× "

ozon tabakasının delinmesi

" arama sonuçları

ozon tabakasının oluşumu ve yapısı

çeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar (cfc) ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir.  ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler. stratosfer tabakasındaki ozon canlılar için yararlı olup, buna karşılık dünya yüzeyine yakın atmosfer tabakasında (troposferde) bulunan %10 oranındaki ozonun yıkıcı etkisi bulunmaktadır.  atmosferdeki diğer moleküllerle reaksiyona giren ozonun, bitki ve hayvanların canlı dokularına çeşitli zararları bulunmaktadır. atmosferdeki ozonun yaklaşık %90'ı yeryüzünden itibaren 10-40 km. arası yükseklikte ve stratosfer tabakasında bulu...

ozon tabaka

çeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar (cfc) ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir.ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler. stratosfer tabakasındaki ozon canlılar için yararlı olup, buna karşılık dünya yüzeyine yakın atmosfer tabakasında (troposferde) bulunan %10 oranındaki ozonun yıkıcı etkisi bulunmaktadır. atmosferdeki diğer moleküllerle reaksiyona giren ozonun, bitki ve hayvanların canlı dokularına çeşitli zararları bulunmaktadır. atmosferdeki ozonun yaklaşık %90'ı yeryüzünden itibaren 10-40 km. arası yükseklikte ve stratosfer tabakasında bulunur. bu bölgedeki ...

ozon tabakası

ozon kirliliği ve ozon tabakasındaki delinmeler  bilindiği gibi atmosferde az miktarda bulunan ozon gazı; yeryüzündeki tüm canlı varlıkları güneşin öldürücü ultraviole ışınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi görmektedir. çünkü bu gaz güneşten gelen ışınların büyük kısmını yansıtan bir gazdır. eğer ozon tabakası olmasaydı, güneşin uv-b (yeşil) radyasyonu yeryüzüne ulaşarak canlılar üzerinde genetik zararlara yol açardı. ayrıca insanlar, güneş yanığı ve cilt kanseri gibi sorunlardan kaçamazlardı... atmosferdeki ozon gazı için çok hassas bir denge sözkonusudur. bu gaz atmosferin üst katmanlarında bir tabaka oluşturur ve bu gaz taba...

ozon tabakası

ozon tüketen maddeler işte ozon tüketen maddeler: kloroflorokarbonlar (cfcs), tüm ozon tüketen maddeler içerisinde en fazla kullanılandır. ilk olarak 1920'lerde sülfürdioksidi soğutucu bir gaz gibi kullanmak için geliştirildi. zehirleyici olmamaları, yanıcı olmamaları, kararlı doğası, ısıyı emme etkinlikleri onları 20. yüzyılda özellikle soğutucu alanında bir numaralı seçenek yaptı. kullanım alanları; soğutucular, araba klimaları, köpük ürünleri, yalıtım maddeleri, mikroçipleri ve diğer elektronik aletleri temizlemek için çözücü, steril gaz karışımlarında bir bileşim maddesi, sprey kutularında ileri doğru itici gibi pekçok deği...

ozon tabakasının görevi nedir,fen bilgisi ve teknoloji dersi sor

  ozon tabakasının görevi     ozon tabakası, atmosferde yeryüzüne ulaşan güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan kalın bir tabakadır. son 50 yıl içerisinde bu tabakanın tahrip edilmesi sebebiyle güneşin zararlı ışınları bizlere ulaşabilmekte ve deri kanseri, katarakt gibi sağlık problemlerine sebep olmakta ve bağışıklık sistemini etkilemektedir. özellikle hayatın ilk 20 yılında güneşin zararlı etkilerine karşı korunma büyük önem taşımaktadır. güneşte kalmak zorunda iseniz deri kanseri gibi sağlık problemlerine yakalanma riskini, kendini...

ozon tabakasının delinmesi ne demektir? ozon tabaksının delinmes

ozon nedir? renksiz, keskin kokulu bir gaz olan ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir kuzenidir. oksijen atmosferde; oksijen atomu (o), oksijen molekülü (o2) ve ozon (o3) olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır. yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (o2) çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (o) diğer oksijen molekülleriyle (o2) birleşmesi sonucunda ozon (o3) meydana gelir. ozon tabakasının delinmesi ozon tabakasındaki delikten bahsedildiğini şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. aslına bakarsanız ozon "deliği" terimi, ozon moleküllerinin tamamen yok olmasını değil onların büyük ölçüde ve hızla azalmasını ifade etmektedi...

ozon gazları, ozon tabakasındaki incelme ve ozon tabakası nasıl

ozon tabakasıçeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar (cfc) ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir. ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler. stratosfer tabakasındaki ozon canlılar için yararlı olup, buna karşılık dünya yüzeyine yakın atmosfer tabakasında (troposferde) bulunan %10 oranındaki ozonun yıkıcı etkisi bulunmaktadır. atmosferdeki diğer moleküllerle reaksiyona giren ozonun, bitki ve hayvanların canlı dokularına çeşitli zararları bulunmaktadır. atmosferdeki ozonun yaklaşık %90'ı yeryüzünden itibaren 10-40 km. arası yükseklikte ve stratosfer tabakasında bulunur. bu böl...

ozon kirliliği ve ozon tabakasındaki incelme (ozon nasıl ölçülüy

ozon tabakasıçeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar (cfc) ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir. ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler. stratosfer tabakasındaki ozon canlılar için yararlı olup, buna karşılık dünya yüzeyine yakın atmosfer tabakasında (troposferde) bulunan %10 oranındaki ozonun yıkıcı etkisi bulunmaktadır. atmosferdeki diğer moleküllerle reaksiyona giren ozonun, bitki ve hayvanların canlı dokularına çeşitli zararları bulunmaktadır. atmosferdeki ozonun yaklaşık %90'ı yeryüzünden itibaren 10-40 km. arası yükseklikte ve stratosfer tabakasında bulunur. bu böl...

ozon tükenmesinin yeryüzündeki yaşama etkisi nedir?

ozon nedir? renksiz, keskin kokulu bir gaz olan ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir kuzenidir. oksijen atmosferde; oksijen atomu (o), oksijen molekülü (o2) ve ozon (o3) olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır.   yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (o2) çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (o) diğer oksijen molekülleriyle (o2) birleşmesi sonucunda ozon (o3) meydana gelir. o2 + hv => 2o o2 + o => o3 hv : 1300 ila 2025 °a arasındaki dalga boylarındaki bir foton.     ozon'un tüm güneş spektrumu boyunca çok sayıda yutma şeritleri vardır. 0,21-0,29 µm aralığında yutma en fazladır (hartley seridi,...

ozon tükenmesinin yeryüzündeki yaşama etkisi nedir?

ozon nedir? renksiz, keskin kokulu bir gaz olan ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir kuzenidir. oksijen atmosferde; oksijen atomu (o), oksijen molekülü (o2) ve ozon (o3) olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır.   yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (o2) çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (o) diğer oksijen molekülleriyle (o2) birleşmesi sonucunda ozon (o3) meydana gelir. o2 + hv => 2o o2 + o => o3 hv : 1300 ila 2025 °a arasındaki dalga boylarındaki bir foton.     ozon'un tüm güneş spektrumu boyunca çok sayıda yutma şeritleri vardır. 0,21-0,29 µm aralığında yutma en fazladır (hartley seridi,...

ozon tabakasının delinmesi ne demektir? ozon tabaksının delinmes

ozon nedir? renksiz, keskin kokulu bir gaz olan ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir kuzenidir. oksijen atmosferde; oksijen atomu (o), oksijen molekülü (o2) ve ozon (o3) olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır. yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (o2) çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (o) diğer oksijen molekülleriyle (o2) birleşmesi sonucunda ozon (o3) meydana gelir. ozon tabakasının delinmesi ozon tabakasındaki delikten bahsedildiğini şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. aslına bakarsanız ozon "deliği" terimi, ozon moleküllerinin tamamen yok olmasını değil onların büyük ölçüde ve hızla azalmasını ifade etmekt...

ozon tükenmesinin yeryüzündeki yaşama etkisi nedir?

ozon nedir?   renksiz, keskin kokulu bir gaz olan ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir kuzenidir. oksijen atmosferde; oksijen atomu (o), oksijen molekülü (o2) ve ozon (o3) olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır.   yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (o2) çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (o) diğer oksijen molekülleriyle (o2) birleşmesi sonucunda ozon (o3) meydana gelir. o2 + hv => 2o o2 + o => o3 hv : 1300 ila 2025 °a arasındaki dalga boylarındaki bir foton.     ozon'un tüm güneş spektrumu boyunca çok sayıda yutma şeritleri vardır. 0,21-0,29 µm aralığında yutma en fazladır (hartley...

ozon tabakası

    atmosfer, yerküreyi yani dünya'yı kuşatan bir gaz tabakasıdır.atmosfer canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan gazlardan oluşmuştur. bu gazların %78'i azot, %21 oksijen, %1'de diğer gazlardır. dünya'mızı kaplayan bu gaz tabakasının dünya'mıza bir çok yararı vardır. atmosfer olmasaydı yer yüzü güneş doğar doğmaz, tam aydınlık,batar batmaz, tam karanlık olurdu.aydınlık yerler çok sıcak, karanlık yerler çok soğuk olurdu. hiç bir hava olayı gerçekleşmezdi.         atmosfer yedi kattan oluşmaktadır. bunlar; 1- troposfer2- stratosfer 3- mezosfer 4- termosfer5- ekzosfer6- iyonosfer7- manyetosfer   ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler. stratosfer taba...

ozon kirliliği ve ozon tabakasındaki delinmeler

ozon kirliliği ve ozon tabakasındaki delinmeler bilindiği gibi atmosferde az miktarda bulunan ozon gazı; yeryüzündeki tüm canlı varlıkları güneşin öldürücü ultraviole ışınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi görmektedir. çünkü bu gaz güneşten gelen ışınların büyük kısmını yansıtan bir gazdır. eğer ozon tabakası olmasaydı, güneşin uv-b (yeşil) radyasyonu yeryüzüne ulaşarak canlılar üzerinde genetik zararlara yol açardı. ayrıca insanlar, güneş yanığı ve cilt kanseri gibi sorunlardan kaçamazlardı... atmosferdeki ozon gazı i&...

ozon tabakası

ozon tabakası çeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar (cfc) ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir. ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler. stratosfer tabakasındaki ozon canlılar için yararlı olup, buna karşılık dünya yüzeyine yakın atmosfer tabakasında (troposferde) bulunan %10 oranındaki ozonun yıkıcı etkisi bulunmaktadır. atmosferdeki diğer moleküllerle reaksiyona giren ozonun, bitki ve hayvanların canlı dokularına çeşitli zararları bulunmaktadır. atmosfer...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !