× "

ohmmetre devreye nasıl bağlanır

" arama sonuçları
elektrik devrelerinde kullanılan ölçü aletleri

elektrik devrelerinde kullanılan ölçü aletleri

elektrik devrelerinde kullanılan ölçü aletleri [değiştir] multimetre (sayısal) elektrik devrelerinde kullanılan ölçü aletleri bir ekranda dalga şekli gösteren ya da sayısal değer gösteren ölçü aletleri olarak sınıflandırılabilir. dalga şekli gösteren ölçü aletlerine osiloskop denilir. osilaskopların (filtre karakteristiği vb. için geliştirilmiş) özel türleri de vardır. sayısal değer gösteren geleneksel ölçü aletleri ise bir skala ve bu skala üzerinde hareket eden ibreden oluşur. bu tür ölçü aletlerine analog ölçü aleti denilir. analog ölçü aletleri ibreyi çalıştır...

elektrik devresinin yapılışı hakkında bilgiler

elektrik devresi nedir diye merak edenler için resimli anlatımlarla açıklama, elektrik devreleri elemanları ve detaylı deney bilgileri bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip,düzeneğe bir lamba yerleştirilirse,üretecin negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler. kurulan bu düzeneğe bir elektrik devresi denir. elektrik devresinin elemanları üreteç : bu elektrik devresinde elektrik akımının kaynağı olan piller,devredeki üreteçlerdir. anahtar : devreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarar. lamba : elektrik akımı sonucundan bize ısı ve ışık veren ampullerdir. yapılan elektrik devresinde ampuller ve de piller seri bir şekilde bağlanmıştır.seri bağlı devrelerde akımın gidebileceği sadece b...

elektrik sınav sorusu

soru 1) aşağıdakilerden hangisi bir elektrik devresinde ölçü aracı olarak kullanılamaz ? a ) ohmmetre b ) voltmetre c ) ampermetre d ) barometre soru 2) aşağıdakilerden hangisi elektriği depo eder? a ) akümulâtör b ) fırın c ) ampul d ) telefon soru 3)  yıldırımdan korunmak amacıyla hangisi yapılamaz? a ) çukur yerlere girilir. b ) paratoner takılır. c ) metal eşyalar bulundurulur. d ) sivri yerlerde bulunulmaz. soru 4)  elektrik akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a ) büyüklüğü birim zamanda geçen yük miktarına eşittir b ) yönü elektronların hareket yönüne zıttır. c ) potansiyel farkla t...

elektrik devresi nedir ve tanımı

elektirik devresi nedir tanımı nedirelektrik devresi nedirbir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilipdüzeneğe bir lamba yerleştirilirse üretecin negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler. kurulan bu düzeneğe bir elektrik devresi denir.elektrik devresinin elemanlarıüreteçbu elektrik devresinde elektrik akımının kaynağı olan piller devredeki üreteçlerdir.anahtardevreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarar.lambaelektrik akımı sonucundan bize ısı ve ışık veren ampullerdir.yapılan elektrik devresinde ampuller ve de piller seri bir şekilde bağlanmıştır.seri bağlı devrelerde akımın gidebileceği sadece bir yol vardır.bu akım üretecin kutupları arasındaki elektron akışı ile meydana gelir. devre elektirikbir elektrik donanımını oluşturan bağlantılar ve bileşenleri to...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !