× "

olgunun zıt anlamı

" arama sonuçları
turgut özakman, tuncel kurtiz ve mustafa belgeseli yapımcısı can

turgut özakman, tuncel kurtiz ve mustafa belgeseli yapımcısı can

turgut özakman, tuncel kurtiz  ve     unutulan yorgo mustafa belgeseli-1        30 eylül 2013 ben, atatürk ve cumhuriyet karşıt ‘dinden ve yoksuldan geçinenlere’ kızmıyorum, onların duruşu beni rahatsız etmiyor, çünkü ben düşüncelere saygılıyım, yani, ideolojilere. beni rahatsız eden; düşüncelerini sürekli esneten ve güçlüden yana zıplayan kimliklerdir. aydın ve ilerici oldukları düşünülen bu kimliklerin, karanlık ideolojileri besleyen, teorisyenlikleri ve de, atatürk ile ilgili hazırlayıp, onların düşünceleriyle örtüştürdükleri yapıtları, beni tümden kahretmektedir.   &...

ludwig wittgenstein

ludwig wittgenstein:nnnwittgenstein birinci dönemin temel eseri olan tractatus ’ta, dilin fonksiyonunu nasıl gerçekleştirdiğini ve dilin sınırlarını ortaya koyacak bir teori geliştirmeyi amaçlamıştır. dil düşünceyi ifade ettiği için, onun üstlendiği bu görev, aynı zamanda düşüncenin sınırlarına dair bir araştırma olarak anlaşılmak durumundadır; başka bir deyişle, onun projesi, kant’ın kalkıştığı işin, yani kritik der reinen vernunft’un dille ilgili olan versiyonuna tekabül eder. tractatus’un iki temel tezi ya da öğretisi vardır: bunlardan pozitif olan ve dilin dünyayı resmederek, onu temsil ettiğini öne süren birincisine göre, olgusal dilin önermeleri dış dünyayı, olguları resmeder, mantığın önermeleri ise totolojilerdir. buna mukabil, eserin olumsuz olan tezi ya da öğretisi, ahlaki, dini,...

slavoj zizek kimdir hayatı felsefesi

iletişim alanında zizek, özellikle film analizleri ile tanınıyor. 1970’lerden bu yana film analizlerine egemen olan göstergebilimsel yöntemin tek katmanlı çözümleme yarattığından hareketle, filmin yüksek metin (hipertext) kurgusu nedeniyle çok katmanlı yapısına dikkat çekiyor. filmin görüntüleri ve diyalogları birleştirerek neredeyse ikinci el bir yaşam olduğundan hareketle, psikanalizi bir film çözümleme yöntemi olarak kullanıyor. psikanalizin babası sigmund freud, bu yöntemi bir klinik metod olarak rüyalara uygulayan ilk düşünürdü. bir post-freudyen olan jacques lacan ise psikanalizi dil üzerinden çözümlemelere kattı. lacan, 1951’den itibaren yine freud’un yol göstericiliğinde, dil kullanımı ve dil sürçmeleri üzerinde çalışarak, “freud’a dönüş” seminerleri başlattı. freud’u...

slavoj zizek kimdir hayatı felsefesi

iletişim alanında zizek, özellikle film analizleri ile tanınıyor. 1970’lerden bu yana film analizlerine egemen olan göstergebilimsel yöntemin tek katmanlı çözümleme yarattığından hareketle, filmin yüksek metin (hipertext) kurgusu nedeniyle çok katmanlı yapısına dikkat çekiyor. filmin görüntüleri ve diyalogları birleştirerek neredeyse ikinci el bir yaşam olduğundan hareketle, psikanalizi bir film çözümleme yöntemi olarak kullanıyor. psikanalizin babası sigmund freud, bu yöntemi bir klinik metod olarak rüyalara uygulayan ilk düşünürdü. bir post-freudyen olan jacques lacan ise psikanalizi dil üzerinden çözümlemelere kattı. lacan, 1951’den itibaren yine freud’un yol göstericiliğinde, dil kullanımı ve dil sürçmeleri üzerinde çalışarak, “freud’a dönüş” seminerleri başlattı. freud’u...

slavoj zizek kimdir hayatı felsefesi

iletişim alanında zizek, özellikle film analizleri ile tanınıyor. 1970’lerden bu yana film analizlerine egemen olan göstergebilimsel yöntemin tek katmanlı çözümleme yarattığından hareketle, filmin yüksek metin (hipertext) kurgusu nedeniyle çok katmanlı yapısına dikkat çekiyor. filmin görüntüleri ve diyalogları birleştirerek neredeyse ikinci el bir yaşam olduğundan hareketle, psikanalizi bir film çözümleme yöntemi olarak kullanıyor. psikanalizin babası sigmund freud, bu yöntemi bir klinik metod olarak rüyalara uygulayan ilk düşünürdü. bir post-freudyen olan jacques lacan ise psikanalizi dil üzerinden çözümlemelere kattı. lacan, 1951’den itibaren yine freud’un yol göstericiliğinde, dil kullanımı ve dil sürçmeleri üzerinde çalışarak, “freud’a dönüş” seminerleri başlattı. freud’u...

slavoj zizek kimdir hayatı felsefesi

iletişim alanında zizek, özellikle film analizleri ile tanınıyor. 1970’lerden bu yana film analizlerine egemen olan göstergebilimsel yöntemin tek katmanlı çözümleme yarattığından hareketle, filmin yüksek metin (hipertext) kurgusu nedeniyle çok katmanlı yapısına dikkat çekiyor. filmin görüntüleri ve diyalogları birleştirerek neredeyse ikinci el bir yaşam olduğundan hareketle, psikanalizi bir film çözümleme yöntemi olarak kullanıyor. psikanalizin babası sigmund freud, bu yöntemi bir klinik metod olarak rüyalara uygulayan ilk düşünürdü. bir post-freudyen olan jacques lacan ise psikanalizi dil üzerinden çözümlemelere kattı. lacan, 1951’den itibaren yine freud’un yol göstericiliğinde, dil kullanımı ve dil sürçmeleri üzerinde çalışarak, “freud’a dönüş” seminerleri başlattı. freud’u...

çift yarık deneyi

çift yarık deneyi kuantum kuramının en ilginç deneylerinden birisi çift yarık deneyidir. bu deneyi ustaların ağzından size sunacağım. burada ışığın elektron gibi elektronun da ışık gibi davrandığını,ikisinin de aynı ölçüde acayip olduğunu göreceğiz. bir boncuk gibi düşündüğümüz parçacıkların (örneğin fotonun ve elektronun) aynı anda iki delikten geçtiğini göreceğiz. "ama nasıl olur,ya şu delikten ya bu delikten geçmiş olmalı. atladığımız bir şey olmalı. bir kere daha denesek!.." diyeceksiniz. her seferinde parçacık aynı anda iki delikten geçecek. burada "bilimin doğal olmayan doğası" bir kere daha bizi sarsacak. elektronların tenis toplarına ışığın da...

20. yy sosyo- ekonomik çelişki ve ekolleşme

20. yy’ ın sanat dünyası perspektifinden sosyo-ekonomik çelişki ve kolleşmeler: sanat; 20. yüzyılın başından itibaren toplumu, başta sosyo-ekonomik olmak üzere sosyo-kültürel ve sosyo-politik yaşam tarzını bir yandan değişime uğratırken öte yandan topluma kontrollü biçimde yeni mecralar kazandırıcı bir misyonu da üstlendi / ‘belirleyen’ oldu. ( www.genbilim.com )çalışmada önce; sanatın üstlenme durumunda kaldığı toplumun düşünce dünyasını etkileyerek, nasıl üretken bir toplumsallık yaratmış olduğu, süreç ilerledikçe sanatın da endüstriyel yapı kazandığı incelenmiştir.ı. giriş20. yüzyıl; bilim-sanat ve ekonomi dünyalarında ve özellikle de sanatt...

çift yarık deneyi

1803'te ve 1807'de ingiliz thomas young ( 1773-1829) ışık dalgalarının girişimini gösteren deney sonuçlarını yayımladı. deneyinde bir pencere pancurunda bulunan bir delikten gelen ince bir demet halindeki güneş ışınlarının,bir mukavva parçası üzerindeki iki ince paralel yarık üzerine düşmesini sağladı. yarıkların ilerisine konulan bir gözetleme ekranı üzerinde saçaklar denilen aydınlık ve karanlık bölgelerin birbirini izlediği bir desen gözledi. onun bu saçakları gözlemesi ve ışığın bir dalga olrduğu kanısına varması,ona ilk kez ışığın dalga boyunu hesaplama şansını verdi.bu deneye göre iki yarık özdeş dalgalar gönderen iki ışık kaynağı gibi davranır. parlak saçaklar bu konuda doğru gelen da...

cift yarık deneyi

çift yarık deneyi 1803'te ve 1807'de ingiliz thomas young ( 1773-1829) ışık dalgalarının girişimini gösteren deney sonuçlarını yayımladı. deneyinde bir pencere pancurunda bulunan bir delikten gelen ince bir demet halindeki güneş ışınlarının,bir mukavva parçası üzerindeki iki ince paralel yarık üzerine düşmesini sağladı. yarıkların ilerisine konulan bir gözetleme ekranı üzerinde saçaklar denilen aydınlık ve karanlık bölgelerin birbirini izlediği bir desen gözledi. onun bu saçakları gözlemesi ve ışığın bir dalga olrduğu kanısına varması,ona ilk kez ışığın dalga boyunu hesaplama şansını verdi.bu deneye göre iki yarık özdeş dalgalar gönderen iki ışık kaynağı gibi davranır. parlak saçak...

slavoj zizek kimdir -hayatı görüşleri - jacques lacan - psikanal

iletişim alanında zizek, özellikle film analizleri ile tanınıyor. 1970�lerden bu yana film analizlerine egemen olan göstergebilimsel yöntemin tek katmanlı çözümleme yarattığından hareketle, filmin yüksek metin (hipertext) kurgusu nedeniyle çok katmanlı yapısına dikkat çekiyor. filmin görüntüleri ve diyalogları birleştirerek neredeyse ikinci el bir yaşam olduğundan hareketle, psikanalizi bir film çözümleme yöntemi olarak kullanıyor. psikanalizin babası sigmund freud, bu yöntemi bir klinik metod olarak rüyalara uygulayan ilk düşünürdü. bir post-freudyen olan jacques lacan ise psikanalizi dil üzerinden çözümlemelere kattı. lacan, 1951�den itibaren yine freud�un yol göstericiliğinde, dil kullanımı ve dil sürçmeleri üzerinde çalışarak, �freud�a dönüşʏ...

ateş hattındaki gönüllü teşhirci: pier paolo passolini

birinci büyük savaşın sonunda bütün avrupa’yı kuşatan ve farklı tonlarda olsa da hemen hemen  avrupa’nın bütününde hissedilen büyük kaos bekleneceği üzere ilk etkisini kültürel ve sanatsal alanlarda gösteriyordu   başta almanya ve ingiltere olmak üzere klasik avrupa düşüncesi sürdürülmekle beraber hızla ilerleyen amerikan tarzı karşı karşısında yoğun bir alternatif oluşturma çabası gözleniyor, ingiltere’deki kısa vadeli gelişmeler bir yana almanya’da ortaya çıkan ‘dışavurumcu’ akıma benzer biçimde fransa’da da ‘avangard’ın doğuşu selamlanıyordu.   her iki akımda ortaya çıktıkları sosyal ortamın kültürel ,siyasal ve sanatsal eğilimlerinden izler barındırıyor, örneğin dışavurumculuğun ortaya çıktığı almany...

slavoj zizek

iletişim alanında zizek, özellikle film analizleri ile tanınıyor. 1970’lerden bu yana film analizlerine egemen olan göstergebilimsel yöntemin tek katmanlı çözümleme yarattığından hareketle, filmin yüksek metin (hipertext) kurgusu nedeniyle çok katmanlı yapısına dikkat çekiyor. filmin görüntüleri ve diyalogları birleştirerek neredeyse ikinci el bir yaşam olduğundan hareketle, psikanalizi bir film çözümleme yöntemi olarak kullanıyor. psikanalizin babası sigmund freud, bu yöntemi bir klinik metod olarak rüyalara uygulayan ilk düşünürdü. bir post-freudyen olan jacques lacan ise psikanalizi dil üzerinden çözümlemelere kattı. lacan, 1951’den itibaren yine freud’un yol göstericiliğinde, dil kullanımı ve dil sürçmeleri üzerinde çalışarak, “freud’a dönüş&...

nisâ

105- biz sana bu hak içerikli kitabı indirdik ki, insanlar arasında allah'ın gösterdiği gibi hüküm veresin. sakın hainlerin savunucusu olma. 106- allah'tan af dile, hiç kuşkusuz allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. 107- kendilerine hıyanet edenleri temize çıkarmaya çalışma. hiç şüphesiz allah hıyanete dalmış günahkarları sevmez. 108- bu kimseler allah'ın razı olmadığı sözü geceleyin buluşarak karara bağlarken insanlardan saklı tutuyorlar, ama yanı başlarında olan allah'tan saklayamazlar. hiç şüphesiz allah onların yaptıklarını bilgisi ile kuşatacak güçtedir. 109- diyelim ki, siz onları dünya hayatında savundunuz. peki kıyamet günü onları allah'a karşı kim savunacak ya da kim onların vekilliğini üzerine alacak. şu ifadede bir kesinlik algılıyoruz. hakkın yer...

kemalizm üzerine -2-

kemalizmin tarih deneme ve aşırılıklarına gelince, burada işimiz daha kolay görünüyor ve bu kolaylığın hatırı için, benim, zaman zaman "mr. sümer" olarak da bilinen, yahudi kökenli, ukrayna doğumlu, amerikalı bilim adamı samual noah kramer'i hatırlatmam gereklidir. profesör kramer, sumerolojide kurucu bilim adamlardan birisi olmasa bile, başta istanbul müzelerinde saklanan çivi yazılarını yıllar yılı okuyarak, bu büyük anadolu-mezopotamya uygarlığı hakkında çok açıklayıcı çalışmalar yapan son derece mütevazi bir bilim adamıdır; 'tarih sümer'de başlar", profesör kramer'in kitabının adıdır ve yakın zamanlarda, muazzez ilmiye çığ tarafından çok tatlı bir türkçe ile dilimize kazandırılan bu çalışma benim macar ligeti'nin "bilinmeyen iç asya" kitabı gibi ok...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !