× "

okullara yardım eden kurumlar

" arama sonuçları

osmanlı devleti’nin eğitim sistemi ve kurumlar

  askeri ve ilmiye sınıfının eğitimi askeri sınıfa insan yetiştirmede en önemli eğitim kurumu,top kapı sarayındaki enderun mektebi idi. enderun’a girebilmek için saray okullarından galatasaray, edirne sarayı, ibrahim paşa sarayı okullarını bitirmiş olmak gerekiyordu,bu okullara devşirme yoluyla öğrenci alınırdı. enderun’u bitirenler,kaptan-ı derya,yeniçeri ağası beylerbeyi,vezir ve sadrazam olarak askeri sınıfın kademelerine kadar gelebiliyorlardı. ilmiye sınıfı medreselerden yetişiyordu. medreseleri bitirenler kadılık, müftülük, nişancılık defterdarlık cami hizmetleri gibi görevlere atanırlardı. devlet müslüman olmayan vatandaşlara ise kendine ait kurumlarda eğitim görmekteydiler. ilköğreti...

amerika ve kanada'da eğitim ile ilgili terimler

  genel sözlük  amerika birleşik devletleri ve kanada'da eğitime başlamak; öğrenilecek ve hatırlanacak bir sürü yeni terim ve tanımlar ile birlikte akademik olarak hazırlıklı olmayı gerektiren çok güç bir teşebbüstür. bu mini sözlükte, başvuru işlemlerinizde ve eğitiminiz süresince karşılaşacağınız birçok terimin neyi ifade ettiğini öğreneceksiniz. unutmamalısınız ki, sözkonusu terimlere gelen karşılıklar ülkelere göre değişebileceği her bir kolej/üniversiteden diğerine de farklılık gösterebilir.      3-2 program: öğrencilerin üç sene liberal sanat öğrenimi gördükten sonra, iki yıl mesleki/teknik (m&u...

burs veren kurumlar

burs veren kurumlar öğrencilerin her zaman para sıkıntısına çözüm bulmak için kullandığı birinci yol burs almaktır.aşağıdaki listede burs veren özel ve devlet kurumlarının açıklamalı bilgileri yer almaktadır.   özel kurum ve kuruluşlar 1) abant izzet baysal üniversitesi araştırma ve geliştirme vakfı başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. başvurular eğitim döneminin başında yapılmaktadır. tel: (0-374) 253 45 11 / 45 06 2) adana ticaret odası sosyal hizmet eğitim vakfı yüksekokul ve üniversitelerde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan, adana’na oturan başarılı öğrencilere burs veriliyor. burs müracatları 1-31 ekim tarihleri arasında yapılmak...

farklı ülkeler ve okul öncesi eğitimde farklılıklar

bugün bilindiği kadarıyla batı dünyasında çocuk bakımı ve gelişimi programlarının ortaya çıkışı on sekizinci yüzyıl sanayi devrimine eşlik eden değişimlerde yatar sanayi öncesinin büyük ölçüde kırsal ve tarıma dayalı toplumlarında çocuklar, genellikle parçalanmamış ve geniş aileler içinde bulunurlardı bu kırsal kesimdeki çocukların sosyalleşmesi, topluluk değerlerinde genellikle fikir birliği bulunan, göreli olarak sınırlı ve değişmeyen bir dünyada gerçekleşiyordu kırsal ortam, çocuklara keşfedilecek mekânlar ve uyarıcı bir çevre sağlıyordu çocukların bakım sorumluluğu kesin bir şekilde kadınlara aitti ve kadınların işleri, bebeklerini emzirmelerine ve ...

burs veren kurumlar kyk başbakanlık bursu burs veren yerler burs

1) abant izzet baysal üniversitesi araştırma ve geliştirme vakfıbaşarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. başvurular eğitim döneminin başında yapılmaktadır.tel: (0-374) 253 45 11 / 45 062) adana ticaret odası sosyal hizmet eğitim vakfı adana bursyüksekokul ve üniversitelerde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan, adana’na oturan başarılı öğrencilere burs veriliyor. burs müracatları 1-31 ekim tarihleri arasında yapılmaktadır, ocak ayından itibaren 8 ay süresince burs verilmektedir.web adresi: http://www.atosev.org.tr/burslar.htmltel : (0-322) 232 59 133) adıyaman kültür ve eğitim vakfı adıyaman bursbu bursa başvurabilmek için anne veya babanın adıyamanlı olması gerekmektedir. öğrencinin maddi duru...

burs veren kurumlar

özel kurum ve kuruluşlar 1) abant izzet baysal üniversitesi araştırma ve geliştirme vakfı başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. başvurular eğitim döneminin başında yapılmaktadır.tel: (0-374) 253 45 11 / 45 06  2) adana ticaret odası sosyal hizmet eğitim vakfı yüksekokul ve üniversitelerde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan, adana’na oturan başarılı öğrencilere burs veriliyor. burs müracatları 1-31 ekim tarihleri arasında yapılmaktadır, ocak ayından itibaren 8 ay süresince burs verilmektedir. web adresi: http://www.atosev.org.tr/burslar.html tel : (0-322) 232 59 13   3) adıyaman kültür ve eğitim vakfı bu bursa başvurabilmek için anne veya babanın adıyamanlı olması gerekm...

bayburt

copyright 2007 muhammet bayraktar bayburt kaşıgeçit bayburt kaşıgeçit köyü kültür tanıtım http://www.mileyhi.com/ tr-tr blogcu.com - sesli şiirler ve çalgılı ilahiler karsigecit.com başvusu kaynakları devlet ve politika kültür sanat basın yayın eğitim ve öğretim spor sağlık ve tıp ana sayfa bayburt tarihçe bayburt coğrafi bayburt köyleri bayburt yemekleri bayburt ata sözleri demirözü köyleri aydıntepe köyleri evliyalar yurdu bayburt tarım tarım il müdürlükleri sesli ilahiler canlı ilahi dinle bayburt linkleri m.vekili. fetani battal m.vekili ülkü güney sizden gelenler seyhan danayiyen rahman ünlüler ziyaretçi defterine yaz ziyaretçi defterini ok...

osmanlı devleti'nden günümüze türk eğitim sistemi

1. osmanlı eğitim kurumlarıosmanlı dünyasında eğitim, yüzyıllarca resmî ve gayrı resmî müesseseler yolu ile yürütülmüştür. bu farklı müesseseler arasında en önemlisi ve ilim ile ilgili faaliyetleri başta gelen kaybağı hiç şüphesiz kuruluşundan yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığını sürdüren medreselerdir. medreseler zihniyet bakımından dini müessesenin güdümünde, yapısı açısından vakıf sisteminin içinde, mali yönden ise muhtar bir kuruluş olup hizmetini devlet denetiminde yüzyıllar boyu sürdürmüştür. başlıca osmanlı eğitim kurumları şunlardır;1.1. sıbyan mektepleriosmanlı devleti’nde ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yer sıbyan mektebi idi. çocukların eğitimi için teşkil edilen bu mektepler klasik islam medeniyetindeki “küttab” adlı okulların devamı mahiyetindedi...

osmanlı devleti'nden günümüze türk eğitim sistemi

a.osmanlı dönemi eğitim sistemi.1. osmanlı eğitim kurumları osmanlı dünyasında eğitim, yüzyıllarca resmî ve gayrı resmî müesseseler yolu ile yürütülmüştür. bu farklı müesseseler arasında en önemlisi ve ilim ile ilgili faaliyetleri başta gelen kaybağı hiç şüphesiz kuruluşundan yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığını sürdüren medreselerdir. medreseler zihniyet bakımından dini müessesenin güdümünde, yapısı açısından vakıf sisteminin içinde, mali yönden ise muhtar bir kuruluş olup hizmetini devlet denetiminde yüzyıllar boyu sürdürmüştür. başlıca osmanlı eğitim kurumları şunlardır; 1.1. sıbyan mektepleri osmanlı devleti’nde ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yer sıbyan mektebi idi. çocukların eğitimi için teşkil edilen bu mektepler klasik islam medeniyetinde...

eczacılık tarihi

eczacılık tarihi   ı- eczacılığın kökenleri tıp ve eczacılığın kökenleri hakkında elimizde hiç bir kesin bilgi bulunmamaktadır.tarihten önceki dönemlerde yaşamış olan topluluklardan kalan bazı kalıntılar ve bilhassa zamanımızda yaşayan bazı ilkel toplulukların yaşayış ve davranışlarından yararlanarak bazı sonuçlara varmakta isek de, bunların ne ölçüde doğru olduğunu saptamak olanağına sahip değiliz.. belkide ilk insanlar bizim tahminlerimizden çok başka bir yaşayış şekline sahiptiler.bununla beraber hastalığın en az insanlık kadar eski olduğunu kabul etmekte hiç bir sakınca bulunmamaktadır. bazı hayvan kemik fosillerinden görülen belirtilere göre, hastalıklar ve hastalık amilleri insandan önce dünyada bulunuyordu. bu nedenle çok eski çağlarda da, insanların hastalıklar ile savaşta...

öğretmenlik mesleğine giriş notları

  mesleki teknik eğitimin tarihçesi türkiye'de meslekî ve teknik öğretim, imparatorluk ve cumhuriyet dönemleri olmak üzere iki bölümde incelenebilir. türkiye'de teknik öğretimin plânlı bir şekilde yayılması ve teknik öğretim kurumlarının ülke ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine, ancak cumhuriyet döneminde başlanabilmiştir. ülkemizde 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar meslekî eğitim; geleneksel usullere dayalı bir sistem içerisinde esnaf, sanatkar teşkilatlarınca yürütülmüştür. selçuklular döneminde ahilik adıyla kurulmuş bulunan esnaf-sanatkâr teşkilatı; osmanlılar döneminde de lonca ve gedik adları altında devam etmiştir. ahilik teşkilatında; mesleğe giriş, meslekî yeterliğin kontrolü, kalfalık ve ustalığa yükselişin esasları, bir sistem bütünlüğü içerisinde yürütülmüştür. osma...

farklı ülkeler ve okul öncesi eğitimde farklılıklar

giriş bugün bilindiği kadarıyla batı dünyasında çocuk bakımı ve gelişimi programlarının ortaya çıkışı on sekizinci yüzyıl sanayi devrimine eşlik eden değişimlerde yatar. sanayi öncesinin büyük ölçüde kırsal ve tarıma dayalı toplumlarında çocuklar, genellikle parçalanmamış ve geniş aileler içinde bulunurlardı. bu kırsal kesimdeki çocukların sosyalleşmesi, topluluk değerlerinde genellikle fikir birliği bulunan, göreli olarak sınırlı ve değişmeyen bir dünyada gerçekleşiyordu. kırsal ortam, çocuklara keşfedilecek mekânlar ve uyarıcı bir çevre sağlıyordu. çocukların bakım sorumluluğu kesin bir şekilde kadınlara aitti ve kadınların işleri, bebeklerini emzirmelerine ve ilk yıllarında onlarla doğrudan ilgilenmelerine olanak sağlıyordu. geniş aileler vardı ve daha büyük çocuklardan çocuk bakım...

filistin islami direniş hareketi (hamas) ‘ nin tüzüğü

filistin islami direniş hareketi (hamas) ‘ nin tüzüğübismillahirrahmanirrahimgiriş allah'a hamd ediyor, o'ndan yardım diliyor, o'nun mağfiretine sığınıyor, o'nun bizi doğru yola ulaştırmasını temenni ediyor ve o'na tevekkül ediyoruz. allah'ın resulüne, onun aline, ashabına ve onu seven, davasını insanlara bildiren, sünnetini kendine yol edinenlere de gökler ve yer var oldukça devam edecek salat ve selam olsun. ey insanlar! görevimizi idrak ve allah'ın emrine icabetle, yapılan konuşmalarda, baskılara karşı koymalarda inanan kalplerin ve güçlü bileklerin direnişlerinde; birlik ve bütünlük teşekkül etti. bundan sonra allah'ın bildirdiği nizam üzere eğitim gerçekleşti. güçlü irade bütün engelleri, yolun zorluklanı aşarak hayattaki rolünü yerine getirmeye b...

eczane 2

çözülmeler türk eczacılar osmanlı imparatorluğu döneminde türk ve müslüman eczacıların adedi çok azdır. bunun başlıca iki nedeni bulunmaktadır. birinci neden, türk ve islamların eczacılığı esnaflık kabul ederek bu mesleğe itibar göstermemeleri, ikincisi ise ' eczacılık stajı ' için çalışılacak eczane bulmanın zorluğudur. 1890 yıllarına kadar istanbul' da eczane sahiplerinin hemen tümü gayrimüslim idi. bunlar yanlarına müslüman çırak almayı kabul etmedikleri gibi, müslümanlarda genç çocuklarını, çırak olarak, gayrimüslim bir kişinin yanına göndermeyi arzu etmiyorlardı. ilk türk eczane sahiplerinden ethem pertevde çıraklık yaparak staj belgesi almak için bir eczane bulmakta güçlüklerle karşılaşmıştır. sonunda amcası, zamanının tanınmış hekimlerinden dr. hacı nafiz paşanı...

hikaye denemesi-henüz adı yok

suhuf'un hikayesinde,ellerine balık-ekmek verilen çocuklar,yoldan geçmekte olan hayırsever vatandaşın dikkatini çekti. -bu çocukları,ben şimdiye kadar nasıl da göremedim...yazıklar olsun bana!.. hayıflandı kendi kendine...utandı kendi kendine...düşündü,kendi kendine... -aslında,ben tek başıma da bir şeyler yapabilirim ama,ben sonuçta,tek başıma bir-iki tanesini ancak koltuklayabilirim.kaldı ki,buna bile,devlet acaba izin verir mi ki? -bir "hayır" işi için "devlet" kavramı...bu da nereden geldi ki aklıma? kendisi mi tuhaf bir insandı,yoksa yaşadığı dünya mı tuhaftı? ortada bir tuhaflık vardı...zaten,asıl tuhaflık on yaşına gelmemiş çocukların kendi başlarına,sokaklarda kalmış olmasıyla karşısında duruyordu.bundan daha tuhaf ne olabilirdi ki? -yine de tehlikeli bir işe hevesleniyorum gib...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !