× "

nesnelerin belli bir düzende sıralanmasına ne denir

" arama sonuçları

nesnelerin yaratılışı üzerine - kitap inceleme

  parmenides güney italyada elela.m.ö 540   ‘nesnelerin yaratılışı üzerine’adlı eserinden:   beni taşıyan kısraklar canımın istediği kadar.   götürüyorlardı, beni bu ünlü yola koyulduktan sonra   daimon kadınlar, bilge kişiyi kentlere aşırıp götüren.   burada gidiyorum bu yola taşıdılar beni uslu atla   arabayı çekerek, kızlar da yol gösterdiler.   dingil yuvalarda kaval sesi çıkıyordu ...

nesnelerin hizalanması-coreldraw

12.4 nesnelerin hizalanması hizalamak için align komutu kullanılır. bu komut hem poperty çubuğu üzerinde hem de arrange?align and distribute mönüsü içinde mevcuttur. align and distribute kutusu şekil 12.1’de gösterilmektedir. şekil 12.1 : align mönüsü bu pencere align ve distribute sekmelerine sahiptir. hizalama için align sekmesi kullanılır. hizalama işlemi için yatay ve dikey konumları belirleyen left, center, right ikonlarından oluşan altı adet onay kutusu vardır. iletişim kutusunun en üstünde bulunan ve yatay olarak sıralanmış üç onay kutusu vardır.bunlar nesnelerin dikey olarak hizalanmasını sağlıyor. sol taraftaki üç adet onay kutusu da yatay hiza...

nesnelerin seçilmesi ve taşınması

nesnelerin seçilmesi ve taşınması tüm çalışmalarda nesnelerin seçilmesi ve taşınmaları çizimlerde değişiklik oluşturmak için büyük önem taşımaktadır. * bir nesneyi seçerek taşımak için • nesneye pointer(tools paneli) aracı ile basın. dört kolu olan bir ok belirir. • nesneyi fare yardımı ile sürükleyin. bu esnada ekranda ön izleme görüntülenir. • taşımak istediğiniz yere geldiğinizde farenin düğmesini bırakın. * var olan bir nesneyi silmek için • nesneyi pointer aracı ile seçin. • delete tuşuna basın ya da üst menüden edit > clear komunutunu verin. * çoklu çizimlerde arkada kalan bir nesneyi seçmek için • imlecinizi nesneyi seçmek istediğiniz bölgeye getirin. • ctrl + alt tuşlarına beraberce basın. • diğerlerinin ardında kalan nesneyi seçene kadar tıkl...

nesnelerin kopyalanması ve çoğaltılması

nesnelerin kopyalanması ve çoğaltılması tasarım programında çalışmanın daha rahat yapılması yollarından biri nesnelerin istenilen sayıda kopyalanıp çoğaltılabilmesi özelliğidir * bir nesneyi kopyalayıp yapıştırabilmek için • kopyalamak istediğiniz nesneyi seçin. • üst menüden edit > copy komutunu verin. • üst menüden edit > paste komutunu verin. nesnenin kopyası sayfanızda belirir. * nesnelerin gruplanması nesnelerin şeklini korumak ve seçilmesini kolaylaştırmak için, noktaları birleştirmek isteyebilirsiniz • gruplamak istediğiniz nesne veya nesneleri seçin. • üst menüden modify > grup komutunu verin. artık bağımsız noktalar yerine dört grup çapa noktası belirir. şekil 1.62: gruplanmamış nesne görüntüsü şekil 1.63: gruplanmış nesne görüntüs...

nesnelerin yapısal uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozuklukl

nesnelerin yapısal uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozuklukları (türkçe dersi konu anlatım)   bir cümlede aynı eklerle türetilen birden çok eylemsi, nesne görevinde kullanılabilir. bu nesnelerin ekleri farklı kullanılmışsa bunlar arasında yapısal uyumsuzluk oluşur ve bu uyumsuzluk anlatım bozukluğu yaratır.   örnek:   seni anladığımı ve onaylayışımı gözden kaçırmazdın sanmıştım. seni anladığımı ve onayladığımı gözden kaçırmazdın sanmıştım.   ne gelişini ne de gittiğini gördüm. ne gelişini ne de gidişini gördüm.     siz bulun?   bu konuda öğrenciler aralarında anlaşıp karar verecekler ve uygulayacaklar....

nesnelerin taşınması

nesnelerin taşınması bir nesneyi taşımak için, taşımak istediğiniz nesneyi seçin. nesneyi yeni konumuna taşımak için pointer aracını kullanın. bir nesneyi taşıyarak kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz nesneyi seçin. nesneyi yeni konumuna sürüklemeye başlayın. sürüklerken alt tuşuna basın. imlcein yanında artı işareti (+) bu nesnenin bir kopyasını oluşturduğunu gösterir. nesne doğru konuma geldiğinde önce farenin düğmesini, sonra da alt tuşunu bırakın. bir nesneyi taşıyarak kopyaladıktan sonra, her biri bir önceki kopyadan aynı mesafeye yerleştirilecek şekilde yeni kopyalarını oluşturmaya devam edebilirsiniz. bir önceki taşıma veya kopyalama işlemini tekrarlamak için, nesne seçil...

nesnelerin döndürülmesi

nesnelerin döndürülmesi bir nesneyi gözle ölçerek döndürmek için, döndürmek istediğiniz nesneyi seçin. tools panelinden rotate aracını seçin. imlecinizi sayfaya getirin. imleciniz bir yıldıza dönüşür. bu imleci etrafında nesneyi döndürmek istediğimiz konuma getirin. bu dönüm noktasıdır. seçtiğiniz noktada farenin düğmesine basın. dönüm noktasından çıkan bir çizgi belirir, bu dönüm eksenidir. farenin düğmesini basılı tutarak imlecinizi dönüm noktasından uzağa götürün. daha sonra dönüm eksenini taşıyın. siz dönüş eksenini taşıdığınız sırada nesne döner. dönüşü 45 a...

nesnelerin ölçeklenmesi

nesnelerin ölçeklenmesi bir nesneyi gözle ölçeklemek (büyütmek-küçültmek) için, nesneyi seçin. tools panelindeki scale aracını seçin. imlecinizi sayfaya getirin. imlecinizi ölçeklemek istediğiniz noktaya getirin. seçtiğiniz noktada farenin düğmesine basın ve bırakmayın. nesnenin nasıl ölçekleneceğini gösteren bir dış hat belirir. bir nesneyi ölçekleyerek kopyalamak alt tuşuna basarak bu işlemleri yapın. transform panelini kullanarak ölçeklemek için, nesnenizi seçin. scale simgesini seçin, nesneyi değiştirmek istediğiniz yüzde oranını girin.oranlı bir ölçekleme için uniform işaretleyin ya da nesn...

nesnelerin eğilmesi

nesnelerin eğilmesi eğme, nesneleri bir ekse boyunca bozmaktır. bu bozma işlemi gölge oluşturmak için kullanılır. bir nesneyi gözle ölçerek eğmek için, nesneyi seçin tools panelindeki skew aracını seçin. farenize basılı tutarak döndürerek eğin. ////////////////// - freehand taşıma ve dönüştürme [ dönüşümlerin izlenmesi ] [ ınfo araç çubuğu seçenekleri ] [ nesnelerin taşınması ] [ nesnelerin döndürülmesi ] [ nesnelerin ölçeklenmesi ] [ nesnelerin eğilmesi ] ...

nesnelerin seçilmesi ve taşınması

nesnelerin seçilmesi ve taşınması bir nesneyi seçerek taşımak için, nesneye pointer aracı ile basın. dört başlı bi ok belirir. kısa bir süre bekledikten sonra nesneyi sürükleyin, bu sırada bir ön izleme göreceksiniz ya da nesneyi görmeniz gerekmiyorsa sürüklemeye hemen başlayın, ön izleme yerine nesnenin boyunu gösteren bir çevreleyici kutu görürsünüz. bir yolu noktasından sürükleyerek taşımak için, yolun seçimini iptal edin ve ctrl tuşuna basın. pointer aracını kullanarak imleci sürüklemek istediğiniz noktanın üzerine getirin. okun yanında bir nokta belirir. bu işaret bir noktanın üzerinde olduğunuzu gösterir. yolu yeni bir konu...

action script 3.0 tarayıcı boyutuna göre nesnelerin konumlandırı

action script 3.0 tarayıcı boyutuna göre nesnelerin konumlandırılması konusunu ele aldık bu dersimizde. action script kategorisinde as 2.0'da yapılmış örneğini vermiştim. bu da as 3.0 ile hazırlanmış şekli. arada ne fark var derseniz, 3-5 ufak kod farklılığı. mantık aynı. kodlar ve kaynak dosyası aşağıda. var sahne:stage = stage;sahne.scalemode = stagescalemode.no_scale;sahne.align = stagealign.top_left;sahne.addeventlistener(event.resıze, sahne_yenile);function sahne_yenile(event:event):void {sol_ust.x=0;sol_ust.y=0;sag_ust.x=sahne.stagewidth-sag_ust.width;sag_ust.y=0;orta_ust.x=sahne.stagewidth/2-orta_ust.width/2;orta_ust.y=0;sol_orta.x=0;sol_orta.y=sahne.stageheight/2-sol_orta.height/2;sag_orta.x=sahne.stagewidth-sag_orta.width;sag_orta.y=sahne.stageheight/2-sag_orta.heig...

javascript dersleri 7,javascript nesnelerin tanımı ve kullanımı

javascript nesneler objectsjavascript programcılığında nesne (object), ve nesnenin özellikleri (properties), genellikle html belgesinin adı (name) ve değeri (value) olan herşeydir. bir html unsurunun etiketinde name ve value bölümleri varsa, bu unsur, javascript için nesne sayılır.javascript nesnesi -- html karşılığıpencere (window) -- yokçerçeve (frame) --<frame>belge (document) -- <body>form -- <form>düğme -- <ınput type=”button”>işaretleme kutusu -- <ınput type=”checkbox”>gizli (hidden) -- <ınput type=”hidden”>dosya çıkart -- (file upload) <ınput type=”file”>parola (password) -- <ınput type=”password”>radyo düğmesi -- (radio) &l...

matematiksel nesnelerin temeli üzerine felsefi kuramlar

  matematiğin konusu nedir? matematiğin uğraş konusu olan soyut nesnelerin kaynağı nedir? sorularına verilen cevaplar matematik tarihi boyunca çeşitlilik arz etmiştir. bununla birlikte verilen cevaplar üç ana felsefi görüş altında toplanabilir. platonizm, konstrüktivizm, formalizm diğer adlarıyla realizm, yapımcılık(inşacılık), nominalizm. platonizm, konstrüktivizm ve formalizmin çeşitli versiyonları arasında ince ayrımlar yapmayı gerekli görmüyoruz. bu felsefi görüşlerin her birini birkaç cümleyle açıklamak yeterli olacaktır. platonistler matematiksel nesneleri, bizim kurduğumuz şeyler olarak değil ezeli ve ebedi olarak ideal ve zamandan bağımsız var olan şeyler olarak kabul ederler. biz matematiksel nesneleri yaratmayız yalnızca zaten orada olanı keşfederiz. matematikçi...

binlerce yıl öncesine ait bazı nesnelerin üzerindeki esrar perde

“geleceği gören harita” *coğrafya ve harita uzmanı unlu türk denizci piri reis'in 1513'te çizdiği afrika, amerika ve güney kutbu'nu gösteren harita, ortaya çıkarıldığı 1929 yılında ortalığı karıştırdı. çünkü güney kutbu'nun keşfi, haritanın çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de gerçekleşmişti. dahası, piri reis'in haritası, kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de gösteriyordu. ancak kıta üzerindeki buzlar, haritanın çizilmesinden tam 6 bin yıl önce erimişti. “2 bin yıllık pil” *alman arkeolog wilhelm konig tarafından 1938'de ırak’ın başkenti bağdat’ın yakınlarında bulunan 2 bin yıllık pil, bilim adamlarını şaşkına düşürdü. konig, 13 santimetre boyundaki toprak bir kabin içine monte edilmiş bir ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !