× "

osmanlı beyliği

" arama sonuçları

osman gazi ve osmanlı beyliği

osman gazı ve beylık kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi osman gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. hak ve adalete saygili, üstün yeteneklere sahip bir hükümdar olan osman gazi, ününü kilicindan ziyade adalet severligi ile saglamisti. feth ettigi yerlerde ser'î hükümlere göre hareket eder, tebeasi arasinda irk, din ve milliyet farki gözetmezdi. güçlü bir komutan oldugu kadar sabirli ve olgun bir idareci idi. yaninda çalisanlar, kendisine karsi büyük saygi gösterirlerdi. en zorba...

osmanlı beyliği'nin teşekkülü

xııı. yüzyılın sonlarında bizans selçuklu sınırında ortaya çıkan ve kısa zamanda kuzey batı anadolu ve balkanlarda gücünü kabul ettiren osmanlı beyliği'nin teşekkülü konusunda şimdiye kadar çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamının, süreci değişik yönlerden ele alarak birbirinden farklı görüşler ortaya koydukları bilinmektedir. ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında konunun daha uzun seneler tartışılacağını ifade etmek gerekir. böyle bir tespitin yapılmasını, hem kaynakların sunduğu sınırlı bilgilere rağmen bu verileri karşılaştırmalı yöntemlerle sorunu yeniden irdelemek ve hem de yeni tekniklerle meseleye değişik açılardan bakmak gibi faktörler kolaylaştırmaktadır. bulunabilecek...

osmanlı beyliği

osman beyliği kabilesi kurucuları deliii ve baskentli_83 e teşekkür ederiz...şikayetleriniz ve sıkıntılarınızı web sitemizden bize duyurabilirsiniz......

osman gazi dönemi ve osmanlı beyliği-osman bey kimdir?

osman gazi dönemi ve osmanlı beyliğiosman bey kimdir? kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi osman gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. hak ve adalete saygili, üstün yeteneklere sahip bir hükümdar olan osman gazi, ününü kilicindan ziyade adalet severligi ile saglamisti. feth ettigi yerlerde ser'î hükümlere göre hareket eder, tebeasi arasinda irk, din ve milliyet farki gözetmezdi. güçlü bir komutan oldugu kadar sabirli ve olgun bir idareci idi. yaninda çalisanlar, kendisine karsi büy&...

osmanli beyligi ve osmanli devletinin kuruluşu(osmanlı tarihi)

kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi osman gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. hak ve adalete saygili, üstün yeteneklere sahip bir hükümdar olan osman gazi, ününü kilicindan ziyade adalet severligi ile saglamisti. feth ettigi yerlerde ser'î hükümlere göre hareket eder, tebeasi arasinda irk, din ve milliyet farki gözetmezdi. güçlü bir komutan oldugu kadar sabirli ve olgun bir idareci idi. yaninda çalisanlar, kendisine karsi büyük saygi gösterirlerdi. en zorba kimseler bile onun huzurunda say...

osmanlı beyliği'nin kısa sürede gelişmesinin nedenleri

  osmanlı beyliği'nin kısa sürede gelşimesinin sebepleri;1)coğrafi konumun önemi2)bizans'ın iç karışıklıklar içinde olması3)balkanlarda siyasi birliğinin olmaması4)merkezi yönetimin güçlü olması5)fethedilen yerlere türkmenlerin yerleştirilmesi6)ahilik teşkilatının desteğinin alınması7)egemenlik altına alınan halka hoşgörüyle yaklaşılması 8)gaza ve cihat anlayışının sürmesi9)anadolu'daki türk beylikleri ile mücadele edilmemesi, onlarla iyi geçinilmesi...

osman gazi dönemi ve osmanlı beyliği

osman gazi dönemi ve osmanlı beyliği  osman bey kimdir?osman bey ve ahilikosman gazi’nin rüyasıosman gazi’nin şahsiyetiosman bey’in siyasi faaliyetleriosman gazi’nin bağımsızlık kazanmasıkoyunhisar savaşı ve sonrasıorhan gazi'nin komutanlığıosman bey'in ölümüosman bey'in çocukları...

osmanlı beyliği'nin kısa sürede büyüme nedenleri

osmanlı beyliği’nin kısa zamanda ilerlemesinin sebeplerixııı. yy ikinci yarısında moğollar'ın baskısı sonucu anadolu'da, anadolu selçuklu devleti çökmüş, meydana gelen karışık ortamda, xııı. yy sonu ile xıv. yy başlarında yeni siyasi yapılar ortaya çıkmıştır. bunlardan biri olan osmanlılar, kısa zamanda gelişerek altı asır sürecek bir imparatorluk kurmuşlardır. türk-islam ve dünya tarihinde çok önemli bir yer tutan osmanlı devleti'nin, kuruluşu, gelişimi, menşei ve meşruluğu üzerine tartışmalar çıkmıştır. osmanlılar'ın ilk dönemlerine ait belgelerin olmayışı, bu dönemlere ait bilgilerin ancak xv. yüzyıla ait belgelerle sınırlı kalması, osmanlı devleti'nin kuruluşu üzerine yapılan araştırmaların ...

osmanlı beyliği kuruluşu

osman bey'in babası ertuğrul gazi hakkında sağlam ve güvenilir bilgiler hemen hemen yoktur. bilinen, kendisinin 13. yüzyıl'da batı anadolu'da yaşayan türkmen beylerinden biri olduğudur. babası gibi osman bey'in hayatı hakkında da bilinmeyenler pek çoktur. osman bey, çobanoğulları beyliği'nin vâsalı olarak bizans topraklarıyla ilişkilerde bulunurken, bu beyliğin bizans'la anlaşması üzerine, bölgede bizans üzerine akınlarda bulunanlar, etkinliklerini bu kez osman bey'in bayrağı altında sürdürdüler. bu durum yavaş yavaş osman bey'i bağımsızlığa iten bir etken oldu. osman bey bölgenin ve bizans'ın içinde bulunduğu durumdan ustaca yararlanmasını bildi; bölgedeki islâm tarikatlarının, özellikle şeyh edeb...

osmanlı beyliği

osman gazi ve beylik kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi osman gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. hak ve adalete saygili, üstün yeteneklere sahip bir hükümdar olan osman gazi, ününü kilicindan ziyade adalet severligi ile saglamisti. feth ettigi yerlerde ser'î hükümlere göre hareket eder, tebeasi arasinda irk, din ve milliyet farki gözetmezdi. güçlü bir komutan oldugu kadar sabirli ve olgun bir idareci idi. yaninda çalisanlar, kendisine karsi büyük saygi gösterirlerdi. en zorba kimseler bile onun huzurunda saygi ile hareket ederlerdi. o, kuvvet ve zenginlikten ziyade adalete daha çok önem veren, güçlü bir irade ve h...

tarihi ve sosyolojik açıdan osmanlı beyliği

mehmet öz* anadolu’da beyliklerin kuruluş sürecini anlamak için, bir zamanlar merhum fuad köprülü’nün belirttiği gibi, 13-14. yüzyıllarda anadolu’nun siyasî, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmelerini ilmî bir şekilde tahlil etmeliyiz. tabiatıyla bunu daha geriye götürmemiz mümkündür, yani, meseleyi, anadolu’nun türkleşme ve islamlaşması süreci çerçevesinde de düşünebiliriz; ancak, beyliklerin kuruluşunda birinci dereceden etkili âmilleri ararken 13. yüzyılda anadolu’ya bakmamız gerekir.bu bağlamda moğol istilası, anadolu selçuklu devleti’nin tedricen moğol-ilhanlı denetimine girişi ve merkezî otoritesinin zayıflaması, bu süreçte vuku bulan göçler, merkezî otoritenin zayıflamasına paralel olarak beyliklerin teşekkülü, bizans’ın uç boylarındaki...

osman gazi dönemi ve osmanlı beyliği

osman gazi dönemi ve osmanlı beyliği   osman bey kimdir?osman bey ve ahilikosman gazi’nin rüyasıosman gazi’nin şahsiyetiosman bey’in siyasi faaliyetleriosman gazi’nin bağımsızlık kazanmasıkoyunhisar savaşı ve sonrasıorhan gazi'nin komutanlığıosman bey'in ölümüosman bey'in çocukları eklemek istedikleriniz varsa yazılanların altındaki "yorum yaz" kısmına ekleyebilirsiniz....

osmanlı devleti açısından coğrafyanın önemi

osmanlı devleti'nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemiprof. dr. ramazan özeyosmanlı beyliği'nin coğrafyasıbir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmektedir.osmanlı devleti'n...

osmanlı beyliği’nin büyüme nedenleri

osmanlılar, öncelikle bir beylik halinde ortaya çıktılar. ertuğrul gazi başkanlığında söğüt ve domaniç çevresine gelen türkmen topluluğu, alaaddin keykubat zamanında .ankara’nın batısındaki karacadağ çevresine yerleştiler. oğuzların bozok kolunun gün han’a bağlı kayı boyundan olan bu türkmenler sonraları batıya doğru ilerleyerek osmanlı beyliği’ni kurdular. . yüzyıl sonlarında anadolu ve balkanlar’ın durumu ve osmanlıların bazı özellikleri, bu beyliğin kısa zamanda büyümesini sağladı. bu nedenleri kısaca şöyle sıralayabiliriz: anadolu’nun durumu: 1243’teki kösedağ savaşı’ndan sonra anadolu’nun çeşitli yerlerinde beylikler ortaya çıktı. anadolu selçuklu devleti’nin etkisi gi...

osmanlı beyliği ve osmanlı devleti

osmanlı beyliği osman gazi | orhan gazi | ı. murat | yıldırım bayezid| fetret devri | ı. mehmet | ıı. murat osmanlı devleti fatih sultan mehmet | ıı. bayezid | yavuz sultan selim | kanuni sultan süleyman | ıı. selim | ııı. murat | ııı. mehmet | ı. ahmet | ı. mustafa | genç osman | ı. mustafa | ıv. murat | ı. ibrahim | ıv. mehmet | ıı. süleyman | ıı. ahmet | ıı. mustafa | ııı. ahmet | ı. mahmut | ııı. osman | ııı. mustafa | ı. abdülhamit | ııı. selim | ıv. mustafa | ıı. mahmut | abdülmecit | abdülaziz | v. murat | ıı. abdülhamit | v. mehmet | vı. mehmet son halife: ıı. abdülmecit ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !