× "

otopark ölçüleri

" arama sonuçları

galatasaray'in 2 yıllık başarısızlık öyküsü-11

 galatasaray’in  rijkaard ile  başlayan  iki yıllık başarısızlık  öyküsü-11  şekerspor;1947’de kurulan ve  türkiye şeker fabrikaları'nın yeşil-beyaz renklere sahip futbol takımıdır.  1958’de ankara hilal gençlikspor ile birleşerek şekerhilal adıyla 1959-60’da kurulan ulusal ligimizde 2 sezon oynar. 1962 sonlarında tekrar şekerspor olur.  tekrar 1. lig’de oynar. inişli çıkışlı süreçler sonrası 1972-73’te  2. lige ve ardından 1992/93’te 3.lige düşer. 1996-97 sezonunda tekrar 1. lig’e döner.1997-98’de 2.lige düşer.  her şeyi özel-leştirenler şeker fabrikalarını da özel-leştirince  malî...

“kent ve kent kimliği” : ankara

sempozyum ankara’da belediye hizmetleri tüketici hakları derneği ve çankaya belediyesi ankara 10 ocak 2009“kent ve kent kimliği” : ankaraprof. dr. mehmet tunçer ı. amaçankara binlerce yıllık birikim sonucu oluşmuş bir kenttir. ankara ile birlikte düşünülen en önemli iki sembolik öğe kale ve çankaya’dır. biri tarihi geçmişi, öbürü ise cumhuriyet türkiye’sini sembolize eder. ankara’da zengin bir kültür birikimi bulunmaktadır ve türkiye cumhuriyeti’nin çağdaş, modern bir “başkent” oluşturma idealinin gerçekleştiği kenttir. frig, galat, roma, bizans, selçuklu, osmanlı ve türkiye cumhuriyeti dönemleri üst üste birikerek günümüz ankara’sını oluşturmaktadır. metropoliten ankara, başkent oluşundan bu yana tarihsel çekirdeğinin çevresinde, özellikle batı koridoru denilen istanbul ve eskişehir ak...

“kent ve kent kimliği” : ankara

sempozyum ankara’da belediye hizmetleri tüketici hakları derneği ve çankaya belediyesi ankara 10 ocak 2009“kent ve kent kimliği” : ankaraprof. dr. mehmet tunçer ı. amaçankara binlerce yıllık birikim sonucu oluşmuş bir kenttir. ankara ile birlikte düşünülen en önemli iki sembolik öğe kale ve çankaya’dır. biri tarihi geçmişi, öbürü ise cumhuriyet türkiye’sini sembolize eder. ankara’da zengin bir kültür birikimi bulunmaktadır ve türkiye cumhuriyeti’nin çağdaş, modern bir “başkent” oluşturma idealinin gerçekleştiği kenttir. frig, galat, roma, bizans, selçuklu, osmanlı ve türkiye cumhuriyeti dönemleri üst üste birikerek günümüz ankara’sını oluşturmaktadır. metropoliten ankara, başkent oluşundan bu yana tarihsel çekirdeğinin çevresinde, özellikle batı koridoru denilen istanbul ve eskişehir ak...

arena kapılarını açtı!

ali sami yen spor kompleksi türk telekom arena'nın açılışı için geri sayım başladı. galatasaray ile hollanda’nın ajax takımları arasında bu akşam yapılacak maçla resmi açılışı gerçekleştirilecek yeni stada taraftarların alınmasına başlandı. akşamı beklemeden stada ulaşan ilk galatasaraylılar tribünlere girmeye başladı. açılış maçından saatler önce stadın kapıları açılırken, bileti ve davetiyesi olmayan kişiler stat çevresine yaklaştırılmıyor. stada bağlanan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınarak, ellerinde maç bileti bulunmayan kişilerin güvenlik noktalarından geçişlerine izin verilmedi. sadece kombine kart sahipleri ile davetiye biletleri bulunan kiş...

plansız alanlar imar yönetmeliği

bayındırlık ve iskân bakanlığından: plansız alanlar imar yönetmeliği (*)resmi gazete ile neşir ve ilânı: : 2 kasım 1985 - sayı: 18916 (1. mükerrer)(*) yönetmeliğin "belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar yönetmeliği" olan ismi 30.6.2001 tarih ve 24448 sayılı resmi gazete'de yayımlanan yönetmelikle "plansız alanlar imar yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.birinci bölüm amaç ve kapsamamaçmadde 1 - bu yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.kapsammadde 2- (değişik - r.g...

polyester kabin kullanım alanları

        üretmiş olduğumuz kabin ve konteyner sistemleri yurtiçi ve yurtdışında bir çok alanda kullanılmaktadır. kabin kullanılan alanlardan bazıları; satış üniteleri ve satış kabin , otopark gişelerinde kullanılan şehir mobilyaları ve polyester kabin sistemleri, güvenlik ve denetleme noktalarında kullanılmak üzere imal edilen şehir mobilyaları ve polyester kabin , soyunma ve giyinme üniteleri ve ayrıca soyunma ve giyinme kabin , park, fuar ve plaj alanlarında kullanılmak üzere üretilen her amaca uygun nitelikte kabin , polis ve askeri nöbet kabin , ekmek satış noktaları ve büfe kabin , wc kabin , duş kabin , şantiye binaları, konut üniteleri, ofis ve büro kabin , depo kabin , kantin kabi...

imar planlarında kısıtlılık durumu cafer ergen

imar planlarında kısıtlılık durumu cafer ergen*   giriş 3194 sayılı imar kanununun 13. maddesinin bi­rinci fıkrası ve bu nedenle uygulama olanağı kalmayan 3. fıkraları anayasa mahkemesinin 29.12.1999 günlü ve e: 1999/33, k: 1999/51 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. anayasa mahkemesi kararı 29 haziran 2000 günlü ve 24094 sayılı res­mi gazetede yayımlanmıştır. yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. bugüne kadar yasal boşluk doldurulmamıştır. dolaysıyla bu konuda bir belirsizlik bulunmaktadır.   3194 sayılı imar kanunu’na göre durum 3194 sayılı imar kanunu’nun “imar plânlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler” başlığını taşıyan 13. maddesinde; “ (1’inci ...

qqq

html><object width="300" height="80"><param name="movie" value="http://www.counters4u.com"><img src="http://www.counters4u.com/counter.php?u=klasasansor" /></a><!-- end image counter code --><h3>kategoriler</h3><%kategorilerim%> <img src= http://img.blogcu.com/uploads/klasasansor_ariza55_copy.jpg <h3></h3><p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-5c.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="300" width="300" style="width:300px;height:250px"><param name="movie" value="http://widget-5c.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><para...

kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun

28 kasım 2007 çarşamba resmî gazete sayı : 26714   kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun     kanun 5711                    madde 1 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.              "kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. arsa paylarının bağ...

kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler

  kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler başvuru ve izlenen yöntem kadastro müdürlüklerine başvuru şekli: kadastro müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi, kayyım ve kanuni müşavir) vasıtasıyla önce kadastro müdürüne gerekli belgeleriyle birlikte müracaat ederek ne tür işlem yaptırmak istediklerini bildirirler. kadastro müdürü istemin taşınmaz mal maliki veya temsilcisinden geldiğini ve ibraz edilen belgelerin de eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra başvuru fışini düzenleyip işlemi ilgili memur ya da memurlara havale eder. istemin karşılanabileceğinin anlaşılması halinde ilgilisinin sözlü istemi görevli memurca işin mahiyetine göre istem belgesi düzenlenerek yazılı hale getiri...

775 sayılı gecekondu yasası

gecekondu kanunu  kanun numarası          : 775 kabul tarihi            : 20/7/1966 yayımlandığı r. gazete  : tarih : 30/7/1966 sayı: 12362 yayımlandığı düstur     : tertip: 5 cilt: 5 sayfa: 2626 kapsam ve tarif: madde 1 - mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. madde 2 - bu kanunda sözü geçen (gecekondu) deyimi ile, imar ve yapı işlerini düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir. belediyelere arsa sağlanm...

imar kanununun 18. madde uygulaması

 imar kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hk.yönetmelik birinci bölüm genel hükümler amaç madde 1 - yönetmeliğin amacı; 3194 sayılı imar kanununun 18 inci maddesine göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde tatbik edileceği ve bununla ilgili diğer hususlara açıklık getirmektir. kapsam madde 2 - bu yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içindeki binalı ve binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar. kanuni dayanak madde 3 - bu yönetmelik, 3194 sayılı imar kanununun 44/ı-c maddesi hükmü ...

imar kanunu

kanun no: 3194 tarih: 03.05.1985 r.g.t:09.05.1985 r.g.s:18749 birinci bölüm genel hükümler amaç madde 1 - bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. kapsam madde 2 - belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu kanun hükümlerine tabidir. genel esaslar madde 3 - herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. istisnalar ma...

3194 sayılı imar kanunu

        imar kanunu     kanun numarası        : 3194     kabul tarihi          : 3/5/1985     yayımlandığı r. gazete: tarih: 9/5/1985  sayı: 18749     yayımlandığı düstur   : tertip: 5  cilt: 24  sayfa: 378                              birinci bölüm                              genel hükümler     amaç: &...

imar kanunu-3194 2.bölüm

dördüncü bölüm yapı ve yapı ile ilgili esaslar yapı: madde 20 - yapı: a) kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, b) kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. yapı ruhsatiyesi: madde 21 - bu kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olma...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !