× "

normal hava basıncı kaçtır

" arama sonuçları

basınç etmenleri siklon antisiklon

basınç atmosfer basıncı atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir. normal hava basıncı 45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°c sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir. cıva sütununun  yüksekliği ile (normal basınç 760 mm) cıva sütununun ağırlığı ile (normal basınç 1033 gr) kuvvet birimi ile (normal basınç 1013 milibar) ifade edilir. basınç barometre ile ölçülür. cıvalı barometre, barograf, aneroid baramotre ve altimetre gibi çeşitleri vardır. cıvalı barometre : üstü aç...

gazlar ve özellikleri

gazlar maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar. gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba bas...

sabit hacimli sistemlerde basınç-mol sayısı ilişkisi

gazlar maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar. gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uyg...

katı , sıvı , gazların basınçları ve ilgili kanunlar

b a s ı n ç bir kumsalda yada karda sivri topuklu ayakkabı ile yürümek neden zordur ? çivi ve rabdiyelerin başının geniş yapılmasının nedenini hiç düşündünüz mü? yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular.bir otomobil yere değen dört tekerleğinin kapladığı yüzeye,ağırlığı sebebiyle bir kuvvet uygular. bu kuvvet dört tekerlek arasında eşit olarak paylaşılır. birim alana( yüzeye ) dik olarak etki eden kuvvete basınç denir,tüm yüzeye etki eden kuvvete ise basınç kuvveti denir. basınç,cisimler üzerinde,kuvvetin yaptığı bütün hareketleri etkileri (parçalama,sıkıştırma,itme,çarpma,esne...

gazlar ve basınç

gazlar • gazlar maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar. gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve b...

gazlar - gaz kanunları - gaz basıncı - gazların özellikleri nedi

az, maddenin üç halinden biridir. bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır. gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur. katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz haline geçer. bu duruma faz (safha) değişikliği denir. sıvıyı meydana getiren tanecikler (atom veya moleküller) birbirlerini çeker. sıvı ısıtıldığı zaman, tanecikler arasındaki çekim kuvveti yenilir ve tanecikler sıvı fazdan (ortamdan) ayrılarak gaz haline dönüşürler. gazı meydana getiren tanecikler her yönde hareket edebilir ve bulundukları kabın halini alırlar. mesela hava bir gaz karışımıdır ve azot, oksijen, çok az miktarda asal gazlar ve karbondioksitten meydana gelmiştir. ga...

gazlar

  gazlar • gazlarmaddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar. gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı u...

fıkralar

en güzel fıkralar en guzel fikralar burada! en komik, en eglenceli ve en guzel fikralari sizler icin hazirladim...! fikralartemel ve maymunnasa uzay üssünde yeni bir deneme yapılıyormuş. gönüllü başvuranlar arasından temel, astronot adayı olarak seçilmiş. ön elemede oldukça sıkı testleri geçentemel; 3 aylik ikinci bir eğitim ile iyi bir astronot olabilmiş. beklenen an gelmiş ve temel bir maymunla birlikte uzay mekiğine binerek havalanmış. atmosferaşıldıktan sonra temel'in ilk işi; kendisine sıkı sıkıya söylenildiği gibi zarfları açıp maymunun ve kendisinin görev kartlarını okumak olmuş. maymunungörevleri: "yerküre ile bağlantıyı sürekli kontrol altında tutmak; her 2 saatte bir yörüngedeki sapmaları ayarlamak; füze içindeki hava basıncı, ısı, iletkenlikdeğerlerini aş...

gazlar

gazlarmaddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar. gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygularlar. yoğunlukları k...

|kimya dersi| gaz nedir - gazların karşılaştırılması - gazların

gazlar maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler.gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar.gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler.gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar.gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar.bulunduklar...

|fen bilgisi| soygazlar ve özellikleri nedir?

1. periyodik cetvelde düsey sütunlara grup yatay siralara da periyot denir. 8 tane a (bas grup) 8 tanede b olmak üzere 16 grup vardir. 2. bir elementin bulundugu bas grup numarasi onun degerlik elektron sayisina esittir. örnegin element 7a grubundaysa degerlik elektronu 7, 3a grubundaysa degerlik elektronu 3 dür. 3. ayni gruptaki elementlerin degerlik elektronlari ayni oldugundan kimyasal özellikleri de aynidir. 4. periyodik cetveldeki gruplar söyle adlandirilir. grup adi1a alkali metaller 2a toprak alkali metaller 3a toprak metalleri 4a karbon grubu 5a azot grubu 6a oksijen grubu 7a halojenler 8a soygazlar(asal gazlar) 5. her periyot bir alkali metalle baslar ve bir soygaz ile biter. 6. hidrojen alkali metal olmadigindan 1.periyot alkali metalle baslamaz. 7. periyotl...

balgam nedir ?beslenme hastalıkları nelerdir ?nabız nedir ?selul

  balgam nedir ?balgam nasıl önlenir ?balgama sebeb yiyecekler neledir ?balgam tedavisi nasıldır ?balgam nasıl önlenir?balgam zararlımıdır ?balgam tedavisi nasıl olmalıdır ?balgam öldürürmü ?balgam nasıl yok edilir ? solunum yollarında iltihap ya da tahriş sebebiyle meydana gelen, öksürerek çıkarılan sümüksü salgı. solunum organları (akciğer, bronşlar) hastalıklarında balgam önemlidir. muayenesi ile hastalığın tabiatı ve yeri hakkında kesin bilgiler elde edilir. balgamın miktarı, hastalık cinsine göre değişir. bazı hastalıklarda şiddetli öksürüğe karşılık az balgam gelir (tüberküloz başlangıcı, kuru bronşit), bazı hastalıklarda ise pek çoktur (kavernli tüberküloz, bronşektazide). rengi ve kokusu da hastalığın cinsi ve seyri ile değişir. renksiz,...

gazlar

gazlar • gazlarmaddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar. gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. bulundu...

gazlar hakkında bilgi

az, maddenin üç halinden biridir. bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır. gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur. katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz haline geçer. bu duruma faz (safha) değişikliği denir. sıvıyı meydana getiren tanecikler (atom veya moleküller) birbirlerini çeker. sıvı ısıtıldığı zaman, tanecikler arasındaki çekim kuvveti yenilir ve tanecikler sıvı fazdan (ortamdan) ayrılarak gaz haline dönüşürler. gazı meydana getiren tanecikler her yönde hareket edebilir ve bulundukları kabın halini alırlar. mesela hava bir gaz karışımıdır ve azot, oksijen, çok az miktarda asal gazlar ve karbondioksitten meydana gelmiştir. gazlar birbiriyle her oranda karışabilir.gazların birbiri...

gazlar

• gazlar maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri kaba göre değişir. bulundukları kabı doldururlar. gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. gazlar birbiriyle her oranda karışarak birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu sefer beraberce doldururlar. gazlar hızlı hareket ettiklerinden bulundukları kabın çeperine çarparlar ve bu çarpma neticesi kaba basınç uygularlar. bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı uygul...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !