× "

ot yiyen dinazor

" arama sonuçları

alm. dinosaurier (m.pl.), fr. dinosaures (m.pl.), ing. dinosaurs

alm. dinosaurier (m.pl.), fr. dinosaures (m.pl.), ing. dinosaurs. çoğunlukla ikinci jeolojik zamanda (mezozoik dönem) havada, suda ve karada yaşamış ve soyu tükenmiş sürüngenlerin bir takımına verilen ad. dinosaurus, yani dinozor “korkunç kertenkele” demektir. et yiyeni, ot yiyeni, cücesi, devi, hantalı, atiği vardı. paleontologların dinozor fosilleri üzerinde yaptıkları zaman incelemeleri, bunların ı. jeolojik zamanın permiyen devrinde, yani bundan 270 ila 225 milyon yıl kadar önceki bir zaman diliminde, dünya sahnesine çıkmış olabileceklerini ortaya çıkarmıştır. bunlar arasında 30 m uzunluk ve 80 ton ağırlığa ulaşanları mevcuttu. uçan bazı türlerinde kanat uçları arası 16 metreyi buluyordu. serçe kadar olanları da vardı. dinozorların muazzam cüsselerine rağmen, ayaklarının diğer sürüngen...

dinazorlar ne kadar süre yaşadılar ?

dinozorlar 100 milyon yıldan fazla bir zaman kara hayatına egemen olmuş hayvanlardır. dinozor, yunancada korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleştirilmesi nden oluşturulmuştur . bunun nedeni, geçmişte bilimadamlarını n dinozorları bir cins kertenkele sanmalarıdır. türkçede yaygın fakat yanlış olarak dinazor diye yazıldığı da olur. dinozorlar yeryüzünde ilk kez 200 milyon yıl önce göründüler. 65 milyon yıl önce ise, çok sayıda dinozor türünün nesli tükenmişti. yeryüzünde çok sayıda dinozor türü bulunmaktaydı. bunlardan kimi bitkilerle beslenirken, kimi et yiyordu. en kalabalık otçul dinozor türleri, apatosaur ve brachiosaur idi...

dinazorlar ile ilgili bilgi

dinazorlar ile ilgili bilgidinozor (dinosaur) dinozorlar, 160 milyon yıl civarında kara hayatına egemen olmuş hayvanlardır. dinozor, yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen iki sözcüğün birleştirilmesinden oluşturulmuştur. bunun nedeni, geçmişte bilim adamlarının dinozorları bir cins kertenkele sanmalarıdır. türkçe'de yaygın; fakat yanlış olarak "dinazor" diye yazıldığı da olur. dinozorlar, yeryüzünde ilk kez 230-225 milyon yıl önce göründüler. 65 milyon yıl önce ise, çok sayıda dinozor türünün nesli tükenmişti. dinozorların 160 milyon yıl kadar yaşamasının sebeplerini şöyle açıklayabiliriz: çevreye uyum sağladılar.puflu ve su geçirmez derileri sayesinde korundular ve kuru kaldılar.sert kabuklu yumurtaları sayesinde pek çok yavru yaşadı.o dönemde yaşayan diğer hayvanlara o...

arjantin'de dinozorlara ait kalıntılar heyecan yarattı

arjantin'de dinozorlara ait kalıntı bilim dünyasında heyecan yarattı. arjantin'in kuzeybatısındaki ıschigualasto-vallee de la lune parkında, etoburlarla otoburlar arasındaki bağlantının kayıp halkasını oluşturan, hem et hem de ot yiyen bir dinozora ait kalıntılar bulundu. san juan doğal bilimler müzesi müdürü oscar alcober, dinozorların 228 milyon yıl önce yaşamış olduğu bölgedeki keşifle ilgili açıklamasında, “bu hem ot hem de et yiyen bir dinozor, yani etobur dinozorlarla otobur dinozorlar arasındaki kayıp halka, dinozorlar tarihi için çok önemli bir parça” dedi.amerikan bilim dergisi plos one'ın internet sitesinden de yayımlanan keşfin 2006'da yapıldığı belirtilirken, alcober, “bu keşfi bilim toplumunu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !