× "

olimpizm düşüncesi nedir

" arama sonuçları

spor felsefesi

1-spor felsefesi nedir? spor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde: hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır. burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım. felsefe nedir? felsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden, dinsel bilgiden ayrıdır. felsefe bilgileri var olan şeylerin değişmeyen, hep aynı kalan yanları ile ilgilidir. örneğin pek çok varlık vardır. canlı varlıklar, cansız varlıklar, manevi varlıkla...

spor felsefesi

spor felsefesinnspor felsefesi ülkemiz için yeni bir konudur. spor bilimi’nin ülkemizdeki tarihine göz attığınızda spor bilimi’nin ilk anından itibaren spor felsefesi konusunun da gündeme getirildiğini görebilirsiniz.nnşimdi, bu alanda bazı soruları yanıtlamaya çalışalım.nn1. spor felsefesi nedir?nnspor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde : hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır. burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım.nnfelsefe nedir?nnfelsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden,dinsel bil...

endüstriyel futbol ve fenerbahçe

endüstriyel futbol, günümüz dünyasının en baş belası olmuş sorunudur. bakınız ki, ingiltere’de bir arap şeyhinin satın almadığı bir kulüp, bir rus işadamının ingiltere’de el atmadığı takım kalmamış olsun. çok büyük bedeller ödenerek elde edilen takımlar, yine çok büyük gelirlerin elde edileceği bir arenada mutlak başarıya endekslenerek hareket etmek zorunda bırakılıyor. yayın gelirleri, şampiyonlar ligi gelirleri, forma satışları geliri, destekleyici desteği, tribün geliri, reklam geliri vb. futbolun endüstrileşmesi demek tam da burada anlam kazanan bir tanım haline geliyor. büyük başarılar elde edilmesi için büyük bütçelere ihtiyaç duyulması fikri...

aman bre deryalar deryalar....

dün ki gazetelerden birinde türk yüzme camiasının derya büyükuncu'dan sonra ki halefinin bulunduğu yazılıydı.bir merak ve heyecanla açtım öyle ya ifade beni 11-12 yaşlarında bir tıfıl oğlan çocuğu göreceğim şekilde heyecanlandırmıştı.büyüyecek belki 2012 londra'da o yüzecekti. öyle değilmiş.yeni deryamız ukrayna'dan devşirilen başkolof adında  20 yaşında bir yüzücüymüş. içim acıdı. üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin ukrayna'dan yüzücü getirmesine içim acıdı.aynı süreyya'yı yok edip elvan'ı baş tacı etmemiz gibi.aynı genç necip'i harcayıp aurelio'yu türk statüsün...

olimpiyatlarda yarışması yapılan spor branşları

okculukartistik jimnastik atletizm badminton beyzbol basketbol plaj voleybolu      boks kano bisiklet dalma binicilik futbol eskrim judo hentbol cim hokeyi pentatlon ritmik jimnastik kurek yelken aticilik softbol yuzme senkronize dalma senkronize yuzme masa tenisi trambolin tekvando tenis triatlon voleybol su topu halter gures eski sporlar halat çekme + [ - 1980 ile 2008 yılları arasında yapılmıştır. 2 grup oluşturulur iki grupta halatın bir ucundan tutarak çekmeye başlar - -  golf - 1984 oynamaya başlan mıştır elindeki sopayla başka bir topa vurur oda deliğe girer - - * kroket (fransa kökenli kriket benzeri başka bir spor) - jeu de paume (fransa kökenli raket yerine elle oynanan bir tür tenis) - * pelote basque (raket yerine e...

olimpiyatları etkileyen olumsuzluklar

dünya savaşları modern olimpiyatlar yapılmaya başladığı 1896 yılından itibaren iki kez dünya'yı saran savaş nedeniyle duraklatıldı. ı. dünya savaşı sebebiyle 1 kez, 2. dünya savaşı sebebiyle ise 2 kez oyunlar iptal edildi. iskenderiye ve budapeşte'nin de aday olduğu ve sonunda berlin'de yapılmasına karar verilen 1916 yılındaki 6. olimpiyatlar, ı. dünya savaşı sebebiyle iptal edildi. oyunlar 20 yıl sonra 1936 yılında berlin'de yapılabildi. berlin'de yapılan ve hitler'in gövde gösterisine dönüşen bu oyunlardan 4 sene sonra 1940 yılında helsinki'de yapılması gereken oyunlar bu defa 2. dünya savaşı nedeniyle iptal edildi. 1939 yılında savaş başlamadan 1944 yılındaki oyunların da londra'da yapılmasına karar verilmişti. ancak 1944'e gelindiğinde...

olimpiyat oyunlarının tarihçesi

olimpiyat amblemi ve anlamısporun birleştirici ve barışcı etkisini kullanmayı düstur edinmiştir. beş kıtayı temsil eden beş halkanın içiçe geçtiği bir beyaz bayrağı vardır. kırmızı halka amerika'dır, sarı halka asyadır, yeşil halka avustralya'yı, siyah halka afrikayı, mavi halka da avrupayı temsil eder.o l i m p i y a t  t a r i h i     olimpiyat oyunları, veya kısaca olimpiyatlar, dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonudur.      antik şekli eski yunan'da yapılan oyunlar fransız soylusu pierre de fredy,baron de coubertin tarafından 19.yy.'ın sonlarında modernize edilmiştir.      olimpiyat oyunları'nın yaz sporlarını içeren ve daha iyi bilineni olan yaz olimpiyatları, ...

fair play

21 yüzyıl da dünya sporunda fair-play kelimesi ön sırayı almıştır. kısaca sporda centilmenlik diyebiliriz. sportif yarışmalarda bireyin kendi egoizmalarını aşarak, özveriyle doğrudan ödün verme becerisidir. sporu yapanlarda seyredenlerde hareketlerini ahlak kurallarına ve olimpizm felsefesine uygun olarak düzenlemelidirler. bunu için küçük yaştan itibaren fair-play davranışını benimsemeli, olimpizm felsefesini kavramalıdırlar. günümüzde spor yaşamımızın fevkalade önemli bir unsuru haline gelmiştir. ağır koşullar altında yasam mücadelesi veren bireyler, ekonomik sorunların yarattığı bunalımları bertaraf etmek, medeni aletlerin yarattığı ataleti, statik yasamı bir ölçüde harekete dön&uum...

islam, barış ve spor

islam, barış ve spor  hüdaverdi adamdoç. dr., sakarya üniversitesi, eğitim fakültesi öğretim üyesiislam kelimesi barış, güven, esenlik anlamlarına gelen selam kökünden türemiştir. dolayısıyla islam dini, çatışma ve gerilim kültürünün yerine barış/uzlaşma kültürünü yerleştirerek özgürlük ve güven ortamını her yerde oluşturmayı amaçlamaktadır. çünkü, "barış/uzlaşma/sulh, en iyidir."1 islam'ın temel kavramlarından olan cihad ve fetih kavramlarını da bu çerçevede anlamlandırmak gerekmektedir.islam hakkında günümüzde her zamankinden daha farklı yorumlar yapılmaktadır. "islam bir barış dini midir? islam'da insan hakl...

spor nedir - spor felsefesi nedir - spor bilimi nedir

spor evrensel kültürün bir parçası dünyada dili ırkı dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir diyebileceğimiz gibi çağımız sporunu; fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz. görüldüğü gibi sporun belirli sözcükle kalıplaşmış klâsik bir tanımı yoktur.spor sözlük anlamı olarak lâtince disportare ve desport biçiminde "dağıtmak bir birinden ayırmak" anlamına gelen sözcüklerden 17 yüzyıldan sonra günümüze gelinceye kadar ilk hecesi aşınarak "sport" biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir.britannica ansiklopedisi spor'u " belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarı...

spor felsefesi

spor felsefesispor felsefesi ülkemiz için yeni bir konudur. spor bilimi’nin ülkemizdeki tarihine göz attığınızda spor bilimi’nin ilk anından itibaren spor felsefesi konusunun da gündeme getirildiğini görebilirsiniz.şimdi, bu alanda bazı soruları yanıtlamaya çalışalım.1. spor felsefesi nedir? spor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde : hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır.  burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım. felsefe nedir? felsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden,d...

fair-play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve öne

günümüzde; bir eğitim aracı olan sporun, toplumun bütün kesimleri tarafından kullanılmakta olduğu görülmektedir. spordan olabildiğince fazla verim elde edebilmek, ilk çağlardan günümüze kadar gelen spor ahlakı, felsefi ilke ve kurallarına bağlı kalmakla mümkündür. spor, barış, hoşgörü, eşitlik, disiplin, erdem, haz, hak, hukuk, mutluluk, sevgi ve saygı gibi insan onuruna yakışır kavramları bünyesinde taşıdığı gibi; hüzün, keder, stres gibi yine insani özellik taşıyan kavramları da içeren bir etkinlik olarak, insanın bütün varlığını etkileyen bir kavram olma niteliğini halen devam ettirmektedir. fair-play kavramı ise en başta insan onuruna gösterilen saygının ifadesi olarak ortaya çıkmış, sporun her aşamasında ve her türünde hakça ve dürüstçe oyun oynamanın ereksel bir ahlaki ilkesi olarak ...

skora degil spora

  son olaylarla birlikte , milli takımımızın,futbolcuların aldığı cezalar , bize bir nesil skora değil spora eğitime oynamamızı gerektiriyor. sporcularımızın saha içinde göz kas sinir koordinasyonunu bozan hamasi duygularla oynamaya yönlendirilmesi onları kontrol dışı davranışlara sevkediyor olabilir. halbuki şartları net olarak ortaya koyup doğru taktik reflekslere yönlendirmek daha doğru olacaktır. kazanma uğrun yasaları ihlal.doping vs.gibi konular da türk sporuna büyük zarar veriyor. sporcuya önce spor ve olimpizm ruhunu vermeliyiz.başarı uğruna kural ve hak ihlallrine yönlendiren yönetici antrenör vbg.kişiler varsa iyi tesbit etmeliyiz. sporu önce topluma yaptırmalıyız. insanlarımızın spor yaparak kendileriyle barışık olmalarına yardımcı olmalıyız. üzülerek söyl...

galatasaray spor kulübü 100. yıl şurası

galatasaray spor kulübü 100. yıl spor şurası galatasaray üniversitesi'nde yaklaşık 500 kişilik bir izleyici ve katılımcı grubunun katılımıyla başladı. üniversitenin aydın doğan salonu'nda yapılan toplantıya galatasaray üniversitesi rektörü prof.dr. duygun yarsuvat, gençlik ve spor genel müdürü mehmet ali atalay, ıstanbul il gençlik ve spor müdürü tamer taşpınar, g-14 birliği genel müdürü thomas kurth, türkiye milli olimpiyat komitesi başkanı togay bayatlı, galatasaray spor kulübü başkanı özhan canaydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. galatasaray spor kulübü üyesi ve eski basketbolcularımız vildan taştan ve bülent karpat'ın sunuculuğunda başlayan toplantıda önce mustafa kemal atatürk ve silah arkadaşları ile galatasaray şehitleri anısına say...

galatasaray spor kulübü 100. yıl spor şurası başladı

1354 kez okundugalatasaray spor kulübü 100. yıl spor şurası başladıgalatasaray spor kulübü 100. yıl spor şurası galatasaray üniversitesi'nde yaklaşık 500 kişilik bir izleyici ve katılımcı grubunun katılımıyla başladı.üniversitenin aydın doğan salonu'nda yapılan toplantıya galatasaray üniversitesi rektörü prof.dr. duygun yarsuvat, gençlik ve spor genel müdürü mehmet ali atalay, ıstanbul il gençlik ve spor müdürü tamer taşpınar, g-14 birliği genel müdürü thomas kurth, türkiye milli olimpiyat komitesi başkanı togay bayatlı, galatasaray spor kulübü başkanı özhan canaydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. galatasaray spor kulübü üyesi ve eski basketbolcularımız vildan taştan ve bülent karpat'ın sunuculuğunda başlayan toplantıda önce mustafa kemal atatürk...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !