× "

noninvaziv nedir

" arama sonuçları

mesane trabeküle, ureteropelvik darlık

, üriner sistem anomalileri, mesanede trabekülasyon artması ne demektir, bebeklerde böbrekte hidronefroz tedavisi, çocuklarda mesane anormallikleri, pelvikalisiyel yapı nedir, üriner eğitimi, pelvikalisiyel kitle, 3 yaş pelvikalisiyel yapı, sistoskopide mesane trabekülasyonu, pelvikalisiyel yapilarin normal çapi, anne karnında böbrek genişlemesi, subüreteral teflon enjeksiyonu yaptıran, trabekülasyon nedir, yenidoğan bebekte glob vezikal, üriner sistem enfeksiyonu tanı çocuk yaş gurubunda üriner sisteme ait problemlerin önemli bir bölümünü konjenital anomaliler oluşturur. bu anomaliler üç değişik yolla zengin bir klinik tablo yaratırlar. üriner sistem anomalileri (pelv...

meme dokusu ve meme hastalıkları

- kemoterapi nedir - yan etkileri nelerdir bende meme kanseri olması olasılığı nedir? meme kanseri riskini tanımlamak için kullanılan istatistiklerle insanin kafasının karışması son derece doğaldır.pek çok insan herhangi bir zaman meme kanseri tanısı konması olasılığının dokuzda bir olduğunu düşünür. bu insanlar sekiz başka insanla ayni odada bulundukları takdirde , o yıl içinde içlerinden birinin meme kanseri olacağını sanır. bu gerçek değildir. çoğunlukla kullanılan dokuzda bir istatistiği bir kadın için bir yıl içindeki riski değil, tüm yaşam boyu riskini belirler. bu da örneğin kadınlar için ortalama yasam suresi 70 kabul edilirse, bu yasa gelinceye kadar ki risk dokuzda bir anlamını taşımaktadır. bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra belirli yas grupları için hastalığa yakala...

abdominal aort anevrizmasi

* aort anevrizması ameliyatı izle * abdomen us tüm nasıl yapılır * abdominalcerrahisinasılyapılır * aort yirtilma amaliyati izle, * aortik greft stent izle * mezenterik iskemi nedir anevrizmalar herhangi bir arterin normal çapının bir katın­dan daha fazla irreversibl genişlemesine anevrizma adı verilir. bu genişleme lokalize veya diffüz olabi­lir. adventisya, media ve intima tabakalarının hep­sinin var olduğu anevrizmalara gerçek anevrizma­lar denir. yalancı anevrizmalar ise sadece bir tabakanın veya etraftaki fibröz kapsülün duvar görevi yaptığı anevrizmalardır. ayrıca fuziform ve sakkü-ler anvrizmalar olarak da ikiye ayrılırlar. ilki sıklık­la diffüzdür ve ikincisi ise &cce...

---epilepsi---

    epilepsi nedir?     ..............................  prof. dr. zeki gökçil epileptik nöbet (sara), beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır. beyin, insan vücudunun ana kumanda merkezi gibidir. beyin hücreleri arasındaki uyumlu çalışma, elektriksel sinyallerle sağlanır. nöbetin nedeni, bir tür beklenmeyen elektriksel uyarı olarak düşünülebilir. kısaca; epileptik nöbet beynin kuvvetli ve ani elektriksel boşalımı sonucu oluşan kısa süreli ve geçici bir durumdur.epilepsi, dünyanın her bölgesinde, erkek ve kadında, her türlü ırkta ve yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen bir hastalıktı...

meme kanseri, soru ve cevapları

bende meme kanseri olması olasılığı nedir? meme kanseri riskini tanımlamak için kullanılan istatistiklerle insanin kafasının karışması son derece doğaldır.pek çok insan herhangi bir zaman meme kanseri tanısı konması olasılığının dokuzda bir olduğunu düşünür. bu insanlar sekiz başka insanla ayni odada bulundukları takdirde , o yıl içinde içlerinden birinin meme kanseri olacağını sanır. bu gerçek değildir. çoğunlukla kullanılan dokuzda bir istatistiği bir kadın için bir yıl içindeki riski değil, tüm yaşam boyu riskini belirler. bu da örneğin kadınlar için ortalama yasam suresi 70 kabul edilirse, bu yasa gelinceye kadar ki risk dokuzda bir anlamını taşımaktadır. bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra belir...

epilepsi hastalığı nedir - sara hastalığının nedenleri ve tedavi

prof. dr. zeki gökçil     epileptik nöbet (halk arasında "sara" olarak da bilinir), beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır. beyin, insan vücudunun ana kumanda merkezi gibidir. beyin hücreleri arasındaki uyumlu çalışma, elektriksel sinyallerle sağlanır. nöbetin nedeni, bir tür beklenmeyen elektriksel uyarı olarak düşünülebilir. kısaca; epileptik nöbet beynin kuvvetli ve ani elektriksel boşalımı sonucu oluşan kısa süreli ve geçici bir durumdur.epilepsi, dünyanın her bölgesinde, erkek ve kadında, her t...

catched cases about liver of sideeffects mrı

manyetik rezonans görüntüleme ve anesteziberrin ışıkgazi üniversitesi tıp fakültesi, anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalı, ankara, türkiyeanahtar kelimeler: manyetik rezonans, görüntüleme, anesteziözetmanyetik rezonans görüntüleme (mrg) ünitesi anestezist için ortamdan, hastadan, işlemden kaynaklanan farklı özellikleri taşıyan ve giderek daha fazla talebin olduğu bir uygulama sahasıdır. manyetik rezonans görüntüleme ünitesinin ve burada anestezi uygulanan hasta grubunun özelliklerinin bilinmesi hasta ve çalışanların güvenliği yanında verimliliği de artıracaktır. bu yazıda mrg ünitesinde sürdürülen anestezi uygulamalarının derlenerek bildirilmesi ...

catched cases about liver effects of mrı exposure

http://www.marmaramedicaljournal.org/text.php3?id=392manyetik rezonans görüntüleme ve anesteziberrin ışıkgazi üniversitesi tıp fakültesi, anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalı, ankara, türkiyeanahtar kelimeler: manyetik rezonans, görüntüleme, anesteziözetmanyetik rezonans görüntüleme (mrg) ünitesi anestezist için ortamdan, hastadan, işlemden kaynaklanan farklı özellikleri taşıyan ve giderek daha fazla talebin olduğu bir uygulama sahasıdır. manyetik rezonans görüntüleme ünitesinin ve burada anestezi uygulanan hasta grubunun özelliklerinin bilinmesi hasta ve çalışanların güvenliği yanında verimliliği de artıracaktır. bu yazıda mrg ünitesinde sürdürü...

meme hastalıkları ile ilgili sık sorulanlar - meme hastalıkları

 meme hastalıkları ile ilgili sık sorulanlar - meme hastalıkları meme hastalıkları ile ilgili sık sorulanlar - meme hastalıklarıbende meme kanseri olması olasılığı nedir? meme kanseri riskini tanımlamak için kullanılan istatistiklerle insanin kafasının karışması son derece doğaldır.pek çok insan herhangi bir zaman meme kanseri tanısı konması olasılığının dokuzda bir olduğunu düşünür. bu insanlar sekiz başka insanla ayni odada bulundukları takdirde , o yıl içinde içlerinden birinin meme kanseri olacağını sanır. bu gerçek değildir. çoğunlukla kullanılan dokuzda bir istatistiği bir kadın için bir yıl içindeki riski değil, tüm yaşam boyu riskini belirler.bu da örneğin kadınlar için ortalama yasam sures...

meme kanseri sık sorulanlar

bende meme kanseri olması olasılığı nedir? meme kanseri riskini tanımlamak için kullanılan istatistiklerle insanin kafasının karışması son derece doğaldır.pek çok insan herhangi bir zaman meme kanseri tanısı konması olasılığının dokuzda bir olduğunu düşünür. bu insanlar sekiz başka insanla ayni odada bulundukları takdirde , o yıl içinde içlerinden birinin meme kanseri olacağını sanır. bu gerçek değildir. çoğunlukla kullanılan dokuzda bir istatistiği bir kadın için bir yıl içindeki riski değil, tüm yaşam boyu riskini belirler. bu da örneğin kadınlar için ortalama yasam suresi 70 kabul edilirse, bu yasa gelinceye kadar ki risk dokuzda bir anlamını taşımaktadır. bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra belirli yas grupları için hastalığa yakalanma riskini bilmek anlam kazanmaktadır. he...

pasif içicilik nedir?kimler pasif içicidir? pasif içicilik zarar

sigara içimi yalnız içene değil, aynı ortamda bulunanlara da zarar vermesi ve bu durumdan en çok çocukların etkilenmesi bakımından önemli bir halk sağlığı sorunudur. kendisi sigara içmediği halde işyerinde, insanların toplu olarak bulundukları kapalı yerlerde ve evde sigara içen kişilerin dumanına maruz kalarak bu dumanda bulunan tüm zararlı maddelerin solunması "pasif içicilik" olarak tanımlanabilir. günümüzde kapalı yerlerde sigara içimini yasaklayan yasa ile birlikte sigara içmeyen pek çok insan pasif içicilikten bir miktar kurtulmuştur. peki ya evde, misafirlikte sigara dumanına maruz kalan ya da ebeveynleri sigara içtiği için pasif içici konumuna düşen çocuklar!... sigara içmeyen geniş bir popülasyonda yapılmış bir çalışmada kişilerin %63.3'ünün bazı günler sigara dumanına maruz...

meme kanseri ile ilgili sıkça sorulan sorular

bende meme kanseri olması olasılığı nedir? meme kanseri riskini tanımlamak için kullanılan istatistiklerle insanin kafasının karışması son derece doğaldır.pek çok insan herhangi bir zaman meme kanseri tanısı konması olasılığının dokuzda bir olduğunu düşünür. bu insanlar sekiz başka insanla ayni odada bulundukları takdirde , o yıl içinde içlerinden birinin meme kanseri olacağını sanır. bu gerçek değildir. çoğunlukla kullanılan dokuzda bir istatistiği bir kadın için bir yıl içindeki riski değil, tüm yaşam boyu riskini belirler. bu da örneğin kadınlar için ortalama yasam suresi 70 kabul edilirse, bu yasa gelinceye kadar ki risk dokuzda bir anlamını taşımaktadır. bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra belirli yas grupları için hastalığa yakalanma riskini bilmek anlam kazanmaktadır. herhangi bi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !