× "

olumlu tutum ve davranışlar nelerdir

" arama sonuçları

başlıca türk gelenek ve görenekleri nelerdir

doğum gelenekleri geçiş dönemlerinde ilki olan doğum dünyanın her yerinde olduğu gibi anadolu’da da her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. dünyaya gelen her çocuk sadece anne babanın değil aynı zamanda akrabaları, komşuları, soyu ve sopu da sevindirmektedir. çünkü her doğum ailenin akrabaların soyun, sopun sayısını artırmaktadır. sayının artması ise; gücün dayanışmanın artması bakımından önem taşımaktadır. özellikle küçük topluluklarda ve etnik gruplarda aileler nüfuslarının çokluğu oranında kendilerini güçlü ve dayanıklı hissetmektedirler. yaygın olan “çocuk ailede ocağı tutturur” sözü de toplumun bu konudaki değer yargısını ve aileye bakış açısını ortaya koymaktadır. diğer bir boyutuyla incelendiğinde ise; doğum kadına duyulan saygınlığı artırdığı gibi, onun aile, akr...

başlıca türk gelenek ve görenekleri nelerdir

doğum gelenekleri geçiş dönemlerinde ilki olan doğum dünyanın her yerinde olduğu gibi anadolu’da da her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. dünyaya gelen her çocuk sadece anne babanın değil aynı zamanda akrabaları, komşuları, soyu ve sopu da sevindirmektedir. çünkü her doğum ailenin akrabaların soyun, sopun sayısını artırmaktadır. sayının artması ise; gücün dayanışmanın artması bakımından önem taşımaktadır. özellikle küçük topluluklarda ve etnik gruplarda aileler nüfuslarının çokluğu oranında kendilerini güçlü ve dayanıklı hissetmektedirler. yaygın olan “çocuk ailede ocağı tutturur” sözü de toplumun bu konudaki değer yargısını ve aileye bakış açısını ortaya koymaktadır. diğer bir boyutuyla incelendiğinde ise; doğum kadına duyulan saygınlığı artırdığı gibi, onun aile, akr...

başlıca türk gelenek ve görenekleri nelerdir

doğum gelenekleri geçiş dönemlerinde ilki olan doğum dünyanın her yerinde olduğu gibi anadolu’da da her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. dünyaya gelen her çocuk sadece anne babanın değil aynı zamanda akrabaları, komşuları, soyu ve sopu da sevindirmektedir. çünkü her doğum ailenin akrabaların soyun, sopun sayısını artırmaktadır. sayının artması ise; gücün dayanışmanın artması bakımından önem taşımaktadır. özellikle küçük topluluklarda ve etnik gruplarda aileler nüfuslarının çokluğu oranında kendilerini güçlü ve dayanıklı hissetmektedirler. yaygın olan “çocuk ailede ocağı tutturur” sözü de toplumun bu konudaki değer yargısını ve aileye bakış açısını ortaya koymaktadır. diğer bir boyutuyla incelendiğinde ise; doğum kadına duyulan saygınlığı artırdığı gibi, onun aile, akr...

başlıca türk gelenek ve görenekleri nelerdir

doğum gelenekleri geçiş dönemlerinde ilki olan doğum dünyanın her yerinde olduğu gibi anadolu’da da her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. dünyaya gelen her çocuk sadece anne babanın değil aynı zamanda akrabaları, komşuları, soyu ve sopu da sevindirmektedir. çünkü her doğum ailenin akrabaların soyun, sopun sayısını artırmaktadır. sayının artması ise; gücün dayanışmanın artması bakımından önem taşımaktadır. özellikle küçük topluluklarda ve etnik gruplarda aileler nüfuslarının çokluğu oranında kendilerini güçlü ve dayanıklı hissetmektedirler. yaygın olan “çocuk ailede ocağı tutturur” sözü de toplumun bu konudaki değer yargısını ve aileye bakış açısını ortaya koymaktadır. diğer bir boyutuyla incelendiğinde ise; doğum kadına duyulan saygınlığı artırdığı gibi, onun aile, akr...

büyüme ve gelişme nedir,özellikleri nelerdir

ı. büyüme ve gelişme 1. büyüme ve gelişmenin tanımı büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar sürer, çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellikler, çocuklarda büyüme ve gelişmenin görülmesidir. genellikle büyüme ve gelişme terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. ancak büyüme ve gelişme farklı farklı olaylardır. büyüme vücut hacmindeki ve kütlesindeki artışa denir. gelişme ise biyolojik olgunlaşma sürecini ifade eder. büyümede hem hücre sayısı hem de hücrenin hacmi artar. gelişmede ise dokuların ve hücrelerin yapısındaki değişiklikler sonucunda biyolojik işlevlerde olgunlaşma meydana gelir. gel...

büyüme ve gelişme nedir,özellikleri nelerdir

ı. büyüme ve gelişme 1. büyüme ve gelişmenin tanımı büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar sürer, çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellikler, çocuklarda büyüme ve gelişmenin görülmesidir. genellikle büyüme ve gelişme terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. ancak büyüme ve gelişme farklı farklı olaylardır. büyüme vücut hacmindeki ve kütlesindeki artışa denir. gelişme ise biyolojik olgunlaşma sürecini ifade eder. büyümede hem hücre sayısı hem de hücrenin hacmi artar. gelişmede ise dokuların ve hücrelerin yapısındaki değişiklikler sonucunda biyolojik işlevlerde olgunlaşma meydana gelir. gel...

büyüme ve gelişme nedir,özellikleri nelerdir

ı. büyüme ve gelişme 1. büyüme ve gelişmenin tanımı büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar sürer, çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellikler, çocuklarda büyüme ve gelişmenin görülmesidir. genellikle büyüme ve gelişme terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. ancak büyüme ve gelişme farklı farklı olaylardır. büyüme vücut hacmindeki ve kütlesindeki artışa denir. gelişme ise biyolojik olgunlaşma sürecini ifade eder. büyümede hem hücre sayısı hem de hücrenin hacmi artar. gelişmede ise dokuların ve hücrelerin yapısındaki değişiklikler sonucunda biyolojik işlevlerde olgunlaşma meydana gelir. gel...

korku ve psikolojik kökenleri, ı

korku ve psikolojik kökenleri, ı hazırlayan: eylül - düzenleyen: akhenaton konu başlıkları korku nedir? korkunun nedenleri sağlıklı korku ve patolojik korku korku koşullaması korkunun gelişimi korkunun motive edici etkisi korku ve fobi fobik bozukluk genel korku bozukluğu sevgi ve korku çocuk ve korku çocukluk korkuları çocukluk fobileri korku ve çocuk eğitimi çocuğunuz evde tek başına kalmaya hazır mı? korkuları olan çocuğa nasıl yaklaşalım? korkularını yenmesi için çocuğuma nasıl yardım edebilirim? korkunun sınıflandırılması normal kabul edilen korkular nelerdir? okul korkusu ...

bilgisayar ve internet bağımlılığı, internet bağımlılığının beli

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha açıkça görülebilmektedir. ancak günümüz gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan bir çok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinen bir gerçektir. özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen, psikolojik ve bedensel geli...

bilgisayar ve internet bağımlılığı, internet bağımlılığının beli

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha açıkça görülebilmektedir. ancak günümüz gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan bir çok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinen bir gerçektir. özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen, psikolojik ve bedensel geli...

devlet memurları kanununda düzenlenen disiplin suç ve cezaları-1

b i r i n c i b ö l ü mg e n e l o l a r a k d i s i p l i n s u ç v e c e z a l a r ıa- disiplin , disiplin suçu ve disiplin cezası kavramları 1- disiplin kavramı latince “disciplina” ve fransızca “discipline” kökenli olan disiplin sözcüğü ; türkçe’mizde sıkı düzen , yöntem , yol , yordam , eğitme , yola getirme ve güdüleme anlamına gelmektedir1. sözlük anlamı ile disiplin , “yasa ,kural ve toplum düzenine uygun davranma niteliği” demektir2. disiplin tanımları üzerinde duran bazı yazarlar , disiplinin üç ayrı mana içerdiğini açıklamaya çalışırlar.buna göre disiplinin ilk anlamı , kişinin kendi kendini düzenleme...

d.m.k da düzenlenen disiplin suçları ve cazaları

b i r i n c i b ö l ü mg e n e l o l a r a k d i s i p l i n s u ç v e c e z a l a r ıa- disiplin , disiplin suçu ve disiplin cezası kavramları 1- disiplin kavramı latince “disciplina” ve fransızca “discipline” kökenli olan disiplin sözcüğü ; türkçe’mizde sıkı düzen , yöntem , yol , yordam , eğitme , yola getirme ve güdüleme anlamına gelmektedir1. sözlük anlamı ile disiplin , “yasa ,kural ve toplum düzenine uygun davranma niteliği” demektir2. disiplin tanımları üzerinde duran bazı yazarlar , disiplinin üç ayrı mana içerdiğini açıklamaya çalışırlar.buna göre disiplinin ilk anlamı , kişinin kendi kendini düzenlemesi ve kontrol etmesidir.ikinci anlamda düzenli bir davranış için gerekli koşulları yaratmaktır. sonuncu anlamda disiplin ise hukuksal ve eğ...

özürlülere yönelik ayrımcılık ve ayrımcılıkla savaşım

türk dil kurumunun 1983 yılında yayınladığı türkçe sözlükte 'ayrım yapma'yı "eşit davranışta bulunmamak, fark gözetmek" şeklinde tanımlanmaktadır. aynı sözlükte 'dışlamak' sözcüğü "bir kimse ya da bir toplumun, bir kimseyi, bir durumu, bir düşünce vb.yi yok sayması, ilgilenmemesi" olarak tanımlanmıştır. ayrıca ayrımcılık hakkında "ırkı, dini, bir siyasi inancı, cinsiyeti, sosyal konumu ve benzeri etkenlerden dolayı sosyal bir grubu, öteki topluluklardan ayırarak onu aşağılama, ona düşmanca davranma tutumu, eğilimi" (4: 250) ya da "bir toplulukta ırkı, cinsiyeti, toplumsal konumu ya da dini nedeniyle ötekilerden ayrılan bir gruba ayrımlı (çoğunlukla kötü) davranma olgusu"  gibi tanımlar vardır.   ayrımcılık toplumsal yaşamın tüm alanlarında rastlanan bir olgu ola...

anne ve çocuk

çocuklar da davranış bozuklukları ve ''anne baba '' psikiyatrist dr. şeyma saraç'tan... b&b: çocuklarda görülen başlıca davranış bozuklukları nelerdir? dr. şeyma saraç: çocuklarda görülen davranış bozukluklarını gruplamak gerekirse bir grupta dıştan gözlenen, yani ailenin ve çevredeki kişilerin gözlemleyebildiği davranış bozuklukları vardır. bir de dışarıdan çok kolay gözlemlenemeyen fakat çocuğun yaşına göre yetersiz bir gelişim düzeyi gösterdiğni veya kendisi ve çevresiyle yeterli uyum düzeyini sürdüremediğini gösteren sorunlar vardır. bunları ikiye ayırmak uygundur. birinci grupta aileden ve çevreden en önemli şikayet ve davranış sorunu olarak bildirilen saldırgan davranışlar (arkadaşlarına, eşyalara karşı sert ve haşin davranış; birbirini dövme, kavga etme...

depresyon nedir belirtileri ve çeşitleri nelerdir

depresyon (ruhsal çöküntü)depresyon kelimesi günlük dilde sık sık kullanılır. bir çok duygunun bir araya gelişini o anda varolan istenmeyen psikolojik ruh halini betimlemek için kullanılır. depresyon her yaşta görülebilen bir hastalıktır. majör depresyon ( büyük depresyon) nöbetlerle gelen ve tam düzelen bir özelliğe sahiptir.toplumun her kesiminde görülebilir. psikiyatrik hastalıklar arasında en sık rastlanan bir tablodur. yaşam boyunca her 100 erkekten 10unun ve her 100 kadından 20sinin depresyon geçirdiği araştırmalarla saptanmıştır. depresyondaki bir insanda en dikkati çeken özellikler şunlardır; elem, keder, karamsarlık umutsuzluk duyguları ile; daha önceden zevk aldığı ilgi duyduğu nesnelere, uğraşılara ilgi duymaması ve hiçbir şeyden zevk alamama halidir. depresyondaki bir hasta ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !