× "

optik araçlar nelerdir

" arama sonuçları

kitle iletişim araçları nelerdir ne zaman ve nasıl var oldular v

iletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. insanın varolması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. ilk çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği resimler, başarılı geçen bir avdan sonra ateşin çevresinde yapılan danslar, komşu kabilelerle haberleşmek için belki de yeni reisin seçiminden duyulan mutluluğu paylaşmak amacıyla göğe gönderilen renkli dumanlar, gemicilere yol gösteren fenerler, ressamın tuvaline yansıttığı renkler ve çizgiler, bestecinin notalarla kurduğu ortaklığın neticesinde doğan besteler, sinemacının fikrini belgeleyen filmleri, balerinin duygularını yansıttığı...

bor madeni nedir ? önemi ve kullanım alanları nelerdir ?

bor, periyodik cetvel üzerinde b simgesiyle gösterilen, ısıya dayanaklı, sert bir yapıya sahip elementtir. özellikle son on yılda adını sıkça duyduğumuz bu element, aslında 4000 yıl öncesinde ilk olarak tibet’te kullanılmaya başlanmıştır. daha sonra sümerler ve hititler bu elementi altın ve gümüş işçiliğinde kullanırken, eski mısırlılar mumyalama işlemlerinde, romalılar cam yapımında, eski yunanlılar temizlikte ve araplar ilaç yapımında kullanmışlardır. yani bor madeni sanıldığı gibi yeni bulunan bir element değildir. bor elementi 2300 c ‘de erirken, 2500 c ‘de kaynamaktadır ve doğada yaklaşık olarak 230 çeşidi bulunmaktadır. ayrıca doğada serbest olarak değil, tuz şeklinde ve diğer elementlerle bileşik...

icat edilen aletler ve özellikleri nelerdir?

radyoradyonun temelleri guglielmo marconi'nin bologna yakınlarındaki evinin tavanarasında yaptığı deneylerle atıldı. havadan mesaj göndermek için radyo dalgalarından yararlanma düşüncesine kapılan marconi, uzak yerler arasında telsiz iletişimi olanaklı kılarak ve "ticari eğlence" yaşamını dönüşüme uğratarak dünyayı değiştirecek bir icat gerçekleştirdi. marconi'nin kullandığı verici heinrich hertz tarafından geliştirilmiş bir elektrik kıvılcımı jeneratörüydü. jeneratörün yaydığı radyo dalgaları, fransız edouard branly'nin icat etmiş olduğu bir "alıcı" tarafından yakalanıyor, alıcı daha sonra radyo dalgalarını bir elektrik akımına dönüştürüyordu. marconi, 1894'te oda içinde gönderilen radyo sinyalleriyle çalan bir elektrikli zil yapıp, sonraki sekiz yıl içinde atlas okyanusu üstünden 4.800 k...

icat edilen aletler ve özellikleri nelerdir?

radyoradyonun temelleri guglielmo marconi'nin bologna yakınlarındaki evinin tavanarasında yaptığı deneylerle atıldı. havadan mesaj göndermek için radyo dalgalarından yararlanma düşüncesine kapılan marconi, uzak yerler arasında telsiz iletişimi olanaklı kılarak ve "ticari eğlence" yaşamını dönüşüme uğratarak dünyayı değiştirecek bir icat gerçekleştirdi. marconi'nin kullandığı verici heinrich hertz tarafından geliştirilmiş bir elektrik kıvılcımı jeneratörüydü. jeneratörün yaydığı radyo dalgaları, fransız edouard branly'nin icat etmiş olduğu bir "alıcı" tarafından yakalanıyor, alıcı daha sonra radyo dalgalarını bir elektrik akımına dönüştürüyordu. marconi, 1894'te oda içinde gönderilen radyo sinyalleriyle çalan bir elektrikli zil yapıp, sonraki sekiz yıl içinde atlas okyanusu üstünden 4.800 k...

icat edilen aletler ve özellikleri nelerdir?

radyoradyonun temelleri guglielmo marconi'nin bologna yakınlarındaki evinin tavanarasında yaptığı deneylerle atıldı. havadan mesaj göndermek için radyo dalgalarından yararlanma düşüncesine kapılan marconi, uzak yerler arasında telsiz iletişimi olanaklı kılarak ve "ticari eğlence" yaşamını dönüşüme uğratarak dünyayı değiştirecek bir icat gerçekleştirdi. marconi'nin kullandığı verici heinrich hertz tarafından geliştirilmiş bir elektrik kıvılcımı jeneratörüydü. jeneratörün yaydığı radyo dalgaları, fransız edouard branly'nin icat etmiş olduğu bir "alıcı" tarafından yakalanıyor, alıcı daha sonra radyo dalgalarını bir elektrik akımına dönüştürüyordu. marconi, 1894'te oda içinde gönderilen radyo sinyalleriyle çalan bir elektrikli zil yapıp, sonraki sekiz yıl içinde atlas okyanusu üstünden 4.800 k...

retinal protezler (yapay görme sağlayan araçlar) ne aşamada?

retinal protezler yapay görme nedir? görsel bilginin işlenerek değerlendirilmesi sonrasında bireye bir başka duyu şeklinde sunulmasıdır.  halen güncel olarak üzerinde durulan protezli görme ise, canlı sinir hücrelerinin elektriksel uyarımı ile gözün görme tabakası olan retinaya veya görme yollarına işlenmiş bilginin aktarılmasıdır.  bir tedavi usulü olmaktan ziyade, görsel protezler görmesi olmayan veya görmesi çok düşük olan hastaların rehabilitasyonu açısından değerlendirilmektedir. kaç çeşit görsel protez vardır? temel olarak görsel protezler üçe ayrılabilir: beyin dokusuna yerleştirilen kortikal protez, görme siniri ...

retinal protezler (yapay görme sağlayan araçlar) ne aşamada?

retinal protezler yapay görme nedir? görsel bilginin işlenerek değerlendirilmesi sonrasında bireye bir başka duyu şeklinde sunulmasıdır.  halen güncel olarak üzerinde durulan protezli görme ise, canlı sinir hücrelerinin elektriksel uyarımı ile gözün görme tabakası olan retinaya veya görme yollarına işlenmiş bilginin aktarılmasıdır.  bir tedavi usulü olmaktan ziyade, görsel protezler görmesi olmayan veya görmesi çok düşük olan hastaların rehabilitasyonu açısından değerlendirilmektedir. kaç çeşit görsel protez vardır? temel olarak görsel protezler üçe ayrılabilir: beyin dokusuna yerleştirilen kortikal protez, görme siniri ...

başlıca ihraç ürünlerimiz nelerdir,başlıca ithal ürünler

    türkiye’de ithalat ve ihracat   üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.   1. iç ticaret ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir.   türkiye’de dış ticaret türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. bunda etkili olan faktörler şunlardır: •  sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı •  bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması •  nüfusun dengesiz dağılımı •  hayvansal maddelerin her yerde üretilememesi   ...

başlıca ihraç ürünlerimiz nelerdir,başlıca ithal ürünler

    türkiye’de ithalat ve ihracat   üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.   1. iç ticaret ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir.   türkiye’de dış ticaret türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. bunda etkili olan faktörler şunlardır: •  sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı •  bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması •  nüfusun dengesiz dağılımı •  hayvansal maddelerin her yerde üretilememesi   ...

iletişim araçları nedir nelerdir

iletişim araçları nedir nelerdir     iletişim araçları bilgi akışını sağlayan araçlara verilen genel adıdır bu akış, "bireyden çoğula" veya "çoğuldan bireye" bilgi yönüyle olan iletişime göre çeşitlenirler. iletişimde duyuya yönelik algılama da söz konusudur. algılama ve algılatma adına iletişimi sağlayacak, karşılıklı bilgi aktarımını sağlayacak araçlar, iletişim araçları ile sağlanmaktadır. bilişsel iletişim araçları: sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullanılarak gerçekleştirilen, bireysel veya toplu iletişim araçlarıdır.(örnek: e-posta lar, formlar, chat ler, messenger lar,web kamera lar, bloglar, vs) ...

iletişim araçları nedir nelerdir

iletişim araçları bilgi akışını sağlayan araçlara verilen genel adıdır bu akış, "bireyden çoğula" veya "çoğuldan bireye" bilgi yönüyle olan iletişime göre çeşitlenirler. iletişimde duyuya yönelik algılama da söz konusudur. algılama ve algılatma adına iletişimi sağlayacak, karşılıklı bilgi aktarımını sağlayacak araçlar, iletişim araçları ile sağlanmaktadır. bilişsel iletişim araçları: sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullanılarak gerçekleştirilen, bireysel veya toplu iletişim araçlarıdır.(örnek: e-posta lar, formlar, chat ler, messenger lar,web kamera lar, bloglar, vs) görsel-işitsel iletişim araçları: göz ve kulağımıza hitap ...

mercekler ve kullanım alanları nelerdir?

mercek, ortak bir eksene sahip iki kırıcı yüzey vasıtasıyla sınırlanmış, cam, kuvars veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden saydam maddelerden yapılan optik alettir. mercekler içinden geçen ışınların yönünü değiştiren camlardır. mercek içinden geçen ışınlar birbirine yaklaştığında cismin görüntüsü büyür ( büyüteç ), ışınlar birbirinde uzaklaştığında ise cismin görüntüsü küçülür.merceklerin iki yüzü küresel ( dışbükey - convex veya içbükey - concav ) veya bir yüzü küresel diğer yüzü düz olanları vardır.cismin görüntüsünden yansıyan ışınlar mercekten geçtiğinde bir odak noktasına itilir. bu teori kullanılarak görüntü üzerinde gözlemler yapmak amacıyla teleskop, dürbün, mikroskop gibi araçlar, kaydetmek amacıyla lensler ve objektifler, görme hatalarını gidermek için gözlüklerde mercekler kull...

|fizik dersi| optik araçlar nelerdir - optik araçların kullanım

aynalar ayna, insanın kendisini görmesi için kullandığı cam veya maden levhadır. mercek ise içinden geçen paralel ışınları birbirine yaklaştıran ya da uzaklaştıran saydam bir cisimdir. insan gözünün görmesini göz merceği sağlar. görme bozukluğunu gidermek için merceklerden oluşan gözlük takılır. fotoğraf makinesi ve büyüteç de, mercekle çalışan araçlardır. mikrokskop, teleskop ve diğer birçok ölçme araçlarında mercekler ve aynalar bulunmaktadır. bir aynanın önünde durup bakarsanız, yüzünüzü görebilirsiniz. aynanın durumunu değiştirince, başka cisimleri de görebilirsiniz. aynada, önündeki cismin bir görüntüsü oluşur. mercek ve aynalar, görüntü eldesi için kullanılırlar. normal bir düz aynada, öndeki cismin görüntüsü, cisimle aynı büyüklükte ve doğrultudadır; fakat sağı ve solu ...

tüketici hakları nelerdir?

tüketici hakları tüketici hakları tarihi milat’tan önceki dönemlere kadar uzanan tüketiciyi koruma eylemleri ve önlemlerinin örgütlü hale gelmesi yolunda ilk adım, 1928 yılında amerika birleşik devletleri’nde atıldı. amerika standartlar bürosu’nun mamüllerin kontrolü için yaptığı test sonuçlarını “tüketici raporu” adı altında yayınlaması, tüketici bilincinin uyanmasına neden oldu. bu bilincin gelişmesi sonucunda, abd başkanı j.f.kennedy, 15 mart 1962 tarihinde temsilciler meclisi’nde ilk kez tüketici hakları kavramından söz etti. amerika birleşik devletleri’nde başlayan tüketici hareketi (consumerism), daha sonra batı avrupa’ya da yayılarak evrenselleşti. bm tüketici hakları beyannamesi, ulusal anayasalara, yasalara ve yönetmeli...

mercekler ve kullanım alanları nelerdir?

mercek, ortak bir eksene sahip iki kırıcı yüzey vasıtasıyla sınırlanmış, cam, kuvars veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden saydam maddelerden yapılan optik alettir. mercekler içinden geçen ışınların yönünü değiştiren camlardır. mercek içinden geçen ışınlar birbirine yaklaştığında cismin görüntüsü büyür ( büyüteç ), ışınlar birbirinde uzaklaştığında ise cismin görüntüsü küçülür. merceklerin iki yüzü küresel ( dışbükey - convex veya içbükey - concav ) veya bir yüzü küresel diğer yüzü düz olanları vardır. cismin görüntüsünden yansıyan ışınlar mercekten geçtiğinde bir odak noktasına itilir. bu teori kullanılarak görüntü üzerinde gözlemler yapmak amacıyla teleskop, dürbün, mikroskop gibi araçlar, kaydetmek amacıyla lensler ve objektifler, görme hatalarını gidermek için gözlükl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !