× "

okul ödevleri

" arama sonuçları
ev ödevleri

ev ödevleri

  ev ödevleri, öncelikle okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve yaşantıları genişletmek amacıyla öğretmenler tarafından öğrencilere verilmektedir. sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması, programda ayrılan zamanın yeterli olmaması gibi çeşitli nedenlerle öğrencilerin bireysel çalışmalarına ve uygulamalarına imkan verilemeyen durumlarda ev ödevleri, ders dışı etkinliklerin en önemlisi olmaktadır. öğrenciler ev ödevlerini yaparken yeni malzemeler kullanmalı ve yeni deneyimlerde bulunmalıdırlar. bu deneyimler, öğrencilerin, bilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını ve geliştirmelerini, eksik yönlerini tamamlamalarını, bağımsız ve düzenli ders çal...

okul ödevleri

okul ödevleri ...

2009-2010 6.7.ve 8.sınıf türkçe dersi performans ödevleri

1-okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama (umut,mutluluk,kaygı,yalnızlık,özlem,bağışlama,takdir etme konularından bir ile ilgili olacak) 2-kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama. 3- gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız. 4-şiir dinletisi hazırlayıp sunma (konusunu öğrenci belirleyecek) 5- bir yazar ve eseri hakkında bilgi verme.( bu konu 15 dakika süre ile öğrenciler tarafından sunum yapılacak şekilde olacak) 6-bir şiiri düz yazıya çevirme. 7-yer adları efsane antolojisi hazırlama. 8-bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama. 9-şiir incelemesi(biçim ve içerik y...

2009-2010 6.7.ve 8.sınıf türkçe dersi performans ödevleri

1-okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama (umut,mutluluk,kaygı,yalnızlık,özlem,bağışlama,takdir etme konularından bir ile ilgili olacak) 2-kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama. 3- gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız. 4-şiir dinletisi hazırlayıp sunma (konusunu öğrenci belirleyecek) 5- bir yazar ve eseri hakkında bilgi verme.( bu konu 15 dakika süre ile öğrenciler tarafından sunum yapılacak şekilde olacak) 6-bir şiiri düz yazıya çevirme. 7-yer adları efsane antolojisi hazırlama. 8-bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama. 9-şiir incelemesi(biçim ve içerik yönünden) 10-atasözü ve özdeyiş açıklama. (konusu belirlenebilir.) 11-yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme. ...

2009-2010 türkçe dersi 8. sınıf performans ödevleri

performans ödevleri1) bir metindeki fiilimsileri tespit etme ve bunların türlerini açıklama2) atatürkle ilgili özdeyişlerden oluşan dinleti hazırlama (grup çalışması şeklinde)3) bir olay yazısını tiyatro haline getirme.4) şiir dinletisi hazırlama (grup çalışması şeklinde)5) noktalama işaretlerini resimlerle anlatma,6) fotoğrafları hikayeleştirme.7) deyim ve atasözlerini resimlerle anlatma.8 ) vecize ve atasözlerinden kompozisyon yazma.9) seçilen bir karagöz-hacivat oyununun canlandırılması (grup çalışması şeklinde)10) kitap okumanın faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere a3 ebadında kartonlarla afişler hazırlama.11) atatürk’ün okul yıllarıyla ilgili sunum hazırlama.12) nasrettin hoca’nın fıkralarını derleme, oyunlaştırma. (grup çalışması şeklinde)13) türkiye’yi yu...

2008-2009 6.7.ve 8.sınıf türkçe dersi performans ödevleri

1-okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama (umut,mutluluk,kaygı,yalnızlık,özlem,bağışlama,takdir etme konularından bir ile ilgili olacak) 2-kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama. 3- gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız. 4-şiir dinletisi hazırlayıp sunma (konusunu öğrenci belirleyecek) 5- bir yazar ve eseri hakkında bilgi verme.( bu konu 15 dakika süre ile öğrenciler tarafından sunum yapılacak şekilde olacak) 6-bir şiiri düz yazıya çevirme. 7-yer adları efsane antolojisi hazırlama. 8-bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama. 9-şiir incelemesi(biçim ve içerik yönünden) 10-atasözü ve özdeyiş açıklama. (konusu belirlenebilir.) 11-yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme. 12-...

türkçe dersi 7. sınıf performans ödevleri

performans ödevleri1) bir metindeki çekimli fiilleri tespit etme ve bu fiillerin kip ve kişisini açıklama.2) atatürkle ilgili özdeyişlerden oluşan dinleti hazırlama (grup çalışması şeklinde)3) bir olay yazısını tiyatro haline getirme.(grup çalışması)4) şiir dinletisi hazırlama (grup çalışması şeklinde)5) noktalama işaretlerini resimlerle anlatma,6) fotoğrafları hikayeleştirme.7) deyim ve atasözlerini resimlerle anlatma.8 ) vecize ve atasözlerinden kompozisyon yazma.9) seçilen bir karagöz-hacivat oyununun canlandırılması (grup çalışması şeklinde)10) kitap okumanın faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere a3 ebadında kartonlarla afişler hazırlama.11) atatürk’ün okul yıllarıyla ilgili sunum hazırlama.12) nasrettin hoca’nın fıkralarını derleme, oyunlaştırma. (grup çalış...

ev ödevleri

ev ödevleri eğitim-öğretimde pedagojik değeri sürekli tartışılan, sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama gene de anne-babalar ve öğretmenler tarafından vazgeçilemeyen bir başka metod da, ev ödevleri veya genel olarak ödevlerdir. öğrencilerin bazen ev ödevleri (homework, hausaufgaben) bazen de okul ödevleri (guided study in school, schulaufgaben) vasıtasıyla ders dışı zamanlarda da çalıştırılmasına, eğitimin hemen her kademesinde rastlanmaktadır.ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. genellikle yazılı olmakla beraber...

ev ödevleri ögretim yöntemi

ev ödevleri ögretim yöntemieğitim-öğretimde pedagojik değeri sürekli tartışılan, sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama gene de anne-babalar ve öğretmenler tarafından vazgeçilemeyen bir başka metod da, ev ödevleri veya genel olarak ödevlerdir. öğrencilerin bazen ev ödevleri (homework, hausaufgaben) bazen de okul ödevleri (guided study in school, schulaufgaben) vasıtasıyla ders dışı zamanlarda da çalıştırılmasına, eğitimin hemen her kademesinde rastlanmaktadır.ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. genellik...

ev ödevleri öğretim yöntemi

eğitim-öğretimde pedagojik değeri sürekli tartışılan, sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama gene de anne-babalar ve öğretmenler tarafından vazgeçilemeyen bir başka metod da, ev ödevleri veya genel olarak ödevlerdir. öğrencilerin bazen ev ödevleri (homework, hausaufgaben) bazen de okul ödevleri (guided study in school, schulaufgaben) vasıtasıyla ders dışı zamanlarda da çalıştırılmasına, eğitimin hemen her kademesinde rastlanmaktadır.ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. genellikle yazılı olmakla beraber sözlü ...

ev ödevleri öğretim yöntemi

eğitim-öğretimde pedagojik değeri sürekli tartışılan, sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama gene de anne-babalar ve öğretmenler tarafından vazgeçilemeyen bir başka metod da, ev ödevleri veya genel olarak ödevlerdir. öğrencilerin bazen ev ödevleri (homework, hausaufgaben) bazen de okul ödevleri (guided study in school, schulaufgaben) vasıtasıyla ders dışı zamanlarda da çalıştırılmasına, eğitimin hemen her kademesinde rastlanmaktadır.ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. genellikle yazılı olmakla beraber sözlü ...

ev ödevleri öğretim yöntemi

eğitim-öğretimde pedagojik değeri sürekli tartışılan, sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama gene de anne-babalar ve öğretmenler tarafından vazgeçilemeyen bir başka metod da, ev ödevleri veya genel olarak ödevlerdir. öğrencilerin bazen ev ödevleri (homework, hausaufgaben) bazen de okul ödevleri (guided study in school, schulaufgaben) vasıtasıyla ders dışı zamanlarda da çalıştırılmasına, eğitimin hemen her kademesinde rastlanmaktadır.ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. genellikle yazılı olmakla beraber sözlü ...

ev ödevleri öğretim yöntemi

eğitim-öğretimde pedagojik değeri sürekli tartışılan, sınırlanmak ve yasaklanmak istenen ama gene de anne-babalar ve öğretmenler tarafından vazgeçilemeyen bir başka metod da, ev ödevleri veya genel olarak ödevlerdir. öğrencilerin bazen ev ödevleri (homework, hausaufgaben) bazen de okul ödevleri (guided study in school, schulaufgaben) vasıtasıyla ders dışı zamanlarda da çalıştırılmasına, eğitimin hemen her kademesinde rastlanmaktadır.ödev, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda hazırlamaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çoğu kez de derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. genellikle yazılı olmakla beraber sözlü ...

okul-aile-çevre işbirliğinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi

okul sosyal bir örgüttür. girdisi ve çıktısı insandır. girdiyi çevreden alır, belirli bir eğitim sürecinden sonra ürünü tekrar çevreye verir. bu yüzden çevreyle sıkı bir ilişki içindedir. bu iş birliğinin tam olarak gerçekleştiği örgütlerde örgüt amacına ulaşır, gerçekleşmeyen örgütlerde ise eğitim örgütü tam olarak amacına ulaşamaz, sorunlar ortaya çıkar.zorunlu eğitim günümüzde geçmişe oranla daha uzun bir zamanı kapsamakla birlikte, çocuğun okulda geçirdiği zaman ailesi ve çevresiyle geçirdiği zamana göre daha kısa olduğundan okul öğrenmelerinin aile çevresinde de desteklenmesi gere...

8. sınıf türkçe dersi performans ödevleri konu listesi

performans ödevleri1) bir metindeki fiilimsileri tespit etme ve bunların türlerini açıklama2) atatürkle ilgili özdeyişlerden oluşan dinleti hazırlama (grup çalışması şeklinde)3) bir olay yazısını tiyatro haline getirme.4) şiir dinletisi hazırlama (grup çalışması şeklinde)5) noktalama işaretlerini resimlerle anlatma,6) fotoğrafları hikayeleştirme.7) deyim ve atasözlerini resimlerle anlatma.8 ) vecize ve atasözlerinden kompozisyon yazma.9) seçilen bir karagöz-hacivat oyununun canlandırılması (grup çalışması şeklinde)10) kitap okumanın faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere a3 ebadında kartonlarla afişler hazırlama.11) atatürk’ün okul yıllarıyla ilgili sunum hazırlama.12) nasre...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !