× "

osmanlıda siyasi

" arama sonuçları

osmanlıda köle anlayışı..

           günümüzün hızla değişen dünyasında tarih biliminin anlayışında da büyük değişimler olmuştur.eskiden tarih denilince akla siyasi tarih gelmekte ve olaylar tarihsel kronolojiye göre anlatılmaktaydı.günümüzde bu yöntemin tarihi açıklamak için yeterli olmadığı,tarihin toplumsal tarih anlayışından da beslenmesi gerektiği günümüz tarihçileri tarafından da kabul edilmektedir. işte bu noktadan hareketle bizimde osmanlı uygarlığı’nı anlayabilmemiz için osmanlı toplumunu ve osmanlı toplumundaki zümreler arasındaki ilişkileri tüm çıplaklığıyla ortaya koymamız gerekmektedir.bu nedenden dolayı osmanlıda k&ou...

devlet yönetim biçimleri - siyasi rejimler

monarşimeşrutiyet oligarşi demokrasiotoriter yönetimtotaliter yönetim teokrasi teokratik egemenlikcumhuriyet komünizm nasyonal sosyalizm (nazizim)monarşi :bir kişinin kayıtsız şartsız egemenliğidir. “mutlak monarşi”de denir. meclis yoktur. halkın yönetime katılımı yoktur.meşrutiyet :krallık veya padişahlık gibi rejimlerde halkın az veya çok yönetime katılmasıdır. kralın yanında halkın seçtiği bir meclis olması gerekir.osmanlıda = meclis + anayasa (ı.meşrutiyet-1876)oligarşi :ülkeyi bir grubun yönetmesidir. (zengin aydınlar askerler)demokrasi :ülkeyi yönetme hakkının millete ait olduğu ve halka bir çok özgürlüklerin tanındığı çok partili sistemlerin geçerli olduğu tek anlayışın kabul e...

osmanlıcılık - osmanlıda düşünce akımları

osmanlıcılık, bütün osmanlı tebaasının din ve mezhepten bağımsız olarak eşit yurttaşlık haklarına sahip olmasını savunan siyasi görüşün adıdır. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı'ndan itibaren osmanlı devleti'nin resmi görüşü olmuş ve 1876 kanun-ı esasi'nin ana düşüncesini oluşturmuştur. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaygınlaşan milliyetçilik akımlarına karşı direnemeyerek etkisini yitirmiştir.osmanlıcılık düşüncesi kendi döneminde daha çok ittihad-ı anasır (إتحاد عناصر, "unsurların birliği") adıyla savunulmuştur. "osmanlıcılık" adı yusuf akçura'nın 1903'te yayımlanan üç tarz-ı siyaset adlı kitabının etkisiyle yaygınlık ka...

osmanlıda coğrafi keşifler sebepleri ve sonuçları

soru: coğrafi keşifler ve sonuçlarının osmanlı devletine ekonomik ve siyasi yönden ne gibi etkileri olmuştur?coğrafi keşifler, sebepleri ve sonuçlarıa. keşiflerin sebepleri:bilinmeyen şeylere ve yerlere merak duyulması, en eski çağlardan beri insanlığın tabii bir duygusu idi. ilk çağlarda, dünyanın çok küçük bir bölümü tanınıyordu. uzak bölgelere gezi yapanları anlatıp yazdıkları daima heycan uyandırmaktaydı. orta çağda, avrupa’dan uzak doğu’ya giderek , çin’de kubilay kağa’nın yanında kalan marko polo’nun verdiği bilgilere çok kimse inanmamıştı. ıbn batuta, ibn fablan gibi islam gezginleri de, “bilinmeyen” ülkelere geziler yaparak, görd...

osmanlıda ve türkiyede laiklik - laiklik karşıtları - atatürk

html clipboard türkiye’nin gerçek anlamda laik düzene geçişi kurtuluş savaşı ve türkiye cumhuriyeti’nin kuruluşu döneminde gerçekleşmiştir. fakat, bir yüzyılın tam olarak bir çeyreğini bile bulmayan bu ilk dönemin entellektüel ürünlerinin, cumhuriyet’in üç çeyreğindekilerle karşılaştırılması eksik bir çalışma olur. cumhuriyet ile birlikte geliştiğini, genişlediğini söyleyebileceğimiz çeşitli düşünce akımları veya düşünsel-bilimsel disiplinler, büyük ölçüde cumhuriyet öncesi etkinliklerden kaynaklanmaktadır. kuruluş dönemi öncesinde zihinsel formasyonunu almış bir kuşağın sözcüleri, cumhuriyet...

osmanlıda ortaya çıkan siyasi akımlar nelerdir?

 garbcilik (baticilik)tanzimat'tan sonra devleti kurtarmak ve modernlestirmek yolunda ortaya çikan fikir akimlarindan biri de garpçiliktir. fikrin kökenini islahat faaliyetlerinin baslangici ile bütünlestirmek mümkündür. bu yüzden, ı. mesrutiyet'e gelinceye kadar batilasma hareketinin önderleri, ya padisahlarin bizzat kendileri ya da onlarin destekledigi devlet adamlaridir. durum böyle olunca, hareketin kapsami gülhane hatt-i hümayunu gibi hükümdarla tebaa arasindaki münasebetlerin yeni hukuk esaslarina göre ayarlanmasindan ibaret kaldi. bunun en önemli sebebi de osmanlilar ve avrupalilarin karsilikli siyasî ve sosyal münasebetlerinde, inanç ve kültür farkliliginin...

osmanlıda ve türkiyede laiklik - laiklik karşıtları - atatürk

 türkiye’nin gerçek anlamda laik düzene geçişi kurtuluş savaşı ve türkiye cumhuriyeti’nin kuruluşu döneminde gerçekleşmiştir. fakat, bir yüzyılın tam olarak bir çeyreğini bile bulmayan bu ilk dönemin entellektüel ürünlerinin, cumhuriyet’in üç çeyreğindekilerle karşılaştırılması eksik bir çalışma olur. cumhuriyet ile birlikte geliştiğini, genişlediğini söyleyebileceğimiz çeşitli düşünce akımları veya düşünsel-bilimsel disiplinler, büyük ölçüde cumhuriyet öncesi etkinliklerden kaynaklanmaktadır. kuruluş dönemi öncesinde zihinsel formasyonunu almış bir kuşağın sözcüleri, cumhuriyet dön...

osmanlıda ortaya çıkan siyasi akımlar nelerdir?

garbcilik (baticilik)tanzimat'tan sonra devleti kurtarmak ve modernlestirmek yolunda ortaya çikan fikir akimlarindan biri de garpçiliktir. fikrin kökenini islahat faaliyetlerinin baslangici ile bütünlestirmek mümkündür. bu yüzden, ı. mesrutiyet'e gelinceye kadar batilasma hareketinin önderleri, ya padisahlarin bizzat kendileri ya da onlarin destekledigi devlet adamlaridir. durum böyle olunca, hareketin kapsami gülhane hatt-i hümayunu gibi hükümdarla tebaa arasindaki münasebetlerin yeni hukuk esaslarina göre ayarlanmasindan ibaret kaldi. bunun en önemli sebebi de osmanlilar ve avrupalilarin karsilikli siyasî ve sosyal münasebetlerinde, inanç ve kültür farklilig...

osmanlıda ve türkiyede laiklik - laiklik karşıtları - atatürk

html clipboard türkiye’nin gerçek anlamda laik düzene geçişi kurtuluş savaşı ve türkiye cumhuriyeti’nin kuruluşu döneminde gerçekleşmiştir. fakat, bir yüzyılın tam olarak bir çeyreğini bile bulmayan bu ilk dönemin entellektüel ürünlerinin, cumhuriyet’in üç çeyreğindekilerle karşılaştırılması eksik bir çalışma olur. cumhuriyet ile birlikte geliştiğini, genişlediğini söyleyebileceğimiz çeşitli düşünce akımları veya düşünsel-bilimsel disiplinler, büyük ölçüde cumhuriyet öncesi etkinliklerden kaynaklanmaktadır. kuruluş dönemi öncesinde zihinsel formasyonunu almış bir kuşağın sözcüleri, cum...

osmanlıda devşirme sistemi

osmanlıda devşirme sistemigünümüzün hızla değişen dünyasında tarih biliminin anlayışında da büyük değişimler olmuştur.eskiden tarih denilince akla siyasi tarih gelmekte ve olaylar tarihsel kronolojiye göre anlatılmaktaydı.günümüzde bu yöntemin tarihi açıklamak için yeterli olmadığı,tarihin toplumsal tarih anlayışından da beslenmesi gerektiği günümüz tarihçileri tarafından da kabul edilmektedir.işte bu noktadan hareketle bizimde osmanlı uygarlığı’nı anlayabilmemiz için osmanlı toplumunu ve osmanlı toplumundaki zümreler arasındaki ilişkileri tüm çıplaklığıyla ortaya koymamız gerekmektedir.bu nedenden dolayı osmanlıda köle konusunu çalışma konumuz haline ge...

osmanlıda ıslahat hareketleri ve tanzimat

      osmanlı ıslahat hareketleri ve tanzimat    osmanlıda ıslahat hareketlerini doğuran neden, bir anlamda batının dünya ölçeğinde konumu ve bunun osmanlı’ya etkisidir. nitekim batıda 13. yy’dan itibaren pazar ilişkilerini ön plana çıkaran yeni bir üretim tarzı ağırlık kazanmaya başlamıştır. bu yeni tarz üretim biçimi, 15. ve 16. yy’larda ki rönesans hareketinin yol açtığı bilimsel devrimle birleşerek, sınai kapitalizmi haline dönüşmeye başlamıştır. üretim hacminin artması, sermaye yatırımlarının çoğalması süreci batının teknolojik üstünlüğünü doğurmuştur. “bunun yanı sıra 16. yy’dan itibaren ulusal devletlerin ortaya çıkmaya başlaması; rönesans hareketinin bireyi cemaat cenderesinden kurtarması; reformasyon hareketi ile ...

osmanlıda köle

günümüzün hızla değişen dünyasında tarih biliminin anlayışında da büyük değişimler olmuştur.eskiden tarih denilince akla siyasi tarih gelmekte ve olaylar tarihsel kronolojiye göre anlatılmaktaydı.günümüzde bu yöntemin tarihi açıklamak için yeterli olmadığı,tarihin toplumsal tarih anlayışından da beslenmesi gerektiği günümüz tarihçileri tarafından da kabul edilmektedir.işte bu noktadan hareketle bizimde osmanlı uygarlığı’nı anlayabilmemiz için osmanlı toplumunu ve osmanlı toplumundaki zümreler arasındaki ilişkileri tüm çıplaklığıyla ortaya koymamız gerekmektedir.bu nedenden dolayı osmanlıda köle konusunu çalışma konumuz haline getirdik.bu konuyu incelememizdeki amaç;osmanlı toplumunun önemli bir öğesi olan köleyi anlayarak,kölenin osmanlı toplumundaki işlevini ve yerini ortaya koyab...

osmanlıda ve cumhuriyet döneminde misyonerlerin türkiyedeki eği

osmanlı'da misyonerlik1820 yılında başlayan ve kurtuluş savaşı'na sonuna kadar süren zaman içerisinde osmanlı devleti'nde misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz osmanlı devleti'nin ıslahat fermanı ile verdiği ayrıcalılar, kapitülasyon anlaşmaları ile verilen ayrıcalıklar ve osmanlı devleti'nin bölgelerine ilgi göstermemesi etkili olmuştur. başlangıçta kendilerine anadolu'da hedef bulamayan misyonerler daha sonra ermenilere odaklanıp çalışmalarında başarılı olmuşlardır. açtıkları okullardan mezun olanların başarılı olmaları bu okulların etkilerini artırmıştır. hatta zamanla müslüman türkler dahi çocuklarını bu okullara göndermişlerdir.misyonerlerin genel hedef kitleleri, ...

osmanlıda misyonerlik

osmanlı'da misyonerlik1820 yılında başlayan ve kurtuluş savaşı'na sonuna kadar süren zaman içerisinde osmanlı devleti'nde misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz osmanlı devleti'nin ıslahat fermanı ile verdiği ayrıcalılar, kapitülasyon anlaşmaları ile verilen ayrıcalıklar ve osmanlı devleti'nin bölgelerine ilgi göstermemesi etkili olmuştur. başlangıçta kendilerine anadolu'da hedef bulamayan misyonerler daha sonra ermenilere odaklanıp çalışmalarında başarılı olmuşlardır. açtıkları okullardan mezun olanların başarılı olmaları bu okulların etkilerini artırmıştır. hatta zamanla müslüman türkler dahi çocuklarını bu okullara göndermişlerdir.misyonerlerin genel hedef kitleleri, ...

osmanlıda siyasi rejim

osmanlı imparatorluğu'nun siyasi ve hukuki rejimi, daha çok bir sentez niteliği taşır. osmanlı devleti, her şeyden önce bir türk ve islam devleti'dir. bir yönüyle de islamiyet öncesi türk devletleri yapısının izlerini taşır.eski türk devletlerinde, siyasi yapılanmanın en önemli unsurlarından biri kenttir. bu bağımsız bir şekilde aşiretler halinde yaşayan halkın, barış içinde kalmasını sağlar. osmanlı'da federatif bir yapı görülmekle birlikte kimi yerlerde de bu kent yapısına rastlanmaktadır.zamanla, idare merkezileşti ve hükümdarlar, doğaüstü bir kaynaktan gelme vasıflarını aldılar. hükümdarlara "padişah-ı cihan" adı verildi. bu hükümdar, mutlak şahsi evrensel ve kutsal bir kimliğe kavuştu ve bunun gerektirdiği hukuki statüye sahip oldu. bütün sosyal ve siyasi hayatın hakimi, d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !