× "

newton metre nedir

" arama sonuçları

ivme nedir

  ivme, belirli bir yönde hareket etmekte olan bir cismin hızının belirli bir zaman aralığındaki değişim miktarıdır. başka bir deyişle ivme, bir cismin hızının değişim hızıdır. hız ise, hareketli bir cismin belirli bir zaman aralığın­da aldığı yolun uzunluğudur ve fizikte hız her zaman hareketin yönüyle birlikte belirtilir. ivme genellikle hızın artması olarak düşünülür, ama fizikte ivme hızın azalması anlamına da gelir. bir motorlu aracın, örneğin bir otomobilin gaz pedalına basıldığında araç hızlanır. hızın belirli bir zaman aralığındaki bu artışı, aracın izlemekte olduğu yol doğrultusundaki ivmesidir. örneğin, eğer araç 10 saniyelik bir süre içinde saatte 50 km hıza ulaşmışsa, ortalama ivmesi her sa...

özel görelilik kuramı nedir konu anlatımlı

özel görelilik kuramı nedir konu anlatımlı     özel görelilik kuramı     özel görelilik kuramı (izafiyet teorisi), albert einstein tarafından 1905'te annalen der physik dergisinde, "hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" adlı 2. makalesinde açıklanmış ve ardından 5. makalesi "bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?" başlıklı makalesiyle pekiştirilmiştir. göreliliğin özel teoremi 1905 yılında albert einstein tarafından "hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" isimli yayınında ortaya atılmıştır.teoreme göre, bütün var­lıklar ve varlığın fiziki olayları ...

uluslararası birimler sistemi nedir konu anlatımı

uluslararası birimler sistemi nedir konu anlatımı     uluslararası birimler sistemi     uluslararası birim sistemi ya da uluslararası ölçüm sistemi (fransızca: système international d'unités, kısaca si), 1960'taki "ağırlıklar ve ölçümler" genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü verildi. bu sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. sı birim sistemi'nin genel kabulü, teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir. mks birim sistemiyle doğrudan ilgilidir. konu başlıkları [gizle] 1 tarihçe ...

ivme nedir

ivme, belirli bir yönde hareket etmekte olan bir cismin hızının belirli bir zaman aralığındaki değişim miktarıdır. başka bir deyişle ivme, bir cismin hızının değişim hızıdır. hız ise, hareketli bir cismin belirli bir zaman aralığın­da aldığı yolun uzunluğudur ve fizikte hız her zaman hareketin yönüyle birlikte belirtilir. ivme genellikle hızın artması olarak düşünülür, ama fizikte ivme hızın azalması anlamına da gelir. bir motorlu aracın, örneğin bir otomobilin gaz pedalına basıldığında araç hızlanır. hızın belirli bir zaman aralığındaki bu artışı, aracın izlemekte olduğu yol doğrultusundaki ivmesidir. örneğin, eğer araç 10 saniyelik bir süre içinde saatte 50 km hıza ulaşmışsa, ortalama ivmesi her saniye i&cced...

özel görelilik kuramı nedir konu anlatımlı

özel görelilik kuramı nedir konu anlatımlı sid=75531;channel=93512;w=468;h=60;wmid=43265;domain ="gozgoztepe.blogcu.com"; kategori ="19"; gosterim="tbf";adsrv=1;arkaplan="ffffff"; baslik="000000"; aciklama="000000"; kenarlik="123456"; jsai="9ab5e50250623283";     özel görelilik kuramı     özel görelilik kuramı (izafiyet teorisi), albert einstein tarafından 1905'te annalen der physik dergisinde, "hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" adlı 2. makalesinde açıklanmış ve ardından 5. makalesi "bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?" başlıklı makalesiyle pekiştirilmiştir. göreliliğin &...

uluslararası birimler sistemi nedir konu anlatımı

uluslararası birimler sistemi nedir konu anlatımı sid=75531;channel=93512;w=468;h=60;wmid=43265;domain ="gozgoztepe.blogcu.com"; kategori ="19"; gosterim="tbf";adsrv=1;arkaplan="ffffff"; baslik="000000"; aciklama="000000"; kenarlik="123456"; jsai="9ab5e50250623283";     uluslararası birimler sistemi     uluslararası birim sistemi ya da uluslararası ölçüm sistemi (fransızca: système international d'unités, kısaca si), 1960'taki "ağırlıklar ve ölçümler" genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü verildi. bu sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. sı birim sistemi'nin genel kabul&uu...

newton'ın evrensel kütleçekim yasası nedir

newton'ın evrensel kütleçekim yasası nedir

newton'ın evrensel kütleçekim yasası newton'ın evrensel kütleçekimi yasasının mekanizması; bir nokta kütle (m1) diğer bir nokta kütleyi (m2) iki kütlenin çarpımı ile doğru, aralarındaki (r) uzaklığının karesi ile ters orantılı olacak büyüklükteki bir f2 kuvveti ile çeker. kütlelerden ve bu kütlelerin aralarındaki uzaklıktan bağımsız olarak |f1| ve |f2| kuvvetlerinin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir. g kütleçekim sabitidir. newton'un evrensel çekim kanunu (klasik mekanik’in bir parçasıdır) aşağıdaki gibi ifade edilir; her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ik...

uluslararası birim sistemi nedir hakkında bilgi

uluslararası birim sistemi  - sı -               uluslar arası birim sisteminin içinde mekanik, elektrik, magnetik ve optik birimleri bir araya getirilmiştir. sistemin 7 temel birimi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. birimlerin simgeleri hiç bir zaman çoğul olarak yazılmazlar. fiziksel büyüklük birimin adı birimin sembolü uzunluk metre m ...

karadelikler nedir hakkında detaylı bilgi

karadelikler evrendeki en gizemli nesne nedir? bu soruya pek çoğumuz hiç düşünmeden aynı yanıtı veririz: karadelikler! bu gökcisimleri, belki biraz da adlarından dolayı olsa gerek, çok ilgi çekiyorlar. üstelik gökbilimcilere göre güneş, ay ve yıldızlar kadar gerçekler.karadelikler, doğrudan gözlenemeseler de onlar hakkında birçok şey biliyoruz. bu gökcisimlerinin, sanki bilimkurgu romanlarından fırlamamışlar gibi, çok ilginç özellikleri var. karadeliklerin var olabileceği düşüncesi, 200 yıldan daha eskiye gider. 1874'te, bir ingiliz din adam johnmichell, kütleçekiminin ışık üzerinde etkisinin olup olamayacağını merak ediyordu. ona göre, bazı yı ldızlar o kadar büyük ve buna bağl olarak da o kadar büyük kütleli olabilirdi ki, ışık bile onlardan kaçamazdı . john michell'e ...

kuvvetin ve hareketin özellikleri - kuvvet ve hareket nedir

evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir.kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir cismi durdurabilmek, hareketin yönünü ya da hızını değiştirebilmek için gerekli olan itme ya da çekme miktarıdır. çim biçme makinesini iten bir bahçıvan, yolcu vagonlarını çeken lokomotif, duvarda asılı olan bir resmi tutan çivi hep kuvvet uyguluyor demektir. eğer bu kuvvetler uygulanmıyor olsaydı, çim biçme makinesi ile...

kütle ve ağırlık nedir - kütle ve ağırlıkla ilgili sorular

bir cismin kütlesi, bulunduğu yere , sıcaklığa ve basınca bağlı değildir.cisimler serbest bırakıldıklarında yere doğru düşmelerinin sebebi , yerin cisme uyguladığı çekim kuvvetidir.ağırlık:bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.ağırlık g ile gösterilir. birimi newton veya dyn dir.ağırlık birimi ile kuvvet birimleri aynıdır. ağırlık vektörel veya yönlü bir büyüklüktür. kütle ise skaler veya yönsüz bir büyüklüktür.g=m . g g = 9,81 m/s2 g @ 10 m/s2 g = 1000 cm/s2 g yer çekim ivmesi (yer çekim sabiti)örnek : kütlesi 5 kg olan cismin ağırlığı ne kadardır. (g=10)çözüm :g = m . g =5 . 10 = 50 newtonbir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre ...

rölativite nedir ?

einstein esprileri ve neşeli kahkahası ile tanınan, bir aydın, bir hümanistti. alçakgönüllü ve kibirsizdi, gösterişten hoşlanmazdı. 1933 yılında princeton  ileri araştırmalar enstitüsünde göreve başladığında 55 yaşında idi. 1955 yılında ölümüne kadar burada bileşik alan teorisi kuramı için çalıştı. einstein, faraday, maxwell, newton hayranı idi. ama kendisi 20. yüzyılın tartışmasız en büğüğü, kimine göre ise bilim tarihinin en büyüğü idi.bilim dünyasını derinden etkileyen iki dev vardır; biri 1500 yıl bilim  dünyasının lideri olan aristo, ikincisi tüm çağların en büyük bilim adamı  unvanının çoğu zaman kendisine ...

rölativite - görecelik teorisi nedir?

rölativite michelson-morley deneyi ile ortaya çıkan ''göreceli hız'' olayını biraz daha genişletmek için iki durum karşılaştırılabilir : birinci durumda , 70 km ile giden bir tren ve bu trenin içinde 3 km ile trenin ilerlediği yöne doğru yürüyen bir a kişisi var.dışarıda ki durgun b kişisine göre a kişisi 73 km'lik bir hızla ilerliyor gibi görünür.ikinci durumda ise tren durgun ama a kişisi yine aynı yöne , aynı hızla yürüyor.dışarıdaki b kişisi de ters yöne doğru 70 km ile koşuyor ( biraz yorulucak... ).bu durumda da b , a'yı 73 km'lik bir hızla ilerliyor gibi görür.sonuç olarak ; iki referans sistemi birbirine göre sabit hızla hareket ediyorken meydana gelen bir olay , her iki sist...

rölativite teorisi nedir?

bizler, metafiziksel kavram ve fenomenler karşısında bilinçli ya da bilinçsizce, hemen bilimsel ve akılcı bir kimliğe bürünüp sağduyumuzla çelişmesi yüzünden, bu tür konuların gerçek dışı ya da mümkün olmayan, hayali şeyler olduklarına hükmederiz. oysa 1900’ lü yılların başında einstein ile birlikte başlayan modern bilimin verilerine baktığımızda, bunların da sağduyumuzla tamamen çeliştiğini, hatta bu bilgilerin akıl dışı gördüğümüz metafiziksel olayları anlamamıza yardımcı bile olduklarını hayretle müşahede etmekteyiz. her an bizi şoka sokan bu verilerin başında da rölativite teorisi gelmektedir. bildiğimiz üzere newton (klasik) fiziği, her zaman sağduyumuzla uyumlu olarak çalışır. evrende sabit, mutlak bir nokta (mekân) olduğu gibi, bu sabit noktadan bağımsız bir de evr...

kuvvet ve hareket nedir?

evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir. kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir cismi durdurabilmek, hareketin yönünü ya da hızını değiştirebilmek için gerekli olan itme ya da çekme miktarıdır. çim biçme makinesini iten bir bahçıvan, yolcu vagonlarını çeken lokomotif, duvarda asılı olan bir resmi tutan çivi hep kuvvet uyguluyor demektir. eğer bu kuvvetler uygulanmıyor olsaydı, çim biçme makinesi ile vagonlar hareket etmez, resim yere düşerdi. bütün bu itme, çekme ve tutma örneklerinde, kuvvet,...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !