× "

nihai karar nedir

" arama sonuçları

ilahi adalet nedir?

  ilahi adalet nedir?   niçin allah’ın sıfatları arasında "adalet", usul-ü dinin müstakil bir cüzü sayılmıştır? adalet ile eşitlik arasındaki farklar nedir?   1-niçin bütün sıfatların arasından adalet seçilmiştir? bu bahiste her şeyden önce şu noktanın aydınlanması lazımdır: niçin allah’ın sıfatlarından biri olan adalet, alimler tarafından dinin beş esasından biri olarak kabul edilmiştir? allah (c.c) alim'dir; kadir'dir; adil'dir; hakim'dir; rahman ve rahim'dir; ezeli ve ebedi'dir; (halık) yaratıcı ve rezzak'tır. neden, bütün sıfatların arasından yalnızca adalet seçilmiş ve dinin beş esasından biri olmasında kara...

devlet ıstatistik enstitüsü ( dıe) nedir

istatistiğin doğuşu ve gelişimi istatistik başlangıçta teknik bir disiplin olarak ele alınırken günümüzde bir bilim dalı olarak kendini kabul ettirmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gelişmelerin temelini oluşturmuştur. son 30 yıla damgasını vuran ve çağımızda bilgi çağı olarak adlandırılan gelişmeler istatistiği evrensel bir konuşma dili konumuna getirmiştir. günümüzde ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı güncel, güvenilir istatistiklerle sağlanmaktadır. doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler çalışmalarında istatistiki bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar. ...

niş pazarlaması nedir

  niş pazarlaması fatih büyükçulcu / 2003 içindekiler: 1. genel anlamda “niş pazarlaması” 1.1. kapsamı 1.2. önemi 1.3. kriterleri 1.3.1. girişimcilik 1.3.2. cesaret 1.3.3. yeni fikirler 1.3.4 kalite 1.3.5. pazar bilgisi 1.3.6. çevre analizi 1.3.7. planlama 1.3.8. dönüşüm 1.4. niş pazarlamasının özellikleri 1.4.1. müşteri odaklığı: 1.4.2. pazar odaklığı: 1.4.3. pazar segmentasyonu: 1.4.4. stratejilerin biçimlendirilmesi: 1.4.5. pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi: 1.5. yönü/boyutları 1.5.1. yönü 1.5.1.1. yaratıcık 1.5.1.2. zeka ve fırsatç...

dünya ticaret örgütü nedir vikipedi

dünya ticaret örgütü nedir vikipedi

dünya ticaret örgütü nedir vikipedi dünya ticaret örgütü   dünya ticaret örgütü (dtö, ingilizce: world trade organization, wto), çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. wto, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır ve toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platformdur. konu başlıkları [gizle] 1 kuruluş ve fonksiyonları 2 tarife indirimleri 3 wto ve gatt arası...

dünya ticaret örgütü nedir vikipedi

dünya ticaret örgütü   dünya ticaret örgütü (dtö, ingilizce: world trade organization, wto), çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. wto, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır ve toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platformdur. konu başlıkları [gizle] 1 kuruluş ve fonksiyonları 2 tarife indirimleri 3 wto ve gatt arasındaki farklar 4 wto karar alma yöntemleri 5 wto'...

borsa nedir? nelerden etkilenir?

borsa nedir? nelerden etkilenir?borsa nedir?sermaye borsaları (security exchanges), değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. bir piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı yerlerdir. kurumsaldır, çünkü kendine özgü kuralları ve standartları varır. borsalar, sadece hisse senetleri için değil, başka tür emtiaların (ticari malların) ve enstrümanların da ticaretinin yapıldığı yerlerdir. örneğin bono ve tahviller genellikle menkul kıymetler borsalarının içerisinde ticareti yapılageldiği halde, döviz ticareti için döviz borsaları (forex, foreign exchange) veya mal ticareti için emtia borsaları (commodity exchange) vardır. örneğin, pamuk ...

borsa nedir borsa ile ilgili terimler

borsa nedir?sermaye borsaları (security exchanges), değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. bir piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı yerlerdir. kurumsaldır, çünkü kendine özgü kuralları ve standartları varır. borsalar, sadece hisse senetleri için değil, başka tür emtiaların (ticari malların) ve enstrümanların da ticaretinin yapıldığı yerlerdir. örneğin bono ve tahviller genellikle menkul kıymetler borsalarının içerisinde ticareti yapılageldiği halde, döviz ticareti için döviz borsaları (forex, foreign exchange) veya mal ticareti için emtia borsaları (commodity exchange) vardır. örneğin, pamuk fiyatlarının belirlendiği ve tic...

aıds-aıds nedir-aıds bulaşma yöntemleri-aıds karşı önlemler

aıds, ölümle sonuçlanan mikrobik bir hastalıktır. bu mikrop bulaştıktan sonra, bağışıklık sistemini bozarak, insanın birçok hastalığa karşı kendini koruyamamasına sebep olur. ancak, hastalık belirtileri hemen ortaya çıkmaz. zamanla vücudun savunma sistemi yavaş yavaş ortadan kalkar ve ortalama 10 yıl sonra , çeşitli hastalık belirtileri görülmeye başlar. aıds hastalığı ortaya çıksın, çıkmasın, mikrobu taşıyan kişiler başkalarına bulaştırabilirler. bir insanda aıds mikrobu olduğunu belli edecek net bir işaret yoktur. kişinin kendi kendine tanı koyması mümkün değildir. kesin tanı ancak kan muayenesi ile konulur. aıds'in kesin tedavisi yoktur ve henüz koruyucu bir aşı bulunamamıştır. mikrop, kişiden kişiye 3 yo...

satranç nedir, nasıl oynanır?

tarihçesiasırlardan beri süregelen ve süregelecek bir oyun. gerçek bir strateji. gerçek bir beyin cimnastiği. iranda zamanın padişahı tarafından savaş stratejisi olarak geliştirilmiş bir sistem daha sonra oyun halini almış ve günümüze kadar gelmiştir. satrancın, zamanımızdan en az 4000 yıl önce mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. oyunun bugünkü adını alması, ms 3. - 4. yüzyıllarda hindistan'da, oyuna "çaturanga" denmesi ile başlar. tarihçiler satrancın (daha doğrusu çaturanga'nın) din zulmünden kaçan budist rahipler yoluyla çin'e götürüldüğünü düşünmektedirler.satranç ile ilgili ilk yazılı...

yapay zeka (artificial ıntelligence) nedir?

aslında yapay zekanın tanımını yapmadan önce "zeka"nın tanımının yapılması gerektiği aşikardır. bu nedenle öncelikle "zeka nedir?" sorusunun da cevabının verilmesi gerekmektedir. yapay zeka (ing: artificial ıntelligence, kısa: aı) terimi stanford üniversitesinde profesör olan john mccarthy tarafından ortaya atılmıştır. bazen makine zekası (machine ıntelligence) olarak da kullanılmaktadır. yapay zeka (yz) kavramının john mccarthy tarafından yapılan tanımı şöyledir. yapay zeka: "zeki makineler özellikle de, zeki bilgisayar programları yapma bilimi ve mühendisliğidir. benzer bir iş olan bilgisayarlar aracılığı ile insan zekasını anlamaya çalışmayla ilgili olmasına rağmen kendisini sadece biyolojik olarak gözlemlenebilen metotlar ile sınırlandırm...

ıthalat nedir

  ithalat rejimi 1-      genel bilgiler:  ülkemizde ithalatı düzenleyen 50 tane yasa vardır. bunların arasında ithalat rejimi kararı çerçeve yasa mahiyetindedir.   ithalatın; bir yandan ülke yararına diğer yandan uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla; ithalat rejimi kararı ile ithalat yönetmeliği ve bu yönetmeliğe ekli ithalat tebliğleri, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.   daha kısa ve net bir tarif şöyle yapılabilir: ithalat, yürürlükteki ithalat mevzuatı ve uluslararası team...

finans nedir

finansın tanımı,kapsamı,araçları finansın tanımı ve kapsamı finans : ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. fon : finansmanın en genel aracıdır,nakit,vadesiz mevduat,nakde çevrilerbilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek çeşitli unsurları kapsar. 3 adet finans yönetimi yaklaşımı: 1)yalnız nakit parayla ilgilenir. >>niteliği çok geniş kapsamlı 2)işletmede kullanılan fonların sağlanması ve idare edilmesidir. 3)finansal yönetim,işletmenin tüm yönetiminin bölünmez bir parçasıdır. 1 finans ve finansal yönetim diğer disiplinler &ic...

ürün yönetimi nedir 2

  1.4.ürün geliştirmeye yönelik analızler ürün geliştirme yeni ya da mevcut ürünlerin pazarlarını belirlemekle başlar. tüketici ihtiyaçlarının tanımlanması beraberinde, söz konusu ürünle devam edip etmeme kararına kadar uzanan pek çok soruyu getirir. piyasa toplam hacmin, uzun ve kısa vadedeki satış artışlarının, mevcut ve olası rakip firmaların belirlenmesi amacıyla incelenir. bunlar da sektör analizleri, tüketici ihtiyaçlarının ölçülmesi, rakiplerin ve şirketin analiz edilmesi ürün hayat devrelerinin incelenmesi aracılığı ile yapılır.   1.4.1. sektör analizleri işletmenin, sektörün çekiciliğinden dolayı. herhangi bir işe y...

stratejik yonetim nedir?

  strateji ve stratejik yönetim kavramları “düşmanınızın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. onu yakından izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz.” attila hun hükümdarı strateji kelimesinin etimolojik kökeni eski yunanca’ya dayanmaktadır. strateji, eski yunanca “stratos”(ordu) ve “ago” (yönetmek, yön vermek) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. kimi yazarlar kelimenin etimolojik yönden latince “stratum” kelimesinden türetildiğini ifade etmektedirler. latince’de “stratum&rdqu...

tedarik zinciri yönetimi nedir? -3

  2.4.5.2. kaba tahmin metotları   bu modeller tedarik zinciri ile ilgili olanların büyük kısmını temsil eder ve tipik olarak daha çok operasyonel veya taktik kararları ile ilgilidir. ilk ortaya çıkışları, birkaç seviye veya kademenin göz önüne alınarak envanter kontrol politikalarının gelişmesiyle gerçekleşmiştir.   çok kademeli tabanlı tedarik zinciri problemleri hakkındaki güncel araştırmalar, müşteri hizmetlerinin arttırılması ile envanterin azaltılması hakkında umut verici olsa da, çalışmaların önemli birkaç sınırlaması bulunmaktadır. bu çalışmalar tedarik zincirinin üretim yanını önemli bir ölçüde göz ardı etmek...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !