× "

parçalı fonksiyon grafik çizimi

" arama sonuçları

2010 lys matematik 2 konuları neler?

üniversiteye giriş sistemi değişti! 2010 lys'de matematik 2'de hangi konulardan soru gelebilir? 2010 lys matematik 2 konuları polinom tanımı - giriş çarpanlara ayırma yöntemleri katsayılar toplamı - sabit terim polinomda bölme ikinci dereceden denklem çözme kökler ile katsayılar arasındaki bağıntılar eşitsizlik - parabol - grafik çizimi simetri ekseni - fonksiyon maksimum minimum değeri bulma parabol - doğru - parabol ilişkisi trigonometri giriş - trigonometri fonksiyonlarının özellikleri peryot grafik - ters trigonometri teoremler - toplam - fark - yarım açı dönüşüm formülleri trigonometri d...

matematik bölümü dersleri

m 109 analiz  ı (4 2 0) 5doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu, genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar. diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit  ve üst limit , cauchy dizileri. fonksiyonlarda limit ve süreklilik, trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri. türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. kartezyen ve kutupsal ...

yazı

m 109 analiz  ı (4 2 0) 5doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu, genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar. diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit  ve üst limit , cauchy dizileri. fonksiyonlarda limit ve süreklilik, trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri. türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. kartezyen ve kutupsal ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !