× "

noterlerin çalışma saatleri ankara

" arama sonuçları

noterliğin doğuşu-roma hukukunda noter

xvı. yy.da italya'da bir noter...   noterliğin doğuşu roma hukukunda noter noterlik hukuk dergisi'nin 135.sayısında yayınlanmıştır.   yrd. doç. dr. seldağ güneş ceylan gazi üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyesi giriş günümüz hukukunun temellerinin roma hukuku’na dayandığı yadsınamaz bir gerçektir. roma hukuku, bugün özellikle kıta avrupa’sında yürürlükte bulunan hukuk düzenlerinin oluşumunda, önemli bir rol oynamış ve hukuk sistemlerini doğrudan etkilemiştir. dolayısıyla günümüzün vazgeçilmez kurumlarından olan noterliğin temellerinin de roma hukukuna dayandığını söylemek mümk&u...

ikinci el otomobil alımında yeni dönem,ikinci el oto

noterler, ikinci el oto alım satımında devre dışı kalacakken tam yetkili oluyor. tbmm plan ve bütçe komisyonu 1 ocak 2010'da yürürlüğe girecek olan ve noterlerin araba alım satımında devre dışı kalmasını öngören yasanın ertelenmesi için verilen kanun teklifini  görüşmek üzere toplandı. ancak yapılan itirazlar sonunda iki akp'li vekilin verdiği yeni kanun teklifiyle noterlerin araba alım satımında 'tek yetkili' olması gündeme geldi. maliye müsteşarı naci ağbal, plan ve bütçe komisyonunda görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle ilgili olarak komisyona bilgi verdi. 30 bin liralık ikinci el bir aracın satışından 250 lira masraf alındığını belirten ağbal, yeni dü...

ikinci el araçlarda devir artık noterlerin

ikinci el araçlarda satış ve devir işlemlerinin noterler tarafından yapılmasına ilişkin kanun teklifi, tbmmplan ve bütçe komisyonunda kabul edildi.teklife göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacak.noterler araçla ilgili sorgulamayı online olarak yapacak. noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersiz olacak.satış ve devir işleminin, siciline işlenmek üzere üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirilmesiyle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılacak.yapılan satış ve devir işlemi üzerine noterler, yeni malik adına bir ay süreyle geçici belge düzenleyecek.satış ve ...

kurban bağışlarında yolsuzluk

kurban bağışında yolsuzluk iddiası   8 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildi kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla, 8 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildi. ankara emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince ankara adalet sarayı'na getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere yeniden emniyete götürüldü. cumhuriyet savcıları mehmet tamöz ve hüseyin kocabey'in talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 60'a yakın kişi gözaltına alındı. gözaltına alınanlar arasında, thk, mehmetçik vakfı, lösev, deniz feneri derneği ve ankara et borsası başkanları da bulunuyor. soruşturmanın...

isteğe bağlı ve topluluk sigortası prim yapılandırması

bilindiği gibi, 5458 sayılı sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması kanunu, sosyal sigortalar kurumu’na isteğe bağlı ve topluluk sigortasına prim ödeyen sigortalıların borçlarına da kapsama almıştır. bundan önce çıkarılan af kanunu veya borç yapılandırma yasalarında isteğe bağlı sigorta prim borçları zaman zaman kapsama alınırken, topluluk sigortasına prim ödeyen özellikle avukat ve noterlerin prim borçları kapsama alınmamıştı. topluluk sigortası yönünden bu uygulamanın bir ilk olduğunu söyleyebiliriz.hangi borçlar kapsamdadır?isteğe bağlı sigortalıların 1 mayıs 2003 ile 31 mart 2005 dönemine ait prim borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır. bu süre içinde prim borcu olanların halen isteğe bağlı sigortaya devam edip etmediklerine bakılmaksızın borçları yapılandırılac...

ba –bs formlarında dikkat edilecek hususlar

ba –bs formlarında dikkat edilecek hususlar bilgi, bilgiye ihtiyacı olan kişilerle paylaşılınca değerlidir. 1-giriş            gün geçmiyor ki maliye bakanlığı kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla yeni bir uygulama yürürlüğe koymasın. yürürlüğe giren bu uygulamalardan bir tanesi de ba (mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu) ile bs (mal ve hizmet satımlarına ilişkin bildirim formu) uygulamasıdır. yazımızın konusunu üç bölüme ayırarak sizlerle paylaşacağım.            birinci bölümde güncel olduğu için 2007 yılı ba ve bs formları ile ilgili ayrıntılara, ikinci bö...

işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler

işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler506 sayılı kanunun 79uncu maddesi 1inci fıkrasında; işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılarını gösteren prim belgelerinde yazılı bilgileri doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarının istenilmesi halinde kurumumuza ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. kanun metninde işyeri kayıtlarının neler olduğu açıklanmamıştır. 506 sayılı kanunun 135inci maddesi (b) fıkrası (c) bendinde ise; sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekillerinin kurumca hazırlan...

avukat ve noterlerin dikkatine !

erdal aydınavukatlar ve noterler bağ-kur`lu olduavukatlar ve noterlerin 1 ekim`den önceki tabi olduğu ssk topluluk sigortalılığı reformla birlikte son buldu. yeni dönemde avukatlar ve avukatlar ve noterlerin 1 ekim`den önceki tabi olduğu ssk topluluk sigortalılığı reformla birlikte son buldu. yeni dönemde avukatlar ve noterler artık bağ-kur sigortalısı (4/b)`li oldu.* yeni dönemde emekli aylığına haciz konulabilecek mi?sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu sgk nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemeyecek. gelir, aylık ve ödenekler için sosyal güvenlik kurumu`nun takip ve tahsili gereken alacakları ile nafaka bor&...

yargı örgütü yönetim sisteminin geliştirilmesi

     yargı örgütü yönetim sisteminin geliştirilmesi 5.1.   istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte yargıtay ve danıştay’da tetkik hâkimliği müessesesinin gözden geçirilmesi yüksek mahkemelerden; anayasa mahkemesi, yargıtay ve danıştay’da üyelerin yanı sıra raportörlük yapan hakimler bulunmaktadır. halen yargıtay’da 473, danıştay’da ise 243  tetkik hakimi görev yapmaktadır. askerî yargıtay ve askerî yüksek idare mahkemesinde ise tetkik hâkimliği müessesesi yoktur. uygulamada, mevcut iş yükü nedeniyle yüksek mahkeme üyelerine ait olan dosya okuma, inceleme ve karar yazma işi büyük...

kredi kartı enflasyonu istihdam yarattı

kredi kartı enflasyonu istihdam yarattı  1.6.2008 türkiye’de, kredi kartı borçlarının artışı icra dosyalarının yığılmasına sebep oldu. adliyelerin, noterlerin, devlet dairelerinin ve diğer kurumların iş yükü artarken, alacakların tahsili sürecini takip edecek ara eleman açığı ortaya çıktı. bilgi ve iletişim teknolojileri işverenleri sendikası (bitis), bu açığı kapatmak ve lise mezunu işsiz gençlere, kadınlara ve engellilere istihdam sağlamak için 2008 ab hibe programı çerçevesinde merkezi finans ihale birimi’ne (mfib) bir proje teklifi sundu. türkiye’de, kredi kartı borçlarının artışı icra dosyalarının yığılmasına sebep oldu. adliyelerin, noterlerin, devlet dairelerinin ve diğer kurumların iş yükü artarken, alacakların tahsili ...

karayolları trafik kanunu

karayolları trafik kanunukanun numarası : 2918kabul tarihi : l3.l0.l983yayım tarihi ve sayısı : l8.l0.l983-l8l95değişiklik tarihleri(3058/16.10.1984-19.10.1984/18550), (khk 245/18.01.1985-14.03.1985-18694), (3176/28.03.1985-04.04.1985/18715), (3315/04.11.1986-15.11.1986/19282), (3321/18.11.1986-22.11.1986/19289), (khk 330/25.06.1988-05.08.1988/19890), (3493/03.11.1988-11.11.1988/19986), (3538/19.04.1989-28.04.1989/20152), (3672/31.10.1990-03.11.1990/20684), (3759/27.08.1991-07.09.1991/20984), (4199/17.10.1996-27.10.1996/22800), (4262/21.05.1997-25.05.1997/22999), (4535/23.02.2000-27.02.2000/23977), (4550/08.03.2000-12.03.2000/23991), (4629/21.02.2001-03.03.2001/24335-m)(4785/08.01.2003-15.01.2003/24994-m)(4896/17.06.2003-24.06.2003/25148) )(4916/03.07.2003-19.07.2003/25173) (5217/14.07.200...

karayolları trafik kanunu

karayolları trafik kanunukanun numarası : 2918kabul tarihi : l3.l0.l983yayım tarihi ve sayısı : l8.l0.l983-l8l95değişiklik tarihleri(3058/16.10.1984-19.10.1984/18550), (khk 245/18.01.1985-14.03.1985-18694), (3176/28.03.1985-04.04.1985/18715), (3315/04.11.1986-15.11.1986/19282), (3321/18.11.1986-22.11.1986/19289), (khk 330/25.06.1988-05.08.1988/19890), (3493/03.11.1988-11.11.1988/19986), (3538/19.04.1989-28.04.1989/20152), (3672/31.10.1990-03.11.1990/20684), (3759/27.08.1991-07.09.1991/20984), (4199/17.10.1996-27.10.1996/22800), (4262/21.05.1997-25.05.1997/22999), (4535/23.02.2000-27.02.2000/23977), (4550/08.03.2000-12.03.2000/23991), (4629/21.02.2001-03.03.2001/24335-m)(4785/08.01.2003-15.01.2003/24994-m)(4896/17.06.2003-24.06.2003/25148) )(4916/03.07.2003-19.07.2003/25173) (5217/14.07.200...

işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler

işveren rehberi   işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler     506 sayılı kanunun 79uncu maddesi 1inci fıkrasında; işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılarını gösteren prim belgelerinde yazılı bilgileri doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarının istenilmesi halinde kurumumuza ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.     kanun metninde işyeri kayıtlarının neler olduğu açıklanmamıştır.     506 sayılı kanunun 135inci maddesi (b) fıkrası (c) bendinde ise; sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tut...

noter tasdikli vurgun

bilgisayar ve fotokopi makineleri daktiloyu rafa kaldırdı. ancak noterler daktilo döneminden kalma ücretlendirme sistemine devam ediyor. örneğin sayfaları karşılaştırma ihtiyacı ortadan kalkmasına rağmen işlem başına 3,80 ytl ödeniyor. tüketici birliği ise maliye’nin tarifeleri yeniden belirlemesini istiyor. belgelerin hukuki güvenliğini sağlama makamı olan noterler, kanunların teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması sebebiyle vatandaşı mağdur ediyor. fotokopi makineleri ve bilgisayarların olmadığı dönemlerde aynı nüshadan daktiloyla birden fazla yazılması durumunda, sayfaların teker teker okunarak kontrol edilmesine karşılık ‘karşılaştırma ücreti' alınıyordu. teknolojinin gelişmesiyle birlikte karşılaştırma ihtiyacı ortadan kalkmasına rağmen işlem ...

noter tasdikli vurgun.

(yazar) noter tasdikli vurgun bilgisayar ve fotokopi makineleri daktiloyu rafa kaldırdı. ancak noterler daktilo döneminden kalma ücretlendirme sistemine devam ediyor. 26 eylül 2006 salı 09:34 #news_content a{ color: #0000ff; } örneğin sayfaları karşılaştırma ihtiyacı ortadan kalkmasına rağmen işlem başına 3,80 ytl ödeniyor. tüketici birliği ise maliye"nin tarifeleri yeniden belirlemesini istiyor. belgelerin hukuki güvenliğini sağlama makamı olan noterler, kanunların teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması sebebiyle vatandaşı mağdur ediyor. fotokopi makineleri ve bilgisayarların olmadığı dönemlerde aynı nüshadan daktiloyla birden fazla yazılması durumunda, sayfaların teker teker okunarak kontrol edilmesine karşılık "karşılaştırma ücreti' alınıyordu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !