgü bir gerçekliğin kurmacanın imkanlarıyla yorumlanması, dönüştürülmesi - bir olay örgüsünde birleşip bütünleşerek bir araya gelen kişi, mekan, zaman gibi ögeler yardımıyla insana özgü soyut gerçekliğin somutlaştırılmasıdır. anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin farklı özellikleri : anlatm...

11.sınıf dil ve anlatım tüm cevapları (2011-2012)

sayfa 12 hazırlık bölümünü siz kendinize göre yapıyorsunuz. sayfa 2o / 2.etkinlik anlatmaya bağlı metinler : çocuklar, okyanuslarda yaşam ve küçük kızım su'ya göstermeye bağlı metinler : oyunculuk sınavı 3.etkinlik metinleri anlatımına göre sınıflandırdım . . anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin ortak özellikleri : - insana özgü bir gerçekliğin kurmacanın imkanlarıyla yorumlanması, dönüştürülmesi - bir olay örgüsünde birleşip bütünleşerek bir araya gelen kişi, mekan, zaman gibi ögeler yardımıyla insana özgü soyut gerçekliğin somutlaştırılmasıdır. anlatmaya ve göstermeye bağlı...

10.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları

  zambak 10.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları 14. sayfa a bölümü *sunum *iletişim *kısa *takip etmelidir *dinleyicileri *sunum b bölümü d d d y d d d y d d d d c bölümü sunum hazırlık aşaması 2-planlama 3-bilgi toplama 4-hedef kitleleri belirleme sunum planlaması 2-taslak üzerinde çalışma 3-sunum yöntemini belirleme 4-araçları hazırlama sayfa 14; a.boşluk doldurma: 1-sunum 2-uyum(eşgüdü) 3-görsel/kısa 4-dinlemelidir. 5-dinleyiciyi 6-sunum b.doğru/yanlış 1-d, 2-d, 3-d ,4-y, 5-d, 6-d, 7-d, 8-y, 9-d, 10-d, 11-d, 12-d sayfa-15 1-b 2-e 3-b 4-a sayfa 19 1- türkç...

11.sınıf dil ve anlatım kitabı tüm cevapları

sayfa 12 hazırlık bölümünü siz kendinize göre yapıyorsunuz. sayfa 2o / 2.etkinlik anlatmaya bağlı metinler : çocuklar, okyanuslarda yaşam ve küçük kızım su'ya göstermeye bağlı metinler : oyunculuk sınavı 3.etkinlik metinleri anlatımına göre sınıflandırdım . . anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin ortak özellikleri : - insana özgü bir gerçekliğin kurmacanın imkanlarıyla yorumlanması, dönüştürülmesi - bir olay örgüsünde birleşip bütünleşerek bir araya gelen kişi, mekan, zaman gibi ögeler yardımıyla insana özgü soyut gerçekliğin somutlaştırılmasıdır. anlatmaya ve göstermeye bağlı...

9.sınıf dil ve anlatım cevaplar yeni müfredat

sayfa 47 5. etkinlik bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor. diğer metinde ise noktalama işaretleri var. noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor. 6.etkinlik noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim 7. etkinlik 1. zorlaştırıyor 2. eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde 3. evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir 4. duraklardaki nefesi göstermektedir 4.soru = o = yuvarlak-kalın-geniş u =yuvarlak-kalın-dar a =geniş-kalı...

11.sınıf dil ve anlatım tüm cevapları (2010-2011)

devamını buldukça ekleyeceğim. sayfa 3 1. soru : bilimde sınıflandırmaya niçin ihtiyaç duyulmuştur? cevap : bilgi alanının genişlemesi ile bilimde sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. bu sınıflandırmayla konuların birbirine bağlanması ve anlaşılması kolaylaşmıştır. 2. soru : sınıflandırma yapılırken nelere dikkat edilir? cevap : sınıflandırma yapılırken amaç konuları birbirine bağlamak olduğu için konuların çeşitli yönlerden benzer özelliklerine ve ilişkilerine dikkat etmek gerekir. 3. soru : edebiyattaki "kurmaca" ve "gerçeklik"ten ne anlıyorsunuz? cevap : edebiyatta gerçeklik; somut olarak var olan bir durumun hiçbir müdahaleye uğramadan ifade edilmesidir. kurmaca ...

9. sınıf dil ve anlatım kitap cevapları

sayfa 3 soru 2 ) tarih önesi devirlerde bu şekiller yazı olarak kullanılırdı.insanlar bu şekillerle birbirlerile iletişim kurarlardı… sayfa 4 soru 1) metne göre iletişim iki kişi arasındaki her türlü anlam alışverişine denir soru 4) dille gerçekleştirilen iletişim hem sözlü hem de yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmak için saklanabilir.bu sebepten dolayı dille gerçekleştirilen iletişim diğer iletişimlerden daha da gelişmiştir sayfa 5 a ) çünkü ; duygularımız karşıdakine iletişimle aktarırız. b) çünkü ; isteklerimizi daha iyi belirtiriz. c) çünkü ; yardımlaşma gereklidir. d) çünkü ; anlatamadı...

anlatım türleri - anlatım yönünden tümce -nesnel anlatım - öznel

anlatım yönünden tümce 1) nesnel anlatım nesnel: objektif. gerçekliği kanıtlanabilir, bilimsel, ölçülebilir, herkese göre aynı olan; göreceli olmayan; kişilerin duygularına dayanmayan anlatım nesnel anlatımdır. nesnel anlatımda ölçülebilir, kanıtlanabilir ve yorumlara yol açmayan bir anlatım vardır. nesnel anlatımda "bence" ve "bana göre"ye yer yoktur: yahya kemal 20. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır. istanbul türkiye’nin en büyük şehridir. nesnel anlatım sorularında sürekli “aşağıdakilerin hangisinde nesnellik vardır?” gibi soru kökleri olmayabilir. kimileyin de “aşağıdakilerden hangisi söyl...

kompozisyonda anlatım çeşitleri nelerdir?

  herhangi bir konuyu konuşmaya veya yazmaya başlamadan önce (bilgilendirmek, yönlendirmek, inandırmak, yanlışları düzeltmek, anlayışları değiştirmek, duyguları, güzellikleri paylaşmak, heyecanlandırmak, eyleme geçirmek vb. gibi) hedefler ve amaçlar belirlenir. bu amaçları gerçekleştirmek için sadece birikim yeterli olmaz. bilginin, birikimin, deneyimin önemli olması kadar bunların muhataba anlatılış biçimi ve üslûbu da önemlidir. konuya uygun olmayan bir anlatım biçimi, plânlanan hedeflere ulaşmayı güçleştirir. esasen edebî türlerin ayrı ayrı adlandırılmasında bu üslûp farkının önemli bir payı vardır. meselâ; düşünce yazıla...

öznel ve nesnel yargı nedir,öznel ve nesnel ne demektir

öznel ve nesnel yargı türkiye’nin başkenti ankara’dır. kapadokya’da tatil yapmak çok zevklidir. açıklama: birinci cümledeki yargının yalnızca bir kişinin görüşü olmayıp, kişiden kişiye değişmeyen ve herkes için geçerli bir yargıdır .böyle yargılar nesneldir. ikinci cümledeki yargı ise kişiden kişiye değişebilir. böyle yargılar öznel yargıdır. nesnel ve öznel anlatım tanımı bir yargıya kişinin yorum katması,kişiden kişiye değişmesi öznel,herkez için geçerli olan kişilerin kendi yorumunu katamadığı yargılarada nesnel yargı denir. nesnel ve öznel anlatım örnekleri nesnel anlatım örnekleri kuşkonağı çok...

öznel ve nesnel anlatım örnekleri - nesnel ve öznel cümle nedir

öznel anlatım bir bayram sabahı...her zamanki gibi yine kahvaltıda çay var...ve her zaman olduğu gibi iki şekerli...nedense ben çay olmadan yapamıyorum. tiryakilik mi dersiniz? can sıkıntısı mı dersiniz?....ama öyle...bir elimde gazete, bir elimde çay bardağı....içtikçe içesim geliyor...sanki farklı bir tadı var benim için çayın....her yudumumda aklıma çocukluğum geliyor.....bayram sabahları büyükannemin yaptığı su böreğinin yanına içtiğim çayın tadı geliyor birden aklıma... gözlerim doluyor...o zamanlar içtiğim çay bile daha farklıydı....aslında herşey daha farklıydı.....zaman bizi değiştiriyor herşeyi değiştriyor...içtiği çayın tadını bile özler oluy...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !