× "

okunuşu ve anlamı

" arama sonuçları

kenzül arş duası,fazileti,türkçe okunuşu ve anlamı

peygamberimiz efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: ''-cebrail bana dedi ki: ''ey muhammed!kim ömründe bir kere bu duayı okursa,allahü teala onu,kıyamet günü'nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder.hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar.ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip cennete gitmesi için cennetten bir burak getirilir.sırat köprüsü'nden şimşek gibi geçer.onun günahı denizlerin suyundan,yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazılır. korkan kimse okursa,allah onu ko...

kunut duaları okunuşu ve anlamı

        okunuşu: allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. anlamı: allahım! senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. sana inanırız, sana tevbe ederiz. sana güveniriz. bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. sana şükrederiz. hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. nimetlerini inkar eden ve sana karşı ...

ayet-el kürsi duası, ayet-el kürsi okunuşu ve anlamı

okunuşu: allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, late'huzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim. anlamı: o'ndan başka ilah olmayan allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). o'nu uyuklama ve uyku tutmaz. göklerde ve yerlerde olan şeyler o'nundur. izni olmaksızın o'nun yanında şefaat eden yoktur. halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. insanlar o'nun ilminden, o'nun isteğinden başkasını ihata edemezle...

kunut duaları okunuşu ve anlamı

kunut duaları okunuşu ve anlamı okunuşu: allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. anlamı: allahım! senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. sana inanırız, sana tevbe ederiz. sana güveniriz. bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. sana şükrederiz. hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. ...

ezânın okunuşu ve anlamı

ezânın okunuşu allahü ekber .................................... .............. .4 defa eşhedü en lâ ilâhe illallah................. ............2 defa eşhedü enne muhammeden resûlullah ...2 defa hayye ales-salâh.......................... ..................2 defa hayye alel-felâh............................... .............2 defa allahü ekber................................... ..............2 defa lâ ilâhe illallah............................. .................1 defa yalnız sabah ezânında, (hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (es-salâtü hayrun mine’n-nevm) okunur. kâmette ise, (hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (kad kâme...

duha suresi okunuşu ve anlamı

var so = new swfobject( "http://www.islamiyol.com/wp-content/plugins/nazdrave-mp3/mp3player.swf", "nazdravemp3_player", "300", "20", "8", "#ffffff"); so.addvariable("file", "/wp-content/uploads/2009/04/93-duha.mp3"); so.write("nazdravemp3_1"); türkçe okunuşu: bismillahirrahmanirrahim ved-duhaaa velleyli izâ secâ mâ vedde âke rabbûke ve mâ galâ velel ahîratû hayrûlleke minel ûlâ vele sevfe yu’dîyke rabbuke feterda elem yecidke yetimen fe âvâa ve vecedeke daaaallen fehedâ ve vecedeke âaaaîlen fe eğnâ fe emmel yetime fela teghar ve emmessaile fela tenhar ve emma bi ni’meti rabbike fehaddis. &...

tekvir suresi okunuşu ve anlamı abdüssamet

  tekvir suresi   tekvir sûresi tekvir sûresi, okunuşu ve meali tekvir sûresi, mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır.  tekvîr, "dürmek" demektir. başka bir deyişle sûrenin başında güneş'in dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. sûrede ...

kadir suresi okunuşu ve anlamı abdüssamet

kadir suresi, okunuşu ve anlamı القدر بسم الله الرحمن الرحيم bismillêhirrahmênirrahîm. rahmân ve rahîm olan allah'ın adıyla. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 1. innê enzelnêhu fî leyleti'l-kadr(i). 1. doğrusu biz, onu (kurân'ı) kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 2.ve mê edrâke mê leyletu'l-kadr. 2. kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 3. leyletu'l-kadri [k]hayrum-min elfi şehr. 3. kadr (kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ 4. tenezzelül melêiketu ver-rûhu f&i...

kadir suresi, okunuşu ve anlamı

 dua gizliilimler.tr.gg den alıntıdır.   abdussamet kadir suresi kadir suresi, okunuşu ve anlamı القدر بسم الله الرحمن الرحيم bismillâhirrahmânirrahîm. rahmân ve rahîm olan allah'ın adıyla. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 1. innê enzelnâhü fî leyletilkadri 1. doğrusu biz, onu (kurân'ı) kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 2.ve mê edrâke mê leyletülkadri. 2. kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 3. leyletülkadri hayrun min elfi şehrin. 3. kadr (kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ ...

subhaneke duası, okunuşu ve anlamı

subhaneke duası, okunuşu ve anlamı okunuşu: sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. uyarı: "ve celle senâük" kısmı,  sadece cenaze namazında okunur. anlamı: allah'ım! sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. seni daima böyle tenzih eder ve överim. senin adın mübarektir. varlığın her şeyden üstündür. senden başka ilah yoktur. ...

ayetel kürsi , türkçe okunuşu ve anlamı

ayetel kürsi , ayetel kürsi duası , ayetel kürsi okunuşu , ayetel kürsi meali , ayetel kürsi anlamı , ayetel kürsi ve anlamı , ayetel kürsi türkçe okunuşu , ayetel kürsi arapça     ayetel kürsi türkçe okunuşu allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüss...

kadir suresi, okunuşu ve anlamı

     kadir suresi, okunuşu ve anlamı القدر بسم الله الرحمن الرحيم bismillâhirrahmânirrahîm. rahmân ve rahîm olan allah'ın adıyla. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 1. innê enzelnâhü fî leyletilkadri 1. doğrusu biz, onu (kurân'ı) kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 2.ve mê edrâke mê leyletülkadri. 2. kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ 3. leyletülkadri hayrun min elfi şehrin. 3. kadr (kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ 4. tenezzelülmelê...

fatiha suresi okunuşu ve anlamı

kur'an-ı kerim'in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “ fâtiha ” adını besmelenin okunuşu : “bismillahirrahmanirrahim.” anlamı : "rahmân (ve) rahîm namaz süreleri okunuşları , anlamları ve arapcası dinimizi tanıyalım. fatiha suresi okunuşu elhamdü lillâhi rabbil'alemin. fatiha suresi bölümüne geç‎: okunuşu : * eûzü billâhi mineşşeytânir racîym bismil -lâ-hir- anlamı : hamd ( övmek, övülmek); o, âlemlerin rabbi, fatiha suresi -arapçası,türkçe okunuşu , anlamı ve fazileti. okunuşu : elhamdü lillâhi rabbil'alemin. errahmânir'rahim. mâliki yevmiddin. iyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, ihdinessırâtel müstakîm....

kadir suresi, okunuşu ve anlamı . .

. . kadir suresi, okunuşu ve anlamı . . القدر بسم الله الرحمن الرحيم bismillâhirrahmânirrahîm. rahmân ve rahîm olan allah’ın adıyla. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 1. innê enzelnâhü fî leyletilkadri 1. doğrusu biz, onu (kurân’ı) kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا ل&...

kadir suresi okunuşu ve anlamı,kadir suresi arapça ve türkçesi,

بسم الله الرحمن الرحيمbismillâhirrahmânirrahîm.rahmân ve rahîm olan allah'ın adıyla.إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ1. innê enzelnâhü fî leyletilkadri1. doğrusu biz, onu (kurân'ı) kadir gecesinde indirdik.وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !