× "

orojenik hareketler

" arama sonuçları

dağ oluşumu nedir - nasıl gerçekleşir

  dağ  oluşumu  (orojenik)  hareketleri bu  hareketler  dar  zamanda,  dar  olaylar  olarak  belirir  ve  tabakaların  duruşunu  bozarlar.  hareketler  yatay  ve  dikey  olmak  üzere  iki  yönde  gelişir.  genellikle,  yatay  (tanjansiyal)  hareketler  kıvrılma  ve  kıvrım  dağlarına,  dikey  hareketler  de  (radial)  kıvrılma  ve  kırık  dağlarına  yer  verirle...

türkiye' nin dağları

oluşum ve görünümleri bakımından dağlar farklı özelliktedirler. oluşumlarına göre dağlar şu şekilde gruplandırılabilir. dağ oluşum hareketlerine orojenez denir. karalardan aşındırılan maddeler, okyanusların tabanlarında birikerek, tortul tabakalar oluştururlar. bu tortulların büyük bölümü esnek (plastik) yapıdadır. bu esnek tortullar, kıtaların birbirine yaklaşması sırasında, yanlardan sıkıştıklarında kıvrılır. böylece antiklinal ve senklinallerden oluşan kıvrım dağları meydana gelir.tortullarınma alanlarında (jeosenklinal) biriken tabakaların bir bölümü kaim ve serttir. bu tabakalar orojenik hareketler sırasında kıvrüamaz ve kırılırlar. böylece fay denen kırıklar oluşur. orojenik hareketler sırasında, &cc...

kıta oluşum hareketleri ( epirojenez )

kıta oluşum hareketleri ( epirojenez )yer kabuğu mağma üzerinde yüzen bir gemiye benzemektedir. dengede durabilmek için bir kısım karalar alçalırken bir kısım karalar yükselmektedir.  aynı bir parkta tahterevalliye binen çocuklar gibi. çocuklarda tahterevallinin üzerinde dengede durmak için sürekli hareket halinde olur ve biri alçalırken diğeri yükselir.  yer kabuğunun geniş alanlarında görülen yükselmeler ve çökmeler şeklinde meydana gelen kıta oluşum hareketlerine epirojenez adı verilir.  orojeneik hareketler ile kıyaslandığında süresi daha uzundur. epirojenik hareketler çok geniş alanlarda meydana gelirken orojenik hareketler daha dar bir alanda oluşmaktadır. epi...

türkiyede dağların ve ovaların oluşumu - orojenik hareketler ned

1. dağ oluşumu (orojenik) hareketleribu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakaların duruşunu bozarlar. hareketler yatay ve dikey olmak üzere iki yönde gelişir. genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler kıvrılma ve kıvrım dağlarına, dikey hareketler de (radial) kıvrılma ve kırık dağlarına yer verirler. bununla birlikte, bu iki gurup arasında kesin bir sınır çizmek olanaksızdır. çünkü, sert tabakalarda kırılma olurken, hemen yanındaki yumuşak tortullar kıvrılabilir. bu nedenle kıvrım ve kırık dağları birbirinin içine girmiş olarak da uzanırlar. diğer bir özellik de, yatay ve dikey hareketlerin aynı anda oluşmaları ya da birbiri ardınca gelmeleridir.yatay ve dikey hareketler sonucunda oluşan, kıvrılma ve kırık dağları yery&u...

dağ oluşumu hareketleri (orojenez) orojenez nedir orojenik harek

dağ oluşumu hareketleri (orojenez) 1. kıvrılma akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir. jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir. avrupa’da alp’ler, asya’da himalaya’lar, türkiye’de toros ve kuzey anadolu dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir. 2. kırılma yer ...

türkiyede dağların ve ovaların oluşumu - orojenik hareketler ned

1. dağ oluşumu (orojenik) hareketleribu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakaların duruşunu bozarlar. hareketler yatay ve dikey olmak üzere iki yönde gelişir. genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler kıvrılma ve kıvrım dağlarına, dikey hareketler de (radial) kıvrılma ve kırık dağlarına yer verirler. bununla birlikte, bu iki gurup arasında kesin bir sınır çizmek olanaksızdır. çünkü, sert tabakalarda kırılma olurken, hemen yanındaki yumuşak tortullar kıvrılabilir. bu nedenle kıvrım ve kırık dağları birbirinin içine girmiş olarak da uzanırlar. diğer bir özellik de, yatay ve dikey hareketlerin aynı anda oluşmaları ya da birbiri ardınca gelmeleridir.yatay ve dikey hareketler sonucunda oluşan, kıvrılma ve kırık dağları yery&u...

türkiye'nin dağları

türkiye'nin dağları  türkiye’deki dağlar orojenik hareketlerle ve volkanik olaylar sonucu oluşmuştur. 1) orojenik hareketlerle meydana gelen dağlar: (oro-dağ, jenez-oluşum orojenez > dağ oluşum hareketleri ). sıra dağlar genellikle derin denizlerde biriken tortulların, yan basınç oluşturan kıta hareketleri sonucu, kıvrılarak yükselmesi ile oluşmuştur. ya da kırılarak yükselmesi sonucu oluşmuştur. a-kıvrım dağları:   bu dağlar esnek tabakaların kıvrılarak yükselmesi sonucunda oluşmuşlardır. türkiye’deki kıvrım dağlarını apl-himalaya kıvrım sistemi içinde düşünüyoruz. türkiye’nin bulunduğu yerde tetis jeosenklinali vardı. bu deniz küçülerek 3. zaman ortalarına kadar varlığını devam ettirmiştir. bu jeosanklinal, etraftan dış kuvvetlerin getirdiği...

dağ oluşumu (orojenik) hareketleri

dağ oluşumu (orojenik) hareketleribu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakaların duruşunu bozarlar. hareketler yatay ve dikey olmak üzere iki yönde gelişir. genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler kıvrılma ve kıvrım dağlarına, dikey hareketler de (radial) kıvrılma ve kırık dağlarına yer verirler. bununla birlikte, bu iki gurup arasında kesin bir sınır çizmek olanaksızdır. çünkü, sert tabakalarda kırılma olurken, hemen yanındaki yumuşak tortullar kıvrılabilir. bu nedenle kıvrım ve kırık dağları birbirinin içine girmiş olarak da uzanırlar. diğer bir özellik de, yatay ve dikey hareketlerin aynı anda oluşmaları ya da birbiri ardınca gelmeleridir.yatay ve dikey hareketler sonucunda oluşan, kıvrılma ve kırık dağları yeryüzünün “öz yapı” yüzeyini oluştururlar....

genel cografya< iç kuvvetler

iç kuvvetler      çevremize şöyle bir alıcı gözle baktığımızda birbirinden çok farklı olan yer şekillerini görmekteyiz. vadiler , tepeler, dağlar , ovalar ve çukur yerler alabildiğince uzanmaktadır. bu yeryüzü şekilleri sanki hiç değişmiyormuş gibi gelir bize. oysa her gün gördüğümüz yer yüzü şekilleri bir gün öncesine göre daha farklı bir görünüm almıştır. değişim doğada sürekli vardır ve var olmaya da devam edecektir.      yer yüzünde görülen değişikliklerin önemli iki sebebi vardır. bunlardan birincisi yer yüzünde meydana gelen olaylardır. akarsular, rüzgarlar, buzullar , yer altı suları , dalgalar , akıntılar gibi kuvvetler enerjisini güneşten alan kuvvetlerdir. bu sayılan kuvvetlere dış kuvvet adı verilir ve bunlar yeryüzü üzerinde hem aşınd...

aranan5

                                sunu+coğrafya dersi, basit makinaler, basit makineler, kore, kore, kore, kore, akarsu ile ilgili resimler, teknolojinin zararları, teknoloji, deprem ve korunmayolları, deprem ve korunma yolları, elektirik enerjisi, elektirik tarihçesi, elektiriğin tarihçesi, elektiriğin icadı, marmara bölgesi, marmara bölgesinin türkiye ekonomisindeki, marmara bölgesinin türkiye ekonomsindeki yeri, marmara bölgesinin türkiye, marmara bölgesinin türkiye ekonomisine katkıları, mesleki yazışmalar, büro yönetim, elektrik akimi, ondalık sayı, ondalık sayı, elektrik alani, tartı ve ölçü atatürk, tartı ve ölçü atatürk, tartı ve ölçü, tartı ve ölçü, tartı ve ölçü sistemi, tartı ve ölçü si...

genel cografya< iç kuvvetler <yer kabuğunun yerin merkezin

genel cografya< iç kuvvetler <yer kabuğunun yerin merkezin

.iç kuvvetler      çevremize şöyle bir alıcı gözle baktığımızda birbirinden çok farklı olan yer şekillerini görmekteyiz. vadiler , tepeler, dağlar , ovalar ve çukur yerler alabildiğince uzanmaktadır. bu yeryüzü şekilleri sanki hiç değişmiyormuş gibi gelir bize. oysa her gün gördüğümüz yer yüzü şekilleri bir gün öncesine göre daha farklı bir görünüm almıştır. değişim doğada sürekli vardır ve var olmaya da devam edecektir.      yer yüzünde görülen değişikliklerin önemli iki sebebi vardır. bunlardan birincisi yer yüzünde meydana gelen olaylardır. akarsular, rüzgarlar, buzullar , yer altı suları , dalgalar , akıntılar gibi kuvvetler enerjisini güneşten alan kuvvetlerdir. bu sayılan kuvvetlere dış kuvvet adı verilir ve bunlar yeryüzü üzerinde hem aşın...

dağ oluşumu (orojenik) hareketleri

dağ oluşumu (orojenik) hareketleribu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakaların duruşunu bozarlar. hareketler yatay ve dikey olmak üzere iki yönde gelişir. genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler kıvrılma ve kıvrım dağlarına, dikey hareketler de (radial) kıvrılma ve kırık dağlarına yer verirler. bununla birlikte, bu iki gurup arasında kesin bir sınır çizmek olanaksızdır. çünkü, sert tabakalarda kırılma olurken, hemen yanındaki yumuşak tortullar kıvrılabilir. bu nedenle kıvrım ve kırık dağları birbirinin içine girmiş olarak da uzanırlar. diğer bir özellik de, yatay ve dikey hareketlerin aynı anda oluşmaları ya da birbiri ardınca gelmeleridir.yatay ve dikey hareketler sonucunda oluşan, kıvrılma ve kırık dağları yeryüzünün “öz yapı” yüzeyini oluştururlar....

jeomorfoloji (yer şekilleri bilimi)

erin derinliklerini inceleyen bilim dalıdır. dünyanın oluşumu big bang teorisine göre açıklanmaktadır. dünyanın oluşumu 5 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu safhalara jeolojik devirler denir. ıv. zaman (kuaterner) ilk insan ortaya çıktı. istanbul ve çanakkale boğazı oluştu. epirojenik yükselme görüldü. ııı. zaman (neozoik) alp-himalaya kıvrım dağları oluştu. şiddetli volkanik olaylar. linyit,tuz, petrol, borasit yatakları oluştu ıı. zaman (mezozoik) tortulaşma ve birikme meydana geldi. kıtalar oluşmaya başlamıştır. ı. zaman (paleozoik) kaledonya ve hersinyan kıvrım dağları oluştu. taşkömürü oluştu. ilkel zaman kıta çekirdekleri oluşmuş, ilkel canlılar ortaya çıktı yerin yapısı incelendiğinde yerkabuğunun farklı özelliklere sahip 3 ...

"bilgiye açılan kapı"

  >>>giriş<<<                                     sunu+coğrafya dersi, basit makinaler, basit makineler, kore, kore, kore, kore, akarsu ile ilgili resimler, teknolojinin zararları, teknoloji, deprem ve korunmayolları, deprem ve korunma yolları, elektirik enerjisi, elektirik tarihçesi, elektiriğin tarihçesi, elektiriğin icadı, marmara bölgesi, marmara bölgesinin türkiye ekonomisindeki, marmara bölgesinin türkiye ekonomsindeki yeri, marmara bölgesinin türkiye, marmara bölgesinin türkiye ekonomisine katkıları, mesleki yazışmalar, büro yönetim, elektrik akimi, ondalık sayı, ondalık sayı, elektrik alani, tartı ve ölçü atatürk, tartı ve ölçü atatürk, tartı ve ölçü,...

ödev araştır

     (tüm aramalar) heyelan, müzik zümresi, orhan kemal, orhan kemal cemile, siyasi partiler, zarflar, össde çıkmış zarflar, soyağaçları ve soruları, soyağaçı ve soruları, green peace, green peace, kooperatif, kooperatif kolu, yüklü cisimler, cemile, orhan kemal cemile, cemile, biyoloji deneyleri, kalıp, 4.sınıf olimpiyat soruları, 4.sınıf olimpiyat soruları, coğrafya sunu, sunu + coğrafya dersi, sunu+coğrafya dersi, basit makinaler, basit makineler, kore, kore, kore, kore, akarsu ile ilgili resimler, teknolojinin zararları, teknoloji, deprem ve korunmayolları, deprem ve korunma yolları, elektirik enerjisi, elektirik tarihçesi, elektiriğin tarihçesi, elektiriğin icadı, marmara bölgesi, marmara bölgesinin türkiye ekonomisindeki, marmara bölgesini...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !