× "

okyanusal iklim nedir

" arama sonuçları

yeryüzündeki başlıca iklim tipleri ve tabii bitki örtüsü

  dünya’nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima  adı verilmektedir. bununla birlikte, makroklima alanlarında bazen öyle yerler vardır ki, buralarda görülen iklim özellikleri içinde bulundukları kuşaktan tamamen farklıdır. makroklimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. şimdi, yeryüzündeki büyük iklimleri, bu iklimlerin özelliklerini ve bu iklimlere uyum sağlamış bitki ört&...

iklim nedir ? başlıca iklim tipleri nelerdir?

geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir. iklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri •   insanların; – yeryüzüne dağılışlarını, – ekonomik faaliyetlerini, – yiyecek ve giyeceklerini, – fizyolojik gelişimlerini, – karakterlerini, – kültür faaliyetlerini etkiler. •    endüstrinin dağılışını etkiler. •    konut tipini ve malzemesini etkiler. •    ulaşım faaliyetlerini etkiler. •    turizm faaliyetlerini etkiler. •    tarım faaliyetlerini etkiler. •    tarım ürünleri &...

iklim nedir?iklim çeşitleri

üzlerce km2′lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir. bununla birlikte makroklima-lar içerisinde, değişik iklim özellikleri gösteren özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. genel özellikleri bakımından yeryüzünde görülen başlıca iklim tipleri sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak üç gruba ayrılır. bu iklimler kendi içlerinde yağış miktarı ve rejimi, kış ılıklığı, yıllık sıcaklık ortalamaları gibi özellikler de dikkate alınarak alt iklim tiplerine ayrılır. iklim tiplerini ayırmada en etkili ölç...

türkiye'deki iklim çeşitleri ve özellikleri

bitki ortusu, iklim ve bitki ortusu, turkiyenin iklim ve bitki ortusu, turkiyenin iklimi, turkiyenin iklimi ve bitki ortusu akdeniz kıyıları boyunca görülen iklim alanları ile karadeniz kıyıları boyunca görülen iklim alanlarının ege bolgesindeki iklim alanlarında olduğu gibi iç kesimlere kadar yayılmamasının temel nedeni nedir   dünya üzerinde kaç çeşit bitki örtüsü vardır ? özellikleri nelerdir ? bitkilerin oluşturdukları toplulukların sınıflanmasında birçok ölçüt kullanılmakta olup olanı fizyonomik görünüm esas alınarak yapılan sınıflamalardır. bu bitkilerin dış görünüşünü etkileyen şekil, renk, yoğunluk, yükseklik,...

yağış tipleri - yağış miktarı nedir - yağış miktarını etkileyen

yağış havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış denir. 1) yerde yoğunlaşma biçimindeki yağışlar a) çiy : havanın açık ve durgun olduğu gecelerde, havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde su damlacıkları biçiminde yoğunlaşmasıdır. ilkbahar ve yaz aylarında görülür. uyarı: bir bölgede yağışların oluşabilmesi için hava sıcaklığının düşmesi, hava kütlesinin yükselmesi ve havanın doyma noktasına ulaşması gerekir. dolu yağışı orta enlemlerde, genellikle sağanak yağmurlara birlikte, ilkbahar ve yaz aylarında görülür. çiy 0°c’nin üzerindeki, kırağı 0°c’nin altındak...

coğrafya ders notları iklim tipleri dünya’da iklim ve doğa

iklim tipleridünya üzerinde başlıca iklim tipleri hangileridirdünya’da iklim ve doğal bitki örtüsüdünya’da görülen iklim tipleribir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. iklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.dünya’da görülen iklimler, sıcak kuşak iklimleri, ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üöç ana bölümde toplanır.sıcak kuşak iklimlerisıcak kuşak iklimlerinin ortak özellikleri nelerdir• yıllık sıcaklık ortalamaları 20°c’nin üstündedir. • sıcaklık farkları ekvator’dan uzaklaşdıkça artar. • soğuk mevsim yoktur. • yağış özellikleri farklılık gösterir. ekvatoral iklimekvatoral iklimin özellikleri...

coğrafya ders notları iklim tipleri dünya’da iklim ve doğa

iklim tipleridünya üzerinde başlıca iklim tipleri hangileridirdünya’da iklim ve doğal bitki örtüsüdünya’da görülen iklim tipleribir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. iklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.dünya’da görülen iklimler, sıcak kuşak iklimleri, ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üöç ana bölümde toplanır.sıcak kuşak iklimlerisıcak kuşak iklimlerinin ortak özellikleri nelerdir• yıllık sıcaklık ortalamaları 20°c’nin üstündedir. • sıcaklık farkları ekvator’dan uzaklaşdıkça artar. • soğuk mevsim yoktur. • yağış özellikleri farklılık gösterir. ekvatoral iklimekvatoral iklimin özellikleri neler...

coğrafya ders notları iklim tipleri dünya’da iklim ve doğa

iklim tipleridünya üzerinde başlıca iklim tipleri hangileridirdünya’da iklim ve doğal bitki örtüsüdünya’da görülen iklim tipleribir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. iklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.dünya’da görülen iklimler, sıcak kuşak iklimleri, ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üöç ana bölümde toplanır.sıcak kuşak iklimlerisıcak kuşak iklimlerinin ortak özellikleri nelerdir• yıllık sıcaklık ortalamaları 20°c’nin üstünded...

yağış tipleri - yağış miktarı nedir - yağış miktarını etkileyen

yağış havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış denir. 1) yerde yoğunlaşma biçimindeki yağışlar a) çiy : havanın açık ve durgun olduğu gecelerde, havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde su damlacıkları biçiminde yoğunlaşmasıdır. ilkbahar ve yaz aylarında görülür. uyarı: bir bölgede yağışların oluşabilmesi için hava sıcaklığının düşmesi, hava kütlesinin yükselmesi ve havanın doyma noktasına ulaşması gerekir. dolu yağışı orta enlemlerde, genellikle sağanak yağmurlara birlikte, ilkbahar ve yaz aylarında görülür. çiy 0°c’nin üzerindeki, kırağı 0°c’nin altındaki yoğunlaşmalar ile...

yağış tipleri - yağış miktarı nedir - yağış miktarını etkileyen

yağış havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış denir. 1) yerde yoğunlaşma biçimindeki yağışlar a) çiy : havanın açık ve durgun olduğu gecelerde, havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde su damlacıkları biçiminde yoğunlaşmasıdır. ilkbahar ve yaz aylarında görülür. uyarı: bir bölgede yağışların oluşabilmesi için hava sıcaklığının düşmesi, hava kütlesinin yükselmesi ve havanın doyma noktasına ulaşması gerekir. dolu yağışı orta enlemlerde, genellikle sağanak yağmurlara birlikte, ilkbahar ve yaz aylarında görülür. çiy 0°c’nin üzerindeki, kırağı 0°c’nin altındaki yoğunlaşmalar ile...

yer yuvarlağı - jeolojik devirler - yerin katmanları nedir

yer yuvarlağı yerin iç yapısı farklı özellikteki katmanlardan oluşur. buna geosfer denir. yerin iç yapısı hakkındaki bilgiler deprem dalgaları ve volkanlardan alınır. yerin katmanları yoğunluğa göre ayrılır. yerin katmanları 1. litosfer (taşküre) * kalınlığı kıtalarda çok, okyanuslarda incedir. * soğuma ile katılaşmıştır. (eksen hareketleri) * yüzeyi iç ve dış kuvvetler ile şekillenmiştir. * her 33 m’de ısı 10c artar. a) sial (kıtasal kabuk): * yoğunluğu az * silisyum ve alüminyum içerir b) sima (okyanusal kabuk) * yoğunluğu siale göre çok * yırtılmış akımlarında sima yüzey denir. 2. manto * yapısı hamurumsudur. * sıcaklık 10000c’dir. * deprem ve volkanlar enerjisini buradan alırlar. * sıcaklık, ...

coğrafya ders notları iklim tipleri dünya’da iklim ve doğa

iklim tipleridünya üzerinde başlıca iklim tipleri hangileridirdünya’da iklim ve doğal bitki örtüsüdünya’da görülen iklim tipleribir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. iklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.dünya’da görülen iklimler, sıcak kuşak iklimleri, ılıman kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri olarak üöç ana bölümde toplanır.sıcak kuşak iklimlerisıcak kuşak iklimlerinin ortak özellikleri nelerdir• yıllık sıcaklık ortalamaları 20°c’nin üstünded...

yer yuvarlağı - jeolojik devirler - yerin katmanları nedir

yer yuvarlağı yerin iç yapısı farklı özellikteki katmanlardan oluşur. buna geosfer denir. yerin iç yapısı hakkındaki bilgiler deprem dalgaları ve volkanlardan alınır. yerin katmanları yoğunluğa göre ayrılır. yerin katmanları 1. litosfer (taşküre) * kalınlığı kıtalarda çok, okyanuslarda incedir. * soğuma ile katılaşmıştır. (eksen hareketleri) * yüzeyi iç ve dış kuvvetler ile şekillenmiştir. * her 33 m’de ısı 10c artar. a) sial (kıtasal kabuk): * yoğunluğu az * silisyum ve alüminyum içerir b) sima (okyanusal kabuk) * yoğunluğu siale göre çok * yırtılmış akımlarında sima yüzey denir. 2. manto * yapısı hamurumsudur. * sıcaklık 10000c’dir. * deprem ve volkanlar enerjisini buradan alırlar. * sıcaklık, ...

yer yuvarlağı ve yerin katmanları nedir?

yer yuvarlağı yerin iç yapısı farklı özellikteki katmanlardan oluşur. buna geosfer denir. yerin iç yapısı hakkındaki bilgiler deprem dalgaları ve volkanlardan alınır. yerin katmanları yoğunluğa göre ayrılır. yerin katmanları 1. litosfer (taşküre) * kalınlığı kıtalarda çok, okyanuslarda incedir. * soğuma ile katılaşmıştır. (eksen hareketleri) * yüzeyi iç ve dış kuvvetler ile şekillenmiştir. * her 33 m’de ısı 10c artar. a) sial (kıtasal kabuk): * yoğunluğu az * silisyum ve alüminyum içerir b) sima (okyanusal kabuk) * yoğunluğu siale göre çok * yırtılmış akımlarında sima yüzey denir. 2. manto * yapısı hamurumsudur. * sıcaklık 10000c’dir. * deprem ve volkanlar enerjisini buradan alırlar. * sıcaklık, yoğunluk farkından dola...

okyanusal levha nedir?

tektonik en geniş anlamıylalitosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıranyerkabuğu, taşküre veya litosfer, yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıdır.karalarda daha kalın (35-40 km), tibet platosunda ise 70 km, deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (8-12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 kilometre kadardır. kimyasal bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı iki kısımdan meydana gelir. bunlardan biri granit bileşimindeki kayaçlardan oluşan granitik yerkabuğu; diğeri ise bazalt bileşimindeki kayaçlardan oluşan bazaltik yerkabuğudur....detaylı bilgi için linke tıklayınız.jeoloji koludur.tektonik (yunanca: tektondan), yapısal jeoloji ile yakından ilgili fakat onunla aynı olmayan bir jeoloji disiplinidir. yapısal jeoloji kayaçların geometrisi ile uğraşır, oysa tektoni...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !