× "

oruç borcu ne zaman ödenir

" arama sonuçları

oruçlu iken banyo yapan birinin orucu bozulur mu?

nihat hatipoglu - sahur - 26.07.2012 oruç hikayeleri: tebrik gezilerinden komşularım çok memnun oldu - ramazan ayı hakkında hatıralar... o kadar utandı ki, paketi alırken elleri titriyordu! oruç iftar öyküsü: yarım ekmekle iftar ettik! ramazan ve oruç öyküleri: muhlama beni mıhladı! ramazan mektupları: garcia'dan gelen mektup bir ramazan hatırası: aaa sen çok oruç tutmuşsun! ramazan hatıraları: sevaptan kaçış yok! ramazan-ı şerif hikayeleri -oruçlu musunuz, değil misiniz? ramazan-ı şerif hikayeleri -oruç iman ettirdi eski ramazanlar... ramazan' ın müjdecisi yeni hilal... iftar diş kirasız olmaz... geçmiş z...

kul hakkı

uzun bir yazı,lakin okunmalı sual: hak sahibi ölmüşse veya sağ ise kul hakkından nasıl kurtuluruz? cevap kul hakkı beş türlüdür: 1- mali [parasal] 2- nefsi [hayati yönden] 3- ırzi [haysiyetle ilgili] 4- mahremi [namusla ilgili] 5- dini. 1- mali olan kul hakları: hırsızlık, gasp, aldatarak, yalan söyleyerek mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlik, rüşvet almak gibi. bu haklar için sahibi ile helalleşmek gerekir. dünyada helalleşmezse, ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir. mal sahibi ölmüş ise, vârisine ödenir. vârisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, salih bir fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. sal...

kul hakkı nasıl ödenir kul hakkı ödeme kul hakkı yeme

  hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: * bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. * kul hakkı çok mühimdir. allahü teâlâ her türlü günahı affedebilir. ama, kul hakkıyla gelmeyin buyuruyor. kul hakkıyla gidenin işi adalete bırakılır. adaletin ne şekilde hüküm vereceği belli olmaz. allah korusun çok kimse ümitle gider de, hâli perişan olur. * size haksızlık eden, zulmeden, malınızı mülkünüzü gasp eden aslında size iyilik etmiştir. eyvah onların haline. sen mazlum, onlar zalim. alan düşünsün. ahirette zalim ağlayacak, mazlum gülecek. zalim verecek, m...

oruç nasıl tutulur oruç nasıl açılır oruç nasıl niyet edilir oru

    oruç nasıl tutulur niyet nasıl edilir? 1 - oruçta farz olan niyet neden ibarettir? cevap: oruçlu olduğunu kalben bilmektir. 2 - soru: o halde oruca dil ile niyete lüzum var mı, varsa dil ile niyetin hükmü nedir? cevap: dil ile niyetin hükmü sünnettir. bu unutulacak olsa, orucun sıhhatine engel teşkil etmez. 3 - soru: bir kimse dil ile yaptığı niyette "inşaallah" kaydını kullanırsa niyeti sahih olur mu? cevap: bir kimse, "ben inşa allah yarın oruç tutacağım" diye niyet etse bu niyet ile tutulan oruç sahih olur. 4 - soru: bir kimse, "davete çağırılırsam iftar etmeye, çağrılmazsam oruç tutmaya niyet ettim" dese bu niyet ile oruç sa...

kurban ve kurban bayramı ile ilgili geniş bilgiler

  peygamberimiz (sav)’in mucizeleri         peygamberimiz (sav)’in mucizeleri giriş tarih boyunca yaşamış olan tüm topluluklara allah kendi katından seçip beğendiği bir elçi göndermiş, insanlara dünyada ve ahirette güzel bir hayat yaşamanın yollarını göstermiştir. kuran’da bunun, iman edenler için büyük bir lütuf ve rahmet olduğu bildirilmiştir: andolsun ki allah, müminlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütuf...

oruç bölümleri tirmizi

6    ramazan ayının değer ve kıymeti 682- ebû hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin şerli olanları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. cennetin kapıları açılır hiçbiri kapanmaz ve bir seslenen şöyle haykırır: “ey hayır isteyen, ibadet ve kulluğa gel, ey şer dileyen günahlarından vazgeç allah’ın ateşten koruduğu kimseler vardır ve ramazan boyunca bu iş her gece yapılır.” (müslim, sıyam: 1; ibn mâce, sıyam: 2) ž tirmîzî: bu konuda abdurrahman b. avf, ibn mes’ûd ve selman dan da hadis ri...

oruç hakkında bilmeniz gereken herşey bilgiler

    , oruç hakkında bilgi olarak özet halinde     , ramazan ayı ve oruç ibadeti hakkında bilgi     , mastürmasyon dan sonra gusul almak şartmıdır     , oruç hakkında bilgi     , orucun tanımı     , nafile oruç sahur     , ağda boy abdesti gerektirir mi     , içine yarak girmiş göster     , kefaret orucunda sahur şartmı     , ağda sırasında boy abdesti kaçarmı     , nafile oruç ile ilgili ayrıntılı bilgi     , koltuk altı lazer caizmi islam     , kötü laf söylemek abdesti bozar mı   ...

oruç hakkında bilmeniz gereken herşey bilgiler+

1. oruç kimlere farzdır? çocuklar oruç tutar mı? namaz mükellefiyeti, diğer bir ifade ile yükümlülüğü için geçerli olan şartlar oruç için de geçerlidir. bir kişinin oruç mükellefiyeti alabilmesi için; a- müslüman olmalı, b- ergenlik (bulûğ) çağına girmiş, akıllı (aklî olgunluk düzeyi) olmalı, c- oruç tutmaya güç yetirecek durumda olmalıdır. ergenlik çağına gelmemiş olan çocukların oruç tutmaları şart olmamakla beraber bedenî durumları göz önüne alınmak şartıyla oruca alıştırmak ve ısındırmak amacıyla ara ara oruç tutmalarına izin vermek, hatta istemek uygundur...

gazeller

gazel 1        (failatün failatün failatün failün)1-dostum alem senünçün ger olur düşmen mana, gam değül zira yetersen dost ancak sen mana2-aşka saldum men meni pend almayup bir dostdan, hiç düşmen eylemez anı ki etdüm men mana3-can u ten oldukça menden derd ü gam eksük değül, çıhsa can hak olsa ten ne can gerek ne ten mana4-vasl kadrin bilmedin firkat belasın çekmedin, zulmet-i hecr etdi çoh tarık işi ruşen mana5-dudü ahkerdür mana serv ile gül ey bağban, n’eylerem men gülşeni gülşen sana külhan mana6-gamze tiğin çekdi ol meh olma gafil ey gönül, kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şi...

evlenme (ile ilgili bütün konular), hanefi mezhebine göre

a) evlenmenin önemi islam dini müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük önem verir. kur'an-ı kerîm'de, “size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet halketmesi o'nun kudretinin alametlerindendir. bunda düşünen bir topluluk için işaretler vardır” (er-rûm 30/21) denmiştir. bir başka ayet-i kerîmede, “sizden bekar olan kimseleri, köle ve cariyelerinizden uygun olanları evlendiriniz. eğer onlar fakir iseler allah fazlından onları zenginleştirecektir. allah (imkanları ve rahmeti) geniş ve (her şeyi) bilendir” (en-nûr 24/32) buyurulmuştur. hz. peygamber de muhtelif hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik etmiştir. mesela bir hadîs-i şerifinde, “ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin” (buharî...

oruc kitabi b):keffaretin mahiyeti ve nevileri, yeminin mahiyeti

keffaretin mahiyeti ve nevileri   167- keffaret, lûgat deyiminde gidermek ve örtmek manasındadır. allah, bazı kusurları ve günahları birtakım vesilelerle bağışlayıp örttüğünden bu vesilelerden her birine "keffaret" denilmiştir. bunun çoğulu "keffarât"dır. günahları affetmeğe de 'tekfir-i zünûb" denilir.   168- keffaretler, "keffaret-i savm = oruç keffareti". "keffaret-i zihar= zevceyi haram kılma keffareti" keffaret-i halk = ihramda tıraş olmanın keffareti". "keffaret-i katil = hataen adam öldürme keffareti" ve "yemin keffareti" diye başlıca beş kısımdır. bu keffaretler, yasak olan şeylerden insanla...

kurban ve kurban bayramı

kurban ve kurban bayramı kurban, kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir. kurban, allah tealâ'nın ihsan buyurduğu varlığa bir teşekkürdür. kurban ibadeti islâmiyetten önce de vardı cenab-ı hakk'ın dostu olma şerefiyle şereflenmiş bir peygamber olan ibrahim (a.s.) bir adakta bulunmuş, bir oğlu olduğu takdirde onu allah'a kurban edeceğini adamıştı. aradan geçen zaman içerisinde oğulları olmuş ama o, adağını nasılsa unutmuştu. rüyada oğlunu kurban ediyor görmüş ve irkilmişti. hz. ibrahim bu rüyayı üç ayrı gece görmüştür. peygamberlerin rüyası vahiy olduğu gibi onlar tarafından yapılan tabirleri de vahiydir. ibrahim a.s. da r&u...

33 soruda oruç

[33 soruda oruç] oruç hangi hallerde bozulur? nelere dikkat etmeliyiz?     1. oruç kimlere farzdır? çocuklar oruç tutar mı?namaz mükellefiyeti, diğer bir ifade ile yükümlülüğü için geçerli olan şartlar oruç için de geçerlidir.bir kişinin oruç mükellefiyeti alabilmesi için;a- müslüman olmalı,b- ergenlik (bulûğ) çağına girmiş, akıllı (aklî olgunluk düzeyi) olmalı,c- oruç tutmaya güç yetirecek durumda olmalıdır.ergenlik çağına gelmemiş olan çocukların oruç tutmaları şart olmamakla beraber bedenî durumları göz önüne alınmak şartıyla oruca alıştırmak ve ısındırmak ...

v. zekÂtın ödenmesi

sayfa:71/91[] v. zekÂtın ödenmesi yukarıda zekâtın vücûb ve sıhhat şartları ile hangi mallardan ne oranda verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. şimdi ise bu zekâtın ne zaman ve ne şekilde ödeneceği üzerinde durulacaktır.a) zekÂtın ödenme zamanıfakihler şartları gerçekleşen malda zekâtın derhal (fevrî) yani sene biter bitmez ödenmesi gerektiğinde görüş birliğine varmışlardır. çünkü malda gerçekleşen zekât borcu, artık kul hakkıdır. bu borcun ödenmesini -özürsüz olarak- geriye bırakmak câiz değildir. hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş bu olduğu gibi, imam şâfiî, imam mâlik ve ahmed b. hanbel'in görüşü de bu yöndedir.islâm'da prensip olarak ibadetler hemen yerine getirilmesi istenen bir husustur. çünkü cenâb-ı allah, "hayırlar(ı işlemede) yarış yapınız" (Âl-i imrân 3/133) buyur...

zekâtın zekâtı verilse yoksul kalır mı?

zekâtın zekâtı verilse yoksul kalır mı? zekât müessesesi sürekli sağlıklı çalışsa neler olur? hatta bırakın zekatı , zekatın zekatı dahi verilse bakın nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? 13 eylül 2007 12:24 yazı boyutunu büyütmek için             #haberımage { float: right; margin: 0 0 4px 8px; } #haberımage img { border: solid 1px #900; width: 272px; height: 204px; } #nealsak { border: solid 1px #990; width: 272px; height: 204px; background: url(http://image.haber7.com/ads/nealsak/market-bg.jpg) no-repeat; cursor: pointer; } dünyada şu anda 946 kişinin elinde 3,5 trilyon dolar bulunuyor. yine aynı dünyada 852 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor ve her yıl 6 milyon çocuk ölüyor. t...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !