× "

olumluluk olumsuzluk uyumu

" arama sonuçları

8.sınıf

sosyal 8 8.sınıf 1.dünya savaşı  8.sınıf sosyal soruları  fen 8 8.sınıf yaşamımızı etkileyen magnetizma  8.sınıf insanda üreme sistemleri ve gelişme  8.sınıf üreme  8.sınıf mayoz bölünme  8.sınıf mitoz bölünme  8.sınıf hayatın başlangıcı ile ilgili görüşler  8.sınıf oksijenli solunum  8.sınıf solunum (oksijensiz solunum)  8.sınıf organik ve inorganik moleküller  8.sınıf asitler, bazlar, tuzlar  8.sınıf yönetici moleküller (dna-rna)  8.sınıf fen soruları  8.sınıf kimyasal bağlar, kimyasal tepkimeler matematik 8 8. sınıf yüzey hacim  8. sınıf yüzde faiz karışım  8. sınıf üslü sayılar ...

dilek kipi nedir - dilek kipi örnekleri

dilek kipleri. bir eylemin yapılmasıyla ilgili istek ya da niyeti anlatan "dilek kiple-ri"nde ise açık ve belirli bir zaman kavra­mı yoktur. eylemle ilgili tarzı ortaya koyar­lar. 1. gereklilik: söz konusu eylemin yapılması gerektiğini anlatır. fiil kök ya da gövdelerine ünlüler uyumuna göre -meli eki getirilerek ya- pılır: bak-m«//-yım/ yüz-me//-sin/ otur-malıl ge-ur-meli-y\z/ kır-/w///-sınız/ yürü-meli-ler. 2. istek: söz konusu eylemin yapılmasındaki isteği, niyeti anlatır. fiil kök ya da gövdeleri- ne ünlüler uyumuna göre -e eki getirilerek ya- pılır: sil-^-yim/ dokun-a-sın/ oku-(y)a/ gör-e-lim/ bil-e-siniz/ iste-(y)e-ler. 3.dilek-şart: söz konusu ...

cümlenin ögeleri

cümlenin öğeleri öğe:cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öğe denir. anlamlı ve doğru cümleler kurmaya yarayan bölümleridir.  bugün   /   alış veriş yapmak için   /   çarşıya   /   çıkacağım.  ]anlam bozulmayacak şekilde birbirlerinden ayrılabilirler. çıkacağım. çarşıya   /   çıkacağım. alış veriş yapmak için   /   çarşıya   /   çıkacağım. bugün   /   alış veriş yapmak için   /   çarşıya   /   çıkacağım.  ]her ö...

en küçük şey bile dahil...

suçlama,eleştiri,hata bulma ve şikayet etme...hepsi de olumsuzluğun değişik şekilleridir.hepsi çekişmeyi beraberinde getirir.en ufak şikayetinizde ve eleştirinizde olumsuzluk verirsiniz. hava,hükümet,eşiniz, çocuklarınız,anne-babanız,işiniz,müşterileriniz,fiyatlar,gürültü ya da aldığınız bir hizmet konusunda şikayet etmek önemsiz görünebilir ama hepsi beraberinde bir sürü olumsuzluk getirir.                                                  iğrenç,berbat,korkun&cced...

oks türkçe müfredatı - 2

oks türkçe müfredatı (2) fiilimsiler isim fiiller sıfat fiiller zarf fiiller ekler ek kök çekim ekleri isim çekim ekleri ________- hâl ekleri ________- eşitlik eki ________- iyelik ekleri ________ - ilgi eki ________- çokluk eki fiil çekim ekleri ________- şahıs ekleri ________ - kip ekleri ________- ek fiil ________- olumsuzluk eki yapım ekleri çekim eki yapım eki farkı ________- isimden isim yapım ekleri ________ - isimden fiil yapım ekleri ________- fiilden isim yapım ekleri ________- fiilden fiil yapım ekleri birbiriyle karıştırılan ekler sözcük yapısı basit sözcük ________- basit isim ________- basit sıfat ________- basit fiil türemiş sözcük ________- türemiş isim ________- türemiş sıfat ________- türemiş fiil birleşik sözcük ________- birleşi...

fiiller hakkında bilgi.

fiil (eylem) dilbilgisiyle ilgili bir terim olarak varlık­ların yaptığı her türlü eylemi bildiren bir sözcüktür. eylem bir iş, bir kılış olabileceği gibi o varlıkla ilgili bir oluş da olabilir. cümlede temel sözcük durumunda olan ve "yüklem" görevi yapan fiil için olup biteni anlatan sözcük de diyebiliriz . her fiilde "eylem" kavramıyla "zaman" ya da "tarz" ve "kişi" kavramları kaynaşmış durumdadır. başka türlü söylersek bir fiil belirli ya da belirsiz bir kişi tarafından bir zamana ya da tarza bağlı olarak yapılan bir eylemi bildirir. örneğin "çektim" ve "işleme­liyiz" fiilleri eylem, zaman, tarz ve kişi kav­raml...

oks türkçe müfredatı - 2

oks türkçe müfredatı (2) fiilimsiler isim fiiller sıfat fiiller zarf fiiller ekler ek kök çekim ekleri isim çekim ekleri ________- hâl ekleri ________- eşitlik eki ________- iyelik ekleri ________ - ilgi eki ________- çokluk eki fiil çekim ekleri ________- şahıs ekleri ________ - kip ekleri ________- ek fiil ________- olumsuzluk eki yapım ekleri çekim eki yapım eki farkı ________- isimden isim yapım ekleri ________ - isimden fiil yapım ekleri ________- fiilden isim yapım ekleri ________- fiilden fiil yapım ekleri birbiriyle karıştırılan ekler sözcük yapısı basit sözcük ________- basit isim ________- basit sıfat ________- basit fiil türemiş sözcük ________- türemiş isim ________- türemiş sıfat ________- türemiş fiil birleşik sözcük ________- birleşi...

renklerle karakter analizi

renginizi biliyor musunuz? yani kendinizle barışık mısınız? bana rengini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim! karakter yoktur renk vardır! dünyada hızla yayılan bir akımdır. onun rengi ile renginiz uyumlu mu?renk akordunuz var mı? enerji bedeninizi kullanıp, sizde sizden öncekiler gibi renk dolu,sevgi bolluklu yeni yaşama merhaba dediniz mi? renk chakralarınız açık mı? bu ne demek mi? tabii ki mutlu, sağlıklı, uzun ömürlü olmak demek. sabahları tok karnınıza renk soluması yapıyor musunuz? sakın "hadi canım sen de! demeyin. pozitif yaşam işte bu kadar. ama siz bir defa da renklere merhaba deyin. renkler sizi çağırırken "renginiz, sevginiz açık ve aydınlık olsun diyorum. evrenin enerji ha...

7.sınıf sbs türkçe dersi konuları ve genel analizi

1. konu: kelimede anlamçok anlamlılık gerçek anlam mecaz anlam mecazı mürsel yan anlam terim anlam somut anlam soyut anlam eş anlam (anlamdaşlık) zıt anlam (karşıtlık) eş seslilik (sesteşlik) dolaylama argo yansıma ikileme genel anlam özel anlam sözcük ilişkileri sözcükler arasındaki anlam ilişkisini bulma sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzerini bulma farklı anlamlı sözcüğü bulma deyim2. konu: cümlede anlamatasözü öznel anlatım nesnel anlatım düz anlatım dolaylı anlatım mecazlı anlatım değerlendirme yorum gözlem neden (sebep) – sonuç ilişkisi koşula (şarta) bağlılık karşılaştırma tanımlama eleştiri üslûp ön yargı (peşin hüküm) ihtimal (olasılık) varsa...

milliyetçilik ve yeni sahiplik yapısı kıskacında türk medyası

yazarl. doğan tılıç giriş savaşı çelişkinin en belirgin, en açık ve en çarpıcı biçimde yaşanan şekli olarak tanımlayabiliriz. bu yüzden, pek çok sorun ve durum savaş koşullarında daha net bir şekilde görülür, en kaba haliyle ortaya çıkar ve gizlenemeden yaşanır. akılcı, insanî çözümler konusunda tamamen çaresiz kaldığımız savaş ortamlarının, geleceğe ve daha iyiye yönelik dersler çıkarmak açısından mükemmel bir laboratuvar olmasıyla avunabiliriz. son birkaç aydır türkiye’yi medyadan izleyenler bir savaş durumu olduğu sanısına kapılabilirler. çete savaşları, kaset savaşları, suriye ile savaş, italya’ya karşı her türl&uu...

8. sınıf sbs türkçe konu içeriği

tür ve şekil bilgisi yazı türleri roman hikâye masal fabl makale fıkra deneme sohbet (söyleşi) eleştiri gezi anı (hatıra) günlük (günce) biyografi (yaşam öyküsü) otobiyografi (ö z yaşam öyküsü) tiyatro tiyatro terimleri tiyatro türleri açık oturum panel forum nutuk mektup münazara tartışma dilekçe şiir bilgisi ölçü hece aruz serbest kafiye ve kafiye türleri yarım tam zengin cinaslı redif kafiye düzeni düz çapraz sarma söz sanatları benzetme kişileştirme konuşturma abartma cinas mecazı mürsel ses bilgisi ses ...

oks türkçe müfredatı

sözcükte anlam çok anlamlılıkgerçek anlammecaz anlamad aktarmasıyan anlamterim anlamsomut anlamsoyut anlameş anlamzıt anlameş seslilikdolaylamaargoyansımaikilemegenel anlamözel anlamsözcük ilişkilerisözcükler arasındaki anlam ilişkisini bulmasözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzerini bulmafarklı anlamlı sözcüğü bulmadeyim***cümlede anlam atasözüöznel anlatımnesnel anlatımdüz anlatımdolaylı anlatımmecazlı anlatımdeğerlendirmeyorumgözlemneden - sonuç ilişkisikoşula bağlılıkkarşılaştırmatanımlamaeleştiriüslûpön yargıihtimalvarsayımönerikavramlar (beğenme, şaşma, merak, endişe, sitem, istek...)cümle yorumlamacümlenin konusucümlede anlatılmak istenencümleden çıkarılabilecek yargıcümleden çıkarılamayacak yargıbenzer ve yakın anlamlı cümleleri bulmaanlamca çelişen cümleleri bulmacümle tamam...

renklerle karakter analizi:

renklerle karakter analizi: renginizi biliyor musunuz? yani kendinizle barışık mısınız? bana rengini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim! karakter yoktur renk vardır! dünyada hızla yayılan bir akımdır. onun rengi ile renginiz uyumlu mu?renk akordunuz var mı? enerji bedeninizi kullanıp, sizde sizden öncekiler gibi renk dolu,sevgi bolluklu yeni yaşama merhaba dediniz mi? renk chakralarınız açık mı? bu ne demek mi? tabii ki mutlu, sağlıklı, uzun ömürlü olmak demek. sabahları tok karnınıza renk soluması yapıyor musunuz? sakın "hadi canım sen de! demeyin. pozitif yaşam işte bu kadar. ama siz bir defa da renklere merhaba deyin. renkler sizi çağırırken "renginiz, sevginiz açık ve aydınlık olsun diyorum. evrenin enerji hadisesi olduğu bütün dünyada kabul görür.enerjinin yansıyıp çarptığı ve kırıldı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !