× "

osmanlıda ekonomi

" arama sonuçları

ekonomi

                                              para ve bankacılık  para:satın alınan mal ve hizmetlerin  bedelinin   ödenmesinde veya borçların geri ödenmesinde genel olarak herkes tarafından kabül gören herşey  paradır.                                       para dünyada takas şeklinde ortaya çıkıyor.parayı il...

osmanlıda askeri teşkilat

askerÎ teskılatbir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkündür. bu tanima, sadece fikir ve düsüncede kalmayip fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sinirlari koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sinifin mevcudiyeti ile gerçeklesir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettigi mâna çok iyi bilindiginden, tarihte üne kavusmus bütün büyük devletler, bu konu ve teskilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalismislardir.disiplinli ve devamli bir ordunun teskili fikrinden hareketle sarf edilen çabalar, milletlerin kendi bünyeleri, bulunduklari cografî ortam ve zamanlarina göre degisik olagelmistir. bu sebepledir ki, hayatlarini ziraî ürünlerle kazanan milletler...

osmanlıda eğitim sistemi

  osmanlı eğitim sistemi               osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur.devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz.               ı)örgün eğitim müesseseleri   ıı.)yaygın eğitim müesseseleri       ı)örgün eğitim müesseseleri:   bu müesseseler  belirli yaş ve bilgi seviyesine g...

xvıı. yüzyılda osmanlıda duraklama devri

              osmanlı imparatorluğu’nun duraklama nedenleri merkezi yönetimin bozulması osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında; xvıı. yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları ve ordunun başında seferlere çıkmamaları şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden dolayı, devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri padişahların tecrübesizliğinden yararlanan saray kadınlarının ve ağalarının devlet yönetiminde etkili olmaları önemli makamların liyakata bakılmadan rüşvet ve iltimas yoluyla dağıtılması gibi nedenler...

osmanlıda eğitim sistemi

osmanlıda eğitim sistemi   osmanlı eğitim sistemi               osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur.devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz.               ı)örgün eğitim müesseseleri   ıı.)yaygın eğitim müesseseleri       ı)örgün eğitim müesseseleri:   bu müesseseler  b...

osmanlıda ticaret

osmanlı ticaret ve ekonomi politikası  yılmaz öztuna'nın 'osmanlı ticaret politikası' başlıklı makalesinden :  osmanlı türkiyesi'nin ticaret prensiplerini ben anlatmayacağım. bir avrupalı kalemden nakledeceğim.  orgeneral kont marsigli, bologna şehrinde bir italyan soylusudur. almanya imparatorluğu hizmetinde bir askerdir. 18 yaşından başlıyarak alman ordusunda türkler'le savaşmış, 1683'de viyana'yı kurtaran, 1686'da budapeşte'yi osmanlı'dan alan orduda bulunmuştur. uzun müddet istanbul'da yaşamış, iyi türkce öğrenmiştir. türkceyi yalnız konuşmamakta, aynı zamanda okuyabilmektedir. antika meraklısı gerçek bir aydındır. pek çok avrupa dili bilmektedir. binlerce t&uum...

osmanlıda askeri teşkilat ıı

bir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkündür. bu tanima, sadece fikir ve düsüncede kalmayip fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sinirlari koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sinifin mevcudiyeti ile gerçeklesir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettigi mâna çok iyi bilindiginden, tarihte üne kavusmus bütün büyük devletler, bu konu ve teskilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalismislardir. disiplinli ve devamli bir ordunun teskili fikrinden hareketle sarf edilen çabalar, milletlerin kendi bünyeleri, b...

osmanlıda askeri teşkilat

asker&ıcirc; teskılatbir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkündür. bu tanima, sadece fikir ve düsüncede kalmayip fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sinirlari koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sinifin mevcudiyeti ile gerçeklesir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettigi mâna çok iyi bilindiginden, tarihte üne kavusmus bütün büyük devletler, bu konu ve teskilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalismislardir.disiplinli ve devamli bir ordunun teskili fikrinden hareketle sarf edilen çabalar, milletlerin ken...

osmanlıda 19. ve 20. yüzyıl ıslahatları

19. ve 20. yüzyıl ıslahatlarıgenel özelliklerxvııı. ve xıx. yüzyıl ıslahatlarının genelinde 1789 fransız ihtilali ve onun getirdiği ulusçuluk akımının izleri görülür.sorunların çözümünde avrupa'ya yakınlaşmanın gerekli olduğu görüldü.osmanlı devleti'nin avrupa'ya yaklaşması ile, avrupalılar azınlıkları kullanarak osmanlı devleti'nin içişlerine karışma fırsatı buldu.sanayi devrimi sonucunda hammadde ve pazar ihtiyacı artan bazı avrupa devletleri kapitülasyonları kullanarak osmanlı devleti'nin iç işlerine karışmaya başaldı.alemdar mustafa paşa ıslahatlarııv. mustafa dönemi sadrazamıdır. kabakçı isyanı'ndan sonra istanbul'a geldi. kabakçı mustafa'yı yakalayarak öldürtt&uum...

osmanlıda ıslahat hareketleri ve tanzimat

      osmanlı ıslahat hareketleri ve tanzimat    osmanlıda ıslahat hareketlerini doğuran neden, bir anlamda batının dünya ölçeğinde konumu ve bunun osmanlı’ya etkisidir. nitekim batıda 13. yy’dan itibaren pazar ilişkilerini ön plana çıkaran yeni bir üretim tarzı ağırlık kazanmaya başlamıştır. bu yeni tarz üretim biçimi, 15. ve 16. yy’larda ki rönesans hareketinin yol açtığı bilimsel devrimle birleşerek, sınai kapitalizmi haline dönüşmeye başlamıştır. üretim hacminin artması, sermaye yatırımlarının çoğalması süreci batının teknolojik üstünlüğünü doğurmuştur. “bunun yanı sıra 16. yy’dan itibaren ulusal devletlerin ortaya çıkmaya başlaması; rönesans hareketinin bireyi cemaat cenderesinden kurtarması; reformasyon hareketi ile ...

osmanlıda ekonomi ve sosyal hayat

osmanlı'da sosyal hayat       osmanlı devletinde toprağın sahibi devlettir.devlet çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi almz devlet adına maaş karşılığı bir görevli alırdı.        ...

osmanlıda askerÎ teşkilat

osmanlıda askerÎ teşkilat   bir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkündür. bu tanima, sadece fikir ve düsüncede kalmayip fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sinirlari koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sinifin mevcudiyeti ile gerçeklesir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettigi mâna çok iyi bilindiginden, tarihte üne kavusmus bütün büyük devletler, bu konu ve teskilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalismislardir. disiplinli ve devamli bir ordunun teskili fikrinden hareketle sarf edilen çabalar, milletlerin kendi bünyeleri, bulunduklari cografî ortam ve zamanlarina göre degisik olagelmistir. bu sebepledir ki, hayatlarini ziraî ü...

osmanlıda ve cumhuriyet döneminde misyonerlerin türkiyedeki eği

osmanlı'da misyonerlik1820 yılında başlayan ve kurtuluş savaşı'na sonuna kadar süren zaman içerisinde osmanlı devleti'nde misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz osmanlı devleti'nin ıslahat fermanı ile verdiği ayrıcalılar, kapitülasyon anlaşmaları ile verilen ayrıcalıklar ve osmanlı devleti'nin bölgelerine ilgi göstermemesi etkili olmuştur. başlangıçta kendilerine anadolu'da hedef bulamayan misyonerler daha sonra ermenilere odaklanıp çalışmalarında başarılı olmuşlardır. açtıkları okullardan mezun olanların başarılı olmaları bu okulların etkilerini artırmıştır. hatta zamanla müslüman türkler dahi çocuklarını bu okullara göndermişlerdir.misyonerlerin genel hedef kitleleri, ...

osmanlıda misyonerlik

osmanlı'da misyonerlik1820 yılında başlayan ve kurtuluş savaşı'na sonuna kadar süren zaman içerisinde osmanlı devleti'nde misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz osmanlı devleti'nin ıslahat fermanı ile verdiği ayrıcalılar, kapitülasyon anlaşmaları ile verilen ayrıcalıklar ve osmanlı devleti'nin bölgelerine ilgi göstermemesi etkili olmuştur. başlangıçta kendilerine anadolu'da hedef bulamayan misyonerler daha sonra ermenilere odaklanıp çalışmalarında başarılı olmuşlardır. açtıkları okullardan mezun olanların başarılı olmaları bu okulların etkilerini artırmıştır. hatta zamanla müslüman türkler dahi çocuklarını bu okullara göndermişlerdir.misyonerlerin genel hedef kitleleri, ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !