× "

ortez

" arama sonuçları

yazı

    türkiye protez-ortez bilim derneği tüzüğü   derneğin adı madde 1- türkiye protez - ortez bilim derneğidir. merkezi (ankara)'dır. bakanlar kurulunun 17.01.2002 gün ve 2002/3589 sayılı kararı ile derneğimizin isminin önüne "türkiye" kelimesi eklenmiştir. 16.10.2004 tarihli genel kurulda yıllık üye aidatları 10,00 ytl'ye giriş aidatları ise 20,00 ytl'ye çıkartılmıştır. derneğin amacı ve hizmet konuları madde 2-derneğin amacı: ülkemiz ve halkımızın protez ve ortez konusunda ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme yapmak, eğitim ve öğrenim alanında yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmetleri ve faal...

açıklama (o&p)

protez ve ortez : protez ve ortez programının amacı, organ kaybı durumunda yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların yapımı konularında çalışacak sağlık personelini yetiştirmektir. protez ve ortez teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerin rehabilitasyon bölümleri ve ilgili protez ve yardımcı cihazlar atöyelerinde çalışabilecekleri gibi kendilerine ait atölyeler açarak da mesleklerini uygulayabilirler.  protez ve ortez programının amacı : protez ve ortez programının amacı, organ kaybı durumlarında yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle d...

sağlık / ortopedik protez-ortez öğretmenliği atamaları

  bu liste meb (milli eğitim bakanlığı) tarafından sağlık / ortopedik protez-ortez  branşına  öğretmen olarak görevlendirilmek üzere kpss (kamu personeli seçme sınavı )  p10 puan türünde ; 2011 ağustos , 2011 temmuz , 2011 haziran , 2010 aralık sözleşmeli, 2010 aralık kadrolu, 2010/2 sözleşmeli, 2010/1 kadrolu , 2009 aralık sözleşmeli , 2009 aralık kadrolu ve 2009/2 sözleşmeli atama dönemlerinde yapmış olduğu atama sayıları ve atama taban puanlarıdır .  aday öğretmenler için değil !!! atanamamış öğretmenler için titizlikle hazırlanmıştir.   sağlık/ortopedik protez-ortez tüm öğretmen branşlarının atama taban ...

fotoğraf

fotoğraf

protez ve ortez teknikeri tanım el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir. görevler - takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği,) alçı ölçüsünü alır, - ölçüye göre kesik kısım için plastik döker, - dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur, yeni modilaj yapar, - protez takılacak organın (el, ayak vb.) kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine ...

türkiye'de protez-ortez alanının tarihsel gelişimi

türkiye’de ortez alanındaki ilk gelişme osmanlı devleti’nde ıı. abdulhamid dönemine rastlar. 1898'de bonn üniversitesi cerrahi profesörü dr.robert rieder paşa türk tıp eğitimi’nde reform yapmak  ve haydarpaşa’da yeni yapılan tıp okulu (gülhane) binasını  kontrol etmek amacıyla istanbul’a getirilir. üç yıllığına gelen rieder paşa, haydarpaşa tıbbiye-i askeriye binası içerisinde inşaat denetimi sırasında düşerek beli ve bacağını kırar ve orteze olan gereksinim doğrultusunda atölye çalışmaları başlar.  protez alanında yapılanma ıı.abdülhamid’in maliye bakanı (masarif nazırı) sadettin paşanın bacağına ard arda yapılan üç amputasyon ve protez gere...

ortoped protez ve ortez

protez ve ortez teknikeri tanım el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir. görevler - takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği,) alçı ölçüsünü alır, - ölçüye göre kesik kısım için plastik döker, - dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur, yeni modilaj yapar,- protez takılacak organın (el, ayak vb.) kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştiri...

protez ve ortez teknikeri

tanım el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir. görevler ortopedik protez ve ortez teknikeri her zaman doktor reçetesine göre çalışır. yapacağı protez veya ortezi doktorun isteği doğrultusunda yapar. bu nedenle öncelikle; reçete ve hazırlanan raporları inceler. takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği,) alçı ölçüsünü alır, ölçüye göre kesik kısım için plastik döker, dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur, yeni modilaj yapar, protez takılacak organın (el, ayak vb.) kalan kısmını dökümü yapıla...

yazı

  alanın tanımı sağlık alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. alanın amacı bilimsel ve teknolojik gelismeler ile sektörün ihtiyaçları dogrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmıs nitelikli meslek elemanları yetistirmek amaçlanmaktadır. dal programları, tanımları ve amaçları ortopedık protez ortez tanımı: ortopedik protez ortez teknisyeninin sahip olması gereken, hastane ve protez ortez atölyelerinde ortopedik protez ortez imal etme, alçı uygulama yeterliklerini kazandırmaya yönelik egitim ve ögretim verilen daldır amacı: saglık hizmetleri alanında ortopedik protez ortez teknisyenligi mesleginin yeterliklerine sahip meslek e...

türkiyede protez-ortez alanının tarihsel gelişimi

türkiye’de ortez alanındaki ilk gelişme osmanlı devleti’nde ıı. abdulhamid dönemine rastlar. 1898'de bonn üniversitesi cerrahi profesörü dr.robert rieder paşa türk tıp eğitimi’nde reform yapmak ve haydarpaşa’da yeni yapılan tıp okulu (gülhane) binasını kontrol etmek amacıyla istanbul’a getirilir.   türkiye’de ortez alanındaki ilk gelişme osmanlı devleti’nde ıı. abdulhamid dönemine rastlar. 1898'de bonn üniversitesi cerrahi profesörü dr.robert rieder paşa türk tıp eğitimi’nde reform yapmak  ve haydarpaşa’da yeni yapılan tıp okulu (gülhane) binasını  kontrol etmek amacıyla istanbul’a getirilir. üç yıllığına gelen rieder ...

ortopedi teknisyeni bilgi

tanım beden sakatlığı olanlara suni maddelerden ağaçtan deriden metalden kol ve bacak sargısı muhafaza gömleği suni organ ve korset gibi teknik yardımcı cihazları imal eden ve onaran kişidir. görevler ortopedi teknisyeni her zaman doktor reçetesine göre çalışır. yapacağı protezleri doktorun isteğine uygun olarak hazırlar. * doktorun reçetesini ve raporunu inceler * takılacak protezin ölçüsünü alır * plastik dökülecek kalıbı ayarlar uygun plastiği döker dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur * protez takılacak organın kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir * protezin ayarını...

yazı

türkiye’de protez-ortez alanında gelişmeler   türkiye’de ortez alanındaki ilk gelişme osmanlı devleti’nde ıı. abdulhamid dönemine rastlar. 1898'de bonn üniversitesi cerrahi profesörü dr.robert rieder paşa türk tıp eğitimi’nde reform yapmak ve haydarpaşa’da yeni yapılan tıp okulu (gülhane) binasını kontrol etmek amacıyla istanbul’a getirilir. üç yıllığına gelen rieder paşa, haydarpaşa tıbbiye-i askeriye binası içerisinde inşaat denetimi sırasında düşerek beli ve bacağını kırar ve orteze olan gereksinim doğrultusunda atölye çalışmaları başlar. protez alanında yapılanma ıı.abdülhamid’in maliye bakanı (masarif nazırı) sadettin paşanın bacağına ard...

ortez-protez ve işitme cihazları yönetmeliğinde değişiklik

  sağlık bakanlığı tarafından, ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede de yayınlandı. 10 temmuz 2010 cumartesi resmî gazete sayı : 27637 yönetmelik sağlık bakanlığından: ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik              madde 1 – 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı resmî gazete’de yayımlanan ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uyg...

protez ve ortez

         protez ve ortez         mevcut bölümler : protez ve ortez         alacağı unvan     : protez ve ortez teknikeri         öss puan türü    : sınavsız         eğitim süresi       : 2 protez ve ortez programının amacı, organ kaybı durumlarında yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların yapımı konularında çalışacak sağlık personelini yetiştirmek. protez ve ortez pr...

protez ve ortez bedelini devlet karşılayacak

protez ve ortez bedelini devlet karşılayacak pazartesi, 21 temmuz 2008 danıştay 2. daire, tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği’nde yer alan “birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedellerinin ancak sağlık kurulu raporuyla öngörülmeleri kaydıyla hastaya ödeneceğine” ilişkin hükmün yürütmesini durdurdu. buna göre, ilaçlı stent başta olmak üzere bu kapsama giren tıbbi malzemelerin parası devletçe karşılanacak. ankara üniversitesi’nde (aü) çalışan bir kişi, tedavisinde kullanılan üç adet ilaçlı stent bedelinin ödenmesi amacıyla üniversite yönetimine başvurdu. aü diş hekimliği fakültesi dekanlığı bu başvuruyu reddetti. bunun ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !