× "

nihilizm temsilcileri

" arama sonuçları

11. sınıf felsefe kitabı konu anlatımı ders notları

ünite 4-varlık felsefesi varlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır. 1-gerçekte var olanlar:gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,kitap v.b. 2-idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar. bilim ve felsefe açısından varlık bilim ve felsefe’nin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır: *bilime...

varlık felsefesinin konusu

  varlık felsefesinin konusu varlık felsefesinin konusu varlığın kendisidir. varlık kavramı; var olan şey, bir şeyin şimdiki gerçek-liği, bir şeyin özü, bir bilinç hali, algılanmış olmak, var olma eylemi gibi çeşitli anlamlarda kullanılır. varlık, evrende var olan her şeyin ortak adıdır.   varlık; gerçek varlık ve düşüncel varlık olarak ikiye ayrılır. gerçek varlık, gerçekliğini nesnelerden, olaylar-dan, kişilerden alan varlıktır. uzayda yer kaplar, za-man içinde değişir ya da yok olur. düşüncel varlık ise, duyularla algılanamayan, uzay ve zaman dışı olan ve gerçekliği bulunmayan varlıktır. işte varlık felsefesi de bu varlıkların ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden ...

lise 3. sınıf felsefe konu anlatımı ve ders notları (11. sınıf)

ünite 4-varlık felsefesivarlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır.1-gerçekte var olanlar:gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,kitap v.b.2-idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.bilim ve felsefe açısından varlıkbilim ve felsefe’nin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır:*bilime göre varlık tartışmasız vardır.bilim varlığın var olduğunu ön kabul olarak benimser ve var kabul ettiği varl...

varlık felsefesi(ontoloji)

  1.varlık felsefesinin konusu ve temel kavramları: varlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır. 1-reel varlıklar: insan bilincine bağlı olmadan varolanlar.gerçekte,nesnel olarak var olanlar: gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişiler den alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,ki tap v.b. 2-ideal varlıklar: insan bilincine bağlı olarak varolanlar.idea’da (zihinde,düşünsel) olarak var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu ...

felsefi akımlar

rasyonalizm (akılcılık) : rasyonalizme göre zorunlu kesin ve genel geçer bilgilere ancak akılla ulaşılır. o halde doğru bilginin kaynağı akıldır. duyu organlarının verileri geçici ve doğruluğu kesin olmayan bilgilerdir ve bu verilere güvenilemez. felsefe evreni ve insanı kavrarken aklı kullanarak doğru bilgilere ulaşabilir. temsilcileri: sokrates platon aristoteles farabi descartes spinoza leibniz hegel empirizm (deneycilik) : doğru bilgiye duyu verileri ve deneyle ulaşılabileceğini savunan akımdır. insan aklında doğuştan bilgi olmadığını ve bilgiye dış dünyadan gelen deney verileri ile ulaşılabileceğini ileri sürer. bilginin kaynağı deneydir. empirizm deneye dayanan fiziği temel alır. empirizmin ilk örnekleri ilkçağda epik&uum...

felsefe grubu ders notları

bilgi felsefesi (epistemoloji) doğayı meydana getiren ana öğe (arkhe)’nin ne olduğunun merak edilip araştırılmasından itibaren ortaya çıkan felsefeye önceleri ilkçağ felsefesi daha sonra metafizik denilmiştir.metafiziğin başlıca problemlerinin (varlık,tanrı,ruh) duyu organlarımızın sağladığı bilgilerle çözümlenemeyeceği anlaşılınca;bu problemlerin akıl ve sezgiye başvurularak çözülebileceği görüşü ortaya çıkmıştır. o halde bu yetiler (akıl ve sezgi ) gerçekten insan zihninde var mıdır? varsa,varlığın gerisindekileri bilmemizi sağlar mı? türünden sorular ortaya çıkmıştır.bu ve buna benzer soruların cevaplarının araştırılması,bilgi felsefesini ortaya çıkaran ...

lise 3. sınıf felsefe konu anlatımı ve ders notları (11. sınıf)

lise 3. sınıf felsefe konu anlatımı ve ders notları (11. sınıf) ünite 4-varlık felsefesi, metafizik -ontoloji, ünite 5-ahlak felsefesi (ethik), ünite 6- siyaset felsefesinin konusu, siyaset felsefesinin temel soruları, ünite 7-estetik (sanat) ünite 4-varlık felsefesi varlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır. 1-gerçekte var olanlar:gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,kitap v.b. 2-idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zi...

varlık felsefesi

 varlık felsefesi varlık felsefesinin konusu varlıktır. varlık; var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır. gerçekte var olanlar: gerçek varlık, gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, kişilerden alan; belli bir zaman ve mekanda var olandır. gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır. örneğin:masa,sıra,kitap v.b. idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar: insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.   bilim ve felsefe açısınd...

lise 3. sınıf felsefe konu anlatımı ve ders notları (11. sınıf)

ünite 4-varlık felsefesivarlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır.1-gerçekte var olanlar:gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,kitap v.b.2-idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.bilim ve felsefe açısından varlıkbilim ve felsefe’nin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır:*bilime göre varlık tartışmasız vardır.bilim varlığın var olduğunu ön kabul olarak benimser ve var kabul ettiği varl...

lise 3. sınıf felsefe konu anlatımı ve ders notları (11. sınıf)

ünite 4-varlık felsefesivarlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır.1-gerçekte var olanlar:gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,kitap v.b.2-idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.bilim ve felsefe açısından varlıkbilim ve felsefe’nin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır:*bilime göre varlık tar...

lise 3. sınıf felsefe konu anlatımı ve ders notları (11. sınıf)

ünite 4-varlık felsefesivarlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır.1-gerçekte var olanlar:gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,kitap v.b.2-idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.bilim ve felsefe açısından varlıkbilim ve felsefe’nin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır:*bilime göre varlık tar...

lise 3. sınıf felsefe konu anlatımı ve ders notları (11. sınıf)

ünite 4-varlık felsefesivarlık felsefesinin konusu varlıktır.varlık;var olan her şeydir. varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır.1-gerçekte var olanlar:gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.örneğin:masa,sıra,kitap v.b.2-idea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:insanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.bilim ve felsefe açısından varlıkbilim ve felsefe’nin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır:*bilime göre varlık tar...

nihilizm (hiççilik, yokçuluk)

nihilizm (hiççilik, yokçuluk)metafizik , ahlâkî güç ve kuvvetleri yok sayan, mevcut olan güçlere, değerlere ve düzene karşı çıkan, hiçbir iradeye boyun eğmeyi ilke olarak kabul etmeyen görüşlerin genel adıdır.herşeyi, her gerçeği ve değeri inkâr şeklinde ortaya çıkan nihilizm, bilgi felsefesi, varlık açıklaması, ahlâk ve siyaset alanında kabul görmüş ve yayılma imkânı bulmuştur.bu görüş, varlığı her şekliyle şüpheyle karşılar; hatta yok sayar; buna bağlı olarak da her çeşit bilgi imkânını inkâr ederek hiçbir doğru, genel-geçer bilginin olamayacağını ileri sürer. bu görüşün kökleri anti...

felsefe

bilgi türleri a-) gündelik bilgi1. insanların gündelik yaşamın akışı içinde sıradan deneyimlerinin bir ürünüdür.2. özneldir.(subjektiv)3. sezgiseldir;başka deyişle kavrayış yoluyla öğrenilir.4. kesin değildir.5. sistemli ve tutarlı bilgiler değildir.6. yöntemsizdir.b-) dini bilgi1. kutsala dayanır.2. ibadet biçimleri ve ahlak kurallarını içerir.3. imanı öngörür.4. eleştiri ve kuşku kabul etmez5. dogmatiktirnot:dogma: din yada otoritelerce ileri sürülen bilgilerin kanıt aranmaksızın bilgi sayılması.c-) sanat bilgisi1. yaratıcı hayal gücüne dayanır.2. özneldir.3. sezgiseldir.4. taklitten çok, kavrama ve yorumlamaya dayanır.5. ürünleri somuttur.6. güzeli amaçlar.d-) teknik bilgi1. doğal nesneleri bilimin verilerinden yararlanarak kullanışlı araç gereçler haline dönüştürme işidir.2. insana ya...

"bir tarife doğru"

..."turgeniev'in romanı yalnız geçen asrın rus hayatına değil insanlığın alın yazısına da ışık tutar. nesiller arasındaki çatışma buhran çağlarının ezelî dramı. bazarovlar dün de yaşıyordu, yarın da yaşayacak. kitapta anlatılan 1840'ların tutucu babalarıyla 1860'ların devrimci çocukları arasındaki uyuşmazlık. çocuklar nesli, kendilerini yalnız kültürde değil kamu hayatının bütününde kabul ettirmeğe başlamış: hoyrat ve maddeci. bu genç radikallerin tek vatanı var: nihilizm, çevre iğrenç, hayat abes. nihilizm: bir kale, bir zırh, bir gerekçe. evet, bazarov, yalnız 1869'ların değil, zamanımızın da kahramanı. bir amerikan yazarı, “adeta ilk bolşevik, diyor.. daha doğrusu günümüzdeki öfkeli genç adamın orijinali.” ne var ki, bu şeytanî çehre, rus tarihinde sık sık ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !