× "

pış pış kayıkçı dinle

" arama sonuçları

nilgül - pış pışla

  avaz avaz şarkın olsam, beni haykırsan  sırtındaki kazak olsam, seni ısıtsam  en sevdiğin yemek olsam, sana doymasam  sofrandaki tuzun olsam, eksik olmasam  hem yazın olsam, hem kışın olsam  her mevsim ve her daim benimle olsan  ah yokun olsam  of çokun olsam  sesin olsam, sözün olsam  bana dokunsam  pışpışla beni, pohpohla beni  bana bakma ben şımarmam  yine sev beni  hadi korkma ben şımarmam  yine sev beni söz: müfide inselel  müzik: müfide inselel-gül bağman  düzenleme: febyotaşel  klasik-akustik gitar: erdem sökmen  trompet: hüsnü şenlendirici  yaylılar: gündem  pe...

nilgül pış pışla

nilgül pış pışla video klibini izleyin...

yenilseydik sorumlu ben olacaktım!

bir aralık konu istiklâl savaşı'na geldi. dikkat ettim, binbaşılar dahil her komutanın hangi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu, -bir gün önce olmuş gibi- hatırlıyordu. o savaş ki araç, gereç, personel kıtlığı bugün güç tasavvur edilirdi. tümenlere binbaşılar, kolordulara yarbaylar komuta ediyordu! fakat, bu kadro canını dişine takmış bir ekipti. var olmak ya da olmamak bu savaşın sonucuna bağlıydı. 30 ağustos bu ruh haletinin eseriydi. böyle bir dramı, hem yazarı, hem baş aktörünün ağzından dinlemek müstesna bir mutluluktu. o anılar ata'yı coşturdukça coşturuyordu. anlatmalarında abartma yoktu. ama bu anlatış öylesine canlı, öylesine plastikti ki, hepimiz heyecandan heyecana sür&uum...

nilgül - pış pışla

avaz avaz şarkın olsam, beni haykırsan sırtındaki kazak olsam, seni ısıtsam en sevdiğin yemek olsam, sana doymasam sofrandaki tuzun olsam, eksik olmasam hem yazın olsam, hem kışın olsam her mevsim ve her daim benimle olsan ah yokun olsam of çokun olsam sesin olsam, sözün olsam bana dokunsam pışpışla beni, pohpohla beni bana bakma ben şımarmam yine sev beni hadi korkma ben şımarmam yine sev beni tag:pış pışla indir, pış pışla mp3 indir yükle, pış pışla bedava indir,pış pışla izle, pış pışla video izle, pış pışla albüm, free mp3,free download, pış pışla download ...

nazan öncel - kış baba

kış baba geliyor, eli kulağında kaşlarını çatıyor, öfkesi burnunda karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği soğanı var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba geliyor sırtında karlarla kış baba geliyor cebinde ayazıyla karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği zeytini var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba kimden yana? tag:kış baba indir, kış baba m...

nazan öncel - kış baba

kış baba geliyor, eli kulağında kaşlarını çatıyor, öfkesi burnunda karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği soğanı var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba geliyor sırtında karlarla kış baba geliyor cebinde ayazıyla karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği zeytini var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, &...

nilgül - pış pışla

avaz avaz şarkın olsam, beni haykırsan sırtındaki kazak olsam, seni ısıtsam en sevdiğin yemek olsam, sana doymasam sofrandaki tuzun olsam, eksik olmasam hem yazın olsam, hem kışın olsam her mevsim ve her daim benimle olsan ah yokun olsam of çokun olsam sesin olsam, sözün olsam bana dokunsam pışpışla beni, pohpohla beni bana bakma ben şımarmam yine sev beni hadi korkma ben şımarmam yine sev beni tag:pış pışla indir, pış pışla mp3 indir yükle, pış pışla bedava indir,pış pışla izle, pış pışla video izle, pış pışla albüm, free mp3,free download, pış pışla download ...

yazı

mad­de­nin an an ya­ra­tı­lı­şıbig bang te­ori­si­nin de bir kez da­ha or­ta­ya koy­du­ğu gi­bi, allah ev­re­ni yok­luk­tan var et­miş­tir. bu bü­yük pat­la­ma, her yö­nüy­le in­sa­nı dü­şün­dü­ren, te­sa­düf­ler­le izah edi­le­me­ye­cek in­ce he­sap­lar ve de­tay­lar­la do­lu­dur.pat­la­ma­nın her anın­da­ki sı­cak­lık, atom par­ça­cık­la­rı­nın sa­yı­sı, o an­da dev­re­ye gi­ren kuv­vet­ler ve bu kuv­vet­le­rin şid­det­le­ri çok has­sas de­...

yazı

mad­de­nin an an ya­ra­tı­lı­şıbig bang te­ori­si­nin de bir kez da­ha or­ta­ya koy­du­ğu gi­bi, allah ev­re­ni yok­luk­tan var et­miş­tir. bu bü­yük pat­la­ma, her yö­nüy­le in­sa­nı dü­şün­dü­ren, te­sa­düf­ler­le izah edi­le­me­ye­cek in­ce he­sap­lar ve de­tay­lar­la do­lu­dur.pat­la­ma­nın her anın­da­ki sı­cak­lık, atom par­ça­cık­la­rı­nın sa­yı­sı, o an­da dev­re­ye gi­ren kuv­vet­ler ve bu kuv­vet­le­rin şid­det­le­ri çok has­sas de­...

nazan öncel - kış baba

kış baba geliyor, eli kulağında kaşlarını çatıyor, öfkesi burnunda karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği soğanı var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba geliyor sırtında karlarla kış baba geliyor cebinde ayazıyla karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği zeytini var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba kimden yana? tag:kış baba indir, kış baba m...

nilgül - pış pışla mp3 nün şarkı sözü

avaz avaz şarkın olsam, beni haykırsan sırtındaki kazak olsam, seni ısıtsam en sevdiğin yemek olsam, sana doymasam sofrandaki tuzun olsam, eksik olmasam hem yazın olsam, hem kışın olsam her mevsim ve her daim benimle olsan ah yokun olsam of çokun olsam sesin olsam, sözün olsam bana dokunsam pışpışla beni, pohpohla beni bana bakma ben şımarmam yine sev beni hadi korkma ben şımarmam yine sev beni söz: müfide inselel tags: nilgül - pış pışla mp3, nilgül - pış pışla mp3 indir, nilgül - pış pışla bedavamp3, nilgül - pış pışla mp3 yükle, nilgül - pış pışla mp3 ara, nilgül - pış pışla yerli mp3, nilgül - pış pışla yabancı mp3, nilgül - pış pışla karışık mp3, nilgül - pış pışla mp3, nilgül - pış pışla mp4, nilgü...

nilgül - pış pışla

avaz avaz şarkın olsam, beni haykırsan sırtındaki kazak olsam, seni ısıtsam en sevdiğin yemek olsam, sana doymasam sofrandaki tuzun olsam, eksik olmasam hem yazın olsam, hem kışın olsam her mevsim ve her daim benimle olsan ah yokun olsam of çokun olsam sesin olsam, sözün olsam bana dokunsam pışpışla beni, pohpohla beni bana bakma ben şımarmam yine sev beni hadi korkma ben şımarmam yine sev beni tag:pış pışla indir, pış pışla mp3 indir yükle, pış pışla bedava indir,pış pışla izle, pış pışla video izle, pış pışla albüm, free mp3,free download, pış pışla download ...

nazan öncel - kış baba

kış baba geliyor, eli kulağında kaşlarını çatıyor, öfkesi burnunda karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği soğanı var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba geliyor sırtında karlarla kış baba geliyor cebinde ayazıyla karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği zeytini var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba kimden yana? tag:kış baba indir, kış baba m...

nazan öncel - kış baba

kış baba geliyor, eli kulağında kaşlarını çatıyor, öfkesi burnunda karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği soğanı var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba geliyor sırtında karlarla kış baba geliyor cebinde ayazıyla karnım zil çalıyor ama zilim bile yok benim damım akıyor ama kovam bile yok benim daha bunun odunu kömürü var, defteri kitabı var, ekmeği zeytini var daha bunun yağmuru çamuru var, evsizi barksızı var, çoluğu çocuğu var! kış baba kış kış, çüş baba çüş çüş kış baba kış kış, pış baba pış pış kış baba kimden yana? tag:kış baba indir, kış baba m...

gül’e pış pış, güllü’ye noel …

  bush’tan gül’e pış pış cumhurbaşkanı abdullah gül’ün abd ziyaretinde oval ofis’te kameralara bu ilginç görüntü yansıdı. 09 ocak 2008 / 11:33 cumhurbaşkanı abdullah gül’ün, beyaz saray’da abd başkanı george w. bush ile 40 dakika süren görüşmesinde ilginç bir enstanetene kameralara yansıdı.  samimiyet mi kabalık mı?oval ofis’teki görüşme öncesinde kameraların kayıtta olduğu bir anda bush’un, bir iki adım önünde olan gül’e oturmasını işaret etmek için sırtına yumuşak bir şekilde vurması dikkatlerden kaçmadı. hayrünnisa gül noel indirimini kaçırmadı hayrünnisa gül, dışişleri bakanı ali babacan’ın eşi zeynep babacan ile filene’s basement mağazasında noel indirimini kaçırmadı. 09 ocak 2008 / 09:58 ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !