× "

osmanlı fransız ilişkileri

" arama sonuçları

doğu sorunu çerçevesinde osmanlı -fransız ilişkileri

doğu sorunu çerçevesinde osmanlı -fransız ilişkileri       tamamı ektedir.  doğu sorunu çerçevesinde osmanlı -fransız ilişkileri.pdf ...

osmanlı devleti yükselme dönemi

             osmanlı devleti’nin en parlak devridir.istanbul’un fethiyle başlar (1453) okullu mehmet paşa’nın vefatıyla son bulur (1579).          yükselme devri padişahları          1-ıı.mehmet (fatih) (1451-1481)          2-ıı.bayezit (1481-1512)          3-ı.selim (yavuz) (1512-1520)          4-ı.süleyman (kanuni) (1520-1566)          5-ıı.selim (sarı) (1566-1574)          6-ııı.murat (1574-1595) ...

osmanlı dönemi yükselme dönemi

              osmanlı devletinin yükselme devri                                      (1453-1579) yükselme devri padişahları: fatih(ıı.mehmet), ıı.bayezıt, yavuz sultan selim,kanuni sultan süleyman, ıı. selim, ııı. murat fatih sultan mehmet dönemi (1451-1481) istanbul'un fethi (29 mayıs 1453): istanbul'un fethini gerektiren sebepler: 1)- bizans'ın osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak, taht kavgalarına neden olması, 2)- bizans'ın osmanlı'ya karşı düzenlenen haç...

osmanlı – fransız ilişkileri

osmanlı – fransız ilişkileri   1535 yılında iki taraf arasında ticaret ve dostluk antlaşması imzalandı. bu antlaşma iki hükümdar yaşadığı sürece yürürlükte kalacaktı. eşit haklar üzerine kurulan bu antlaşma ile osmanlı imparatorluğu; * coğrafi keşiflerin etkisiyle ülkede sönükleşmeye başlayan ticaret faaliyetlerini canlandırmayı * avrupa devletleri arasına girerek dengeleri kendi lehine çevirmek ve türk dünyasına karşı kurulmaya çalışılan hristiyan birliğini parçalamayı amaçlamıştır. 1535’te yapılan antlaşma ile fransızlara ticari, şahsi, adli ve idari alanlarda imtiyazlarla seyahat, ikamet, ibadet ve kazanç elde etme serbestiyeti ve...

osmanlı devletinin yüselme devri (1453-1579)

yükselme devri padişahları: fatih(ıı.mehmet), ıı.bayezıt, yavuz sultan selim,kanuni sultan süleyman, ıı. selim, ııı. murat fatih sultan mehmet dönemi (1451-1481) istanbul'un fethi (29 mayıs 1453): istanbul'un fethini gerektiren sebepler: 1)- bizans'ın osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak, taht kavgalarına neden olması, 2)- bizans'ın osmanlı'ya karşı düzenlenen haçlı seferlerini teşvik etmesi, 3)- osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması ( osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. osmanlı'nın anadolu'dan rumeli'ye, rumeli'den anadolu'ya geçişi zordu) 4)- istanbul'...

osmanlı fransız ilişkileri

 napolyon’un mısır seferi (1798)napolyon 38.000 kişilik bir ordu ile önce malta’yı almış daha sonrada iskenderiye limanına çıkarak mısırlı kölemenlerle piramitler savaşını yapıp galip gelmiştir. ingiltere ve rusya osmanlının yanında yer aldı. ingiliz donanması, fransız donanmasını abakır’da yaktı. rus donanması boğazları geçerek akdeniz’e çıktı. karada güçlenmek isteyen napolyon gazze ve yafa’yı alarak akka kalesini kuşattı. cezzar ahmet paşa komutasındaki nizam-ı cedid askerleri fransızları yenilgiye uğrattı. fransızlarla el ariş antlaşması imzalandı.sonuçları:fransa’nın akdeniz’deki gücü sona erdi. akdeniz’deki güç ingiltere’ye geçti. ruslar ilk kez bo...

osmanlı devletinin yükselme devri(1453-1579)

yükselme devri padişahları:     fatih(ıı.mehmet), ıı.bayezıt, yavuz sultan selim,kanuni sultan süleyman, ıı.  selim, ııı.  murat        fatih sultan mehmet dönemi (1451-1481)istanbul'un fethi (29 mayıs 1453):istanbul'un fethini gerektiren sebepler: 1)- bizans'ın osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak,taht kavgalarına neden olması,2)- bizans'ın osmanlı'ya karşı düzenlenen haçlı seferlerini teşvik etmesi,3)- osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması( osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. osmanlı'nınanadolu'dan rumeli'ye, rumeli'den anadolu'ya geçişi zordu)4)- istanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu y...

osmanlı-avusturya ilişkileri nasıl başladı?

osmanlı-avusturya ilişkileri nasıl başladı?osmanlı-avusturya ilişkileri ana hatlarıyla, iki dönem halinde incelenebilir: birincisi, 1493-1664 arasındaki osmanlı’nın saldırı ve avusturya’nın savunma dönemi. ikincisi de, 1683-1791 arasındaki avusturya’nın saldırı ve osmanlı’nın savunma dönemi.osmanlı kuvvetleri ilk kez 1463-1479 arasında, venedik’le yapılan savaş sırasında avusturya topraklarına girerler. asıl mücadele ise, osmanlı’nın hırvatlara ağır bir darbe vurduğu 1493’te başlar.hırvatlara yardım etmek isteyen avusturya kuvvetleri, osmanlı topraklarına girerler ve ilk çatışmalar başlar.mohaç’tan (1526) sonra ise, osmanlılar ile habsburglar arasında, macaristan hakimiyeti meselesi yüzünden, asıl m...

abdulhamit dönemi - osmanlı rus savaşı - osmanlı ingiltere ilişk

giriş: osmanlı devleti, karlofça antlaşmasıyla toprak kaybederek çözülme sürecine girmişti. bundan sonra osmanlı devleti ancak büyük devletlerin çıkar çatışmalarının yarattığı fırsatlar sayesinde ayakta kalabilmiştir. kırım savaşı’ndan sonra ekonomik bağımsızlığı da kaybolan osmanlı devleti emperyalist devletlerden birinin desteğine mecbur kalıyordu. 19.yüzyıl ortalarına geldiğimizde rusların güçlenmesi ile osmanlı devleti’ne baskılarını arttırdı. rusların özellikle boğazlar üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme hayalleri, avrupalı güçlerin özellikle ingiltere’nin çıkarlarına ters düşmekte idi. ingiltere hindistan sömürge yollarının güvenliği...

abdulhamit dönemi - osmanlı rus savaşı - osmanlı ingiltere ilişk

giriş: osmanlı devleti, karlofça antlaşmasıyla toprak kaybederek çözülme sürecine girmişti. bundan sonra osmanlı devleti ancak büyük devletlerin çıkar çatışmalarının yarattığı fırsatlar sayesinde ayakta kalabilmiştir. kırım savaşı’ndan sonra ekonomik bağımsızlığı da kaybolan osmanlı devleti emperyalist devletlerden birinin desteğine mecbur kalıyordu. 19.yüzyıl ortalarına geldiğimizde rusların güçlenmesi ile osmanlı devleti’ne baskılarını arttırdı. rusların özellikle boğazlar üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme hayalleri, avrupalı güçlerin özellikle ingiltere’nin çıkarlarına ters düşmekte idi. ingiltere hindistan sömürge yollarının gü...

fransız donanmasının rehin alınması

1553 yılında fransa ile osmanlı imparatorluğu arasında istanbul antlaşması imzalanmıştı. fransızlar türk yardımına karşılık 300 bin altın tazminat ödemeyi kabul etmişlerdi. ancak bu borçlarını ödeyinceye kadar, fransız donanması, osmanlıların elinde rehin olarak kalacaktı. kral ikinci henri, antlaşmadan önce kanunî sultan süleyman hâna gönderdiği mektupta şöyle diyordu: “şimdiki durumda, fransa’nın hiçbir şeyi kalmamıştır. padişah hazretlerinden başka hiçbir yerden de ümidi yoktur. ancak bundan evvel de birçok defalar padişah hazretlerinin yardımları görülmüştür. eğer biraz para ve mal yardımı yapılırsa, fransa bundan ebediyyen minnettar kalacak ve türk cömertliği bir d...

osmanlı devletinin yükselme dönemi

osmanlı devletinin yükselme dönemi yükselme devri padişahları: fatih(ıı.mehmet), ıı.bayezıt, yavuz sultan selim,kanuni sultan süleyman, ıı. selim, ııı. muratfatih sultan mehmet dönemi (1451-1481)istanbul'un fethi (29 mayıs 1453):istanbul'un fethini gerektiren sebepler:1)- bizans'ın osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak,taht kavgalarına neden olması,2)- bizans'ın osmanlı'ya karşı düzenlenen haçlı seferleri ni teşvik etmesi,3)- osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması( osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. osmanlı'nınanadolu'dan rumeli'ye, rumeli'den anadolu'ya geçişi zordu)4)- istanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzdenkaradeniz akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması. fatih'in fethi kol...

osmanlı-fransız ilişkileri

osmanlı-fransız ilişkileri mohaç savaşı’nda fransızlara yardım edildi.fransa ile ilişkiler gelişti.osmanlı devleti bu dostluğu devam ettirebilmek için fransa ile 1535 yılında ticari bir antlaşma(kapitülasyon) imzalandı.antlaşmaya göre; 1. antlaşma her iki hükümdar hayatta iken geçerli olacaktı. 2. her iki ülke birbirlerine ait denizlerde serbest ticaret yapacaktı. 3. osmanlı topraklarındaki fransızların hukuk sorunlarını fransızlar takip edecekti. ...

osmanlı devleti 1299- 1918 (kuruluş - yükselme - duraklama - ger

osmanlı siyasi tarihinin dönemlere ayrılması1-kuruluş dönemi (1299-1453)2-yükselme dönemi (1453-1579)3-duraklama dönemi (1579-1683)4-gerileme dönemi (1699-1792)5-dağılma ve yıkılış dönemi (1792-1918)osmanlı devletinin kuruluşu (1299-1453)1)- anadolu:anadolu selçuklu devleti 1243 kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, moğolilhanlılara bağlı duruma gelmişti. anadolu selçuklu sultanları ilhanlıların atadığı birer validurumundaydı. bu siyasi boşluk ortamında anadolu da çok sayıda türk beyliği kuruldu.2)- anadolu türk beylikleri:karamanoğulları, germiyan oğulları, karesioğulları, aydınoğulları, menteşeoğulları,saruhanoğulları,candaroğulları, hamit oğulları ve osmanlı beyliği kurulmuştu. bubeylikler de başlangıçta ilhanlılara bağlıydılar. anadolu selçuklu devletinin yıklımas...

osmanlı tarihi

osmanlı tarihinin dönemleri 1-kuruluş dönemi :1299-1453 istanbul’un fethi 2-yükselme dönemi :1453-1579 sokullu’nun ölümü 3-duraklama dönemi:1579-1699 karlofça antlaşması 4-gerileme dönemi :1699-1792 yaş antlaşması 5-dağılma ve çöküşd:1792-1922 saltanatın kaldırılması *osmanlı tarihinin bölümlere ayrılmasındaki amaç;incelenmesini kolaylaştırmaktır. osmanlı devleti kurulduğu dönemde anadolu’nun durumu bu dönemde anadolu’da;anadolu selçukluları,bizans imparatorluğu,trabzon rum imparatorluğu,,venedik ve ceneviz kolonileri,anadolu türk beylikleri bulunmaktaydı. anadolu’da siyasi birlik olmayıp,bu devletlerin hepsi de iran’da bulunan ilhanlı (moğol) devletine vergi verir durumdaydı osmanlı devleti kurulduğu sırada balkanların durumu balkanlarda is...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !